Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 24 - 29 2017-07-13

THE SCOPE OF JUST IN TIME PRODUCTION (JIT) AND INVESTIGATION OF BASIC CONCEPTS IN JIT
TAM ZAMANINDA ÜRETİM (TZÜ)’NÜN KAPSAMI VE TZÜ’DE TEMEL SAYILAN KAVRAMLARIN İNCELENMESİ

Halil ŞENGÜN [1]


An attempt to examine the reflection of the fact that it is possible to overcome many things with a continuous effort without ever falling into despair on business discipline was made in this study. The JIT system was adopted for the first time by Japanese Toyota firm in the 1945-50s and is accepted by prestigious companies all over the world. The Japanese are proving their success to the world with the JIT system, which is a reflection of their cultural motifs. Businesses reach optimum efficiency by means of this approach aimed at disciplining production with zero inventory and zero error by removing wastes. Nowadays, many large and small companies, as well as the companies taking place near the top in the world brands rankings, are adopting the JIT system as a philosophy. The definition and scope of the JIT and the short descriptions of basic concepts in the JIT system were included in the study. Thus, an attempt to emphasize to what extent the businesses are paying attention to this issue was made.

Bu çalışmada ümitsizliğe asla düşmeden sürekli bir çaba ile birçok şeyin üstesinden gelinebileceğinin işletme disiplinine yansıması incelenmeye çalışıldı. İşletmelerde TZÜ sisteminin Japon Toyota firması tarafından 1945-50’li yıllarda ilk kez benimsenmiş olup tüm Dünya’da prestijli firmalar tarafından kabul görmektedir. Japon’lar kültürel motiflerinin bir yansıması olan TZÜ sistemi ile Dünya’ya başarılarını ispatlamaktadır. İsrafın ortadan kaldırılıp sıfır stok, sıfır hata anlayışı ile üretimi disipline etmeyi hedefleyen bu anlayış sayesinde işletmeler optimum verimliliğe ulaşabilmektedir. Günümüzde Dünya markalar sıralamasında ilk sıralarda yer alan firmaların yanı sıra irili ufaklı birçok firma TZÜ sistemini felsefe olarak benimsemektedir. Çalışmada, TZÜ’nün tanımı ve kapsamının yanında TZÜ sisteminde temel sayılan kavramların kısaca tanımlarına yer verilmiştir. Bu sayede konunun işletmeler tarafından ne denli önemsendiği vurgulanmaya çalışılmıştır.

  • Acar, Durmuş, N. Papatya (1997). “Tam Zamanında Üretim Uygulamalarında Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Yararlı Hale Getirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, S. 2. ss. 161-170.
  • Aytekin, Sinan (2009). “Tam zamanında stok yönetimi(Just In Time) Felsefesinin Hastane İşletmelerine Uygulanabilirliği ve Bir Üniversite Hastanesi Örneği”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 12, S. 21, ss. 102-115.
  • Bay Murat, E. Çiçek (2007), “Tam Zamanında Üretim Sistemlerinde Hata Önleyiciler: Poka Yokeler” Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayısı. http://iibfdergi.kmu.edu.tr/userfiles/file/mayis2007/5.pdf Erişim Tarihi 01.05.2012.
  • http://tr.wikipedia.org/wiki/Kaizen Erişim Tarihi 08.05.2012.
  • Baykoç, Ö. Faruk, S. Abacı, M. Duyar (2002). “Tam Zamanında Üretim Sisteminin Servis Sistemlerine Uygulanabilirliği”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, C.17, N.4, ss.139-155.
  • İpek, Mümtaz (1995). “Tam zamanında Üretim Sistemi ve Bir Simülasyon Uygulaması” İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).
  • Kanat Seher, M. Güner (2006). “Tam Zamanında Üretim Sisteminin Tekstil Ve Konfeksiyon Sanayine Uygulanabilirliği”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, S.4, ss. 274-278.
  • Kara, Ekrem (2011). “Tam Zamanlı Üretim Siteminin Uygulanması Ve Muhasebeleştirme İşlemleri: Merinos Masterbatch İşletmesinde Bir Uygulama” Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C. 16, S. 2, ss.409-423.
  • Modarress, B. A. Ansarı, D. L. Lockwood (2005). “Kaizen Costing For Lean Manufacturing: A Case Study”, International Journal of Production Research, V. 43, N. 9, pp.1751-1760.
  • Soyhan, Hakan Serhad (1996). “ Toplam Kalite Yönetimi İçin Tam Zamanında Üretim Yaklaşımı” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Halil ŞENGÜN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 13, 2017

Bibtex @research article { ijma328136, journal = {International Journal of Management and Administration}, issn = {}, eissn = {2587-1668}, address = {}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {24 - 29}, doi = {10.29064/ijma.328136}, title = {TAM ZAMANINDA ÜRETİM (TZÜ)’NÜN KAPSAMI VE TZÜ’DE TEMEL SAYILAN KAVRAMLARIN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ŞENGÜN, Halil} }
APA ŞENGÜN, H . (2017). TAM ZAMANINDA ÜRETİM (TZÜ)’NÜN KAPSAMI VE TZÜ’DE TEMEL SAYILAN KAVRAMLARIN İNCELENMESİ. International Journal of Management and Administration , 1 (1) , 24-29 . DOI: 10.29064/ijma.328136
MLA ŞENGÜN, H . "TAM ZAMANINDA ÜRETİM (TZÜ)’NÜN KAPSAMI VE TZÜ’DE TEMEL SAYILAN KAVRAMLARIN İNCELENMESİ". International Journal of Management and Administration 1 (2017 ): 24-29 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/30387/328136>
Chicago ŞENGÜN, H . "TAM ZAMANINDA ÜRETİM (TZÜ)’NÜN KAPSAMI VE TZÜ’DE TEMEL SAYILAN KAVRAMLARIN İNCELENMESİ". International Journal of Management and Administration 1 (2017 ): 24-29
RIS TY - JOUR T1 - TAM ZAMANINDA ÜRETİM (TZÜ)’NÜN KAPSAMI VE TZÜ’DE TEMEL SAYILAN KAVRAMLARIN İNCELENMESİ AU - Halil ŞENGÜN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29064/ijma.328136 DO - 10.29064/ijma.328136 T2 - International Journal of Management and Administration JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 29 VL - 1 IS - 1 SN - -2587-1668 M3 - doi: 10.29064/ijma.328136 UR - https://doi.org/10.29064/ijma.328136 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Management and Administration TAM ZAMANINDA ÜRETİM (TZÜ)’NÜN KAPSAMI VE TZÜ’DE TEMEL SAYILAN KAVRAMLARIN İNCELENMESİ %A Halil ŞENGÜN %T TAM ZAMANINDA ÜRETİM (TZÜ)’NÜN KAPSAMI VE TZÜ’DE TEMEL SAYILAN KAVRAMLARIN İNCELENMESİ %D 2017 %J International Journal of Management and Administration %P -2587-1668 %V 1 %N 1 %R doi: 10.29064/ijma.328136 %U 10.29064/ijma.328136
ISNAD ŞENGÜN, Halil . "TAM ZAMANINDA ÜRETİM (TZÜ)’NÜN KAPSAMI VE TZÜ’DE TEMEL SAYILAN KAVRAMLARIN İNCELENMESİ". International Journal of Management and Administration 1 / 1 (July 2017): 24-29 . https://doi.org/10.29064/ijma.328136
AMA ŞENGÜN H . TAM ZAMANINDA ÜRETİM (TZÜ)’NÜN KAPSAMI VE TZÜ’DE TEMEL SAYILAN KAVRAMLARIN İNCELENMESİ. IJMA. 2017; 1(1): 24-29.
Vancouver ŞENGÜN H . TAM ZAMANINDA ÜRETİM (TZÜ)’NÜN KAPSAMI VE TZÜ’DE TEMEL SAYILAN KAVRAMLARIN İNCELENMESİ. International Journal of Management and Administration. 2017; 1(1): 29-24.