Year 2018, Volume 3 , Issue 6, Pages 105 - 114 2018-06-30

SENDİKASYON KREDİLERİ DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ
ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SYNDICATION LOAN WITH FOREIGN TRADE IN TURKEY

Zafer Şahin [1] , Metin Baş [2]


Finansal kurumların bir araya gelerek kredi alıcılarına yüklü miktarlarda sağladığı sendikasyon kredileri 1990’lı yıllarda uluslararası bankacılık sektöründeki gelişmeleri de hızlandırmıştır. Önemli bir risk aracı olmasının yanında sendikasyon kredileri aynı zamanda büyük ölçekli işletmelere alternatif finansman kaynağı olmaktadır. Bunun yanı sıra, işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılayarak dış piyasalara açılmalarını desteklemektedir. Böylece bulundukları ülkelerin dış ticaretini de olumlu yönde etkileyebilmektedirler.

Araştırmanın amacı Türkiye’de sendikasyon kredileri ile dış ticaret arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Veri seti oluşturulurken sendikasyon kredileri, ithalat ve ihracat verileri için 2000-2016 yılları arası alınmıştır. İlişkinin ortaya konulması için birim kök testleri, Johansen Eşbütünleşme ile Hata düzeltme modeli kullanılmıştır. Bulgular sonucunda sendikasyon kredileri dış ticareti olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. İthalat ve ihracat için gerekli olan finansmanın sendikasyon kredileri tarafından sağlandığı gözlenmiştir.

Financial institutions combine to provide credit recipients installe damounts of syndicated loans in the 1990s, International banking sector developments. Besides being an important risk tool syndicated loans at the same time, large-scalesource of alternative financing to businesses. Inaddition, enterprises are opening up external markets by meeting their financial needs. Thus their countries ' foreigntrade also affect in a positive direction.

The aim of this study was the relationship between external trade with syndicated loans is unveiling. Thus, syndicated loans, export import data was taken from annual for the 2000-2016. Inorder to determine the relationship, unitroot tests were used, Johansen Cointegration and error correction model were used. As a result of the results, syndicated loans have a positive impact on foreign trade. It was observed that the financing required for imports and exports was provided by syndicated loans.

 • AKGÜL, Işık (2003). Geleneksel Zaman Serisi Yöntemleri. Der Yayınevi.
 • ALKİN, Erdoğan, KARLUK, Rıdvan, TÖRE, Nahit (2001). Ekonomik İstikrar, Büyüme ve Yabancı Sermaye, Yayıma Hazırlayan: Ali Tarhan, TCMB, Ankara, Şubat
 • CASOLARO, Luca, FOCARELLİ, Darioand POZZOLO,AlbertoFranco(2004). “ThePricingEffect od Certification on Bank Loans: EvidencefromtheSyndicatedCredit
 • Market”. Tor Vergata Departmental WorkingPapers
 • ÇETİNTAŞ, Umut (2008). Alternatif Fonlama Kaynağı Olarak Sendikasyon Kredileri ve Türk Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Uygulama. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü.
 • ÇINAR, Mehmet ve SEVÜKTEKİN, Mustafa (2014). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi. Dora Yayıncılık
 • GADANECZ Blaise (2004).“TheSyndicatedLoan Market”, BIS QuarterlyReview,Dec., 75-89.
 • GUJARATİ, D.N. (2004). Basic Econometrics, TheMcGraw-Hill, New York
 • HITCHINGS, Robert; (1994). SyndicatedLoans, Banking World.
 • KENNEDY, Peter (2000). Ekonometri Kılavuzu. Gazi Kitabevi.
 • PARASIZ İlker vd Yıldırım Kemal (1994). Uluslararası Finansman, İstanbul, Ezgi Kitapevi.
 • SAKARYA, Şakir& SEZGİN, Hasan (2015). “Sendikasyon Kredisi Kullanımının Bankaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Olay Çalışması Yöntemiyle BİST’de Bir
 • Uygulama”.TBB Yayınları, s.5-24.
 • TARI, Recep (2010). Ekonometri.Umuttepe Yayınevi.
 • TCMB (2006). Ödemeler Dengesi Raporu, IV, 2006.
 • TCMB (2008). Yıllık Rapor.
 • VAN, M. Hanifi ve ÖZKOÇ, Hatice. (2013). Ekonometri 1, E-Views Uygulamalı ve Çözümlü Sorular, Nobel Akademik Yayıncılık
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-2765-3138
Author: Zafer Şahin (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4533-4103
Author: Metin Baş (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2018

Bibtex @research article { ijar433445, journal = {Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-215X}, address = {}, publisher = {Hakan ARIDEMİR}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {105 - 114}, doi = {}, title = {SENDİKASYON KREDİLERİ DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Şahin, Zafer and Baş, Metin} }
APA Şahin, Z , Baş, M . (2018). SENDİKASYON KREDİLERİ DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , 3 (6) , 105-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijar/issue/38351/433445
MLA Şahin, Z , Baş, M . "SENDİKASYON KREDİLERİ DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 105-114 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijar/issue/38351/433445>
Chicago Şahin, Z , Baş, M . "SENDİKASYON KREDİLERİ DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 105-114
RIS TY - JOUR T1 - SENDİKASYON KREDİLERİ DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Zafer Şahin , Metin Baş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 114 VL - 3 IS - 6 SN - -2602-215X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi SENDİKASYON KREDİLERİ DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Zafer Şahin , Metin Baş %T SENDİKASYON KREDİLERİ DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2018 %J Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi %P -2602-215X %V 3 %N 6 %R %U
ISNAD Şahin, Zafer , Baş, Metin . "SENDİKASYON KREDİLERİ DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 / 6 (June 2018): 105-114 .
AMA Şahin Z , Baş M . SENDİKASYON KREDİLERİ DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF AFRO-EURASIAN RESEARCH. 2018; 3(6): 105-114.
Vancouver Şahin Z , Baş M . SENDİKASYON KREDİLERİ DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi. 2018; 3(6): 114-105.