Year 2018, Volume 3 , Issue 6, Pages 192 - 200 2018-06-30

SEVKİYAT YÖNETİMİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BULANIK MANTIK YÖNTEMİ İLE ÖRNEK BİR MODEL
A FUZZY LOGIC MODEL PURPOSING EVALUATION OF TRANSPORTATION MANAGEMENT

Ümit Yılmaz [1] , Erol Özçekiç [2]


Küreselleşme ile beraber bilgi ve kaynak paylaşımı hızla artmış ve tüm dünya adeta bir köy halini almıştır. Lojistik sektörü küreselleşme ile beraber çok önemli bir konuma gelmiştir. Öyle ki, lojistik ağının dışında kalan ülkelerin büyümesi olanaksızdır. Bu çalışma lojistik sürecinin önemli bir öğesi olan sevkiyat yönetiminin değerlendirilmesi konusuna katkı vermek üzere hazırlanmıştır. Çalışma karayolu taşımacılığı için düşünülmüştür. Sürecin belirsiz kriterlerden oluştuğu gözönüne alınarak bulanık mantık ile bir model önerilmiştir. Giriş olarak araç kapasite verimliliği, seyahat süresi ve operasyonel maliyetler verilip, çıkış olarak sevkiyat yönetim değerlendirmesi elde edilmiştir. 0-1 arasındadır.

By globalization information and resource sharing increased rapidly and the whole world becomes a village literally. The importance of the sector of logistics has increased with globalization. By way of addition, development of the countries that stay out of the logistics network is impossible. This study is prepared to contribute to the evaluation of forwarding management that is an important component of logistics. The study is considered for highway transports. Taking the uncertainties of the process into account, a fuzzy logic model is proposed. Vehicle capacity efficiency, travel time and operational cost are given as input. Transportation management evaluation is gotten between 0-1 as output.

 • Acar, D., Aslantaş Ateş, B. (2011) The Relationship Between Supply Chain Activities Costs and Outsourcing. Suleyman Demirel University the Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, Volume 16, Issue 3, pp. 9 – 27.
 • Akçetin, E. (2010) Turkey on the Way of Becoming a Global Logistic Center During the Accession Process to the European Union. Adiyaman University Journal of Social Sciences, Issue 5, December, pp. 1 – 14.
 • Çancı, M. and Erdal, M. (2013) Lojistik Yönetimi, İstanbul: Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği.
 • Emirkadı, Ö. (2015) The Effects on Foreign Trade of Development of Logistics Sector in Turkey, I. International Caucasus –Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress Proceedings Book, 1 – 3 October, pp. 99 – 115.
 • Ergülen, A. and Deran, A. (2009) The Management of Transportation Cost with Fuzzy Logic Approach and Its Effects On Financial Performance. The Journal of Accounting and Finance, Issue 43, July, pp. 227 – 236.
 • Kara, M., Tayfur, L. and Basık, H. (2009) The Importance of Logistics Centers in Global Trade and Turkey. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, Volume 6, Issue 11, pp.69 – 84.
 • Kayabaşı, A. and Özdemir, A. (2008) Üretim İşletmelerinde Lojistik Yönetimi Faaliyetlerinde Performans Yönetimine Bakış: Beklenti - Fayda Farkı Analizi Uygulaması, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, Ocak, ss. 195 – 209.
 • Kazan, H., Çiftçi, C. and Hobikoğlu, E. H. (2015) The Fuzzy Logic for the Selection of the Transportation Type a Firm Application, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 195, July, pp. 1593 – 1601.
 • Mon, D-L., Cheng, C-H. and Lu, H-C. (1995) Application of Fuzzy Distributions on Project Management. Fuzzy Sets and Systems, Volume 73, Issue 2, July, pp. 227-234.
 • Neeraja, B., Mehta, M. and Chandani, A. (2014) Supply Chain and Logistics for the Present Day Business. Procedia Economics and Finance, Volume 11, pp.665 – 675.
 • Teodorovic, D. and Vukadinovic, K. (1998) Traffic Control and Transport Planning: A Fuzzy Sets and Neural Networks Approach. Massachuetts: Kluwer Academic Publishers.
 • Tuzkaya, U. R. (2007) Çok Modlu Taşımacılık Sistemlerinin Stratejik Planlamasında Kritik Faktörlerin Modellenmesine Yönelik Bir Çözüm Yaklaşımı (Doktora Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-4268-8598
Author: Ümit Yılmaz
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, BİGADİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU, YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ, LOJİSTİK PR.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1896-6853
Author: Erol Özçekiç (Primary Author)
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, BİGADİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU, ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ, ELEKTRİK PR.
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2018

Bibtex @research article { ijar441136, journal = {Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-215X}, address = {}, publisher = {Hakan ARIDEMİR}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {192 - 200}, doi = {}, title = {A FUZZY LOGIC MODEL PURPOSING EVALUATION OF TRANSPORTATION MANAGEMENT}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Ümit and Özçekiç, Erol} }
APA Yılmaz, Ü , Özçekiç, E . (2018). A FUZZY LOGIC MODEL PURPOSING EVALUATION OF TRANSPORTATION MANAGEMENT. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , 3 (6) , 192-200 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijar/issue/38351/441136
MLA Yılmaz, Ü , Özçekiç, E . "A FUZZY LOGIC MODEL PURPOSING EVALUATION OF TRANSPORTATION MANAGEMENT". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 192-200 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijar/issue/38351/441136>
Chicago Yılmaz, Ü , Özçekiç, E . "A FUZZY LOGIC MODEL PURPOSING EVALUATION OF TRANSPORTATION MANAGEMENT". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 192-200
RIS TY - JOUR T1 - A FUZZY LOGIC MODEL PURPOSING EVALUATION OF TRANSPORTATION MANAGEMENT AU - Ümit Yılmaz , Erol Özçekiç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 192 EP - 200 VL - 3 IS - 6 SN - -2602-215X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi A FUZZY LOGIC MODEL PURPOSING EVALUATION OF TRANSPORTATION MANAGEMENT %A Ümit Yılmaz , Erol Özçekiç %T A FUZZY LOGIC MODEL PURPOSING EVALUATION OF TRANSPORTATION MANAGEMENT %D 2018 %J Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi %P -2602-215X %V 3 %N 6 %R %U
ISNAD Yılmaz, Ümit , Özçekiç, Erol . "A FUZZY LOGIC MODEL PURPOSING EVALUATION OF TRANSPORTATION MANAGEMENT". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 / 6 (June 2018): 192-200 .
AMA Yılmaz Ü , Özçekiç E . A FUZZY LOGIC MODEL PURPOSING EVALUATION OF TRANSPORTATION MANAGEMENT. INTERNATIONAL JOURNAL OF AFRO-EURASIAN RESEARCH. 2018; 3(6): 192-200.
Vancouver Yılmaz Ü , Özçekiç E . A FUZZY LOGIC MODEL PURPOSING EVALUATION OF TRANSPORTATION MANAGEMENT. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi. 2018; 3(6): 200-192.