Year 2018, Volume 20 , Issue 1, Pages 31 - 55 2018-01-31

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: GSM FİRMALARI ÖRNEĞİ

Erol TEKİN [1]


İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında, firmalar KSS faaliyetlerini müşteri, toplum, çalışanlar ve diğer çıkar grupları ile olan ilişkilerine ve ticari faaliyetlerine entegre ederken sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmalıdırlar. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin duyurulmasında ve farkındalık yaratılmasında sosyal medyanın önemli bir rolünün olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda çalışma sosyal medyanın KSS faaliyetlerindeki rolünü araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde Türkiye’nin en büyük 3 GSM firmasının kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına bakılmış ve sosyal medya kullanıcısı 377 adet üniversite öğrencisi üzerinde analizler gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan GSM firmalarının KSS faaliyetlerinin diğerlerine oranla daha fazla bilindiğini göstermektedir. Ayrıca sosyal medyanın KSS faaliyetleri konusunda farkındalığı artırdığı ve bu faaliyetlere destek sağlanması açısından da etkili bir araç olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarında göre KSS faaliyetlerinden sosyal medya aracılığı ile haberdar olunmasını etik ve gönüllü KSS algısı açısından anlamlı farklılık yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sosyal Medya, GSM Firmaları, Üniversite Öğrencileri
 • Agster, Rainer; Dierks, Hauke; Frıtzsche, Kerstin ve Yılmaz, Gürbüz (2010), Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve KOBİ’ler: En İyi Uygulamalar, (Der: Acar, Alev ve Yıldırım, Seda), Halkbank Yayınları, 1-80.
 • Akdoğan Küskü, Fatma ve Bay, Eyüp (2011), Pazarlama, İşletme Yönetimi ve Eğitiminde Seçilmiş Yazılar içinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri ve Medya İlişkisi, (Der: Uray, N., Burnaz, Ş., Karaosmanoğlu, E., Elmadağ Baş, B., Ulubaşoğlu, C.,.Aktan, C. C ve Demiray, M.), Beta Basım A.Ş.: İstanbul
 • Alan Ernek, Aygül G. (2015), Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar içinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarında Sosyal Medya Kullanımı, (Edt: Demirtaş, Mine), Derin yayınları, 81-99.
 • Aktan, Can Coşkun (2007), Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk, İgiad Yayınları: İstanbul.
 • Baer, J. (2010), Tying Together Social Media and Corporate Social Responsibility, http://socialmediatoday.com/jasonbaer/142850/tying-together-social-media-and-corporate-socialresponsibility.
 • Balta Peltekoğlu, Filiz (2007), Halkla İlişkiler Nedir?, 5. Basım, Beta Yayınevi: İstanbul.
 • Bowen, Hovard R. (1953), Social Responsibility of the Businessman, Harpers and Brothers: New York.
 • Bruns, Axel ve Bahnisch, Mark (2009), Social Media: Tools for User-Generated Content. Social Drivers behind Growing Consumer Participation in User-led Content Generation, 1 (State of the Art), Eveleigh NSW: Smart Services CRC Pty Ltd.
 • Carroll, Archie B. (1979), “A Three Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance”, Academic of Management Review, 4 (4), 497-505.
 • Curley,Chiristina B. ve Noormohamed, Nadia Abgrab (2014), “Social Media Marketing Effects On Corporate Social Responsibility”, Journal of Business & Economics Research, 12 (1), 61-66.
 • Davis, Keith (1973), The Case For and Against Business Assumption of Social Responsibilities, Academy of Management Journal, 16, 312-322.
 • Evans, Dave (2008), Social Media Marketing An Hour a Day, Wiley Publishing: Indiana
 • Frederick, William C. (1987), Theories of Corporate Social Performance, In Sethi, S.P. & Falbe, C.M. (edt.), Business and Society. Lexington, MA: Lexington Books.
 • Friedman, Milton (1970), “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”, New York Times Magazine, 32(33), 122-126.
 • Gürsakal, Necmi (2009), Sosyal Ağ Analizi, Dora Yayıncılık: Bursa.
 • Hall, Laura (2010). Tying Together Social Media and Corporate Social Responsibility, http://www.convinceandconvert.com/pr-20/tying-together-social-media-and-corporate socialresponsibility/.
 • Kemp, Simon (2016), 2016 Digital Yearbook: We Are Social’s Compendium of Key Digital Statistics and Data Points For 232 Countries Around the World, 1-241.
 • Kirschenbaum, Alan (2004), “Generic Sources of Disaster Communities: ASocial Network Approach”, International Journal of Sociology and Social Policy, 24 (10/11).
 • Lerman, Kristina (2007), “Social Information Processing in News Aggregation”, IEEE Internet Computing, 11 (6).
 • Maignan, Isabelle (2001), “Consumers’ Perceptions of Corporate Social Responsibilities: A Cross-Cultural Comparison”, Journal of Business Ethics, 30, 57-72.
 • Mayfield, Antony (2008), What is Social Media, iCrossing, http://www. icrossing. co. uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_ Crossing_ebook. pdf, Acesso em, 3 (11).
 • Özdemir, Özden Hilal (2007), Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarının Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi: OPET Çalışanlarına Yönelik Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi SBE.
 • Solis, Brian (2008), The Essential Guide to Social Media-A Free eBook, http://www.onecaribbean.org/content/files/essentialGuidetoSocialMedia
 • Stone, Christopher D. (1975), Where the Law Ends: The Social Control of Corporate Behavior, Harper and Row.
 • Tekin, Erol (2017), “An Evaluation of the Role of Social Media in Corporate Social Responsibility Activities”, Innovation and Globe Issues In Social Sciences 2017, Kaş: Antalya, 813-815.
 • Wood, Donna J. (1990), Business and Society, Harper Collins Publishers: USA.
 • https://www.emarketer.com/Webinar/Key-Digital-Trends-2017/4000152
Subjects Social
Journal Section Issue
Authors

Author: Erol TEKİN
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2018

Bibtex @research article { iibfdkastamonu326090, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {31 - 55}, doi = {}, title = {KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: GSM FİRMALARI ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Teki̇n, Erol} }
APA Teki̇n, E . (2018). KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: GSM FİRMALARI ÖRNEĞİ . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 31-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/34853/326090
MLA Teki̇n, E . "KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: GSM FİRMALARI ÖRNEĞİ" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (2018 ): 31-55 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/34853/326090>
Chicago Teki̇n, E . "KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: GSM FİRMALARI ÖRNEĞİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (2018 ): 31-55
RIS TY - JOUR T1 - KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: GSM FİRMALARI ÖRNEĞİ AU - Erol Teki̇n Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 55 VL - 20 IS - 1 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: GSM FİRMALARI ÖRNEĞİ %A Erol Teki̇n %T KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: GSM FİRMALARI ÖRNEĞİ %D 2018 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD Teki̇n, Erol . "KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: GSM FİRMALARI ÖRNEĞİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 / 1 (January 2018): 31-55 .
AMA Teki̇n E . KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: GSM FİRMALARI ÖRNEĞİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 20(1): 31-55.
Vancouver Teki̇n E . KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: GSM FİRMALARI ÖRNEĞİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 20(1): 31-55.
IEEE E. Teki̇n , "KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: GSM FİRMALARI ÖRNEĞİ", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 20, no. 1, pp. 31-55, Jan. 2018