International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-8245 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Bolu Abant Izzet Baysal University |


     International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), Horticulture, Plant Protection, Biosystem Engineering (Agricultural Structures and Irrigation, Agriculture Machinery and Technologies Engineering), Agricultural Economics, Field Crops, Agricultural Biotechnology, Soil Science and Plant Nutrition, Wildlife Ecology and Management and Animal Science fields;  the original articles created out of the studies which are carried out upon all agricultural fields and their compilation of up-to-date subjects are published as well. The journal does not publish review articles.  The publication language is both English and Turkish. Also, the journal is with International peer-reviewed journal status.


The journal is an international peer-reviewed indexed by TR Index, CAB Abstract, CAB Direct, DOAJ, CrossRef, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor and Cosmos.

---------------------------------------------------------------------------------

Note: The authors have to check the articles against the plagiarism with the "iThenticate Plagiarism Detection" software before the manuscript submit. Except for the references section, the similarity index in the search will have to be below 20%. It is mandatory that the iThenticate software be provided in the report when the article is being recorded on the manuscript submit.


It is mandatory to enter the ORCID information of the author(s) in the manuscript submission system for articles submitted since the year 2018.


88x31.png


International Journal of Agriculture and Wildlife Science is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Generic License.

International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences

e-ISSN 2149-8245 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Bolu Abant Izzet Baysal University |
Cover Image


     International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), Horticulture, Plant Protection, Biosystem Engineering (Agricultural Structures and Irrigation, Agriculture Machinery and Technologies Engineering), Agricultural Economics, Field Crops, Agricultural Biotechnology, Soil Science and Plant Nutrition, Wildlife Ecology and Management and Animal Science fields;  the original articles created out of the studies which are carried out upon all agricultural fields and their compilation of up-to-date subjects are published as well. The journal does not publish review articles.  The publication language is both English and Turkish. Also, the journal is with International peer-reviewed journal status.


The journal is an international peer-reviewed indexed by TR Index, CAB Abstract, CAB Direct, DOAJ, CrossRef, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor and Cosmos.

---------------------------------------------------------------------------------

Note: The authors have to check the articles against the plagiarism with the "iThenticate Plagiarism Detection" software before the manuscript submit. Except for the references section, the similarity index in the search will have to be below 20%. It is mandatory that the iThenticate software be provided in the report when the article is being recorded on the manuscript submit.


It is mandatory to enter the ORCID information of the author(s) in the manuscript submission system for articles submitted since the year 2018.


88x31.png


International Journal of Agriculture and Wildlife Science is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Generic License.

Volume 5 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Pomological and Chemical Attributes of Almond Genotypes Selected from Hatay Province
  Pages 1 - 10
  Ahmet Sümbül , Safder Bayazit
 2. Kivi (Actinidia deliciosa cv. Hayward) Meyvesinin Biyoaktif Bileşikleri Üzerine Farklı MAP Uygulamalarının Etkisi
  Pages 11 - 17
  Orhan Karakaya , Burhan Öztürk , Hayrullah Kadim
 3. Farklı Yarasa Gübresi Uygulamalarının Marul Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
  Pages 18 - 24
  Bahar Aydın Can , Mesude Ünal , Onur Can
 4. Ordu İlinin Farklı Rakım ve Lokasyonlarında Yetiştirilen Bazı Fındık Çeşitlerinin Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 25 - 30
  Ersin Gülsoy , Mikdat Şimşek , Cumhur Çevik
 5. Şebinkarahisar (Giresun) İlçesinde Seçilen Alişar Armut Klonlarının Bazı Meyve Özellikleri
  Pages 31 - 37
  Mehmet Fikret Balta , Lokman Üç , Orhan Karakaya
 6. Correlation between Pomegranate Genotypes and Phenolic Compounds
  Pages 38 - 45
  Selma Kuru Berk , Muttalip Gündoğdu , Vahdettin Çiftçi
 7. İdil/Şırnak Ekolojisinde Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin Etkili Sıcaklık Toplamı İsteklerinin Belirlenmesi
  Pages 46 - 53
  Mehmet Settar Ünal
 8. Ağır Metallerin Red Chief ve Granny Smith Elma Çeşitlerinde Polen Çimlenmesi ve Polen Tüpü Büyümesi Üzerine Etkileri
  Pages 54 - 62
  Ferhad Muradoğlu , Zafer Sulum , İbrahim Başak , Gökhan Akkuş
 9. Starks Gold Kiraz (Prunus avium L.) Çeşidinin Hasat Sonrası Kalitesi Üzerine UV-C, Ultrason ve Modifiye Atmosfer Paket Uygulamalarının Etkisi
  Pages 63 - 75
  İrem Coşar , İhsan Canan
 10. Akdeniz Bölgesi’nde Yetiştirilen Domateslerde Pestisit Kalıntı Düzeylerinin Tespiti ve Validasyon Çalışması
  Pages 76 - 89
  Fatma Hepsağ
 11. Identification of Heterodera latipons Using PCR with Sequence Characterised Amplified Region (SCAR) Primers
  Pages 90 - 95
  Mustafa İmren , Abdurrahman Sami Koca , Abdelfattah Amer Dababat
 12. Fasulyede Rhizoctonia solani’nin Neden Olduğu Kök Çürüklüğüne Karşı Tohuma Bazı Fungisit Uygulamalarının Etkinliği
  Pages 96 - 102
  Gülsüm Palacıoğlu , Beyza Cankara , Harun Bayraktar , Göksel Özer
 13. Farklı Kurutma Sıcaklıklarının Anadolu Adaçayının (Salvia fruticosa Mill. =Salvia triloba L.) Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 103 - 109
  Doğan Aydın , Nimet Katar , Duran Katar , Murat Olgun
 14. Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Besin İçeriğine Etkisi
  Pages 110 - 116
  Işıl Temel , Bilal Keskin
 15. Yem Kaynağı Olarak Değerlendirilen Noaea mucronata’nın Aktif Gelişme Süresince Besin Kompozisyonundaki Değişimler
  Pages 117 - 123
  Süleyman Temel
 16. Türkiye’nin Batı Anadolu Bölgesi’nden Toplanan Yerel Fasulye Genotiplerinin Morfolojik Karakterizasyonu
  Pages 124 - 139
  Mehmet Zahit Yeken , Vahdettin Çiftçi , Hüseyin Çancı , Göksel Özer , Faik Kantar
 17. Iğdır Taban Koşullarında Kaba Yem Üretimi İçin Bazı Buğdaygil ve Baklagil Karışımlarının Verim Performansları
  Pages 140 - 148
  Süleyman Temel , Seda Akbay Tohumcu
 18. Bilecik İli Küçük Memeli Faunasının Tür Tespiti ve Gen Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Moleküler Araştırmalar
  Pages 149 - 160
  Tuba Yağcı
 19. Kızıl Tilkilerde (Vulpes vulpes) Arteria Carotis Externa ve Dalları Üzerine Makroanatomik Bir Araştırma
  Pages 161 - 166
  Semine Dalga , Gülseren Kırbaş Doğan , Kadir Aslan , Yalçın Akbulut
 20. The Effects of Stocking Density on Some Meat Quality Parameters and Taste of Meat Turkeys
  Pages 167 - 175
  Sabri Arda Eratalar , Rüveyde Akbay
Indexes and Platforms