Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Effects of Different Growing Medium on Flower Quality and Bulb Yield of Oriental Lilium 'Siberia'

Year 2017, Volume 3, Issue 2, 54 - 60, 20.12.2017
https://doi.org/10.24180/ijaws.317210

Abstract

This study was conducted to determine the effects of growing medium on Oriental Lilium 'Siberia' in greenhouse conditions in Ünye  during summer and autumn of 2013. A total of 6 different media were used: peat+sand, perlite, perlite+peat, soil (control), peat+sand, sheep fertilizer+sand. The experiment was set up in three replications according to randomized plot design, and 8 bulbs were planted for each replicate plot. In the study, the length of flower stem, flower stem diameter, number of leaves, leaf length, number and length of flower buds, diameter and length of bulblets and bulblet yield were determined. According to the statistical analysis, the best results in terms of flower stem length, numbers of leaves and bulblets, length of flower buds  were obtained from the peat sand medium. Growing medium did not significantly (p<0.05) affect the length of leaves and bulblets. Sheep manure and sand mixture increased the diameters of bulblets while decreasing the number of bulblets. Consequently, the results showed that the use of peat+sand mix in the growing medium increased the flower quality and yield of bulblet. 

References

 • Çelikel FG., Dodge LL and Reid MS., 2002 Efficiacy of 1-MCP and promalin for extending the postharvest life of Oriental lilies (Lilium x ‘Mona Lisa’ and ‘Stargazer’). Scientia Horticulturae, 93: 149-155.
 • Çelikel FG., 2014. Kesme Çiçekçilik Ders Notları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Samsun.
 • Hussain R., Younis A., Riaz A., Tariq U., Ali S., Ali A and Raza S., 2016. Evaluating sustainable and environment friendly substrates for quality production of potted Caladium. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 6: 13-21.
 • Johannes A.,1996. Lily plant named ‘Siberia’. https://www.google.com/patents/. [Access: April 5, 2017].
 • Kahraman Ö., 2014. Sera koşullarında farklı katı ortam kültürlerinin Lilium candidum yetiştiriciliği üzerine etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31: 68-72.
 • Kandemir D., Özer H., Özkaraman F and Uzun S., 2013. The effect of different seed sowing media on the quality of cucumber seedlings. The European Journal of Plant Science and Biotechnology, 7: 66-69.
 • Kılıç T., 2013. Örtü altında farklı yetiştirme ortamlarının bazı oriental zambak (lilium spp.) çeşitlerinin kesme çiçek performansı üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Klasman R., Moreira H., Di B and Adalberto H., 2002. Asiatic hybrids Lilium sp. growth under three soil amendments. Revista de la Facultad de Agronomía, 22: 79-83.
 • Maloupa E., Mitsios I., Martinez PF and Bladenopoulou S., 1993. Study of substrates use in gerbera soilless culture grown in plastic greenhouses. Acta Horticulturae, 323: 139-144.
 • Okanlawon SO., Babatunde KM., Salau MA., Adekanmbi OA and Jmoh AR., 2016. Effects of different growth media on propagation of horticultural plant, Mussaenda philippica (Queen of Philippines). International Journal of Current Research in Biosciences and Plant Biology, 3: 4-10.
 • Saygılı L., 2012. Lilyum yetiştiriciliğinde farklı agregatların ve besin solüsyonlarının kullanım olanakları. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Tehranifar A., Selahvarzi Y and Alizadeh B., 2011. Effect of different growing media on growth and development of two Lilium (Oriental and Asiatic Hybrids) types in soilless conditions. II International Symposium on the Genus Lilium, Acta Horticulturae, 900: 139-141.
 • Treder J., 2008. The effects of cocopeat and fertilization on the growth and flowering of Oriental lily ‘Star Gazer’. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 16: 361-370.
 • TÜİK 2016. Bitkisel üretim istatistikleri. https://biruni.tuik. gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul. [Erişim: 5 Haziran 2017].
 • Yılmaz R ve Korkut A., 1998. Zambak (Lilium L.) Yetiştiriciliğinde Değişik Harç Kullanımının Çiçeklenmeye Etkileri. I Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Ekim, Yalova.

Farklı Yetiştirme Ortamlarının Oriental Lilium ‘Siberia’ Çeşidinde Çiçek Kalitesi ve Soğan Verimi Üzerine Etkileri

Year 2017, Volume 3, Issue 2, 54 - 60, 20.12.2017
https://doi.org/10.24180/ijaws.317210

Abstract

Bu çalışma Oriental Lilium ‘Siberia’ çeşidinin sera koşullarında farklı yetiştirme ortamları kullanılarak en iyi yetiştirme ortamının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma Ünye Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Uygulama serasında 2013 yaz ve sonbahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Yetiştirme ortamı olarak toprak torf, kum, perlit ve koyun gübresinin (toprak, toprak+torf,perlit, perlit + torf, torf + kum, koyun gübresi + kum) 1:1 karışımından elde edilen  toplam 6 farklı ortam kullanılmıştır. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre üç tekrarlı olarak kurulmuş, her parsele 8 soğan dikilmiştir. Araştırmada çiçek sap uzunluğu, çiçek sap çapı, boğum sayısı, yaprak sayısı yaprak uzunluğu, kandil sayısı, kandil uzunluğu, yavru soğan adedi, yavru soğan boyu ve eni incelenmiştir. Çalışma sonucuna göre çiçek sap uzunluğu, yaprak sayısı, kandil uzunluğu,  yavru soğan sayısı bakımından en iyi sonuçlar torf+kum ortamından elde edilmiştir. Yetiştirme ortamı yaprak uzunluğu ve yavru soğan boyunu önemli (p<0.05) derecede etkilememiştir. Koyun gübresi+kum ortamı yavru soğan enini artırırken yavru soğan sayısını azaltmıştır. Kullanılan ortamlar arasında torf+kum karışımı genel olarak çiçek kalitesini ve yavru soğan verimini artırmıştır. 

References

 • Çelikel FG., Dodge LL and Reid MS., 2002 Efficiacy of 1-MCP and promalin for extending the postharvest life of Oriental lilies (Lilium x ‘Mona Lisa’ and ‘Stargazer’). Scientia Horticulturae, 93: 149-155.
 • Çelikel FG., 2014. Kesme Çiçekçilik Ders Notları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Samsun.
 • Hussain R., Younis A., Riaz A., Tariq U., Ali S., Ali A and Raza S., 2016. Evaluating sustainable and environment friendly substrates for quality production of potted Caladium. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 6: 13-21.
 • Johannes A.,1996. Lily plant named ‘Siberia’. https://www.google.com/patents/. [Access: April 5, 2017].
 • Kahraman Ö., 2014. Sera koşullarında farklı katı ortam kültürlerinin Lilium candidum yetiştiriciliği üzerine etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31: 68-72.
 • Kandemir D., Özer H., Özkaraman F and Uzun S., 2013. The effect of different seed sowing media on the quality of cucumber seedlings. The European Journal of Plant Science and Biotechnology, 7: 66-69.
 • Kılıç T., 2013. Örtü altında farklı yetiştirme ortamlarının bazı oriental zambak (lilium spp.) çeşitlerinin kesme çiçek performansı üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Klasman R., Moreira H., Di B and Adalberto H., 2002. Asiatic hybrids Lilium sp. growth under three soil amendments. Revista de la Facultad de Agronomía, 22: 79-83.
 • Maloupa E., Mitsios I., Martinez PF and Bladenopoulou S., 1993. Study of substrates use in gerbera soilless culture grown in plastic greenhouses. Acta Horticulturae, 323: 139-144.
 • Okanlawon SO., Babatunde KM., Salau MA., Adekanmbi OA and Jmoh AR., 2016. Effects of different growth media on propagation of horticultural plant, Mussaenda philippica (Queen of Philippines). International Journal of Current Research in Biosciences and Plant Biology, 3: 4-10.
 • Saygılı L., 2012. Lilyum yetiştiriciliğinde farklı agregatların ve besin solüsyonlarının kullanım olanakları. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Tehranifar A., Selahvarzi Y and Alizadeh B., 2011. Effect of different growing media on growth and development of two Lilium (Oriental and Asiatic Hybrids) types in soilless conditions. II International Symposium on the Genus Lilium, Acta Horticulturae, 900: 139-141.
 • Treder J., 2008. The effects of cocopeat and fertilization on the growth and flowering of Oriental lily ‘Star Gazer’. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 16: 361-370.
 • TÜİK 2016. Bitkisel üretim istatistikleri. https://biruni.tuik. gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul. [Erişim: 5 Haziran 2017].
 • Yılmaz R ve Korkut A., 1998. Zambak (Lilium L.) Yetiştiriciliğinde Değişik Harç Kullanımının Çiçeklenmeye Etkileri. I Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Ekim, Yalova.

Details

Subjects Science
Journal Section Horticultural Sciences
Authors

Ömer SARI
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Samsun, Türkiye
Türkiye


Fisun ÇELİKEL
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-4722-2693
Türkiye

Publication Date December 20, 2017
Application Date May 30, 2017
Acceptance Date September 15, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Sarı, Ö. & Çelikel, F. (2017). Farklı Yetiştirme Ortamlarının Oriental Lilium ‘Siberia’ Çeşidinde Çiçek Kalitesi ve Soğan Verimi Üzerine Etkileri . Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 54-60 . DOI: 10.24180/ijaws.317210

17365       17368       17367        17366      17369     17370