Year 2018, Volume 2 , Issue 3, Pages 139 - 151 2018-12-26

TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE AMBALAJIN YERİ VE ÖNEMİ

Filiz ÖZEN [1]


İnsanoğlu tüketim eyleminin gerçekleştiği her dönem ambalaj ve ambalajlama ile ilişki içinde olmuştur. Günümüzde ambalaj sadece tüketime yönelik ürünlerin satışını arttıran, bunun sonucunda da işletmelerin  satışlarını yükselten bir araç olmanın dışında; gelişmekte olan ekonomilerde, sınırlı olan kaynakların değer kaybına uğramadan tüketicilere sunulmasını da sağlayan bir araç işlevini üstlenmektedir. Üretici firmaların bunu göz önüne alarak, ürünün kalite standartlarından başlayarak ambalaja, yani ürünün vitrinine kadar aynı kaliteyi yansıtması gereklidir. Bu makalenin amacı, tüketicilerin satın alma karar sürecinde ambalajın yeri ve önemini bir alan araştırması yardımıyla belirleyebilmektir.  Araştırma dahilinde ambalajın tüketici satın alma kararı üzerine etkisini belirlemeye yönelik çeşitli tüketicilerden anket aracılığı ile veriler toplanmıştır.  Anket çalışması İstanbul’da  çeşitli alışveriş merkezleri ve marketlerde toplam 100 kişiye uygulanmıştır. Elde ettiğimiz veriler, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan istatistik paket programından (SPSS) yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına bağlı olarak elde edilen bulgulara göre;  tüketicilerin özellikle sıvı ürünlerde sızıntı yapmayan ambalajlar istemekte olduğu, firmaların konunun bu boyutuna önem vermeleri  gerektiği, ambalajın tek başına sadece bir reklam unsuru olmadığı, aynı zamanda dikkat çekici özelliği olması sebebiyle  ambalaj renklerine önem verilmesi gerektiği, bununla beraber, çevreyi koruyan, geri dönüşümlü ambalajların kullanımı yönünde hem üreticileri, hem de tüketicilerin teşvik edilmesi gerektiği, ayrıca özellikle gıda ürünleri imal eden veya satan firmaların hitap ettiği pazarda tüketicilerin bu konuda bilinçli ve dikkatli olmasını sağlamak için panel, eğitici televizyon programları vs. gibi programlar düzenlemesi gerektiği, nihayetinde satınalma kararında ambalajın etkisinin gözardı edilmemesi gerektiği  gibi bulgular elde edilmiştir.

Satın alma, Ambalaj
  • Acar, Ö. ve M. (1992). Sosyal Bilimler Sözlüğü, İstanbul: Ağaç Yayıncılık.Aydın M. (1981).
  • Ambalaj ve Gıda, Gıda Teknolojisi Derneği Yay., No: 3, s.7.
  • Baycılı S. (Nisan 1987). Ambalajın Satış Arttırıcı Etkisi Reklamcılıktan Daha Üstündür, Ambalaj Dergisi, Sayı 1, 13-14.
  • Çakıcı L. (1987). İşletmelerde Ambalaj Sorunları ve Ambalajlama Alanındaki Gelişmeler, Ankara Üniveristesi Siyasal Bilimler Fakültesi, s.23.
  • Fın F., (1996). Ambalaj Tasarımı ve Tüketiciler Üzerindeki Etkileri, Yayınlanmamış Lisans Tezi.
  • Gülensoy B. (1995). Ambalaj Nedir?, Ambalaj Araştırma Geliştirme İnceleme Dergisi, Sayı 22, 41.Ambalaj sektörüne bakış. Erişim Tarihi: 02 Şubat 2017, http://www.istekobi.com.tr/sektorler/ambalaj-s19/sektore-bakis/ambalaj-b19.aspx
  • Kotler P. (2000). Marketing Management, Prentice Hall İnternational, New Jersey.
  • Mucuk İ. (1999). Pazarlama İlkeleri, 11. Basım, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
  • Özden L. (1987). Şans Artırıcı Bir Pazarlama Aracı: Ambalajlama, Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fak. Pazarlama Ana Bilim Dalı, İstanbul,
  • Pektaş H. (Nisan 1993). Ambalaj Tasarımının Önemi, Standard, Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı. 376,24 - 25.
Primary Language en
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Filiz ÖZEN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 26, 2018

Bibtex @dissertation { ijemi436410, journal = {International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries}, issn = {}, eissn = {2602-3970}, address = {Migros Arkası İpekyolu İş Merkezi Kat:10 Aksaray 68100 Türkiye}, publisher = {Himmet KARADAL}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {139 - 151}, doi = {}, title = {TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE AMBALAJIN YERİ VE ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {ÖZEN, Filiz} }
APA ÖZEN, F . (2018). TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE AMBALAJIN YERİ VE ÖNEMİ. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries , 2 (3) , 139-151 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijemi/issue/39142/436410
MLA ÖZEN, F . "TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE AMBALAJIN YERİ VE ÖNEMİ". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 (2018 ): 139-151 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijemi/issue/39142/436410>
Chicago ÖZEN, F . "TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE AMBALAJIN YERİ VE ÖNEMİ". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 (2018 ): 139-151
RIS TY - JOUR T1 - TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE AMBALAJIN YERİ VE ÖNEMİ AU - Filiz ÖZEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 151 VL - 2 IS - 3 SN - -2602-3970 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE AMBALAJIN YERİ VE ÖNEMİ %A Filiz ÖZEN %T TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE AMBALAJIN YERİ VE ÖNEMİ %D 2018 %J International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries %P -2602-3970 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD ÖZEN, Filiz . "TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE AMBALAJIN YERİ VE ÖNEMİ". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 / 3 (December 2018): 139-151 .
AMA ÖZEN F . TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE AMBALAJIN YERİ VE ÖNEMİ. Turkish and English. 2018; 2(3): 139-151.
Vancouver ÖZEN F . TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE AMBALAJIN YERİ VE ÖNEMİ. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries. 2018; 2(3): 151-139.