Year 2020, Volume 4 , Issue 2, Pages 289 - 297 2020-12-30

Examination of dairy cattle enterprises in Yozgat province in terms of structural characteristics and breeding conditions

Orhan ERMETİN [1]


This study was carried out by evaluating the information gathered through a survey on the enterprise, shelter structure workers, feeding, milking, breeding practices, demographic and economic patterns in 110 dairy farms from 14 districts in order to determine the structural characteristics of dairy farms in Yozgat province. Examination, observation and measurements were made in each of the enterprises. Thus, the general status of dairy cattle in Yozgat province was evaluated in the light of the data collected through the survey, problems and deficiencies were identified and recommendations were made for their elimination. This study will be a source of information on the structural characteristics of dairy cattle enterprises at the provincial level, planning at the business level, and husbandry in Yozgat province. In the study, most of the breeders were middle aged and older, 44.5% of them were graduated from primary school, 92.7% of households were with 1-4 people and 88.2% of them were contribution to livelihood. 77.3% of enterprise owners continued for more than 20 years and 89.1% of them had social security. 71.8% of the enterprises kept records of livestock, 57.3% of records kept by handwritten manual. In these enterprises, way of construction of the barns and auxiliary facilities was own experience (83.6%), 73.6% of the enterprises had no employees, 82.7% of the employees were foreign labor. 72.7% of milking in the enterprises were the owner of the enterprise and family members. 70% of the enterprises studied were engaged in plant and animal production together. The highest ratio is those with 101-500 da of land (54.5%), the share of 0-50 da of land within irrigated land was 69.1%. Also, Simmental (59.07%) was commonly preferred in these enterprises. 80.9% of the shelters had tied stall, most of the shelters (92.7%) belong to the breeder, 97.3% of the ground material of the enterprises had concrete, 89.1% of the enterprises had a ventilation shaft, 35.5% of the wall structures were briquettes and 68.2% of the roof material was tile, 82.7% of windows was with 1-10 windows. 85.5% of the enterprises had not manure pit, 90.9% of the manure were own land, 84.5% of manure cleaning was done by hand and the distance of the manure pit to the milking unit was more than 11 meters. 80% of use base material was non-available and 84.5% of the enterprises do not have a birth section.
Dairy cattle production, structural features, dairy cattle shelters, shelter planning, Yozgat
 • Akkuş, Z. (2009). Konya ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Alkan, S., Güney, Z. (2019). Ordu ili sığırcılık işletmelerinin yapısal özelliklerinin belirlenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences, 32(3): 1-1.
 • Alkan, S., Ünlü, H. (2019). Giresun ilindeki sığırcılık işletmelerinin genel yapısının belirlenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences 32 (1): 109-115.
 • Anonim, (2017). Yozgat İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği kayıtları.
 • Anonim, (2020). Tarım İstatistikleri, TUİK. (www.tuik.gov.tr), (Erişim Tarihi: 25.03.2020)
 • Arıcı, İ., Şimşek, E., Yaslıoğlu, E. (2001). Süt sığırı ahırlarının planlaması. Sütaş Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezi Yayınları Hayvancılık Serisi:4, Yetiştirici El Kitabı, Bursa.
 • Arıcı, E., Yaslıoğlu, İ. (2005). Bursa bölgesinde süt sığırcılığına uygun soğuk ahır tiplerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2): 95-114.
 • Arslan, Kızıldağ, A., (2012). Van ili Muradiye ilçesi süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal sorunları ve çözüm önerileri. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Arslanoğlu, K. (2019). Elazığ ilinde süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Bardakçıoğlu H.E., Türkyılmaz M.K., Nazlıgül A. (2004). Aydın ili süt sığırcılık işletmelerinde kullanılan barınakların özellikleri üzerine bir araştırma, İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg, 30, 2: 51-62.
 • Boz, İ. (2013). Doğu Akdeniz Bölgesi’nde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısı, sorunları ve çözüm önerileri. KSÜ Doğa Bil. Derg. 16(1): 24-32.
 • Çağı, U., Odabaşıoğlu, F. (2009). Antakya yöresi besi sığırcılığı işletmelerinin bilimsel değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14(2): 69-82.
 • Demir, P. (2011). Kars ilindeki süt üreticilerinin bazı teknik bilgi düzeylerinin araştırılması. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 6(1): 47-54.
 • Demir, P., Ayvazoğlu, C. (2012). Hayvancılık işletmelerinin veteriner hekimlik hizmetlerinden beklentileri: Kars ili örneği. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 9(3): 169-174.
 • Demir, N., Sancar, C. (2012). Gümüşhane ili ve çevresinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin sosyal, ekonomik ve teknik analizi. Alınteri 23(B): 18-28.
 • Demirtaş. M. (2006). Manavgat ilçesi süt sığırcılığı işletmelerinin genel profili üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Ersoy, K. (1994). Bursa ili merkez ilçede bulunan ve ithal ineklerle çalışan işletmelerde bakım, besleme, yönetim ve ahır içi koşullarının değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Haley, D.B., Passille, A.M., Rushen, I. (2001). Assesing cow comfort. effetcs of two floor types and two tie stall desings on the behaviour of lactating dairy cows, Applied Animal Behaviour Science, 105-117.
 • Hozman, B. S. (2014). Sivas ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye süt sığırcılığı işletmelerinde hayvan besleme uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Güğercin, Ö., Koç, D,L., Büyüktaş, K., Baytorun, N., Polat, B., Polat, Ö.D. (2017). Adana ilinde bulunan bazı süt sığırcılığı işletmelerindeki hayvan barınaklarının mevcut durumlarının belirlenmesi. Çukurova Tarım Gıda Bilimleri Dergisi 32: 19-28.
 • Karabacak, A., Topak, R. (2007). Ereğli yöresi süt sığırı barınaklarının yapısal durumu ve sorunları. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 21 (42): 55-58.
 • Karaman, S. (2005). Tokat yöresinde hayvan barınaklarından kaynaklanan çevre kirliliği ve çözüm olanakları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 22(2): 57-65.
 • Köse, K. (2006). Uşak ili damızlık sığır yetiştiriciler birliğine kayıtlı işletmelerin genel yapısı. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Köseman, A., Rişvanlı, A., Kaygusuzoğlu, E., Saat, N., Korkmaz, H., Şeker, İ. (2015). Malatya ilindeki süt sığırcılık işletmelerinde yetiştiricilerin demografik özellikleri ve işletmedeki üreme, sürü sağlığı ve hijyen konularında bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Avrasya Vet. Bil. Derg, 32, 101-108.
 • Mutaf, S., Sönmez, R. (1984). Hayvan barınaklarında iklimsel çevre ve denetimi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. No:438, İzmir.
 • Mutaf, S., Alkan, S., Şeber, N. (2001). Hayvan barınaklarının projelendirme ilkeleri ve GAP yöresi için uygun barınak tipleri. II. GAP ve Sanayi Kongresi, Diyarbakır. 29-30.
 • Önal, A. R., Özder, M. (2008). Edirne ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye işletmelerin yapısal özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2): 197-203.
 • Özduran, H. (2011). Zonguldak ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne üye olan ve olmayan işletmelerin sosyal ve ekonomik yönden incelenmesi; Çaycuma Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Öztürk N. (2009). Mardin ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Özyürek, S., Koçyiğit, R., Tüzemen, N. (2014). Erzincan ilinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısal özellikleri: Çayırlı İlçesi Örneği. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 11(3): 19-26.
 • Soyak, A. (2006). Tekirdağ ili süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri ve bu işletmelerin siyah alaca süt sığırı popülasyonunun çeşitli morfolojik özellikleri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Soyak, A., Soysal, M,I., Gürcan, E.K. (2007). Tekirdağ ili süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri ve bu işletmelerdeki siyah alaca süt sığırlarının çeşitli morfolojik özellikleri üzerine bir araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 4(3): 297-305.
 • Soydam, A.E. (2018). Kütahya ili Tavşanlı ilçesi süt sığırcılığı işletmelerinin yapısı ve sorunları. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Söğüt, Ö. (2009). İskenderun ilçesi küçük aile sığırcılık işletmelerinin, yapısal, sosyal ve ekonomik özellikleri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.
 • Şahin, K., Gül, A., Koç, B., Dağıstan, E. (2001). Adana ilinde entansif süt sığırcılığı üretim ekonomisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 11(2): 19-28.
 • Şahin, K., Yılmaz, İ.H. (2008). Van ili Gürpınar ilçesinde yem bitkileri üretimi ve sorunları üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 14(1): 16-21.
 • Şeker, İ., Tasalı, H., Güler, H. (2012). Muş İlinde sığır yetiştiriciliği yapılan işletmelerin yapısal özellikleri üzerine bir araştırma. F.Ü.Sağ.Bil. Vet. Derg. 26(1): 09-16.
 • Tandoğan, M. (2006). Afyonkarahisar ili süt sığırcılığı işletmelerinde karlılık analizi ile işletmelerde karşılaşılan üretim ve pazarlama sorunları. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Topçu, Y. (2008). Süt sığırcılığı işletmelerinde başarıyı etkileyen faktörlerin analizi: Erzurum İli Örneği. OMÜ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1): 7-24.
 • Tilki, M., Sarı, M., Aydın, E., Işık, S., Aksoy, A. R. (2013). Kars ili sığır işletmelerinde barınakların mevcut durumu ve yetiştirici talepleri: I. Mevcut durum. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, 19(1): 109-116.
 • Uğurlu, N., Kara, M. (1993). Konya yöresi büyükbaş hayvan barınaklarının yapısal durumu ve sorunlarının tespiti. Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 4(6): 59-71.
 • Uğurlu, N. (1993). Konya yöresi büyükbaş hayvan barınaklarının yapısal durumu ve sorunlarının tespiti. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Uzal, S. (2011). Konya bölgesindeki küçükbaş hayvan barınaklarının yapısal ve iklimsel özelliklerinin belirlenmesi, geliştirilebilme olanaklarının araştırılması ve hava kalitesi parametrelerinin tespiti. Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
 • Yamane, T. (1967). Elementary Sampling Theory PrenticeIn. Englewood Cliffs, N. J. USA.
 • Yıldırım, İ., Şahin, A. (2003). Van ili merkez ilçede süt sığırcılığı yapan işletmelerin ekonomik analizi, Van Ticaret Borsası Yayınları, No: 1, Van. 50.
Primary Language en
Subjects Agriculture, Multidisciplinary
Journal Section Original Papers
Authors

Orcid: 0000-0002-3404-0452
Author: Orhan ERMETİN (Primary Author)
Institution: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Yozgat Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Project Number 6602b-ZF / 17-94
Thanks Yozgat Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine desteklerinden dolayı teşekkür ederim.
Dates

Application Date : December 1, 2020
Acceptance Date : December 24, 2020
Publication Date : December 30, 2020

Bibtex @research article { ijafls834047, journal = {International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences}, issn = {}, eissn = {2602-4381}, address = {}, publisher = {Volkan OKATAN}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {289 - 297}, doi = {}, title = {Examination of dairy cattle enterprises in Yozgat province in terms of structural characteristics and breeding conditions}, key = {cite}, author = {Ermetin, Orhan} }
APA Ermetin, O . (2020). Examination of dairy cattle enterprises in Yozgat province in terms of structural characteristics and breeding conditions . International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences , 4 (2) , 289-297 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijafls/issue/57325/834047
MLA Ermetin, O . "Examination of dairy cattle enterprises in Yozgat province in terms of structural characteristics and breeding conditions" . International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences 4 (2020 ): 289-297 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijafls/issue/57325/834047>
Chicago Ermetin, O . "Examination of dairy cattle enterprises in Yozgat province in terms of structural characteristics and breeding conditions". International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences 4 (2020 ): 289-297
RIS TY - JOUR T1 - Examination of dairy cattle enterprises in Yozgat province in terms of structural characteristics and breeding conditions AU - Orhan Ermetin Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 289 EP - 297 VL - 4 IS - 2 SN - -2602-4381 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences Examination of dairy cattle enterprises in Yozgat province in terms of structural characteristics and breeding conditions %A Orhan Ermetin %T Examination of dairy cattle enterprises in Yozgat province in terms of structural characteristics and breeding conditions %D 2020 %J International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences %P -2602-4381 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Ermetin, Orhan . "Examination of dairy cattle enterprises in Yozgat province in terms of structural characteristics and breeding conditions". International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences 4 / 2 (December 2020): 289-297 .
AMA Ermetin O . Examination of dairy cattle enterprises in Yozgat province in terms of structural characteristics and breeding conditions. Int J Agric For Life Sci. 2020; 4(2): 289-297.
Vancouver Ermetin O . Examination of dairy cattle enterprises in Yozgat province in terms of structural characteristics and breeding conditions. International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences. 2020; 4(2): 289-297.
IEEE O. Ermetin , "Examination of dairy cattle enterprises in Yozgat province in terms of structural characteristics and breeding conditions", International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, vol. 4, no. 2, pp. 289-297, Dec. 2021