Research Article
BibTex RIS Cite

Yumurta Tavuğu Kümesinde Gürültü Kirlilik Düzeyinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi: Bursa Örneği

Year 2022, Volume: 8 Issue: 3, 542 - 551, 15.12.2022
https://doi.org/10.24180/ijaws.1162788

Abstract

Hayvan barınaklarında iç ortam koşullarının iyileştirilmesi ve optimum düzeyde tutulabilmesi hem hayvanlar açısından hem de çalışanlar için oldukça önemlidir. Verim artışına yönelik otomasyon sistemlerinin gelişmesi ve makineleşmenin artmasıyla kümesler içerisinde daha sistematik üretim gerçekleşmekte ve insan gücüne ihtiyaç azalmaktadır. Fakat makineleşmenin ve sürü büyüklüğünün genişlemesi kümes içerisinde gürültü kirliliği problemine neden olabilmektedir. Bu çalışmada, Bursa bölgesinde faaliyet gösteren batarya tipi kafeste yetiştiricilik yapılan yumurta tavuğu kümesinde gürültü düzeyleri ölçülmüş ve istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Çevre kirliliği ve hayvan refahına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İncelenen işletmede gürültü ölçer (EXTECH SDL600) ile kafes sıraları arasındaki koridorlarda ve kafes katlarında ölçülmüştür. Elde edilen gürültü verileri SPSS istatistik programıyla koridorlar arasındaki farklılıklar varyans analizi ve kümes içerisindeki çevresel faktörler (sıcaklık, nem ve rüzgâr hızı) ile arasındaki ilişki regresyon analiziyle belirlenmiştir. İncelenen işletmede yıl boyunca ölçülen sonuçlara göre maksimum gürültü şiddeti 80.6 dB, minimum gürültü şiddeti 76.3 dB olarak ölçülmüştür. Kafes sıraları koridorlarında ve katlarında ölçülen gürültü değerleri arasındaki farklılıklar istatistiksel açıdan önemlidir.

References

 • Onasanya, A. K., Ogunbela, A. A., Olalekan, O. J., Fadimu, B. O., & Elumalero, G. O. (2020). Assessment of ambient air quality and noise levels in Ajegunle farm settlement, Abeokuta, Ogun State. Journal of Research in Forestry, Wildlife and Environment, 12(4), 93-99.
 • Brouček, J. (2014). Effect of noise on performance, stress, and behaviour of animals. Slovak Journal of Animal Science, 47(2), 111-123.
 • Chloupek, P., Voslářová, E., Chloupek, J., Bedáňová, I., Pıštěková, V., & Večerek, V. (2009). Stress in broiler chickens due to acute noise exposure. Acta Veterinaria Brno, 78, 93-98. https://doi.org/10.2754/avb200978010093
 • Cockrem, J. F. (2007). Stress, corticosterone responses and avian personalities. Journal of Ornithology, 148(2), 169–178. https://doi.org/10.1007/s10336-007-0175-8
 • Durgun, Y. (2021). Nesnelerin interneti teknolojisinin kümes ortamına uygulanması ve etkileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 28, 463-468. https://doi.org/10.31590/ejosat.1005685
 • EPA, (2021). United States Environmental Protection Agency, Clean Air Act IV – Noise Pollution.
 • Girgin, Ç., & Kılıç, İ. (2020). Kümeslerde gürültü kirliliği ve etkileri. Uluslararası Biyosistem Mühendisliği Dergisi, 1(1), 47-54.
 • Hasan, S. W., & Jamal, M. A. (2021). Noise Pollution, Effect of Noise on Behaviour of Animals and Human Health. Texas Journal of Medical Science, 1(1), 71-75.
 • Kılıç, M. Y., Adalı, S., & Kılıç, İ. (2021). Hastane Çevresinde Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi: Bursa Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 8(3), 847-856. https://doi.org/10.30910/turkjans.873675
 • O'connor, E. A., Parker, M. O., Davey, E. L., Grist, H., Owen, R. C., Szladovits, B., ... & Abeyesinghe, S. M. (2011). Effect of low light and high noise on behavioural activity, physiological indicators of stress and production in laying hens. British Poultry Science, 52(6), 666-674. https://doi.org/10.1080/00071668.2011.639342
 • Venglovsky, J., Sasakova, N., Vargova, M., Ondrasovicova, O., Ondrasovic, M., Hromada, R., Vucemilo, M. & Tofant, A. (2007). Noise in the animal housing environment. ISAH-2007 Tartu, Estonia, 995-999.

Determination and Evaluation of Noise Pollution in Layer Hen House: A Bursa Case Study

Year 2022, Volume: 8 Issue: 3, 542 - 551, 15.12.2022
https://doi.org/10.24180/ijaws.1162788

Abstract

Both animals and employees need to improve the indoor conditions in livestock barns and keep them at an optimum level. With the development of automation systems for increased productivity and mechanisation, more systematic production occurs within the poultry houses and the need for a workforce is reduced. However, the increase in industrialisation and herd size can cause noise pollution problems in the poultry house. In this study, noise levels were measured and statistically evaluated in a laying hen farm operating in a battery-type cage in the Bursa region. It is aimed to be assessed according to environmental pollution and animal welfare. It was measured in the corridors between the rows of cages and on the cage floors with the studied facility's noise meter (EXTECH SDL600). The obtained noise data were determined by the SPSS statistical program, the variance analysis of the differences between the corridors and the relationship between the layer hen house environmental factors (temperature, humidity and wind speed) and the regression analysis. According to the results measured throughout the year in the investigated enterprise, the maximum noise intensity was measured as 80.6 dB, and the minimum noise intensity was measured as 76.3 dB. The differences between the noise values measured in the aisles and floors of the cage rows are statistically significant.

References

 • Onasanya, A. K., Ogunbela, A. A., Olalekan, O. J., Fadimu, B. O., & Elumalero, G. O. (2020). Assessment of ambient air quality and noise levels in Ajegunle farm settlement, Abeokuta, Ogun State. Journal of Research in Forestry, Wildlife and Environment, 12(4), 93-99.
 • Brouček, J. (2014). Effect of noise on performance, stress, and behaviour of animals. Slovak Journal of Animal Science, 47(2), 111-123.
 • Chloupek, P., Voslářová, E., Chloupek, J., Bedáňová, I., Pıštěková, V., & Večerek, V. (2009). Stress in broiler chickens due to acute noise exposure. Acta Veterinaria Brno, 78, 93-98. https://doi.org/10.2754/avb200978010093
 • Cockrem, J. F. (2007). Stress, corticosterone responses and avian personalities. Journal of Ornithology, 148(2), 169–178. https://doi.org/10.1007/s10336-007-0175-8
 • Durgun, Y. (2021). Nesnelerin interneti teknolojisinin kümes ortamına uygulanması ve etkileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 28, 463-468. https://doi.org/10.31590/ejosat.1005685
 • EPA, (2021). United States Environmental Protection Agency, Clean Air Act IV – Noise Pollution.
 • Girgin, Ç., & Kılıç, İ. (2020). Kümeslerde gürültü kirliliği ve etkileri. Uluslararası Biyosistem Mühendisliği Dergisi, 1(1), 47-54.
 • Hasan, S. W., & Jamal, M. A. (2021). Noise Pollution, Effect of Noise on Behaviour of Animals and Human Health. Texas Journal of Medical Science, 1(1), 71-75.
 • Kılıç, M. Y., Adalı, S., & Kılıç, İ. (2021). Hastane Çevresinde Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi: Bursa Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 8(3), 847-856. https://doi.org/10.30910/turkjans.873675
 • O'connor, E. A., Parker, M. O., Davey, E. L., Grist, H., Owen, R. C., Szladovits, B., ... & Abeyesinghe, S. M. (2011). Effect of low light and high noise on behavioural activity, physiological indicators of stress and production in laying hens. British Poultry Science, 52(6), 666-674. https://doi.org/10.1080/00071668.2011.639342
 • Venglovsky, J., Sasakova, N., Vargova, M., Ondrasovicova, O., Ondrasovic, M., Hromada, R., Vucemilo, M. & Tofant, A. (2007). Noise in the animal housing environment. ISAH-2007 Tartu, Estonia, 995-999.
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Agricultural Engineering
Journal Section Zootekni
Authors

Büşra Yaylı 0000-0002-0198-3550

İlker Kılıç 0000-0003-0087-6718

Early Pub Date December 15, 2022
Publication Date December 15, 2022
Submission Date August 16, 2022
Acceptance Date November 11, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 8 Issue: 3

Cite

APA Yaylı, B., & Kılıç, İ. (2022). Determination and Evaluation of Noise Pollution in Layer Hen House: A Bursa Case Study. Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 8(3), 542-551. https://doi.org/10.24180/ijaws.1162788

17365       17368       17367        17366      17369     17370