Year 2018, Volume 3 , Issue 6, Pages 160 - 170 2018-06-30

KAZAK DİLİNDE DUYGU BİLDİREN CÜMLELERİN PSİKOLİNGÜİSTİK BOYUTU
THE PSYCHOLINGUISTIC ASPECT OF EMOTIONALLY SIGNIFICANT PHRASES IN THE KAZAKH LANGUAGE

Janar Köpbayeva [1]


Çağdaş Kazak dilinde şimdiye kadar birçok dilbilim sorunları incelenmiştir. Halkın yaşam biçimi ve dünyaya bakış tarzı ile iç içe gelişip şekillenen dilin kuralları ve anlatım incelikleri sınırsızdır. Hâlihazırda tamamen incelenmek suretiyle açıklığa kavuşturulmamış meseleler de bir haylidir. Bunlardan biri çağdaş Kazak dilindeki sözdizimsel yapıların psikolengüistik boyutlarıdır. Bu çalışmada edebî eserlerdeki kişilerin karakter yapısını, kişiliğini ve duygularını belirten sözdizimsel yapılar, özellikle ünlem cümleleri ile soru cümlelerinin psikolojik ve lengüistik boyutları doküman inceleme yoluyla nitel araştırma çerçevesinde irdelenmiştir. Bu tür cümlelerin insan zihninde oluşum süreçleri ile vücut bulması da etraflıca incelenmiştir. Ayrıca insanoğlunun kendi duygu ve tepkileri doğrultusunda ünlem ve soru cümlelerini oluşturma esnasında mensubu olduğu milletin dünya görüşü ile milli kimliğini de yansıtması üzerinde durulmuştur.

Most aspects of modern Kazakh language are being deeply researched nowdays. Since language is developing alongside with people׳s life and is closely connected with community׳s evolution, there are still some unresearched language phenomena. One of the issues under study is psychologic and linguistic aspect of modern Kazakh syntax. This is why syntactic units namely exclamatory and interrogative sentences are under study from the psychological and linguistic points of view.  Besides the ways and processes of their comprehension in human׳s minds are shown in the article. Special attention is paid to the way how a person can express his national identity and world outlook by means of exclamatory and interrogative sentences.

  • Ahmanova, O.S., (2004), Slovar lingvisticheskih terminov, Moskva: Editorial URSS, 571.
  • Gvozdev, A.N., (2005), Ocherki po stilistike russkogo yazika, Moskva: URSS (Komkniga), 408.
  • Zharikbaev, K., (1970), Psihologia/peduchilishege arnalgan okulik, Almati: Mektep,323.
  • Kenesbaev, S. ve T. Zhanuzakov (1966), Russko-kazahski slovar lingvistichkih terminov, Almati: Nauka KazSSR, 206.
  • Sachs, J.S., (1967), Recognition memory for syntactic and semantic aspects of connected discourse, «Perception and Psychophysics», ІІ, 437-442.
  • Smagulova, G., (1996), «Frazeologizmderdin varianttilii», Komekshi oku kurali, Almati: Sanat, 128.
  • Tazhibaev, T.(1993), Zhalpi psihologia, Almati: Kazak universiteti, 240.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Janar Köpbayeva (Primary Author)
Institution: Kazakistan Çalışma ve Sosyal İlişkiler Akademisi
Country: Kazakhstan


Dates

Publication Date : June 30, 2018

Bibtex @research article { ijar441674, journal = {Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-215X}, address = {}, publisher = {Hakan ARIDEMİR}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {160 - 170}, doi = {}, title = {KAZAK DİLİNDE DUYGU BİLDİREN CÜMLELERİN PSİKOLİNGÜİSTİK BOYUTU}, key = {cite}, author = {Köpbayeva, Janar} }
APA Köpbayeva, J . (2018). KAZAK DİLİNDE DUYGU BİLDİREN CÜMLELERİN PSİKOLİNGÜİSTİK BOYUTU. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , 3 (6) , 160-170 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijar/issue/38351/441674
MLA Köpbayeva, J . "KAZAK DİLİNDE DUYGU BİLDİREN CÜMLELERİN PSİKOLİNGÜİSTİK BOYUTU". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 160-170 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijar/issue/38351/441674>
Chicago Köpbayeva, J . "KAZAK DİLİNDE DUYGU BİLDİREN CÜMLELERİN PSİKOLİNGÜİSTİK BOYUTU". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 160-170
RIS TY - JOUR T1 - KAZAK DİLİNDE DUYGU BİLDİREN CÜMLELERİN PSİKOLİNGÜİSTİK BOYUTU AU - Janar Köpbayeva Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 160 EP - 170 VL - 3 IS - 6 SN - -2602-215X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi KAZAK DİLİNDE DUYGU BİLDİREN CÜMLELERİN PSİKOLİNGÜİSTİK BOYUTU %A Janar Köpbayeva %T KAZAK DİLİNDE DUYGU BİLDİREN CÜMLELERİN PSİKOLİNGÜİSTİK BOYUTU %D 2018 %J Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi %P -2602-215X %V 3 %N 6 %R %U
ISNAD Köpbayeva, Janar . "KAZAK DİLİNDE DUYGU BİLDİREN CÜMLELERİN PSİKOLİNGÜİSTİK BOYUTU". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 / 6 (June 2018): 160-170 .
AMA Köpbayeva J . KAZAK DİLİNDE DUYGU BİLDİREN CÜMLELERİN PSİKOLİNGÜİSTİK BOYUTU. INTERNATIONAL JOURNAL OF AFRO-EURASIAN RESEARCH. 2018; 3(6): 160-170.
Vancouver Köpbayeva J . KAZAK DİLİNDE DUYGU BİLDİREN CÜMLELERİN PSİKOLİNGÜİSTİK BOYUTU. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi. 2018; 3(6): 170-160.