International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-8245 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Bolu Abant Izzet Baysal University |


     International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), Horticulture, Plant Protection, Biosystem Engineering (Agricultural Structures and Irrigation, Agriculture Machinery and Technologies Engineering), Agricultural Economics, Field Crops, Agricultural Biotechnology, Soil Science and Plant Nutrition, Wildlife Ecology and Management and Animal Science fields;  the original articles created out of the studies which are carried out upon all agricultural fields and their compilation of up-to-date subjects are published as well. The journal does not publish review articles.  The publication language is both English and Turkish. Also, the journal is with International peer-reviewed journal status.


The journal is an international peer-reviewed indexed by TR Index, CAB Abstract, CAB Direct, DOAJ, CrossRef, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor and Cosmos.

---------------------------------------------------------------------------------

Note: The authors have to check the articles against the plagiarism with the "iThenticate Plagiarism Detection" software before the manuscript submit. Except for the references section, the similarity index in the search will have to be below 20%. It is mandatory that the iThenticate software be provided in the report when the article is being recorded on the manuscript submit.


It is mandatory to enter the ORCID information of the author(s) in the manuscript submission system for articles submitted since the year 2018.


88x31.png


International Journal of Agriculture and Wildlife Science is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Generic License.

International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences

e-ISSN 2149-8245 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Bolu Abant Izzet Baysal University |
Cover Image


     International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), Horticulture, Plant Protection, Biosystem Engineering (Agricultural Structures and Irrigation, Agriculture Machinery and Technologies Engineering), Agricultural Economics, Field Crops, Agricultural Biotechnology, Soil Science and Plant Nutrition, Wildlife Ecology and Management and Animal Science fields;  the original articles created out of the studies which are carried out upon all agricultural fields and their compilation of up-to-date subjects are published as well. The journal does not publish review articles.  The publication language is both English and Turkish. Also, the journal is with International peer-reviewed journal status.


The journal is an international peer-reviewed indexed by TR Index, CAB Abstract, CAB Direct, DOAJ, CrossRef, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor and Cosmos.

---------------------------------------------------------------------------------

Note: The authors have to check the articles against the plagiarism with the "iThenticate Plagiarism Detection" software before the manuscript submit. Except for the references section, the similarity index in the search will have to be below 20%. It is mandatory that the iThenticate software be provided in the report when the article is being recorded on the manuscript submit.


It is mandatory to enter the ORCID information of the author(s) in the manuscript submission system for articles submitted since the year 2018.


88x31.png


International Journal of Agriculture and Wildlife Science is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Generic License.

Volume 6 - Issue 1 - Apr 25, 2020
 1. Mikoriza ve Oksin Uygulamalarının Kuşburnu (Rosa canina L.) Çeliklerinin Çoğaltılması Üzerine Etkisi
  Pages 1 - 7
  Elif DURMUŞ KINIK , Fisun Gürsel ÇELİKEL
 2. Hıyarda Kök Bakterisi (PGPR) ve Arbusküler Mikorizal Fungus (AMF) Aşılamalarının Farklı Sulama Seviyelerinde Bitki Gelişimi ve Verim Özelliklerine Etkileri
  Pages 8 - 20
  Şeyhmus BİÇER , Çeknas ERDİNÇ , Nuray ÇÖMLEKÇİOĞLU
 3. Humik Asit Uygulamalarının Bazı Çilek Çeşitlerinin Meyve Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri
  Pages 21 - 27
  Mustafa Kenan GEÇER
 4. Effects of Applications of Different Coloured Led Lights on Emerging and Seedling Growth of Rhododendron luteum Sweet Seeds
  Pages 28 - 34
  Murat ÜNSAL , Bahadır ALTUN
 5. Farklı Evrelerde Hasat Edilen Kivi Meyvelerinin Organik Asit İçerikleri ve Bazı Agromorfolojik Özellikleri
  Pages 35 - 43
  Melek ŞAHİN KANBUR , Muttalip GÜNDOĞDU
 6. Yerli Bazı Diyatom Topraklarının Laboratuvar Koşullarında Khapra, Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae), Larvalarına Karşı Biyolojik Etkinliği
  Pages 44 - 54
  Amine DODANLI , Çetin MUTLU
 7. Adıyaman İlinde Farklı Ekosistemlerdeki Hububat Alanlarında Yumurta Paraziotiti (Trissolcus spp.)’nin Süne, Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera: Scutelleridae) Popülasyonu Üzerindeki Etkinliği
  Pages 55 - 65
  Celalettin GÖZÜAÇIK , Abdurrahman YİĞİT
 8. Bursa ve Bilecik İlleri Şeftali Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarda Prune dwarf virus (PDV) Yaygınlığı ve Genetik Çeşitliliği
  Pages 66 - 74
  Ali ÇELIK , Filiz ERTUNÇ
 9. Metil Jasmonat Uygulamaları ve Hasat Dönemlerinin Erik Meyvelerinin Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi
  Pages 75 - 83
  Ebubekir ALTUNTAŞ , Burhan ÖZTÜRK , Onur SARAÇOĞLU
 10. Farklı Sodyum Değerlerine Sahip Sulama Sularının Kırmızı Lahana (Brassica oleracea var. capitata f. rubra) Bitkisinde Bazı Toprak ve Bitki Özelliklerine Etkisi
  Pages 84 - 90
  Kadir Ersin TEMİZEL , Sedat TOK
 11. Yumurtacı Tavuklarda Hünnap (Zizyphus jujuba Mill.) Yaprak Ekstraktının İnce Bağırsak Mikroflorası ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
  Pages 91 - 99
  Gözde KILINÇ , Merve Gizem SEZENER , Timur GÜLHAN
 12. Yarı Göçerlik Sisteminde Yetiştirilen Morkaraman Koyunlarda Bazı Döl Verim Özellikleri
  Pages 100 - 107
  İsak SAVAŞ , İsa YILMAZ , Mete YANAR
Indexes and Platforms
Social Media

17280