avatar
M. Cüneyt Bağdatlı Doç. Dr. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ, BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI
Yayın 11 Hakemlik 23 CrossRef Atıf 7
11 Yayın
23 Hakemlik
7 CrossRef Atıf

Uzmanlık Alanları

İklim Değişikliği-Etkiler ve Adaptasyon Bölgesel Planlama Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzaktan Algılama Hidroloji Toprak Etüd ve Haritalama Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama Mekânsal Haritalama Toprak ve Su Kaynaklarının Yönetimi Havza Planlama İklim Değişikliği Sulama Sistemleri Su Kalitesi ve Kontrolü Toprak Kirliliğinin Bitkiler ile Giderimi

Biyografi

Doç. Dr. M. Cüneyt BAĞDATLI 1979 yılında Çorlu’da dünyaya geldi. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında ise Selçuk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında Doktora eğitimine başladı. 2008 yılında ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde ilgili bölümde Araştırma Görevlisi olarak atandığı için Doktora eğitimini Ankara Üniversitesinden yatay geçişle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine aldı. İlgili Üniversitede 2008-2013 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı ve 2013 yılında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalından Doktor ünvanını aldı.

Araştırıcı; 2014 yılında ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümüne Yrd. Doç. Dr. olarak atanmış ve 2019 yılında ise ilgili bölümde Doçent olmuştur. Üniversitenin 2018-2019 yılları arasında Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ile Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2014-2022 yılları arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ile Arazi ve Su Kaynakları, Tarımsal Yapılar, Tarımsal Enerji Sistemleri ve Tarımsal Makina Sistemleri Anabilim Dalı Başkanlıkları görevlerini yürütmüştür. Halen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı, Bölge Planlama Anabilim Dalı Başkanı, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Rektörlük Kalite Komisyonu üyesi görevlerini yürütmektedir.

Araştırıcının uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 75 makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan 101 bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca 23 Bilimsel Araştırma Projesinde Yürütücü ve Araştırıcı olarak görev almıştır.

Halen alanında ulusal ve uluslararası hakemli 33 derginin editörlüğünü aktif olarak yürütmektedir. Ayrıca Tübitak Dergipark platformunda yayın hayatına devam eden ve birçok uluslararası indekste taranan, Haziran ve Aralık aylarında 7 yıldır düzenli olarak yayınlanan “Eurasian Journal of Agricultural Research (EJAR)” ve “Eurasian Journal of Food Science and Technology (EJFST)” dergilerinin kuruculuğunu yapmış ve halende baş editörlüğünü yürütmektedir.

Araştırıcı 2016 yılında Romanya Craiova Üniversitesinde düzenlenen Tarımın Geleceği konferansına İklim değişikliği konusunda “Davetli Konuşmacı” olarak katılmış olup yine aynı yıl Bosna Hersek’te düzenlenen Uluslararası Mühendislik Konferansında konuşmacı olarak davet edilmiştir.

Bağdatlı, 2009 yılında İtalya Tuscia Üniversitesinde Orman ve Çevre Kaynakları konusunda Erasmus kapsamında eğitim almıştır. 2017 yılında ise Erasmus Ders Verme Hareketliliği kapsamında Avusturya Viyana’da bulunan Alpen Adrian Üniversitesi, Ekoloji Enstitüsünde İklim Değişikliği, Su Kaynakları Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında ders vermiştir.

Araştırıcı, Biyosistem Mühendisliği Anabilim dalında Doktora ve Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalındaki Yüksek Lisans derecelerine ilaveten Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kimya Anabilim Dalı, Çukurova Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Çevre Yönetimi ile Çukurova Üniversitesi, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dallarında Yüksek Lisans yapmıştır. Halen Konya Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. 

Doç. Dr. M. Cüneyt BAĞDATLI 2017 yılından bu yana 11 kongre düzenlemiş ve bu kongrelerin başkanlıklarını yürütmüştür. Birincisi 15-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında Nevşehir’de ve ikincisi ise 2-5 Nisan 2018 tarihleri arasında İzmir, Çeşme’de düzenlenen “Uluslararası Tarım, Orman, Gıda Bilimleri ve Teknolojileri (ICAFOF)” konferanslarında konferans başkanlıkları ile 24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında yine Çeşme’de gerçekleştirilen “3. Uluslararası İnşaat ve Çevre Mühendisliği Konferansı (ICOCEE)” nda konferans başkanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca Alanya’da 31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Enerji Araştırmaları Konferansı (ENRES)”, 7-9 Kasım 2018 tarihleri arasında “Uluslararası Tarım ve Hayvan Bilimleri Kongresi (ICAGAS)”, 14-16 Kasım 2018 tarihleri arasında “Uluslararası Mühendislik ve Mimarlık Kongresi (ENAR) Başkanlıklarını yürütmüştür. Aynı zamanda düzenlenen bu kongrelerin ikincisini ise 2019 Nisan ayında Marmaris’te düzenlemiştir.

Araştırıcı, Kırsal ve Kentsel Alan Değişimleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Mekânsal Haritalama, Toprak ve Su Kaynaklarının Yönetimi, Havza Planlama, Hidroloji, Küresel İklim Değişikliği, Sulama Sistemleri, Su Kalitesi ve Kontrolü, Toprak ve Sularda Ağır Metal Kirliliği, Toprak Kirliliğinin Bitkiler ile giderimi konularında çalışmaktadır.

Kurum

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ, BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI

Popüler Yayınları

Yayınlar

0

101

0

231

0

335

0

360

0

195

0

2065

0

958

Yayınlar

2

0

2065

2

0

958

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.