International Journal of Management and Administration
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2587-1668 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Cenk AKSOY | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijma


• The short name of the journal is IJMA (International Journal of Management and Administration).
• IJMA is published electronically twice a year, February and September. In addition to these issues, Special Issues can be published by the decision of the Editorial Board.
• IJMA accepts studies written in Turkish and English.
• The new issue of the journal will be published on September 25, 2021.
• Please make sure that the article you upload to Dergipark system complies with our writing rules and article template. Click here for the template.
• In the journal, original and qualified articles, book introductions and criticisms and case studies can be published within the scope of the following fields.

International Journal of Management and Administration

e-ISSN 2587-1668 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Cenk AKSOY | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijma
Cover Image


• The short name of the journal is IJMA (International Journal of Management and Administration).
• IJMA is published electronically twice a year, February and September. In addition to these issues, Special Issues can be published by the decision of the Editorial Board.
• IJMA accepts studies written in Turkish and English.
• The new issue of the journal will be published on September 25, 2021.
• Please make sure that the article you upload to Dergipark system complies with our writing rules and article template. Click here for the template.
• In the journal, original and qualified articles, book introductions and criticisms and case studies can be published within the scope of the following fields.

Volume 5 - Issue 9 - Feb 25, 2021
 1. ORGANIZATIONAL DOWNSIZING AND SURVIVORS’ PERFORMANCE: A STUDY OF FIRST BANK PLC.
  Pages 1 - 16
  Abayomı ADEOYE, Enitan LAWRENCE
 2. ESNEK ÇALIŞMANIN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 17 - 32
  Erdem Buğra ÖZTÜRK, Cafer Şafak EYEL
 3. DETERMINATION OF THE COST-EFFECTIVE LOT-SIZING TECHNIQUE FOR PERISHABLE GOODS: A CASE STUDY
  Pages 33 - 46
  Ayten YILMAZ YALÇINER
 4. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ SÜREÇLERİNİN VZA KULLANARAK GELİŞTİRİLMESİ: BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE UYGULAMA
  Pages 47 - 62
  Emre SERT, Seda TOLUN TAYALI
 5. YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ANALİZİ: MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU HASAN FERDİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA
  Pages 63 - 82
  Muhammet Enes AKPINAR, Tahsin GÜNDOĞAN, Erhan KOCA, Ümran ÜTÜCÜLER
 6. BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNİN FONKSİYONEL VE TEKNİK KALİTESİNİN VATANDAŞLARININ GENEL MEMNUNİYET ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 83 - 102
  Muhammed POLAT, Metin BAYRAM
 7. ÇEVRESEL SORUNLARA DUYARLILIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM DAVRANIŞINA ETKİSİ
  Pages 103 - 117
  Ali TATAR
 8. LİMAN İŞLETMELERİNDE DİJİTALLEŞMEDEN BEKLENTİLER VE YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI
  Pages 118 - 131
  Murat YORULMAZ, Emre PATRUNA
 9. BİLGİ PAYLAŞMA NİYETİNİN PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ İLE BİLGİ PAYLAŞMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ ARACI ROLÜ
  Pages 132 - 142
  Halil Aslan KILIÇ, Ömer OKTAR, Ahmet Murat ÖZKAN
 10. HANEHALKI GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
  Pages 143 - 151
  Türel ÖZER ÖKSÜZOĞLU, Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI
 11. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTILMASI İŞLEMLERİ VE VERGİ İLİŞKİSİ
  Pages 152 - 163
  Yusuf KAÇAR
 12. SOSYAL ZEKA İLE YAŞAM TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 164 - 175
  Yavuz Sezer OĞUZHAN