Ethical Principles and Publication Policy

Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi" 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. "Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi" yılda iki kez (Mayıs-Aralık) online olarak yayınlanan elektronik, hakemli, uluslararası, bilimsel bir dergidir.