Year 2018, Volume 2 , Issue 3, Pages 233 - 246 2018-12-26

TR-71 BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KOSGEB DESTEKLERİNİN ROLÜ

Tayfur EGE [1]


Bu çalışmanın amacı TR-71 bölgesinde KOSGEB Desteklerinden yararlanan KOBİ’lerin almış oldukları desteklerin kurumsallaşma sürecine olan etkisini analiz etmektir. Bu kapsamda ilk olarak KOBİ ve kurumsallaşma kavramları üzerinde durulacaktır. Daha sonra KOSGEB destek programları analiz edilerek kurumsallaşma kavramına yönelik olarak verilen destek türleri belirlenecektir. Son kısımda araştırmada kullanılan ölçeğin faktör analizi ve güvenilirlik analizi yapılacaktır. Daha sonra da kurulan hipotezleri analiz etmek için SPSS programı ile istatistiksel analizler yapılacaktır. Bu şekilde KOSGEB desteklerinin kurumsallaşmaya olan etkisi incelenecektir. Yapılan analizler sonuçlarına göre şirketlerin kurumsallaşma düzeyi ile KOSGEB’den alınan destek süresi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Şirketlerin kurumsallaşma düzeyi ile şirketlerin yaşı arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Söz konusu ilişki anlamlı ve negatif yönlüdür. Şirketlerin kurumsallaşma düzeyi şirketlerin faaliyet gösterdiği sektöre göre farklılık göstermektedir. KOBİ’lerin kurumsallaşma düzeyine katkısı açısından KOSGEB Destekleri arasında farklılık bulunmaktadır. KOSGEB destek programının destek üst limitlerinin artması ile şirketlerin kurumsallaşma düzeyi arasında anlamlı bir ilişki vardır

KOBİ, KOSGEB, KURUMSALLAŞMA
 • Demirel Yavuz, Seçkin Zeliha (2011) Örgütsel Adaletin Bilgi Paylaşımı Üzerine Etkisi: İlaç Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma Bilig Dergisi sayı 56 s 109
 • www.kosgeb.gov.tr
 • Ay Hakkı Mümin, Talaşlı Esra (2007) Türkiye’de KOBİ’lerin İhracattaki Yeri ve Karşılaştıkları Sorunlar Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, s.174
 • Demirel Yavuz, Şamiloğlu Famil (2001) KOBİ’lerin Sorunları ve Aksaray İlinde Bir Araştırma Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi S 9 s.74
 • Türkoğlu Musa (2002) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) in Bölgesel Kalkınmaya Etkileri ve Bölgesel Kalkınmada KOBİ Temelli Stratejiler Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi C.7,S.1 s.277
 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete, 04.11.2012/28457)
 • Meyer, J., ve Rowan, B. (1997). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology, 83 (2), 340-363. (Aktaran Gülşah KARAVARDAR (2011))
 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete, 24.06.2018/11828)
 • Gülşah KARAVARDAR (2011) Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma, Yetki Devri ve Belirsizliğe Tolerans Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; Cilt: 1 sayı 1 s.161
 • KOSGEB 2016-2020 Stratejik Plan 2015
 • http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/3/destekler
 • KOBİGEL Destek Programı Uygulama Esasları
 • KOBİ Proje Destek Programı
 • Koç Hakan, Aylan Serkan (2017) “ İşletmelerin Kurumsallaşma Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması” Gazi Üniversitesi İİBF dergisi 19/2 s 576-578
 • Can Abdullah (2014) SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, (2. Baskı) Ankara Pegem Akademi yayınları s.81
 • Şentürk Faruk Kerem, Eker Hasan Arif (2017) Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi: Kasko Sigorta Müşterileri Üzerine Bir Uygulama USOBED Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 1(1): 65-66
 • Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 15.07.2018 Tarihli ve 30479 Sayılı Resmî Gazete
 • Kurt Seval, Yeşiltaş Mehmet (2016) Otel İşletmelerinde Kurumsallaşma Düzeyinin Stratejik Yönetim Araçlarının Kullanımı Üzerindeki Etkisi: Ankara Örneği Journal of Tourism and Gastronomy Studies 4/4 s.7
 • Çiçek Işık, Hacıkura Emine (2016) İnsan Kaynakları Fonksiyonları için Bir Değerlendirme Öncülü: Kurumsallaşma Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal s:1 s.135
Primary Language en
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1741-722X
Author: Tayfur EGE (Primary Author)
Institution: Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 26, 2018

Bibtex @dissertation { ijemi468466, journal = {International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries}, issn = {}, eissn = {2602-3970}, address = {Migros Arkası İpekyolu İş Merkezi Kat:10 Aksaray 68100 Türkiye}, publisher = {Himmet KARADAL}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {233 - 246}, doi = {}, title = {TR-71 BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KOSGEB DESTEKLERİNİN ROLÜ}, key = {cite}, author = {EGE, Tayfur} }
APA EGE, T . (2018). TR-71 BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KOSGEB DESTEKLERİNİN ROLÜ. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries , 2 (3) , 233-246 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijemi/issue/39142/468466
MLA EGE, T . "TR-71 BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KOSGEB DESTEKLERİNİN ROLÜ". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 (2018 ): 233-246 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijemi/issue/39142/468466>
Chicago EGE, T . "TR-71 BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KOSGEB DESTEKLERİNİN ROLÜ". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 (2018 ): 233-246
RIS TY - JOUR T1 - TR-71 BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KOSGEB DESTEKLERİNİN ROLÜ AU - Tayfur EGE Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries JF - Journal JO - JOR SP - 233 EP - 246 VL - 2 IS - 3 SN - -2602-3970 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries TR-71 BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KOSGEB DESTEKLERİNİN ROLÜ %A Tayfur EGE %T TR-71 BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KOSGEB DESTEKLERİNİN ROLÜ %D 2018 %J International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries %P -2602-3970 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD EGE, Tayfur . "TR-71 BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KOSGEB DESTEKLERİNİN ROLÜ". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 / 3 (December 2018): 233-246 .
AMA EGE T . TR-71 BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KOSGEB DESTEKLERİNİN ROLÜ. Turkish and English. 2018; 2(3): 233-246.
Vancouver EGE T . TR-71 BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KOSGEB DESTEKLERİNİN ROLÜ. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries. 2018; 2(3): 246-233.