ISSN: 2602-4160
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Muhammed Kamil ÖDEN
Kapak Resmi
       

Uluslararası Çevre Eğilimleri Dergisi (IJENT) Kasım 2017'de kurulan bir uluslararası hakemli dergidir. IJENT, bilim, mühendislik ve doğa bilimleri alanlarındaki 2017 yılından başlayarak, Haziran ve Aralık aylarında düzenli olarak yılda 2 (iki) defa yayınlanan, uluslararası düzeyde hakemli ve indeksli bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen tüm bilimsel araştırma makaleleri editör ve editöryal danışma kurulu tarafından değerlendirilir ve hakem süreci başlatılmaktadır. Dergimizde tüm bilimsel araştırma çalışmaları İngilizce olarak basılmaktadır.
Sevgili Yazarlar,
IJENT şu anda ULAKBİM TR Endeksinde endekslenecek bir değerlendirme aşamasındadır. Mayıs 2020 itibariyle, makale sunmayı düşünen yazarların, makale ve veri toplama araçlarının (örneğin anketler, röportajlar, gözlemler, deneyler vb.) türü gerekiyorsa, kurumlarından bir etik komite onayı almaları gerekmektedir. Etik onay beyanı, başvurunun ilk sayfasında ve dipnot olarak belirtilmelidir. Etik onay belgesi, ilk başvuru sırasında başvuru dosyası ve benzerlik raporu ile birlikte yüklenmelidir. Nitel, nicel veya karma olmasına bakılmaksızın, araştırma makaleleri, master veya Doktora tezlerinden makaleler (derleme makaleleri hariç olmak üzere) bu belgeye sahip olmalıdır. Gerekiyor ise Etik onay belgesi ve benzerlik raporu olmayan makaleler için değerlendirme süreci BAŞLATILMAZ.
Daha fazla bilgi için: https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndKriterler
IJENT Kabul Max. Oranı: 40 %

Environmental EngineeringChemical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Electrical-Electronics Engineering, Food Engineering, Geological Engineering, Geomatic Engineering, Industrial Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronics Engineering, Mining Engineering, Agriculture Engineering,Fisheries Engineering, Biology, Chemistry, Physics, Architecture