Year 2019, Volume 21 , Issue 2, Pages 29 - 55 2019-12-30

Raylı Sistem Projelerinin Gayrimenkul Değerine Etkisi: Ankara İli Keçiören İlçesi M4 Metro Hattı Projesi Örneği
The Effect Of Rail Systems Projects On Value of Real Estate, Ankara Keçiören M4 Rail Line Sample

Ali Onuralp ÜNAL [1] , Harun TANRIVERMİŞ [2]


Ulaşım sistemlerine yakınlık ve ulaşım modlarının entegrasyonu, gayrimenkulün değeri ve kullanım olanaklarını etkilemektedir. Gerek ulaşım yatırımlarının yapılması, gerekse yerleşim ve konut politikalarının oluşturulmasında, ulaşım projesinin gayrimenkulün değerine etkisinin yönü ve etkinin büyüklüğünün bilinmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada raylı sistem projelerinin konut değerleri üzerine etkisi, örnek proje alanında (Ankara M4 Keçiören Metro Hattı güzergâhında) yapılan saha çalışmalarının sonuçlarına göre irdelenmiştir. Bu çalışmada, sistematik ve tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak örneklem uzayından örnek olarak 698 konut seçilmiştir. Konut sakinlerine metro hattının açılışının gündeme geldiği ve metronun açıldığı zamanlarda; konutların satış, kira ve aidat değerlerine ilişkin sorular yöneltilmiş ve ayrıca emlak ofisleri ile de görüşme yapılarak toplanan verilerle kontrol işlemi gerçekleşmiştir. Saha çalışmalarının sonuçlarına göre metro hattının inşa edilip işletmeye açılmasından sonraki dönemde konut satış değerlerindeki artış oranının %17,40 ve kira parasında artışın ise %13,19 olduğu ve iki göstergede de artışın aynı düzeyde olduğu gözlenmiştir. Aynı zamanda metro yapılacağı gündeme geldiğinde konut satış değerlerindeki artış beklentisinin metro yapıldıktan sonra karşılandığı da görülmüştür. Proje düzeylerinde ulaşım yatırımlarının gayrimenkul değerlerini ne ölçüde etkilediğinin politika yapıcılar tarafından bilinmesi, yatırımın kent ve bölge ekonomisine katkısı ve yatırım kararlarının ekonomik analizi ve yapılabilirliğini etkilemesi yönünden önem taşımaktadır.  

The proximity of transportation systems and its integration of transportation modes affect the value and usage of real estate. It is important to know the direction and magnitude of the impact of the transportation project on the value of real estate in order to make transportation investments and to formulate settlement and housing policies. In this study, the effect of the rail system projects on the residential property value ​​was examined according to the results of the field studies conducted in the sample project area (Ankara M4 Keçiören Metro Line route). In this study, 698 residential properties were selected from the sample area by using systematic and stratified sampling method. In the case of the opening of the metro line comes to the effect from the agenda and the after opening the metro line, questions regarding the sales, rent and service charge of the residential properties were asked to the residences and the data were controlled after interviewed with real estate offices. According to the results of the field studies, it has been observed that  housing sales were increased 17.40% and rent were increased 13.19% and both indicators were increased same level in the period after the construction and operation of the metro line. At the same time, it has been observed that the expectations of the increase in the value of housing sales were met after the the subway construction came to the agenda. It is important for policy-makers to know about what extent of impacts of transportation investments at the project levels affect the real estate values, the contribution of the investment to the city and regional economy, and the economic analysis in investment decisions and its impact on feasibility.

 • Agostini, C.A. & Palmucci, G.A. (2008). The anticipated capitalisation effect of a new metro line on housing prices. Fiscal studies, 29(2):233-256.
 • Aliefendioğlu, Y. ve Bostancı, S., 2018. Yerel Yönetimlerde Raylı Sistem Yatırımlarının Yapılabilirliği: Ankara Büyükşehir Belediyesi Batıkent-Sincan-Törekent Metro Hattı Örneği, Sosyal Bilimler Dergisi, 5(21-Mart 2018): 117-142.
 • Arıkan, E. (2008). Ev Kiralarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Yöntemi İle Belirlenmesi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü. Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Anonim, (2017). Ankara’da İş Gününde Yapılan Yolculukların Ulaşım Türlerine Göre Dağılımı. https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/ 14164.pdf, Erişim Tarihi: 03.12.2017Chen, A. (2013). No Evidence of Residential Property Value Impacts Near U.S. Wind Turbines, a New Berkeley Lab Study Finds, USA.
 • Cervero, R. (2003). Effects of Lightand Commuter Rail Transit on Land Prices: Experiences in San Diego County, Department of City and Regional Planning, Berkeley University, USA.
 • Damm, D., Lerman, S. R., Lerner-Lam, E., & Young, J. (1980). Response of urban real estate values in anticipation of the Washington Metro. Journal of Transport Economics and Policy, 315-336.
 • Debrezion, G. (2006). The Impact of Rail Transport on Real Estate Prices: An Empirical Analysis of The Dutch Housing Markets, Tinbergen Institute Discussion Paper, Amsterdam, The Netherlands.
 • Debrezion, G., Pels, E. & Rietveld, P. (2007). The impact of railway stations on residential and commercial property value: a meta-analysis. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 35(2), 161-180.
 • Debrezion, G., Pels, E. & Rietveld, P. (2010). The Impact of Rail Transport on Real Estate Prices: An Empirical Analysis of the Dutch Housing Market, Urban Studies, (2010): 1–19.
 • Drennan, M. & Brecher, C. (2007). Can Public Transportation Increase Economic Efficiency?, USA.
 • Erdem, N. (2016). Büyük Ölçekli Kamu Yatırımlarının Uygulandığı Bölgelerdeki Taşınmaz Değer Artışı ve Kentleşme Üzerinde Etkisi: Osmaniye İli Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(47): 816-825.
 • Hatipoğlu, Ü. ve Tanrıvermiş, H. (2017). Türkiye’de Arz ve Talep Açısından Konut Yatırım Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi, Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılar, 28 (100):49-75.
 • Mills, E. S. (1972). Studies in the Structure of the Urban Economy, The Economic Journal, 6(2) (January 1972), DOI: 10.2307/2231142.
 • Mohammad, S. I., Graham, D. J., & Melo, P.C. (2015). The effect of the Dubai Metro on the value of residential and commercial properties. Journal of Transport and Land Use, 10(1).
 • Tanrıvermiş, H. (2016) Türkiye Ekonomisinde İnşaat ve Gayrimenkul Sektörleri, Kurumsallaşma ve Yeni İşletme Modelleri, IBBAS 2016, I. Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2016, Giresun, s.665-690.
 • Tanrıvermiş, H. (2017). Gayrimenkul Değerleme Esasları, SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları Ders Kodu: 1014 (Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme Sınavı), Ankara.
 • Yankaya U. & Çelik, M. (2005). Kamu Ulaşım Yatırımlarının Gayrimenkul Değerleri Üzerine Etkisinin Modellenmesi: İzmir Metrosu Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 20(2): 61-79.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Issue
Authors

Orcid: 0000-0002-5816-9939
Author: Ali Onuralp ÜNAL
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0765-5347
Author: Harun TANRIVERMİŞ
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { iibfdkastamonu573738, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {29 - 55}, doi = {10.21180/iibfdkastamonu.573738}, title = {Raylı Sistem Projelerinin Gayrimenkul Değerine Etkisi: Ankara İli Keçiören İlçesi M4 Metro Hattı Projesi Örneği}, key = {cite}, author = {Ünal, Ali Onuralp and Tanrıvermiş, Harun} }
APA Ünal, A , Tanrıvermiş, H . (2019). Raylı Sistem Projelerinin Gayrimenkul Değerine Etkisi: Ankara İli Keçiören İlçesi M4 Metro Hattı Projesi Örneği . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 29-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/50364/573738
MLA Ünal, A , Tanrıvermiş, H . "Raylı Sistem Projelerinin Gayrimenkul Değerine Etkisi: Ankara İli Keçiören İlçesi M4 Metro Hattı Projesi Örneği" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 29-55 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/50364/573738>
Chicago Ünal, A , Tanrıvermiş, H . "Raylı Sistem Projelerinin Gayrimenkul Değerine Etkisi: Ankara İli Keçiören İlçesi M4 Metro Hattı Projesi Örneği". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 29-55
RIS TY - JOUR T1 - Raylı Sistem Projelerinin Gayrimenkul Değerine Etkisi: Ankara İli Keçiören İlçesi M4 Metro Hattı Projesi Örneği AU - Ali Onuralp Ünal , Harun Tanrıvermiş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 55 VL - 21 IS - 2 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Raylı Sistem Projelerinin Gayrimenkul Değerine Etkisi: Ankara İli Keçiören İlçesi M4 Metro Hattı Projesi Örneği %A Ali Onuralp Ünal , Harun Tanrıvermiş %T Raylı Sistem Projelerinin Gayrimenkul Değerine Etkisi: Ankara İli Keçiören İlçesi M4 Metro Hattı Projesi Örneği %D 2019 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 21 %N 2 %R %U
ISNAD Ünal, Ali Onuralp , Tanrıvermiş, Harun . "Raylı Sistem Projelerinin Gayrimenkul Değerine Etkisi: Ankara İli Keçiören İlçesi M4 Metro Hattı Projesi Örneği". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 2 (December 2019): 29-55 .
AMA Ünal A , Tanrıvermiş H . Raylı Sistem Projelerinin Gayrimenkul Değerine Etkisi: Ankara İli Keçiören İlçesi M4 Metro Hattı Projesi Örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 29-55.
Vancouver Ünal A , Tanrıvermiş H . Raylı Sistem Projelerinin Gayrimenkul Değerine Etkisi: Ankara İli Keçiören İlçesi M4 Metro Hattı Projesi Örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 29-55.
IEEE A. Ünal and H. Tanrıvermiş , "Raylı Sistem Projelerinin Gayrimenkul Değerine Etkisi: Ankara İli Keçiören İlçesi M4 Metro Hattı Projesi Örneği", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 21, no. 2, pp. 29-55, Dec. 2020, doi:10.21180/iibfdkastamonu.573738

Authors of the Article
Ali Onuralp ÜNAL [1]
Harun TANRIVERMİŞ [2]