PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

YouTube Sitesindeki Videoların Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Year 2018, Volume 3, Issue 1, 57 - 68, 03.01.2018

Abstract

Web 2,0’ın bir çok uygulaması sayesinde bilgiye kısa sürede farklı kaynaklardan ulaşılmaktadır. Ayrıca öğrenme ortamlarının çeşitlenmesi sağlanmıştır. Videoların diğer web içeriklerinden farkı görsel ve işitsel iletişim kanallarına hitap etmesidir. Yapılan çalışmada temel olarak Web Editörü dersinde öğrencilerin YouTube video paylaşım sitesi üzerinden Adobe Dreamweaver programının kullanımı ile ilgili paylaşılan videoların eğitim materyali olarak kullanımına yönelik görüşlerine ulaşmak amaçlanmıştır. Çalışmanın araştırma yöntemi betimsel olup, genel bir yargıya ulaşmak için evrenin genelinde ya da bir bölümünde yapılan tarama çeşidi olan genel tarama modelidir. Araştırma grubunu, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığında ölçme aracına cevap veren 26 öğrenci oluşturmuştur. Veriler öğrencilerin kişisel özelliklerini, öğrencilerin teknolojiyi kullanma durumlarını ve ders videolarının eğitim materyali olarak kullanımına ilişkin görüşlerini belirleyecek anket formu ile toplanmıştır. Anket verileri SPSS 21.0 programı yardımıyla bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel ve anlam çıkartıcı istatistiksel yöntemlerinden; aritmetik ortalama, frekans, yüzde ve standart sapma kullanılmıştır. Öğrencilerin videolara yönelik görüşleri arasındaki farklılığı belirlemek için parametrik olmayan Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri uygulanmıştır.  Sonuç olarak,  öğrencilerin videolara yönelik görüşleri incelendiğinde bireysel çalışma esnasında videoların dersi eğlenceli hale getirdiği, konuyu daha iyi kavramalarına yardımcı olduğu ve başarı düzeyini arttırdığı gibi birçok yönden olumlu görüş bildirmişlerdir.

References

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (4. Basım) Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Copley, J. (2007). Audio and video podcasts of lectures for campus based students: production and evaluation of student use. Innovations in education and teaching international, 44(4), 387-399.
 • Demirci, A. (2008). Özel Ortaöğretim Kurumlarinda Coğrafya Öğretmenlerinin Bilgisayar Ve İnternet Teknolojisinden Yararlanmasi. Marmara Coğrafya Dergisi(17).
 • Deperlioğlu, Ö., & Köse, U. (2010). Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitim Üzerindeki Etkileri ve Örnek Bir Öğrenme Yaşantısı. Akademik Bilişim, 10-12.
 • Duffy, P. (2008). Engaging the YouTube Google-eyed generation: Strategies for using Web 2.0 in teaching and learning. Electronic Journal of E-learning, 6(2), 119-130. Görü, T. (2011). Türkiye’de E-öğrenme Uygulamalarına Esnek Bir Bakış. Türkiye’de E-öğrenme Gelişmeler ve Uygulamaları, 2.
 • Jones, K. B. (2008). Search Engine Optimization: Your visual blueprint for effective Internet marketing (Vol. 22): John Wiley & Sons.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kennedy, G., Dalgarno, B., Gray, K., Judd, T., Waycott, J., Bennett, S. J., . . . Chang, R. (2007). The net generation are not big users of Web 2.0 technologies: Preliminary findings.
 • Khan, B. H. (2001). Web-based training: Educational Technology Publications.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon, 9(5), 1-6.
 • Selwyn, N. (2014). The Internet and education. Chairman’s Advisory, BBVA (eds.), 19, 191-217.
 • Skiba, D. J. (2007). Nursing education 2.0: YouTube™. Nursing Education Perspectives, 28(2), 100-102.
 • Şimşek, Ö. (2010). Web destekli matematik öğretiminde kullanılan video derslerin öğrenenlerin türev başarılarına etkisi ve öğrenenlerin video derslere ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir, 18-19.

Year 2018, Volume 3, Issue 1, 57 - 68, 03.01.2018

Abstract

References

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (4. Basım) Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Copley, J. (2007). Audio and video podcasts of lectures for campus based students: production and evaluation of student use. Innovations in education and teaching international, 44(4), 387-399.
 • Demirci, A. (2008). Özel Ortaöğretim Kurumlarinda Coğrafya Öğretmenlerinin Bilgisayar Ve İnternet Teknolojisinden Yararlanmasi. Marmara Coğrafya Dergisi(17).
 • Deperlioğlu, Ö., & Köse, U. (2010). Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitim Üzerindeki Etkileri ve Örnek Bir Öğrenme Yaşantısı. Akademik Bilişim, 10-12.
 • Duffy, P. (2008). Engaging the YouTube Google-eyed generation: Strategies for using Web 2.0 in teaching and learning. Electronic Journal of E-learning, 6(2), 119-130. Görü, T. (2011). Türkiye’de E-öğrenme Uygulamalarına Esnek Bir Bakış. Türkiye’de E-öğrenme Gelişmeler ve Uygulamaları, 2.
 • Jones, K. B. (2008). Search Engine Optimization: Your visual blueprint for effective Internet marketing (Vol. 22): John Wiley & Sons.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kennedy, G., Dalgarno, B., Gray, K., Judd, T., Waycott, J., Bennett, S. J., . . . Chang, R. (2007). The net generation are not big users of Web 2.0 technologies: Preliminary findings.
 • Khan, B. H. (2001). Web-based training: Educational Technology Publications.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon, 9(5), 1-6.
 • Selwyn, N. (2014). The Internet and education. Chairman’s Advisory, BBVA (eds.), 19, 191-217.
 • Skiba, D. J. (2007). Nursing education 2.0: YouTube™. Nursing Education Perspectives, 28(2), 100-102.
 • Şimşek, Ö. (2010). Web destekli matematik öğretiminde kullanılan video derslerin öğrenenlerin türev başarılarına etkisi ve öğrenenlerin video derslere ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir, 18-19.

Details

Subjects Social
Journal Section Makale
Authors

Yunus ALP (Primary Author)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ, TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Türkiye


Devkan KALECİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Türkiye

Publication Date January 3, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @other { ijal373837, journal = {International Journal of Active Learning}, issn = {2536-5258}, address = {}, publisher = {Meryem Nur AYDEDE}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {57 - 68}, doi = {}, title = {YouTube Sitesindeki Videoların Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri}, key = {cite}, author = {Alp, Yunus and Kaleci, Devkan} }
APA Alp, Y. & Kaleci, D. (2018). YouTube Sitesindeki Videoların Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri . International Journal of Active Learning , 3 (1) , 57-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijal/issue/35833/373837
MLA Alp, Y. , Kaleci, D. "YouTube Sitesindeki Videoların Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri" . International Journal of Active Learning 3 (2018 ): 57-68 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijal/issue/35833/373837>
Chicago Alp, Y. , Kaleci, D. "YouTube Sitesindeki Videoların Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri". International Journal of Active Learning 3 (2018 ): 57-68
RIS TY - JOUR T1 - YouTube Sitesindeki Videoların Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri AU - Yunus Alp , Devkan Kaleci Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Active Learning JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 68 VL - 3 IS - 1 SN - 2536-5258- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Active Learning YouTube Sitesindeki Videoların Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri %A Yunus Alp , Devkan Kaleci %T YouTube Sitesindeki Videoların Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri %D 2018 %J International Journal of Active Learning %P 2536-5258- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Alp, Yunus , Kaleci, Devkan . "YouTube Sitesindeki Videoların Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri". International Journal of Active Learning 3 / 1 (January 2018): 57-68 .
AMA Alp Y. , Kaleci D. YouTube Sitesindeki Videoların Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri. International Journal of Active Learning. 2018; 3(1): 57-68.
Vancouver Alp Y. , Kaleci D. YouTube Sitesindeki Videoların Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri. International Journal of Active Learning. 2018; 3(1): 57-68.
IEEE Y. Alp and D. Kaleci , "YouTube Sitesindeki Videoların Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri", International Journal of Active Learning, vol. 3, no. 1, pp. 57-68, Jan. 2018
----------