International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-8245 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Bolu Abant Izzet Baysal University |


     International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), Horticulture, Plant Protection, Biosystem Engineering (Agricultural Structures and Irrigation, Agriculture Machinery and Technologies Engineering), Agricultural Economics, Field Crops, Agricultural Biotechnology, Soil Science and Plant Nutrition, Wildlife Ecology and Management and Animal Science fields;  the original articles created out of the studies which are carried out upon all agricultural fields and their compilation of up-to-date subjects are published as well. The journal does not publish review articles.  The publication language is both English and Turkish. Also, the journal is with International peer-reviewed journal status.


The journal is an international peer-reviewed indexed by TR Index, CAB Abstract, CAB Direct, DOAJ, CrossRef, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor and Cosmos.

---------------------------------------------------------------------------------

Note: The authors have to check the articles against the plagiarism with the "iThenticate Plagiarism Detection" software before the manuscript submit. Except for the references section, the similarity index in the search will have to be below 20%. It is mandatory that the iThenticate software be provided in the report when the article is being recorded on the manuscript submit.88x31.png


International Journal of Agriculture and Wildlife Science is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Generic License.

International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences

e-ISSN 2149-8245 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Bolu Abant Izzet Baysal University |
Cover Image


     International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), Horticulture, Plant Protection, Biosystem Engineering (Agricultural Structures and Irrigation, Agriculture Machinery and Technologies Engineering), Agricultural Economics, Field Crops, Agricultural Biotechnology, Soil Science and Plant Nutrition, Wildlife Ecology and Management and Animal Science fields;  the original articles created out of the studies which are carried out upon all agricultural fields and their compilation of up-to-date subjects are published as well. The journal does not publish review articles.  The publication language is both English and Turkish. Also, the journal is with International peer-reviewed journal status.


The journal is an international peer-reviewed indexed by TR Index, CAB Abstract, CAB Direct, DOAJ, CrossRef, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor and Cosmos.

---------------------------------------------------------------------------------

Note: The authors have to check the articles against the plagiarism with the "iThenticate Plagiarism Detection" software before the manuscript submit. Except for the references section, the similarity index in the search will have to be below 20%. It is mandatory that the iThenticate software be provided in the report when the article is being recorded on the manuscript submit.88x31.png


International Journal of Agriculture and Wildlife Science is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Generic License.

Volume 6 - Issue 3 - Dec 21, 2020
 1. Effect of the Rootstock and Cultivar on Graft Success and Sapling Development and Graft Incompatibility in Pear
  Pages 371 - 381
  Nermin ÇOBAN, Ahmet ÖZTÜRK
 2. Böğürtlen (Rubus fructicosus L.) Odun Çeliklerinde Çelik Çapı ve İndol Butirik Asit (IBA) Dozlarının Köklenmeye Etkisi
  Pages 382 - 388
  Hamdi ZENGİNBAL, Muttalip GÜNDOĞDU
 3. Mikrobiyal Gübre Uygulamasının Marul ve Beyaz Baş Lahanada Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri
  Pages 389 - 398
  Beyhan KİBAR
 4. Raf Ömrü Süresince Karayemiş Meyvesinin (Prunus laurocerasus L.) Kalite Özellikleri Üzerine Modifiye Atmosfer Paket ve Aloe vera Uygulamalarının Etkisi
  Pages 399 - 406
  Burhan ÖZTÜRK
 5. Manisa İli Köprübaşı İlçesinde Yetiştirilen Çilek Çeşitlerinin Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 407 - 415
  Bilge TÜRK, Fatih ŞEN
 6. Changes in Seed Germination during Storage of Flower Seeds: Species Differences
  Pages 416 - 422
  İbrahim DEMİR, Zeynep GÖKDAŞ, Nazlı İlke EKEN TÜRER
 7. Ultraviyole-C ve Ultrason Uygulamalarının Domates ve Hıyarda Fide Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 423 - 434
  Beyhan KİBAR
 8. Bolu İli Kiraz ve Vişne Bahçelerinde Belirlenen Zararlı ve Faydalı Türler
  Pages 435 - 443
  Gülay KAÇAR, A. Sami KOCA
 9. Evaluation of Turkish Isolates of Entomopathogenic Fungi Against the Adults of Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae)
  Pages 444 - 452
  Sevim ATMACA, Ebubekir YÜKSEL, Ramazan CANHİLAL
 10. Ülkemizde Yetiştirilen Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinin BCMV ve BCMNV’e Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Belirlenmesi
  Pages 453 - 460
  Gülsüm PALACIOĞLU, İzel ŞANLI, Harun BAYRAKTAR, Göksel ÖZER
 11. Potential of Local Entomopathogenic Nematode Isolates to Control the Adults of the Scarab Beetle, Epicometis hirta (Coleoptera: Scarabaeidae)*
  Pages 461 - 468
  Fatma AKPINAR, Ebubekir YÜKSEL, Ramazan CANHİLAL
 12. Domateste Alternaria solani (Ell. & G. Martin) Sor.’ye Karşı Bazı Endofit Bakterilerin Etkisi
  Pages 469 - 477
  Gökhan BOYNO, Semra DEMİR, Ahmet AKKÖPRÜ
 13. Yerel Beauveria bassiana ve Metarhizium anisopliae İzolatlarının Myzocallis coryli ve Corylobium avellanae Üzerindeki Etkinliği
  Pages 478 - 485
  Salih KARABÖRKLÜ, Nedim ALTIN
 14. Seasonal Dynamics of Coccinellid Species in Apple, Cherry, and Hazelnut
  Pages 486 - 495
  Gülay KAÇAR, A. Sami KOCA
 15. Damla Sulama Desteklemelerinin Silajlık Mısır Üretimi Üzerine Etkisi: Edirne İli Örneği
  Pages 496 - 505
  Başak AYDIN, Ozan ÖZTÜRK, Ferit ÇOBANOĞLU, Ulviye ÇEBİ, Erol ÖZKAN, Selçuk ÖZER
 16. Türkiye’deki Tarım Makineleri Kullanım Projeksiyonunun Tahmini
  Pages 506 - 516
  Ebubekir ALTUNTAŞ
 17. Farklı Cidar Kalınlıklarına Sahip Buğday Silosunda Doldurma ve Boşaltma Koşullarına Bağlı Olarak Gerilme Dağılımının Simülasyonu
  Pages 517 - 537
  Hakan KİBAR
 18. İç Anadolu’da İkinci Ürün Döneminde Yem Bezelyesi ve Bazı Tahıl Karışımlarının Farklı Ekim Sıklığında Yaş Ot Verimi ve Bazı Özellikleri
  Pages 538 - 545
  Onur İLERİ, Şule ERKOVAN, Halil İbrahim ERKOVAN, Ali KOÇ
 19. Farklı Lokasyonların Lavandin (Lavandula × intermedia Emeric ex Loisel.)’de Uçucu Yağ Oranı ve Kimyasal Kompozisyonu Üzerine Etkisi
  Pages 546 - 553
  Duran KATAR, Mustafa CAN, Nimet KATAR
 20. Doğu Anadolu’nun Kuru Şartlarında Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşitlerinin Kaba Yem Üretimlerinin Belirlenmesi
  Pages 554 - 561
  Mustafa TAN, Süleyman TEMEL
 21. NaCl Stresinin Yem Bezelyesinin Klorofil ve Mineral İçeriğine Etkisi
  Pages 562 - 569
  Özlem ÖNAL AŞCI, Hatice ZAMBİ
 22. Samsun İli Çayır ve Meralarında Bitki Çeşitliliğinin Orta Dereceli Tahribat Hipotezine Göre Otlatma ve Erozyon Faktörleri ile Test Edilmesi
  Pages 570 - 581
  Mustafa SÜRMEN, Tamer YAVUZ, Burak SÜRMEN, Ali İMAMOĞLU
 23. Mitigation of Salinity Stress on Chickpea Germination by Salicylic Acid Priming
  Pages 582 - 591
  Mustafa CERİTOĞLU, Murat ERMAN
 24. II. Ürün Mısır Çeşitlerinde Organik ve İnorganik Gübre Uygulamasının Verim ve Kaliteye Etkisi ile Ekonomik Analizi
  Pages 592 - 604
  Serap DOĞAN, Veysi ACIBUCA, Yusuf DOĞAN
 25. Determination of Optimum Ethanolic Extraction Conditions and Phenolic Profiles of Thyme, Mint, Uckun, Grape Seeds and Green Tea Waste Fiber
  Pages 605 - 614
  Menekşe BULUT, Hacer AKPOLAT, Yusuf TUNÇTÜRK, Duried ALWAZEER, Ayşe TÜRKHAN
 26. Sulu ve Kuru Koşullarda Farklı Amarant Türlerine Ait Çeşitlerin Ot Verim Performanslarının Belirlenmesi
  Pages 615 - 624
  Süleyman TEMEL, Bilal KESKİN, Selma ÇAKMAKCI, Ramazan TOSUN
 27. Sulu ve Kuru Koşullarda Yetiştirilen Bazı Horoz İbiği Çeşitlerinin Tohum ve Samanında Yem Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 625 - 637
  Bilal KESKİN, Süleyman TEMEL, Ramazan TOSUN, Selma ÇAKMAKCI
 28. Alüviyal Araziler Üzerinde Gelişen Bazı Toprakların Arazi Yetenek Sınıflarının Belirlenmesi
  Pages 638 - 646
  Sevda ALTUNBAŞ, Bayram Çağdaş DEMİREL, Gafur GÖZÜKARA, Serden EROL
Indexes and Platforms
Social Media

17280