Year 2018, Volume 2 , Issue 3, Pages 195 - 212 2018-12-26

TÜRKİYE’NİN “VİZYON 2023” STRATEJİSİ İLE ALMANYA’NIN “2025” STRATEJİK HEDEFLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

Hasan TUTAR [1] , Duygu TERZİ [2] , Gülay TINMAZ [3]


Bugün sosyal, ekonomik ve siyasal köklü değişimin eşiğinde olduğumuz yadsınamayacak ölçüde ortadadır. Dördüncü sanayi devrimi olarak ifade edilen bu köklü değişim sürecinin kapsamı, karmaşıklığı ve çeşitliliği bakımından insanlığın daha önce yaşadığı devrimlerden ayrılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’nin Vizyon 2023 stratejisi ile Almanya’nın 2025 stratejik hedeflerinin endüstri 4.0 göstergeleri itibariyle karşılaştırılmasıdır. Araştırmada Türkiye’nin 2023 stratejisi ile endüstri 4.0 ekonomilerinin 2025 vizyonu ne ölçüde tutarlıdır sorusu cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Araştırma, ikincil veri kaynaklarına dayalı görgül bir araştırmadır. Araştırma konunun detaylı analiz edilebilmesi ve sorunların cevaplandırılabilmesi amacıyla yorumsamacı bir yaklaşımla kurgulanmıştır. İkincil veri kaynaklarından elde edilen bulgularla Türkiye’nin 2023 vizyonu ile dördüncü sanayi devrimini yaşayan ekonomilerin 2025 vizyonu karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.  

Endüstri 4.0, Vizyon 2023, 2025 Stratejisi
 • Alçın, S. (2016). Üretim İçin Yeni Bir İzlek: Sanayi 4.0. DergiPark.
 • Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu. (2016). 29. Toplantısı. http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/ 2016_101.pdf. adresinden alındı.
 • Binay, O. (2017, 12 20). Endüstri 4.0 nedir? Türkiye, Endüstri 4.0 Dönüşümünün Neresinde? 03 16, 2018 tarihinde Milliyet Teknoloji: http://www.milliyet.com.tr/endustri-4-0-nedir-turkiye--teknoloji-haber-2576342/ adresinden alındı.
 • Bulut, E. (2017). Endüstri 4.0 Ve İnovasyon Göstergeleri Kapsamında Türkiye Analizi. Assam Uluslararası Hakemli Dergi(7), 50-72.
 • Burmeister, C., Lüttgens, D., & Piller, F. T. (2016). Business Model Innovation for Industrie 4.0: Why the 'Industrial Internet' Mandates a New Perspective. Die Unternehmung, 70(2), 124-152.
 • Eğilmez, M. (2017, Mayıs 8). Endüstri 4.0. Mart 18, 2018 tarihinde Kendime Yazılar: http://www.mahfiegilmez.com/2017/05/endustri-40.html adresinden alındı
 • Fırat, S. Ü. (2017). Sanayi 4.0 Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Kavramlar, Küresel Gelişmeler ve Türkiye. Toprak İşveren Dergisi.
 • Hightech and Innovation. (2017). Federal Ministry of Education and Research: https://www.bmbf.de/en/the-new-high-tech-strategy-2322.html adresinden alındı.
 • Kalkınma Bakanlığı. (2013). Onuncu Kalkınma Planı. Kalkınma Bakanlığı.
 • Klaus, S. (2017). Dördüncü Sanayi Devrimi. İstanbul: Optimist Yayın Dağıtım.
 • Soyak, A. (2017). Teknolojiye Dayalı Sanayileşme: Sanayi 4.0. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 80-81.
 • Soylu, A. (2011). “Ab 2020” Ve “Vizyon 2023” Stratejilerinde İnovasyon Hedeflerinin Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Şuman, N. (2017, Şubat 7). Akıllı üretim çağı: Endüstri 4.0. Mart 18, 2018 tarihinde Fortune: http://www.fortuneturkey.com/akilli-uretim-cagi-endustri-40-42841 adresinden alındı.
 • TÜBİTAK. (2004). Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları: 2003-2023 Strateji Belgesi. Ankara.
 • TÜİK. (2017). TÜİK: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24825 adresinden alındı.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. (2016). Sanayi 4.0'a Hazır Mıyız? Ekonomik Forum Dergisi.
 • TÜSİAD. (2016). Türkiye'nin Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0 Gelişmekte Olan Ekonomi Perspektifi. İstanbul: Sis Matbaacılık.
 • Wang, L. (2016). Comparative Research on Germany "Industrie 4.0" and " Made in China 2025" . 2nd International Conference on Humanities and Social Science Research , 27-30.
 • World Economic Forum. (2015). Deep Shift Technology Tipping Points and Societal Impact. Global Agenda Council on the Future of Software and Society.
Primary Language en
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8383-1464
Author: Hasan TUTAR
Institution: SAKARYA UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2280-0538
Author: Duygu TERZİ (Primary Author)
Institution: SAKARYA UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0041-4962
Author: Gülay TINMAZ
Institution: SAKARYA UNIVERSITY

Dates

Publication Date : December 26, 2018

Bibtex @conference paper { ijemi470765, journal = {International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries}, issn = {}, eissn = {2602-3970}, address = {Migros Arkası İpekyolu İş Merkezi Kat:10 Aksaray 68100 Türkiye}, publisher = {Himmet KARADAL}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {195 - 212}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’NİN “VİZYON 2023” STRATEJİSİ İLE ALMANYA’NIN “2025” STRATEJİK HEDEFLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {TUTAR, Hasan and TERZİ, Duygu and TINMAZ, Gülay} }
APA TUTAR, H , TERZİ, D , TINMAZ, G . (2018). TÜRKİYE’NİN “VİZYON 2023” STRATEJİSİ İLE ALMANYA’NIN “2025” STRATEJİK HEDEFLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries , 2 (3) , 195-212 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijemi/issue/39142/470765
MLA TUTAR, H , TERZİ, D , TINMAZ, G . "TÜRKİYE’NİN “VİZYON 2023” STRATEJİSİ İLE ALMANYA’NIN “2025” STRATEJİK HEDEFLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 (2018 ): 195-212 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijemi/issue/39142/470765>
Chicago TUTAR, H , TERZİ, D , TINMAZ, G . "TÜRKİYE’NİN “VİZYON 2023” STRATEJİSİ İLE ALMANYA’NIN “2025” STRATEJİK HEDEFLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 (2018 ): 195-212
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’NİN “VİZYON 2023” STRATEJİSİ İLE ALMANYA’NIN “2025” STRATEJİK HEDEFLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI AU - Hasan TUTAR , Duygu TERZİ , Gülay TINMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 212 VL - 2 IS - 3 SN - -2602-3970 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries TÜRKİYE’NİN “VİZYON 2023” STRATEJİSİ İLE ALMANYA’NIN “2025” STRATEJİK HEDEFLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI %A Hasan TUTAR , Duygu TERZİ , Gülay TINMAZ %T TÜRKİYE’NİN “VİZYON 2023” STRATEJİSİ İLE ALMANYA’NIN “2025” STRATEJİK HEDEFLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI %D 2018 %J International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries %P -2602-3970 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD TUTAR, Hasan , TERZİ, Duygu , TINMAZ, Gülay . "TÜRKİYE’NİN “VİZYON 2023” STRATEJİSİ İLE ALMANYA’NIN “2025” STRATEJİK HEDEFLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 / 3 (December 2018): 195-212 .
AMA TUTAR H , TERZİ D , TINMAZ G . TÜRKİYE’NİN “VİZYON 2023” STRATEJİSİ İLE ALMANYA’NIN “2025” STRATEJİK HEDEFLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI. Turkish and English. 2018; 2(3): 195-212.
Vancouver TUTAR H , TERZİ D , TINMAZ G . TÜRKİYE’NİN “VİZYON 2023” STRATEJİSİ İLE ALMANYA’NIN “2025” STRATEJİK HEDEFLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries. 2018; 2(3): 212-195.