Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Effects of Pre-Harvest AVG Treatments on Fruit Quality of Jonagold Apple Cultivar throughout Cold Storage

Year 2017, Volume 3, Issue 1, 1 - 5, 29.05.2017
https://doi.org/10.24180/ijaws.289170

Abstract

The present study was conducted in 2010 and 2011 years to investigate the effects of pre-harvest aminoethoxyvinylglycine (AVG) treatments on weight loss, flesh firmness, soluble solids content, starch degradation and titratable acidity of Jonagold apple cultivar at harvest and at 60 days post-harvest intervals throughout 180 days cold storage at 2±0.5 °C, 90±5% RH. A total of 225 mg l-1 AVG dose was applied at once in a single application at different times. AVG treatments applied at once (225 mg l-1) 8 and 4 weeks before the anticipated harvest time. Unsprayed trees were served as control. The weight loss of AVG1 treatment was lower than control and AVG2 treatment. The flesh firmness of AVG2 was higher than other treatments during cold storage. AVG treatments delayed flesh softening, starch degradation rates and consequently decelerated fruit ripening. 

References

 • Amarante VTD., Simioni A., Megguer CA and Blum LEB., 2002. Effect of Aminoethoxyvinilglycine (AVG) on preharvest fruit drop and maturity of apples. Revista Brasileira de Fruticultura, 24(3): 661-664.
 • Argenta LC., Vieira MJ., Krammes JG, Petri L and Basso C., 2006. AVG and 1-MCP effects on maturity and quality of apple fruit at harvest and after storage. Acta Horticulturae, 727: 495-504.
 • Blanpied GD and Silsby KJ.,1992. Prediction of harvest date windows for apples. Cornell Cooperative Extension, 1992: 1-12.
 • Butar S., Seferoğoğlu G and Çetinbaş M., 2015. AVG uygulamalarının ‘Jersey Mac’ elma çeşidinde hasat önü meyve dökümü, hasat zamanı ile meyve verim ve kalitesine etkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2): 107-124.
 • Byers RE., 1997. Effects of Aminoethoxyvinylglycine (AVG) on preharvest fruit drop and maturity of ‘Delicious’ apples. Journal of Tree Fruit Production, 2(1): 53-75.
 • Greene DW and Schupp JR., 2004. Effect of aminoethoxyvinylglycine (AVG) on preharvest drop, fruit quality, and maturation of ‘McIntosh’ apples. II. Effect of timing and concentration relationships and spray volume. Hortscience, 39(5): 1036-1041.
 • Greene DW., 2006. An update on preharvest drop control of apples with aminoethoxyvinylglycine (ReTain). Acta Horticulturae, 727: 311-320.
 • Öztürk B., Keskin S., Yıldız K., Kaya Ö., Kılıç K and Uçar M., 2013 Erzincan koşullarında yetiştirilen ‘Ak Sakı’ elma çeşidinin depolama performansı üzerine hasat öncesi naftalen asetik asit ve aminoetoksivinilglisin uygulamalarının etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(1): 52-60.
 • Öztürk B., Özkan Y., Yıldız K., Öztürk A., Kılıç K., Uçar M., Karakaya M and Karakaya O., 2014. The Role of Pre-Harvest Aminoethoxyvinylglycine Treatments on Fruit Quality of Braeburn apple During Cold Storage. International Mesopotamia Agriculture Congress, 22-25 September, Diyarbakır, Turkey.
 • Schupp JR and Greene DW., 2004. Effect of aminoethoxyvinylglycine (AVG) on preharvest drop, fruit quality, and maturation of ‘McIntosh’ apples. I. concentration and timing of dilute applications of AVG. HortScience, 39: 1030-1035.
 • Şen F and Turk EF., 2008. Use of 1-Methylcyclopropene (1-MCP) on horticultural crops. Journal of Agriculture Faculty of Ege University, 45(3): 221-228.

Hasat Öncesi AVG Uygulamalarının Soğukta Muhafaza Süresince Jonagold Elma Çeşidinin Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

Year 2017, Volume 3, Issue 1, 1 - 5, 29.05.2017
https://doi.org/10.24180/ijaws.289170

Abstract

Bu çalışma hasat öncesi AVG uygulamalarının Jonagold elma çeşidinin 2±0.5 °C ve 90±5% oransal nemde, 180 gün boyunca 60 günlük fasılalarda, soğukta muhafazası süresince ağırlık kaybı, et sertliği, suda çözünür kuru madde içeriği, nişasta parçalanması ve titre edilebilir asitlik içeriği üzerine etkilerini araştırmak amacı ile 2010 ve 2011 yıllarında yürütülmüştür. AVG’nin 225 mg l-1 dozu tahmini hasattan 8 ve 4 hafta önce tek uygulama olacak şekilde ağaçlara püskürtme şeklinde uygulanmıştır. Püskürtülmeyen ağaçlar kontrol olarak değerlendirilmiştir.  AVG1 uygulamasının ağırlık kaybı, hem kontrol hem de AVG2 uygulamasından daha düşük olmuştur. Soğukta depolama süresince AVG2 uygulamasının et sertliği diğer uygulamalardan daha yüksek ölçülmüştür. AVG uygulamalarının meyve eti yumuşaması ve nişasta parçalanma hızını geciktirmesi sonucunda meyve olgunlaşması yavaşlatılmıştır.

References

 • Amarante VTD., Simioni A., Megguer CA and Blum LEB., 2002. Effect of Aminoethoxyvinilglycine (AVG) on preharvest fruit drop and maturity of apples. Revista Brasileira de Fruticultura, 24(3): 661-664.
 • Argenta LC., Vieira MJ., Krammes JG, Petri L and Basso C., 2006. AVG and 1-MCP effects on maturity and quality of apple fruit at harvest and after storage. Acta Horticulturae, 727: 495-504.
 • Blanpied GD and Silsby KJ.,1992. Prediction of harvest date windows for apples. Cornell Cooperative Extension, 1992: 1-12.
 • Butar S., Seferoğoğlu G and Çetinbaş M., 2015. AVG uygulamalarının ‘Jersey Mac’ elma çeşidinde hasat önü meyve dökümü, hasat zamanı ile meyve verim ve kalitesine etkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2): 107-124.
 • Byers RE., 1997. Effects of Aminoethoxyvinylglycine (AVG) on preharvest fruit drop and maturity of ‘Delicious’ apples. Journal of Tree Fruit Production, 2(1): 53-75.
 • Greene DW and Schupp JR., 2004. Effect of aminoethoxyvinylglycine (AVG) on preharvest drop, fruit quality, and maturation of ‘McIntosh’ apples. II. Effect of timing and concentration relationships and spray volume. Hortscience, 39(5): 1036-1041.
 • Greene DW., 2006. An update on preharvest drop control of apples with aminoethoxyvinylglycine (ReTain). Acta Horticulturae, 727: 311-320.
 • Öztürk B., Keskin S., Yıldız K., Kaya Ö., Kılıç K and Uçar M., 2013 Erzincan koşullarında yetiştirilen ‘Ak Sakı’ elma çeşidinin depolama performansı üzerine hasat öncesi naftalen asetik asit ve aminoetoksivinilglisin uygulamalarının etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(1): 52-60.
 • Öztürk B., Özkan Y., Yıldız K., Öztürk A., Kılıç K., Uçar M., Karakaya M and Karakaya O., 2014. The Role of Pre-Harvest Aminoethoxyvinylglycine Treatments on Fruit Quality of Braeburn apple During Cold Storage. International Mesopotamia Agriculture Congress, 22-25 September, Diyarbakır, Turkey.
 • Schupp JR and Greene DW., 2004. Effect of aminoethoxyvinylglycine (AVG) on preharvest drop, fruit quality, and maturation of ‘McIntosh’ apples. I. concentration and timing of dilute applications of AVG. HortScience, 39: 1030-1035.
 • Şen F and Turk EF., 2008. Use of 1-Methylcyclopropene (1-MCP) on horticultural crops. Journal of Agriculture Faculty of Ege University, 45(3): 221-228.

Details

Subjects Science
Published Date Haziran
Journal Section Horticultural Sciences
Authors

Burhan ÖZTÜRK
Ordu Ünitversitesi
0000-0002-0867-3942
Türkiye


Kenan YILDIZ
.....


Serkan UZUN
....
0000-0002-3857-6561


Ahmet ÖZTÜRK
.....

Publication Date May 29, 2017
Application Date February 1, 2017
Acceptance Date February 24, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Öztürk, B. , Yıldız, K. , Uzun, S. & Öztürk, A. (2017). Hasat Öncesi AVG Uygulamalarının Soğukta Muhafaza Süresince Jonagold Elma Çeşidinin Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri . Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi , 3 (1) , 1-5 . DOI: 10.24180/ijaws.289170

17365       17368       17367        17366      17369     17370