Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2020, Volume: 4 Issue: 1, 17 - 27, 25.06.2020

Abstract

References

 • 1. Kandemir, D., E.S. Kurtar, and M. Demirsoy, Türkiye Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğindeki Gelişmeler. Türktob Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, 2017. 17: p. 22-27.
 • 2. Balkaya, A., D. Kandemir, and Ş. Sarıbaş, Türkiye sebze fidesi üretimindeki son gelişmeler. TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, 2015. 13(4): p. 4-8.
 • 3. TUİK, Türkiye Toplam Sebze Üretim Miktarı. (https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr, 29.01.2020). 2019.
 • 4. Vural, H., D. Eşiyok, and İ. Duman, Kültür Sebzeleri (Sebze Yetiştirme) Kitabı, 440 S. Bornova, İzmir, 2000.
 • 5. Yanmaz, R., et al. Sebzecilik Sektörü: Dünü, Bugünü ve Geleceği. in Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi. 2020. Ankara.
 • 6. Demirtaş, E.I., et al., Bazı Organik ve Kimyasal Gübre Uygulamalarının Domateste Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Alatarım, 2012. 11(2): p. 9-16.
 • 7. Soyergin, S., Organik Tarımda Toprak Verimliliğinin Korunması, Gübreler ve Organik Toprak İyileştiricileri, in Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü. 2003. p. 32 s.
 • 8. Turhan, Ş., Tarimda Sürdürülebilirlik ve Organik Tarım. Tarım Ekonomisi Dergisi, 2005. 11(2): p. 13-24.
 • 9. Özenç, D.B. and O. Şen, Farklı gelişim dönemlerinde uygulanan deniz yosunu gübresinin domates bitkisinin gelişim ve bazı kalite özelliklerine etkisi. Akademik Ziraat Dergisi, 2017. 6: p. 235-242.
 • 10. Akyurt, İ., Y. Şahin, and K. Hasan, Deniz Marulunun (Ulva sp.) Sıvı Organik Gübre Olarak Değerlendirilmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2011. 2(2): p. 55-62.
 • 11. Duan, E., Bazı Deniz Makroalglerinden (Ulva sp., Cystoseira sp. ve Corallina sp.) Fermente Sıvı Organik Gübre Üretimi ve Taze Fasülye (Phaseolus vulgaris) Verimine Etkisinin Belirlenmesi, in Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı. 2013, Giresun Üniversitesi: Giresun. p. 78 s.
 • 12. Maltaş, A.Ş., et al., Kırmızı baş lahana (Brassica oleracea var. capitata f. rubra) yetiştiriciliğinde vermikompost uygulaması. Mediterranean Agricultural Sciences, 2017. 30(2): p. 155-161.
 • 13. Aminifard, M. and H. Bayat, Effect of vermicompost on fruit yield and quality of bell pepper. International Journal of Horticultural Science and Technology, 2016. 3(2): p. 221-229.
 • 14. El-Goud, A. and K. Amal, Efficiency Response of Vermicompost and Vermitea Levels on Growth and Yield of Eggplant (Solanum melongena, L.). Alexandria Science Exchange Journal, 2020. 41(JANUARY-MARCH): p. 69-75.
 • 15. Arancon, N.Q., et al., Effects of Humic Acids from Vermicomposts on Plant Growth. European Journal of Soil Biology, 2006. 42: p. 65-69.
 • 16. Makkar, C., J. Singh, and C. Parkash, Vermicompost and vermiwash as supplement to improve seedling, plant growth and yield in Linum usitassimum L. for organic agriculture. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 2017. 6(3): p. 203-218.
 • 17. Arancon, N.Q., et al., Effects of Vermicomposts Produced from Food Waste on The Growth and Yields of Greenhouse Peppers. Bioresource Technology, 2004. 93(2)(2): p. 139-144.
 • 18. Gutiérrez-Miceli, F.A., et al., Vermicompost as a Soil Supplement to Improve Growth, Yield and Fruit Quality of Tomato (Lycopersicum esculentum). Bioresource Technology, 2007. 98(15): p. 2781-2786.
 • 19. Hameeda, B., et al., Effect of Composts or Vermicomposts on Sorghum Growth and Mycorrhizal Colonization. African Journal of Biotechnology, 2007. 6(1): p. 009-012.
 • 20. Uzun, S., The Quantitative Effects of Temperature and Light Environment on the Growth, Development and Yield of Tomato (Lysopersicon esculentum, Mill) and Aubergine (Solanum melongena L.). 1996, University of Reading: England.
 • 21. Özer, H. and S. Uzun, Açıkta Organik Domates (Solanum Lycopersicum L.) Yetiştiriciliğinde Farklı Organik Gübrelerin Bazı Verim ve Kalite Parametrelerine Etkisi. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 2013: p. 25-27.
 • 22. Demir, N., B. Dural, and K. Yıldırım, Effect of Seaweed Suspensions on Seed Germination of Tomato, Pepper and Aubergine. J Biol Sci, 2006. 6(6): p. 1130-1133.
 • 23. Challen, S. and J. Hemingway. Growth of Higher Plants in Response to Feeding with Seaweed Extracts. in Proceedings of the Fifth International Seaweed Symposium, Halifax. 1966. Elsevier.
 • 24. Özenç, D.B. and Ş. Osman, Aşılı ve Aşısız Domates Yetiştiriciliğinde Sıvı Yosun Gübresi Kullanımının Verim ve Beslenme Üzerine Etkileri. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2017. 4(3)(3): p. 251-258.
 • 25. Ahmed, Y. and E. Shalaby, Effect of Different Seaweed Extracts and Compost on Vegetative Growth, Yield and Fruit Quality of Cucumber. J. Hortic. Sci. Orna. Plants, 2012. 4(3): p. 235-240.
 • 26. Abdel-Mawgoud, A., et al., Seaweed Extract Improves Growth, Yield and Quality of Different Watermelon Hybrids. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 2010. 6(2)(2): p. 161-168.
 • 27. Arthur, G., W. Stirk, and J. Van Staden, Effect of a Seaweed Concentrate on the Growth and Yield of Three Varieties of Capsicum Annuum. South African Journal of Botany, 2003. 69(2)(2): p. 207-211.
 • 28. Chanthini, K.M.-P., et al., Chaetomorpha Antennina (Bory) Kützing Derived Seaweed Liquid Fertilizers as Prospective Bio-Stimulant for Lycopersicon Esculentum (Mill). Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 2019. 20: p. 101190.
 • 29. Demirsoy, M., Sera Koşullarında Farklı Yapay Işık, Renk ve Kaynaklarının Domates (Lycopersicon esculentum Mill.), Biber (Capsicum annuum L.) ve Patlıcanda (Solanum melongena L.) Fide Büyüme, Gelişme, Kalite ve Dikim Sonrası Adaptasyonlarına Etkilerinin Kantitatif Yöntemlerle İncelenmesi, in Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı. 2016, Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Samsun. p. 157s.
 • 30. Demirsoy, M., Farklı Fide Ortamlarının Domates, Biber, Patlıcan ve Hıyar Fidelerinin Büyümesine Kantitatif Etkileri, in Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı. 2004, Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Samsun. p. 73s.
 • 31. Blunden, G., et al., Betaines and Tertiary Sulphonium Compounds from 62 Species of Marine Algae. Biochemical Systematics and Ecology, 1992. 20(4)(4): p. 373-388.

The Quantitative Effects of Liquid Vermicompost and Seaweed Practices on the Seedling Quality of Organic Tomato (Solanum lycopersicum L.)

Year 2020, Volume: 4 Issue: 1, 17 - 27, 25.06.2020

Abstract

In this study, it is aimed to increase both seedling quality and seedling growth process to a level that can combat conventional rivals in organic seedling growing. Using of materials that comply with organic agriculture legislation and contain natural growth regulators, higher quality, healthier and early seedling production is targeted. For this purpose, seaweed extract and liquid vermicompost fertilizer applications were made. In addition, these applications have seen used in trials in different doses and mixtures. In the experiment, the effects of different fertilizer applications on seedling growth were investigated. In the study, 16 different application doses and mixes, including control, were determined on the basis of 3 repetitions. At the end of the seedling development period, the root, stem and leaf dry weights of the tomato plant were determined. Direct and positive effects of seaweed and liquid vermicompost in the individual applications, on seedling growth increase in root, stem and leaf dry weights. According to the results obtained, SW3 application became prominent with the value of 0.445 g in terms of total dry weight of tomato seedlings. It was observed that the highest root weight ratio (RWR) value in seaweed applications was SW3 (0.225). In terms of stem weight ratio (SWR), the highest value in tomato was determined in 0.237 with V3+SW1 application. When leaf weight ratio (LWR), data were examined, the highest value was determined in SW2 (0.614) application. Considering the important criteria in terms of seedling quality, SW3 application was determined as the recommended application.

References

 • 1. Kandemir, D., E.S. Kurtar, and M. Demirsoy, Türkiye Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğindeki Gelişmeler. Türktob Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, 2017. 17: p. 22-27.
 • 2. Balkaya, A., D. Kandemir, and Ş. Sarıbaş, Türkiye sebze fidesi üretimindeki son gelişmeler. TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, 2015. 13(4): p. 4-8.
 • 3. TUİK, Türkiye Toplam Sebze Üretim Miktarı. (https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr, 29.01.2020). 2019.
 • 4. Vural, H., D. Eşiyok, and İ. Duman, Kültür Sebzeleri (Sebze Yetiştirme) Kitabı, 440 S. Bornova, İzmir, 2000.
 • 5. Yanmaz, R., et al. Sebzecilik Sektörü: Dünü, Bugünü ve Geleceği. in Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi. 2020. Ankara.
 • 6. Demirtaş, E.I., et al., Bazı Organik ve Kimyasal Gübre Uygulamalarının Domateste Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Alatarım, 2012. 11(2): p. 9-16.
 • 7. Soyergin, S., Organik Tarımda Toprak Verimliliğinin Korunması, Gübreler ve Organik Toprak İyileştiricileri, in Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü. 2003. p. 32 s.
 • 8. Turhan, Ş., Tarimda Sürdürülebilirlik ve Organik Tarım. Tarım Ekonomisi Dergisi, 2005. 11(2): p. 13-24.
 • 9. Özenç, D.B. and O. Şen, Farklı gelişim dönemlerinde uygulanan deniz yosunu gübresinin domates bitkisinin gelişim ve bazı kalite özelliklerine etkisi. Akademik Ziraat Dergisi, 2017. 6: p. 235-242.
 • 10. Akyurt, İ., Y. Şahin, and K. Hasan, Deniz Marulunun (Ulva sp.) Sıvı Organik Gübre Olarak Değerlendirilmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2011. 2(2): p. 55-62.
 • 11. Duan, E., Bazı Deniz Makroalglerinden (Ulva sp., Cystoseira sp. ve Corallina sp.) Fermente Sıvı Organik Gübre Üretimi ve Taze Fasülye (Phaseolus vulgaris) Verimine Etkisinin Belirlenmesi, in Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı. 2013, Giresun Üniversitesi: Giresun. p. 78 s.
 • 12. Maltaş, A.Ş., et al., Kırmızı baş lahana (Brassica oleracea var. capitata f. rubra) yetiştiriciliğinde vermikompost uygulaması. Mediterranean Agricultural Sciences, 2017. 30(2): p. 155-161.
 • 13. Aminifard, M. and H. Bayat, Effect of vermicompost on fruit yield and quality of bell pepper. International Journal of Horticultural Science and Technology, 2016. 3(2): p. 221-229.
 • 14. El-Goud, A. and K. Amal, Efficiency Response of Vermicompost and Vermitea Levels on Growth and Yield of Eggplant (Solanum melongena, L.). Alexandria Science Exchange Journal, 2020. 41(JANUARY-MARCH): p. 69-75.
 • 15. Arancon, N.Q., et al., Effects of Humic Acids from Vermicomposts on Plant Growth. European Journal of Soil Biology, 2006. 42: p. 65-69.
 • 16. Makkar, C., J. Singh, and C. Parkash, Vermicompost and vermiwash as supplement to improve seedling, plant growth and yield in Linum usitassimum L. for organic agriculture. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 2017. 6(3): p. 203-218.
 • 17. Arancon, N.Q., et al., Effects of Vermicomposts Produced from Food Waste on The Growth and Yields of Greenhouse Peppers. Bioresource Technology, 2004. 93(2)(2): p. 139-144.
 • 18. Gutiérrez-Miceli, F.A., et al., Vermicompost as a Soil Supplement to Improve Growth, Yield and Fruit Quality of Tomato (Lycopersicum esculentum). Bioresource Technology, 2007. 98(15): p. 2781-2786.
 • 19. Hameeda, B., et al., Effect of Composts or Vermicomposts on Sorghum Growth and Mycorrhizal Colonization. African Journal of Biotechnology, 2007. 6(1): p. 009-012.
 • 20. Uzun, S., The Quantitative Effects of Temperature and Light Environment on the Growth, Development and Yield of Tomato (Lysopersicon esculentum, Mill) and Aubergine (Solanum melongena L.). 1996, University of Reading: England.
 • 21. Özer, H. and S. Uzun, Açıkta Organik Domates (Solanum Lycopersicum L.) Yetiştiriciliğinde Farklı Organik Gübrelerin Bazı Verim ve Kalite Parametrelerine Etkisi. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 2013: p. 25-27.
 • 22. Demir, N., B. Dural, and K. Yıldırım, Effect of Seaweed Suspensions on Seed Germination of Tomato, Pepper and Aubergine. J Biol Sci, 2006. 6(6): p. 1130-1133.
 • 23. Challen, S. and J. Hemingway. Growth of Higher Plants in Response to Feeding with Seaweed Extracts. in Proceedings of the Fifth International Seaweed Symposium, Halifax. 1966. Elsevier.
 • 24. Özenç, D.B. and Ş. Osman, Aşılı ve Aşısız Domates Yetiştiriciliğinde Sıvı Yosun Gübresi Kullanımının Verim ve Beslenme Üzerine Etkileri. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2017. 4(3)(3): p. 251-258.
 • 25. Ahmed, Y. and E. Shalaby, Effect of Different Seaweed Extracts and Compost on Vegetative Growth, Yield and Fruit Quality of Cucumber. J. Hortic. Sci. Orna. Plants, 2012. 4(3): p. 235-240.
 • 26. Abdel-Mawgoud, A., et al., Seaweed Extract Improves Growth, Yield and Quality of Different Watermelon Hybrids. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 2010. 6(2)(2): p. 161-168.
 • 27. Arthur, G., W. Stirk, and J. Van Staden, Effect of a Seaweed Concentrate on the Growth and Yield of Three Varieties of Capsicum Annuum. South African Journal of Botany, 2003. 69(2)(2): p. 207-211.
 • 28. Chanthini, K.M.-P., et al., Chaetomorpha Antennina (Bory) Kützing Derived Seaweed Liquid Fertilizers as Prospective Bio-Stimulant for Lycopersicon Esculentum (Mill). Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 2019. 20: p. 101190.
 • 29. Demirsoy, M., Sera Koşullarında Farklı Yapay Işık, Renk ve Kaynaklarının Domates (Lycopersicon esculentum Mill.), Biber (Capsicum annuum L.) ve Patlıcanda (Solanum melongena L.) Fide Büyüme, Gelişme, Kalite ve Dikim Sonrası Adaptasyonlarına Etkilerinin Kantitatif Yöntemlerle İncelenmesi, in Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı. 2016, Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Samsun. p. 157s.
 • 30. Demirsoy, M., Farklı Fide Ortamlarının Domates, Biber, Patlıcan ve Hıyar Fidelerinin Büyümesine Kantitatif Etkileri, in Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı. 2004, Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Samsun. p. 73s.
 • 31. Blunden, G., et al., Betaines and Tertiary Sulphonium Compounds from 62 Species of Marine Algae. Biochemical Systematics and Ecology, 1992. 20(4)(4): p. 373-388.
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Agricultural Engineering
Journal Section Articles
Authors

Murat Demirsoy 0000-0003-4973-2600

Metin Aydın 0000-0002-8390-611X

Publication Date June 25, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Demirsoy, M., & Aydın, M. (2020). The Quantitative Effects of Liquid Vermicompost and Seaweed Practices on the Seedling Quality of Organic Tomato (Solanum lycopersicum L.). International Journal of Environmental Trends (IJENT), 4(1), 17-27.
AMA Demirsoy M, Aydın M. The Quantitative Effects of Liquid Vermicompost and Seaweed Practices on the Seedling Quality of Organic Tomato (Solanum lycopersicum L.). IJENT. June 2020;4(1):17-27.
Chicago Demirsoy, Murat, and Metin Aydın. “The Quantitative Effects of Liquid Vermicompost and Seaweed Practices on the Seedling Quality of Organic Tomato (Solanum Lycopersicum L.)”. International Journal of Environmental Trends (IJENT) 4, no. 1 (June 2020): 17-27.
EndNote Demirsoy M, Aydın M (June 1, 2020) The Quantitative Effects of Liquid Vermicompost and Seaweed Practices on the Seedling Quality of Organic Tomato (Solanum lycopersicum L.). International Journal of Environmental Trends (IJENT) 4 1 17–27.
IEEE M. Demirsoy and M. Aydın, “The Quantitative Effects of Liquid Vermicompost and Seaweed Practices on the Seedling Quality of Organic Tomato (Solanum lycopersicum L.)”, IJENT, vol. 4, no. 1, pp. 17–27, 2020.
ISNAD Demirsoy, Murat - Aydın, Metin. “The Quantitative Effects of Liquid Vermicompost and Seaweed Practices on the Seedling Quality of Organic Tomato (Solanum Lycopersicum L.)”. International Journal of Environmental Trends (IJENT) 4/1 (June 2020), 17-27.
JAMA Demirsoy M, Aydın M. The Quantitative Effects of Liquid Vermicompost and Seaweed Practices on the Seedling Quality of Organic Tomato (Solanum lycopersicum L.). IJENT. 2020;4:17–27.
MLA Demirsoy, Murat and Metin Aydın. “The Quantitative Effects of Liquid Vermicompost and Seaweed Practices on the Seedling Quality of Organic Tomato (Solanum Lycopersicum L.)”. International Journal of Environmental Trends (IJENT), vol. 4, no. 1, 2020, pp. 17-27.
Vancouver Demirsoy M, Aydın M. The Quantitative Effects of Liquid Vermicompost and Seaweed Practices on the Seedling Quality of Organic Tomato (Solanum lycopersicum L.). IJENT. 2020;4(1):17-2.

Environmental Engineering, Environmental Sustainability and Development, Industrial Waste Issues and Management, Global warming and Climate Change, Environmental Law, Environmental Developments and Legislation, Environmental Protection, Biotechnology and Environment, Fossil Fuels and Renewable Energy, Chemical Engineering, Civil Engineering, Geological Engineering, Mining Engineering, Agriculture Engineering, Biology, Chemistry, Physics,