Year 2013, Volume 4 , Issue 1, Pages 22 - 30 2013-03-01

Web Based Online Article Evaluating System (Akdeniz University Sample)
Web Tabanlı Çevrimiçi Makale Değerlendirme Sistemi (Akdeniz Üniversitesi Örneği)

Fırat YÜCEL [1] , Evren SEZGİN [2] , Okan ORAL [3] , Mehmet TOPAKCI [4]


With the help of the internet, people are now able to easily reach limitless information and share their knowledge instantly with lower costs in a virtual environment. In this study, an automation software for an article sending, evaluating and following system through internet has been developed. It provides the lower cost, rapid and productive evaluation and electronic storage, prompting and reviewing of the academic materials that were applied to be published in Akdeniz University Faculty of Agriculture magazine, using internet based applications effectively with a sample application. This system was developed with the codes that can be embedded into HTML (Hyper Text Markup Language) and has ASP.NET object-oriented programming option. For database operations, SQL SERVER was used. Making the article evaluation process using web technologies reduces the time loss during the reviewing of the materials and the costs arising from over-documenting and this process creates the productivity and effectiveness provided by technology.
İnternet vasıtasıyla insanlar, sınırsız bilgiye kolay erişilebilmelerinin yanında bilgilerini sanal ortamda ucuz ve hızlı paylaşma olanağı bulmaktadırlar. Bu çalışmada, bir makalenin gönderilmesi, değerlendirilmesi ve internet üzerinden izlenmesi için bir otomasyon sistemi geliştirilmiştir. Bu çalışma, internet tabanlı uygulamalardan etkin bir şekilde yararlanarak, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi dergisinde yayınlanmak üzere başvurulan akademik yayınların; elektronik ortamda saklanması, yetkiye bağlı olarak sorgulanması ve incelenmesi, değerlendirme sürecinin hızlı, verimli ve düşük maliyette gerçekleştirilmesini örnek bir uygulama ile ortaya koymaktadır. Sistem web tabanlı olarak ASP.NET nesne yönelimli programlama özelliğine sahip HTML (Hyper Text Markup Language) içerisine gömülebilen kodlar ile birlikte geliştirilmiş, veritabanı işlemleri için SQL SERVER kullanılmıştır. Makale değerlendirme sürecinin web teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmesi, karmaşık ve maliyetli bir sürecin iyileştirilmesini sağlanmakta; bunun sonucunda yayınların incelenmesinde yaşanan zaman kayıpları ve aşırı dokümantasyondan kaynaklanan maliyetleri azaltarak, teknolojinin sağladığı verim ve etkinliği oluşturmaktadır.
  • Answers.com, What is a web based system, (http://wiki.answers.com/Q/ What_is_a_web_based_system, Accessed Date: September 2012).
  • Deperlioğlu, Ö., Ergün, E. (2011). Uzaktan eğitim uygulamaları ve öğretim yönetim sistemleri, Akademik Bilişim 2011, Bildiri No. 153.
  • Gürbüz, T., (2001). Değişen anlamıyla bilgisayar okuryazarlığı, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE) Konferans ve Sergisi Bildiriler Kitabı, ODTÜ, Ankara, ss.163-168.
  • Journal of Instrumentation Web Page (http://jinst.sissa.it/jinst, Accessed Date: September 2012). Özen, Y., Gülaçtı, F., Çıkılı, Y. (2004). Eğitim bilimleri ve internet, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; Atatürk Üniversitesi, Erzincan, (52)5.
  • Satman, G., R eis, Z. A., Karataş, E. K. (2011). Online ödev teslim süreci uygulaması, Akademik Bilişim 2011, Bildiri No. 209.
  • Tanyıldızı, E., Bal, C.,Güldemir, H. (2011). Online makale gönderme değerlendirme ve takip sistemi, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Turkey.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Fırat YÜCEL

Author: Evren SEZGİN

Author: Okan ORAL

Author: Mehmet TOPAKCI

Dates

Publication Date : March 1, 2013

Bibtex @ { ijers105651, journal = {International Journal of Educational Researchers}, issn = {1308-9501}, eissn = {1308-9501}, address = {}, publisher = {Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği}, year = {2013}, volume = {4}, pages = {22 - 30}, doi = {}, title = {Web Tabanlı Çevrimiçi Makale Değerlendirme Sistemi (Akdeniz Üniversitesi Örneği)}, key = {cite}, author = {YÜCEL, Fırat and SEZGİN, Evren and ORAL, Okan and TOPAKCI, Mehmet} }
APA YÜCEL, F , SEZGİN, E , ORAL, O , TOPAKCI, M . (2013). Web Tabanlı Çevrimiçi Makale Değerlendirme Sistemi (Akdeniz Üniversitesi Örneği). International Journal of Educational Researchers , 4 (1) , 22-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijers/issue/8496/105651
MLA YÜCEL, F , SEZGİN, E , ORAL, O , TOPAKCI, M . "Web Tabanlı Çevrimiçi Makale Değerlendirme Sistemi (Akdeniz Üniversitesi Örneği)". International Journal of Educational Researchers 4 (2013 ): 22-30 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijers/issue/8496/105651>
Chicago YÜCEL, F , SEZGİN, E , ORAL, O , TOPAKCI, M . "Web Tabanlı Çevrimiçi Makale Değerlendirme Sistemi (Akdeniz Üniversitesi Örneği)". International Journal of Educational Researchers 4 (2013 ): 22-30
RIS TY - JOUR T1 - Web Tabanlı Çevrimiçi Makale Değerlendirme Sistemi (Akdeniz Üniversitesi Örneği) AU - Fırat YÜCEL , Evren SEZGİN , Okan ORAL , Mehmet TOPAKCI Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - International Journal of Educational Researchers JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 30 VL - 4 IS - 1 SN - 1308-9501-1308-9501 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Educational Researchers Web Tabanlı Çevrimiçi Makale Değerlendirme Sistemi (Akdeniz Üniversitesi Örneği) %A Fırat YÜCEL , Evren SEZGİN , Okan ORAL , Mehmet TOPAKCI %T Web Tabanlı Çevrimiçi Makale Değerlendirme Sistemi (Akdeniz Üniversitesi Örneği) %D 2013 %J International Journal of Educational Researchers %P 1308-9501-1308-9501 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD YÜCEL, Fırat , SEZGİN, Evren , ORAL, Okan , TOPAKCI, Mehmet . "Web Tabanlı Çevrimiçi Makale Değerlendirme Sistemi (Akdeniz Üniversitesi Örneği)". International Journal of Educational Researchers 4 / 1 (March 2013): 22-30 .
AMA YÜCEL F , SEZGİN E , ORAL O , TOPAKCI M . Web Tabanlı Çevrimiçi Makale Değerlendirme Sistemi (Akdeniz Üniversitesi Örneği). International Journal of Educational Researchers. 2013; 4(1): 22-30.
Vancouver YÜCEL F , SEZGİN E , ORAL O , TOPAKCI M . Web Tabanlı Çevrimiçi Makale Değerlendirme Sistemi (Akdeniz Üniversitesi Örneği). International Journal of Educational Researchers. 2013; 4(1): 30-22.