Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

KIZILDAĞ MİLLİ PARKININ SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2018, Volume 2, Issue 2, 70 - 78, 28.12.2018

Abstract

Son yıllarda dünyada klasik tıbbın çare olarak yeterli görülmemesi üzerine insanlar yeni arayışlar içine girmişlerdir. Bu arayışlar onları alternatif tıbba yöneltmektedir. Astım ve Koah gibi solonum yolu tedavilerinde oksijen seviyesinin yüksek bulunduğu yerler seçilmektedir. Bu bağlamda, Isparta ili sınırları içerisinde yer alan Kızıldağ Milli Parkı, oksijen seviyesinin yüksek olması ve içerisinde yer alan mavi sedir ormanlarının hastaları rahatlatma özelliğiyle dikkat çekmektedir. Kızıldağ Milli Parkı bu faaliyetleriyle ülkemizde yegâne önemli yerlerden olup sağlık turizmi kapsamında gelecek olan ziyaretçileri beklemektedir. Araştırmanın amacı, Isparta ilinde yer alan Kızıldağ Milli Parkının sağlık turizmi potansiyelini ortaya koymaktır. Araştırmada ikincil verilerden yararlanılmaktadır. Yazın taraması yapılan çalışmada, alternatif tıp, Kızıldağ Milli Parkı ve sağlık turizmi kavramları irdelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonunda, Kızıldağ Milli Parkının sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyeli olduğu, BAKA ve yerel yönetimlerin yeni yeni ortak projelerle destek verdiği fakat tanıtım ve pazarlama, konaklama arzı gibi konularda yetersiz kaldığı tespit edilmiştir.


References

 • Akyüz, Y ve Dinç, M., Astımda Alternatif Tedaviler, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, http://www.solunum.org.tr/TusadData/Book/327/125201514592-20_Bolum_19_Alternatif.pdf, Erişim Tarihi: 06.08.2018.
 • Aydın, O., (2012). Türkiye’de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştirmalar Dergi̇si 14 (23): 91-96.
 • Boz, Mustafa. (2004), “Turizmin Gelişmesinde Alternatif Turizm Pazarlamasının Önemi”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, SBE.
 • Ernst, E. (1998). Complementary therapies for asthma: what patients use?. Journal of Asthma 35 s:667–671.
 • Konaklama İstatistikleri, http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,71441/konaklama-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 30.07.2018.
 • Kervankıran, İ., Eryılmaz A. G., (2014), Isparta İli Milli Parklarının Rekreasyonel Faaliyetlerde Kullanımı, Marmara Coğrafya Dergisi 29, Sayfa: 81-110.
 • Korkmaz, M. (2001). Orman Kaynaklarında Doğa Turizmi Etkinliklerinin Ekonomik Çözümlemeleri (Kızıldağ Milli Parkı Örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (A) 2,Sayfa: 111-134.
 • Tontuş, H. Ö., (2018), Sağlık Turizmi Nedir?, Saturk.
 • Her Mevsim Ayrı Güzel: Kızıldağ Milli Parkı,http://www.hurriyet.com.tr/seyahat/her-mevsim-ayri-guzel-kizildag-milli-parki-40644636, Erişim Tarihi: 17.07.2018.
 • Kızıldağ Milli Parkı Mavi Sedir Ormanı, http://www.agaclar.net/galeri/misc.php?do=printimage&i=9137. Erişim Tarihi:04.08.2018.
 • Kızıldağ Milli Parkı: VI. Bölge Müdürlüğü, http://bolge6.ormansu.gov.tr/6bolge/AnaSayfa/milliparklar/kizildagmilliparki.aspx?sflang=tr, Erişim Tarihi:30.07.2018.
 • Kızıldağ Milli Parkı, http://www.wiki-zero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS8SxesSxbGRhxJ9fTWlsbMOuX1BhcmvEsQ, Erişim Tarihi: 19.07.2018.
 • Kızıldağ Milli Parkı, https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/isparta/gezilecekyer/kizildag-milli-parki, Erişim Tarihi: 19.07.2018.
 • Kızıldağ Milli Parkı, http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,103632/kizildag-milli-parki.html, Erişim Tarihi: 19.07.2018.
 • Kızıldağ Milli Parkı, http://www.kampyerleri.org/kizildag-milli-parki-kamp-gezi-rehberi/, Erişim Tarihi: 02.08.2018.
 • Kızıldağ Milli Parkında Bilimsel Çalışma, http://www.milliyet.com.tr/kizildag-milli-parki-na-bilimsel-calisma-isparta-yerelhaber-152248/, Erişim Tarihi: 17.07.2018.
 • Mavi Sedir, http://gazetebir.com.tr/haber/mavi-sedir/, Erişim Tarihi: 04.08.2018.
 • Muslu, G. K. ve Öztürk, C. (2008). Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve çocuklarda kullanımı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 51 s: 62-67.
 • Sağlık Turizmi Hakkında, http://saglikturizmi.gov.tr/TR,175/saglik-turizmi-hakkinda.html, Erişim Tarihi: 20.07.2018.
 • Steurer-Stey, C., Russi, W.E. ve Steurer J. (2002). Complementary and alternative medicine in asthma – do they work?, Swiss Med Wkly 132, s:338–344.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sağlık ve Termal Turzm, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10392/saglik-ve-termal-turizm.html Erişim Tarihi: 12.07.2018.
 • Turizm Çeşitleri, http://hakkinda-bilgi-nedir.com/turizm-cesitleri-nedir+turizm-cesitleri-hakkinda-bilgi, Erişim Tarihi: 12.07.2018.
 • Türkiye’nin En Uzun Mağarası: Pınargözü Mağarası Önünde Kamp, http://www.gezgin-iz.com/turkiyenin-en-uzun-magaras-pnargozu-html/, Erişim Tarihi: 04.08.2018.

EVALUATION WITHIN THE SCOPE OF THE HEALTH TOURISM OF KIZILDAĞ NATİONAL PARK'S

Year 2018, Volume 2, Issue 2, 70 - 78, 28.12.2018

Abstract

In recent years, the world's classic medicine as a remedy is not seen enough people have entered into new searches. These searches lead them to alternative medicine. In the treatment of respiratory diseases such as asthma and koah, places with high oxygen levels are selected. In this context, Kızıldağ National Park, which is located within the borders of Isparta province, attracts attention with its high oxygen level and the relieving patients of the blue cedar forests. With these activities, Kızıldağ National Park is one of the most important places in our country and awaits visitors who are in the scope of health tourism. The aim of this study is to reveal the health tourism potential of Kızıldağ National Park in Isparta. Secondary data are used in the research. In the literature survey, the concepts of alternative medicine, Kızıldağ National Park and health tourism were investigated. At the end of the research, it is determined that Kızıldağ National Park has an important potential in terms of health tourism, and that BAKA and local administrations support new joint projects but they are insufficient in subjects such as promotion and marketing and accommodation.

References

 • Akyüz, Y ve Dinç, M., Astımda Alternatif Tedaviler, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, http://www.solunum.org.tr/TusadData/Book/327/125201514592-20_Bolum_19_Alternatif.pdf, Erişim Tarihi: 06.08.2018.
 • Aydın, O., (2012). Türkiye’de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştirmalar Dergi̇si 14 (23): 91-96.
 • Boz, Mustafa. (2004), “Turizmin Gelişmesinde Alternatif Turizm Pazarlamasının Önemi”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, SBE.
 • Ernst, E. (1998). Complementary therapies for asthma: what patients use?. Journal of Asthma 35 s:667–671.
 • Konaklama İstatistikleri, http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,71441/konaklama-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 30.07.2018.
 • Kervankıran, İ., Eryılmaz A. G., (2014), Isparta İli Milli Parklarının Rekreasyonel Faaliyetlerde Kullanımı, Marmara Coğrafya Dergisi 29, Sayfa: 81-110.
 • Korkmaz, M. (2001). Orman Kaynaklarında Doğa Turizmi Etkinliklerinin Ekonomik Çözümlemeleri (Kızıldağ Milli Parkı Örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (A) 2,Sayfa: 111-134.
 • Tontuş, H. Ö., (2018), Sağlık Turizmi Nedir?, Saturk.
 • Her Mevsim Ayrı Güzel: Kızıldağ Milli Parkı,http://www.hurriyet.com.tr/seyahat/her-mevsim-ayri-guzel-kizildag-milli-parki-40644636, Erişim Tarihi: 17.07.2018.
 • Kızıldağ Milli Parkı Mavi Sedir Ormanı, http://www.agaclar.net/galeri/misc.php?do=printimage&i=9137. Erişim Tarihi:04.08.2018.
 • Kızıldağ Milli Parkı: VI. Bölge Müdürlüğü, http://bolge6.ormansu.gov.tr/6bolge/AnaSayfa/milliparklar/kizildagmilliparki.aspx?sflang=tr, Erişim Tarihi:30.07.2018.
 • Kızıldağ Milli Parkı, http://www.wiki-zero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS8SxesSxbGRhxJ9fTWlsbMOuX1BhcmvEsQ, Erişim Tarihi: 19.07.2018.
 • Kızıldağ Milli Parkı, https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/isparta/gezilecekyer/kizildag-milli-parki, Erişim Tarihi: 19.07.2018.
 • Kızıldağ Milli Parkı, http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,103632/kizildag-milli-parki.html, Erişim Tarihi: 19.07.2018.
 • Kızıldağ Milli Parkı, http://www.kampyerleri.org/kizildag-milli-parki-kamp-gezi-rehberi/, Erişim Tarihi: 02.08.2018.
 • Kızıldağ Milli Parkında Bilimsel Çalışma, http://www.milliyet.com.tr/kizildag-milli-parki-na-bilimsel-calisma-isparta-yerelhaber-152248/, Erişim Tarihi: 17.07.2018.
 • Mavi Sedir, http://gazetebir.com.tr/haber/mavi-sedir/, Erişim Tarihi: 04.08.2018.
 • Muslu, G. K. ve Öztürk, C. (2008). Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve çocuklarda kullanımı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 51 s: 62-67.
 • Sağlık Turizmi Hakkında, http://saglikturizmi.gov.tr/TR,175/saglik-turizmi-hakkinda.html, Erişim Tarihi: 20.07.2018.
 • Steurer-Stey, C., Russi, W.E. ve Steurer J. (2002). Complementary and alternative medicine in asthma – do they work?, Swiss Med Wkly 132, s:338–344.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sağlık ve Termal Turzm, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10392/saglik-ve-termal-turizm.html Erişim Tarihi: 12.07.2018.
 • Turizm Çeşitleri, http://hakkinda-bilgi-nedir.com/turizm-cesitleri-nedir+turizm-cesitleri-hakkinda-bilgi, Erişim Tarihi: 12.07.2018.
 • Türkiye’nin En Uzun Mağarası: Pınargözü Mağarası Önünde Kamp, http://www.gezgin-iz.com/turkiyenin-en-uzun-magaras-pnargozu-html/, Erişim Tarihi: 04.08.2018.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Yasin AKŞAP (Primary Author)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3608-4800
Türkiye

Publication Date December 28, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 2, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ijgtr485986, journal = {Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2587-2745}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Kat-3 Oda No-306 Doğu Yerleşkesi ISPARTA}, publisher = {Gülay BULGAN}, year = {2018}, volume = {2}, number = {2}, pages = {70 - 78}, title = {KIZILDAĞ MİLLİ PARKININ SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Akşap, Yasin} }
APA Akşap, Y. (2018). KIZILDAĞ MİLLİ PARKININ SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 70-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijgtr/issue/42678/485986
MLA Akşap, Y. "KIZILDAĞ MİLLİ PARKININ SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ" . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (2018 ): 70-78 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijgtr/issue/42678/485986>
Chicago Akşap, Y. "KIZILDAĞ MİLLİ PARKININ SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (2018 ): 70-78
RIS TY - JOUR T1 - KIZILDAĞ MİLLİ PARKININ SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Yasin Akşap Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 78 VL - 2 IS - 2 SN - -2587-2745 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Global Tourism Research KIZILDAĞ MİLLİ PARKININ SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %A Yasin Akşap %T KIZILDAĞ MİLLİ PARKININ SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2587-2745 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Akşap, Yasin . "KIZILDAĞ MİLLİ PARKININ SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (December 2018): 70-78 .
AMA Akşap Y. KIZILDAĞ MİLLİ PARKININ SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. IJGTR. 2018; 2(2): 70-78.
Vancouver Akşap Y. KIZILDAĞ MİLLİ PARKININ SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi. 2018; 2(2): 70-78.
IEEE Y. Akşap , "KIZILDAĞ MİLLİ PARKININ SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ", Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 70-78, Dec. 2018