Research Article
PDF BibTex RIS Cite

EVALUATION OF THE 3RD TOURISM COUNCIL DECISIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF TOURISM PLANNING AND POLICY

Year 2018, Volume: 2 Issue: 2, 58 - 69, 28.12.2018

AbstractThe developments,
changes and future expectations that emerged in the field of tourism are
handled with the participation of all stakeholders; The Tourism Council, a
platform for evaluating coherent, holistic and effective strategies, is an
important road map for evaluating the current situation of the tourism sector
and achieving the goal of creating a national tourism policy for the future.
The developments experienced since 2002, when the Second Tourism Council was
implemented, necessitated that new strategies and visions in the tourism sector
be passed on with effective and consistent policies. For this purpose, 13
commissions consisting of 333 members were formed within the scope of the 3rd
Tourism Department, which was attended by representatives of public institutions
and organizations related to tourism, tourism professional organizations,
non-governmental organizations and researchers. In this study, the whole of the
3rd Tourism Council reports were analyzed and the problem identifications and
recommendations of each commission were analyzed in the context of tourism
planning and policy formulation.  The
"Environment, Planning and Infrastructure Commission", "Tourism
Policy Commission" and "Local Administrations and Tourism
Commission", which have priorities in the determination of tourism
policies and planning activities, have been examined in detail from the
established commissions.

References

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2018a). Şûra Hakkında. http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr/TR,169845/sura-hakkinda.html Erişim tarihi: 3 Nisan 2018.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2018b). Turizm Politikaları Komisyonu Sonuç Raporu. http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr/TR,204570/turizm-politikalari-komisyonu-sonuc-raporu.html Erişim tarihi: 3 Nisan 2018.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2018c). Çevre-Planlama-Altyapı Komisyonu Sonuç Raporu. http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr/TR,204577/cevre-planlama-altyapi-komisyonu-sonuc-raporu.html Erişim tarihi: 3 Nisan 2018.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2018d). Yerel Yönetimler ve Turizm Komisyonu Sonuç Raporu. http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr/TR,204584/yerel-yonetimler-ve-turizm-komisyonu-sonuc-raporu.html Erişim tarihi: 3 Nisan 2018.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2002). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü. http://www.tanitma.gov.tr/TR,191456/turizm-tarihinde-bir-kesit.html Erişim tarihi: 10 Haziran 2018.
 • Morgil, O. (2002). II. Turizm Şûrası Alt Komisyon Raporları Genel Kurul Görüşmeleri ve II. Turizm Şûrası Kararları, 12-14 Nisan 2002, Ankara, s. 97.
 • Sönmeyen Ateş. (1998). .C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü. http://www.tanitma.gov.tr/TR,191456/turizm-tarihinde-bir-kesit.html Erişim tarihi: 10 Temmuz 2018.
 • Turizm Bakanlığı. (2002). II. Turizm Şûrası Alt Komisyon Raporları Genel Kurul Görüşmeleri ve II. Turizm Şûrası Kararları, 12-14 Nisan 2002, Ankara.

3. TURİZM ŞÛRASI KARARLARININ TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2018, Volume: 2 Issue: 2, 58 - 69, 28.12.2018

AbstractTurizm alanında ortaya
çıkan gelişmelerin, değişimlerin ve gelecek beklentilerinin tüm paydaşların
katılımıyla ele alındığı; tutarlı, bütüncül ve etkin stratejilerin
değerlendirildiği bir platform olan Turizm Şûrası, turizm sektörünün mevcut
durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikasının
oluşturulabilmesi hedefine ulaşmada önemli bir yol haritası niteliğindedir.
İkinci Turizm Şûrası’nın gerçekleştirildiği 2002’den bu yana yaşanan
gelişmeler, turizm sektöründe yeni strateji ve vizyonların etkin ve tutarlı
politikalarla hayata geçirilmesini gerekli kılmıştır. Bu amaçla, turizmle
ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile turizm meslek örgütleri, sivil
toplum kuruluşları ve araştırmacıların katıldığı 3. Turizm Şûrası kapsamında,
toplam 333 üyeden oluşan 13 Komisyon oluşturulmuştur. Bu çalışmada, 3. Turizm
Şûrası komisyon raporlarının bütünü ele alınarak, her bir komisyonun sorun
tespitleri ve tavsiye kararları turizm planlaması ve politikası oluşturulması
bağlamında analiz edilmiştir. Oluşturulan komisyonlardan turizm politikalarının
belirlenmesi ve planlama faaliyetlerinde öncelikli öneme sahip olan “Çevre,
Planlama ve Altyapı Komisyonu”, “Turizm Politikaları Komisyonu” ve “Yerel
Yönetimler ve Turizm Komisyonu” ayrıntılı olarak incelenmiştir.

References

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2018a). Şûra Hakkında. http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr/TR,169845/sura-hakkinda.html Erişim tarihi: 3 Nisan 2018.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2018b). Turizm Politikaları Komisyonu Sonuç Raporu. http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr/TR,204570/turizm-politikalari-komisyonu-sonuc-raporu.html Erişim tarihi: 3 Nisan 2018.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2018c). Çevre-Planlama-Altyapı Komisyonu Sonuç Raporu. http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr/TR,204577/cevre-planlama-altyapi-komisyonu-sonuc-raporu.html Erişim tarihi: 3 Nisan 2018.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2018d). Yerel Yönetimler ve Turizm Komisyonu Sonuç Raporu. http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr/TR,204584/yerel-yonetimler-ve-turizm-komisyonu-sonuc-raporu.html Erişim tarihi: 3 Nisan 2018.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2002). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü. http://www.tanitma.gov.tr/TR,191456/turizm-tarihinde-bir-kesit.html Erişim tarihi: 10 Haziran 2018.
 • Morgil, O. (2002). II. Turizm Şûrası Alt Komisyon Raporları Genel Kurul Görüşmeleri ve II. Turizm Şûrası Kararları, 12-14 Nisan 2002, Ankara, s. 97.
 • Sönmeyen Ateş. (1998). .C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü. http://www.tanitma.gov.tr/TR,191456/turizm-tarihinde-bir-kesit.html Erişim tarihi: 10 Temmuz 2018.
 • Turizm Bakanlığı. (2002). II. Turizm Şûrası Alt Komisyon Raporları Genel Kurul Görüşmeleri ve II. Turizm Şûrası Kararları, 12-14 Nisan 2002, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Tuna BATUHAN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date December 28, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA
BATUHAN, T. (2018). 3. TURİZM ŞÛRASI KARARLARININ TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2), 58-69.
MLA
BATUHAN, Tuna. “3. TURİZM ŞÛRASI KARARLARININ TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ”. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, vol. 2, no. 2, 2018, pp. 58-69.
Chicago
BATUHAN, Tuna. “3. TURİZM ŞÛRASI KARARLARININ TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ”. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 2, no. 2 (December 2018): 58-69.
EndNote
BATUHAN T (December 1, 2018) 3. TURİZM ŞÛRASI KARARLARININ TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 2 2 58–69.
ISNAD
BATUHAN, Tuna. “3. TURİZM ŞÛRASI KARARLARININ TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ”. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 2/2 (December 2018), 58-69.
AMA
BATUHAN T. 3. TURİZM ŞÛRASI KARARLARININ TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. IJGTR. December 2018;2(2):58-69.
Vancouver
BATUHAN T. 3. TURİZM ŞÛRASI KARARLARININ TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. IJGTR. 2018;2(2):58-69.
IEEE
T. BATUHAN, “3. TURİZM ŞÛRASI KARARLARININ TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ”, IJGTR, vol. 2, no. 2, pp. 58–69, 2018.
JAMA
BATUHAN T. 3. TURİZM ŞÛRASI KARARLARININ TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. IJGTR. 2018;2:58–69.