Year 2019, Volume 5 , Issue 1, Pages 18 - 24 2019-06-30

Farklı Yarasa Gübresi Uygulamalarının Marul Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
The Effects of Different Bat Guano Treatments on Yield and Quality in Lettuce Growing

Bahar AYDIN CAN [1] , Mesude ÜNAL [2] , Onur CAN [3]


Bu araştırma, farklı şekil ve dozlarda uygulanan yarasa gübresinin, marul (Lactuca sativa L.) bitkisinde verim ve kalite üzerine etkilerini belirlemek amacıyla, 2014-2015 ilkbahar dönemlerinde tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Yarasa gübre dozları, toprak içerisinde toz gübrede 0-30-40-50-60-70 -ve 90 kg/da, damla sulama ile pudra gübrede 0.5 kg 50 L-1, 1 kg 50 L-1 ve 1.5 kg 50 L-1 olarak iki farklı şekilde uygulanmıştır. Araştırmada, toplam verim, ortalama bitki ağırlığı, pazarlanabilir verim, yaprak sayısı, bitki boyu, bitki çapı ve gövde çapı değerleri belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre, toplam verim açısından, damla sulama ile verilen pudra gübre dozlarındaki verim, toz gübre dozlarındaki verime göre genel olarak daha yüksek bulunmuştur. Pudra gübre uygulamasında en fazla toplam verimi 1278.17 g ile 1.5 kg 50 L-1 dozu vermiştir. Pudra gübre uygulamasında toplam verim, pazarlanabilir verim, bitki boyu ve gövde çapı değerleri istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur. Toz gübre uygulamasında toplam yaprak sayısı değerleri istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur. Damla sulama ile verilen pudra gübre uygulaması sonucunda elde edilen toplam verim ve diğer değerlerin, toz gübre uygulamasına göre genel olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

This study was conducted during the spring seasons of 2014 and 2015 for the purpose of determining the effects of bat guano applied treated in different manners and doses on yield and quality in lettuce (Lactuca sativa L.). The experiment had a completely randomized design with 3 replications. Bat guano doses were treated in two different manners: 0, 30, 40, 50, 60, 70 and 90 kg/da of bat guano dust in the soil, and 0.5kg 50 L-1, 1 kg 50 L-1 and 1.5 kg 50 L-1 of bat guano powder by drip irrigation. In the study, total yield, average plant weight, marketable yield, number of leaves, plant height, plant diameter and stem diameter values were determined. The results demonstrated that the total yield in the bat guano powder doses treated by drip irrigation was generally higher than that in the bat guano dust doses. In the bat guano powder treatment, the highest total yield was obtained from the dose of 1.5 kg 50 L-1 (1278.17 g). Total yield, market yield, plant height and stem diameter values were statistically significant in the bat guano powder treatment. In the bat guano dust treatment, on the other hand, the values of total number of leaves were statistically significant. The total yield obtained as a result of the treatment of bat guano powder by drip irrigation and other values were found to be usually higher than those in the treatment of bat guano dust.

 • Albayrak, İ. (2012). Cave ecosystem. Research Journal of Biological Sciences, 5(1), 61-64.
 • Almohammedi, A. N., Al Almehemdi, A. F., & Ajeelee, R. K. (2014). Impact of bat guano otonycteris hemprichii camp and seaweed extract on some growth and yield traits of barakaseed Nigella Sativa L. Journal of Biology Agriculture and Healthcare, 4(1), 57-65.
 • Altıntaş, A., Kontaş, T., Yıldız, G., & Erkal, N. (2005). Mineral levels of bat guano. Veterinary Journal of Ankara University, 52, 1-5.
 • Anonim. (2018). http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR-10335/magara-turizmi.html. Erişim Tarihi: 30 Aralık 2018.
 • Demirtaş, I., Arı, N., Arpacıoğlu, A., Kaya, H., & Özkan, C. (2007). Different organic fertilizer chemical properties the effect of spent mushroom compost use on some soil properties and yield in greenhouse tomato cultivation. V. National Horticulture Congress, Erzurum.
 • Emerson, J. K., & Roark, A. M. (2007). Composition of guano produced by frugivorous. sanguivorous and insectivorous bats. Acta Chiropterologia, 9, 261-267.
 • Gross, R. S., Berna, F., Karkanas, P., & Weiner, S. (2004). Bat guano and preservation of archaeological remains in cave sites. Journal of Archaeological Science, 31, 1259-1272.
 • Gübretaş, 2017. Yatırımcı sunumu. http://www.gubretas.com.tr/Files/UserFiles/7/5._GUBRF_Yatrmc_Sunumu_Haziran17-Guncel.pdf. Erişim Tarihi: 26 Aralık.2018. Kacar, B. (1997). Gübre Bilgisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No:1490, Ankara.
 • Kaya, M., Seyyar, O., Baran, T., & Turkeş, T. (2014). Bat guano as new and attractive chitin and chitosan source. Frontiers in Zoology, 11(59), 1-10.
 • Mlay, P. S., & Sagamiko, F. (2008). The use of bat guano in the improvement of the nutritive value of poor quality roughage fed to ruminants in Tanzania. Veterinarski Arhiv, 78(5), 417-427.
 • Newman, M. M., Kloepper, L. N., Duncan, M., Mclnroy J. A, & Kloepper, J. W. (2018). Vaiation in bat guano bacterial community composition with depth. Frontiers in Microbiology, 9, 914.
 • Pellegrini, T. G., & Ferreira, R. L. (2013). Structure and interaction in a cave guano-soil continuum community. Euopean Journal of Soil Biology, 57, 19-26.
 • Ridine, W., Ngakou, A., Mbaiguinam, M., Namba, F., & Anna, P. (2014). Changes in growth and yield attributes of two selected maize varietes as influenced by application of chemical (NPK) and organic (Bat’s Manure) fertilizers in pala (Chad) grown field. Pakistan Journal of Botany, 46(5), 1763-1770.
 • Sothearen, T., Furey, M. N., & Jurgens, J. A. (2014). Effect of bat guano on the growth of five economically important plant species. Journal of Tropical Agriculture, 52(2), 169-173.
 • Shetty, S., Sreepada, K.S., & Bhat, R. (2013). Effect of bat guano on the growth of Vigna radiata L. International Journal of Scientific and Research Publications, 3(3), 1-8.
 • Shetty, S., & Sreepada, K. S. (2013). Prey and nutritional analysis of Megaderma lyra guano from the West Coast of Karnataka India. Advances in Bioresearch, 4(3), 1-7.
 • Sridhar, K. R., Ashwini, K. M., Seena, S., & Sreepada K. S. (2006). Manure qualities of guano of insectivorous cave bat Hipposideros speoris. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 6, 103-110.
 • Şirin, U., Saygılı, Eken L., Akyüz, S., & Cengiz, A. (2014). Farklı organik materyallerin baş salatada bitki gelişimi ve kalitesi üzerine etkisi. 10. Sebze Tarımı Sempozyumu, Tekirdağ.
 • Taşcı, E., & Dinler, B.S. (2013). Guano-induced germination and responses of wheat seedlings to guano under water stress treatments. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2), 44-51.
 • Tüzel, Y., Öztekin, G. B., Duyar, H., Eşiyok, D. Kılıç, Ö.G., Anaç, D., & Kayıkçıoğlu, H. H. (2011). Organik salata-marul yetiştiriciliğinde agryl örtü ve bazı gübrelerin verim, kalite, yaprak besin madde içeriği ve toprak verimliliği özelliklerine etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, 17, 190-203.
 • Ünal, M., Can, O., Aydın Can, B., & Poyraz, K. (2018). The effect of bat guano applied to the soil in different forms and doses on some plant nutrient contents. Communication in Soil Science and Plant Analysis, 49(6), 708-716.
 • Yıldırım, M., Bahar, E., & Demirel, K. (2015). Farklı sulama suyu seviyelerinin serada yetiştirilen kıvırcık marulun (Lactuva sativa var.campania) verimi ve gelişimi üzerine etkileri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1), 29-34.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Horticultural Sciences
Authors

Orcid: 0000-0003-1076-7875
Author: Bahar AYDIN CAN (Primary Author)
Institution: Kocaeli University, Arslanbey Vocational School
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5279-8574
Author: Mesude ÜNAL
Institution: Kocaeli University, Arslanbey Vocational School
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4472-2414
Author: Onur CAN
Institution: Kocaeli University, Arslanbey Vocational School
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 12, 2018
Acceptance Date : January 2, 2019
Publication Date : June 30, 2019

APA Aydın Can, B , Ünal, M , Can, O . (2019). Farklı Yarasa Gübresi Uygulamalarının Marul Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri . Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi , 5 (1) , 18-24 . DOI: 10.24180/ijaws.481660