Year 2017, Volume 19 , Issue 4, Pages 111 - 117 2017-12-22

AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARIYLA PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİ

Nazmiye ÇAĞLAR [1]


Demokratik hükümet sistemlerinden biri olan parlamenter sistem, yürütmenin yasama organından çıktığı ve yasama organının desteğiyle görevini sürdürdüğü bir yönetim sistemidir. Tarihî gelişmelerin sonucu olarak İngiltere’de ortaya çıkan ve günümüzde pek çok ülke tarafından benimsenen bu sistem, diğer hükümet sistemlerinde olduğu gibi,  bünyesinde birtakım avantajları ve dezavantajları barındırmaktadır.

Bu çalışmada amaçlanan, parlamenter hükümet sistemini tanımlamak, sisteme ilişkin temel unsurları incelemek ve parlamenter sisteme atfedilen avantaj ve dezavantajları değerlendirmektir. Bu hususlarla ilgili gerekli açıklamalar ve gerekli değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır.

Hükümet Sistemleri, Kuvvetler Ayrılığı
  • AKGÜL, M. Emin (2015), Hükümet Sistemleri Tartışması ve Türkiye Örneği, Turhan Kitabevi, Ankara. DEMİR, Fevzi (1998), Demokrasilerde Hükümet Sistemleri ve Başkanlık Hükümeti Rejimi, İzmir. GÖZLER, Kemal (2010), Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Cilt 1, Ekin Yayınevi, Bursa. KABOĞLU, İbrahim Ö. (2009), Anayasa Hukuku Dersleri, 5. Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul. KAHRAMAN, Mehmet (2012), Türk Anayasa Hukukunda Cumhurbaşkanlığı, Çizgi Kitabevi, Konya. KUZU, Burhan (2011), Her Yönü ile Başkanlık Sistemi, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul. LIJPHART, Arend (2014), Demokrasi Modelleri: Otuz Altı Ülkede Yönetim Biçimleri ve Performansları, Çev. Güneş Ayas, Utku Umut Bulsun, İthaki Yayınları, İstanbul. TEZİÇ, Erdoğan (1998), Anayasa Hukuku, 5. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul. TOSUN, Tanju ve TOSUN, Gülgün Erdoğan (1999), Türkiye’nin Siyasal İstikrar Arayışı: Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri, Alfa Yayıncılık, İstanbul. TURGUT, Mehmet (1998), Başkanlık Sistemi, Ordu ve Demokrasi, Boğaziçi Yayınları, İstanbul. KALAYCIOĞLU, Ersin (2005), Başkanlık Rejimi Türkiye’nin Diktatörlük Tehdidiyle Sınavı, Teoman Ergül (Ed.), Başkanlık Sistemi, s. 13-29, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara. ONAR, Erdal (2005), Türkiye’de Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemine Geçmesi Düşünülmeli Midir?, Teoman Ergül (Ed.), Başkanlık Sistemi, s. 71-104, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara. TUNÇKAŞIK, Halit (2015), Parlamenter Sistem: Teori, Pratik ve Tartışmalar, Havvana Yapıcı Kaya (Ed.), Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Parlamenter Sistem, s. 1-35, TBMM Basımevi, Ankara. ASİLBAY, İ. Halil (2013), “Parlamenter Sistem ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt Ocak-Şubat, Sayı 104, 247-264. EFE, Haydar, KEMAHLI, Funda ve KOTAN, Muhammed Lütfi (2015), “Türkiye’nin Parlamenter Sistem Deneyiminin Önemi, KAÜ İİBF Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 149-176. EPSTEIN, Leon D. (1968), “Parliamentary Government”, International Encyclopedia of the Social Sciences, Cilt 11, 419-425. YÜKSEL, Cüneyt (2013), “Türkiye’nin Gelecek Siyasi Sistem Tercihi: Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm, Yarı-Başkanlık ve Başkanlık Sistemleri”, Yasama Dergisi, Sayı 25, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık/2013, Parlamento Hukuku Özel Sayısı II, 38-70.
Subjects Social
Journal Section Issue
Authors

Author: Nazmiye ÇAĞLAR
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 22, 2017

Bibtex @research article { iibfdkastamonu354752, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {111 - 117}, doi = {}, title = {AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARIYLA PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİ}, key = {cite}, author = {Çağlar, Nazmiye} }
APA Çağlar, N . (2017). AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARIYLA PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİ . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 19 (4) , 111-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/32864/354752
MLA Çağlar, N . "AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARIYLA PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİ" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 111-117 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/32864/354752>
Chicago Çağlar, N . "AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARIYLA PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 111-117
RIS TY - JOUR T1 - AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARIYLA PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİ AU - Nazmiye Çağlar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 117 VL - 19 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARIYLA PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİ %A Nazmiye Çağlar %T AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARIYLA PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİ %D 2017 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 19 %N 4 %R %U
ISNAD Çağlar, Nazmiye . "AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARIYLA PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 / 4 (December 2017): 111-117 .
AMA Çağlar N . AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARIYLA PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 19(4): 111-117.
Vancouver Çağlar N . AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARIYLA PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 19(4): 111-117.
IEEE N. Çağlar , "AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARIYLA PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİ", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 19, no. 4, pp. 111-117, Dec. 2017