Year 2017, Volume 19 , Issue 4, Pages 134 - 145 2017-12-22

KAMU HARCAMALARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Aylin İDİKUT ÖZPENÇE [1] , Eren ERGEN [2]


Dış ticaret açıkları Türkiye’de önemli bir sorun teşkil etmektedir. Konu ile ilgili olarak dış ticaret açıklarına farklı değişkenlerin sebep olabileceği savunulmaktadır. Fakat büyük bir çoğunluk dış ticaret açıklarının sebebi olarak kamu harcamalarını göstermektedir. Bu konuya ilişkin, teoride karşımıza iki farklı görüş çıkmaktadır; Geleneksel Keynesyen Yaklaşım ve Ricardocu Denklik Hipotezi.

Bu çalışmada dış ticaret açıkları ile kamu harcamaları arasında ilişkinin olup olmadığı ekonometrik yöntemler ile test edilecektir. Bu doğrultuda çalışmada 1965-2015 dönemine ait Türkiye ekonomisinde kamu harcamaları ve dış ticaret açıkları arasındaki ilişki yapısal kırılmalar ve uzun dönemli ilişkiler incelenerek ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgular uzun dönemde kamu harcamaları ile dış ticaret açıkları arasında ilişkinin varlığını göstermekte ve Keynesyen yaklaşımı desteklemektedir.

Kamu Harcamaları, Dış Ticaret Açıkları, Yapısal Kırılmalı Birim Kök Analizi, Yapısal Kırılmalı Eş Bütünleşme Analizi
 • Adıgüzel, U. (2014). Türkiye’de Kamu Harcamaları Dış Ticaret Açıkları Üzerinde Etkili mi?, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 6(10), 39-55.
 • Akbostancı, E. ve Tunç, G. İ. (2002). Turkish Twin Effects: An Error Correection Model of Trade Balance, ERC-Economic Research Center, METU, 01/06, 1-18.
 • Baharumshah, A. Z., Lau, A. E. and Khalid, M. (2005). Testing Twin Deficits Hypothesis: Using VARs and Variance Decomposition, Journal of The Asia Pacific Economy, 11(3), 331-354.
 • Basu, S. and Datta, D. (2005). Does Fiscal Deficit Influence Trade Deficit?: An Econometric Enquiry, Economic and Political Weekly, 40(30), 3311-3318.
 • Boileau, M. and Normandin, M. (2012). Do Tax Cuts Generate Twin Deficits? A Multi-Country Analysis, The Canadian Journal of Economics, 45(4), 1667-1699.
 • Calderon, C., Chong, A. ve Loayza, N. (2000). Determinants of Current Accounts Deficit in Developing Countries, World Bank Policy Research Working Paper, WPS: 2398.
 • Chinn, M.D. ve Prasad, E.S. (2003). Medium-Term Determinants of Current Accounts in Industrial and Developing Countries: An Emprical Exploration, Journal of International Economics,59, 47-76.
 • Corsetti, G. and Müller, G.J. (2008). Twin Deficits, Openness and the Business Cycle, Journal of the European Economic Association 6(2/3), 404-413.
 • Daly, V. and Sıddıki, J. U. (2009). The Twin Deficits in OECD Countries Cointegration Analysis With Regime Shifts, Applied Economic Letters, 16(11), 1155-1164.
 • Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.
 • Enders, W. and Lee, B.S. (1990). Current Account and Budget Deficits: Twins or Distant Cousins?, The Review of Economics and Statistics, 72(3), 373-381.
 • Erdinç, Z. (2008). İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye’de 1950-2005 Yılları Arasında Eşbütünleşme Analizi ve Granger Nedensellik Testi ile İncelenmesi, Anadolu University Journal of Social Sciences, 8(1), 209-222.
 • Feldstein, M. (1992). The Budget And Trade Deficits Aren’t Really Twins, NBER Working Paper, No: 3966, 1-11.
 • Gregory A. W. and Hansen B. E. (1996). Residual-Based Tests for Cointegration in Models With Regime Shifts, Journal of Econometrics, 70, 99-126.
 • Kutlar, A. ve Şimşek, M. (2002). Türkiye’deki Bütçe Açıklarının Dış Ticaret Açıklarını Etkileri: Ekonometrik Bir Yaklaşım: 1984(4)-2000(2), D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 16(1), 1-13.
 • Lee J. and Strazicich M. C. (2013). Minimum LM Unit Root Test With One Structural Break, Economic Bulletin, 33(4), 2483-2492.
 • Modigliani, F. (1986). Life Cycle, Individual Thrift, and The Wealth of Nations, The American Economic Review, 76(3), 297-313.
 • Mundell, R. A. (1963). Capital Mobility and Stabilization Policy Under Fixed and Flexible Exchange Rates, The Canadian Journal of Economics and Political Science, 29(4), 475-485.
 • Piersanti, G. (2000). Current Acccount Dynamics and Ecpected Future Budget Deficits: Some International Evidence, Journal of International Money and Finance, 9(2),255-271.
 • Phillips, P. C., ve Peron, P., (1988). Testingfor A Unit Root in Time Series Regression, Biometrika, 75(2), 335-346.
 • Ricardo, D. (2001). On The Principles of Political Economy and Taxation, Batoche Books, Canada.
 • Tunçsiper, B. ve Sürekçi, D. (2011). Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliğinin Zaman Serisi Analizi, Anadolu University Journal of Social Sciences, 11(3), 103-120.
 • Ulusoy, A. (2016). Maliye Politikası, Umuttepe Yayınları No:161, Kocaeli.
 • Utkulu, U. (2003). Türkiye’de Bütçe Açıkları ve Dış Ticaret Açıkları Gerçekten İkiz mi? Koentegrasyon ve Nedensellik Bulguları, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 18(1), 45-61.
 • Winner, L. E. (1993). The Relationship of The Current Account Balance and The Budget Balance, The American Economist, 37(2), 78-84.
 • Yıldırım, K., Karaman, D. ve Taşdemir, M., (2014). Makro Ekonomi, Seçkin Yayıncılık, Sözkesen Matbaacılık, 12. Baskı, Ankara.
Subjects Social
Journal Section Issue
Authors

Author: Aylin İDİKUT ÖZPENÇE
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Eren ERGEN
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 22, 2017

Bibtex @research article { iibfdkastamonu346602, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {134 - 145}, doi = {}, title = {KAMU HARCAMALARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {İdi̇kut Özpençe, Aylin and Ergen, Eren} }
APA İdi̇kut Özpençe, A , Ergen, E . (2017). KAMU HARCAMALARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 19 (4) , 134-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/32864/346602
MLA İdi̇kut Özpençe, A , Ergen, E . "KAMU HARCAMALARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 134-145 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/32864/346602>
Chicago İdi̇kut Özpençe, A , Ergen, E . "KAMU HARCAMALARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 134-145
RIS TY - JOUR T1 - KAMU HARCAMALARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Aylin İdi̇kut Özpençe , Eren Ergen Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 134 EP - 145 VL - 19 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KAMU HARCAMALARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Aylin İdi̇kut Özpençe , Eren Ergen %T KAMU HARCAMALARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2017 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 19 %N 4 %R %U
ISNAD İdi̇kut Özpençe, Aylin , Ergen, Eren . "KAMU HARCAMALARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 / 4 (December 2017): 134-145 .
AMA İdi̇kut Özpençe A , Ergen E . KAMU HARCAMALARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 19(4): 134-145.
Vancouver İdi̇kut Özpençe A , Ergen E . KAMU HARCAMALARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 19(4): 134-145.
IEEE A. İdi̇kut Özpençe and E. Ergen , "KAMU HARCAMALARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 19, no. 4, pp. 134-145, Dec. 2017