International Journal of Management and Administration
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2587-1668 | Period Quarterly | Founded: 2017 | Publisher Cenk AKSOY | https://www.ijma.us


International Journal of Management and Administration (IJMA), published since 2017, is a peer-reviewed, refereed, open-access journal that publishes papers on areas of management. IJMA accepts studies only in the areas of management sciences.

IJMA plans to be published four times a year, in February, May, September, and December, starting from 2021.

You can submit your articles for the 9th issue of the journal to be published in February 2021.

Articles that are published will have DOI (Digital Object Identifier) Number.

You can send your questions and requests to ijmaeditor1@gmail.com

International Journal of Management and Administration

e-ISSN 2587-1668 | Period Quarterly | Founded: 2017 | Publisher Cenk AKSOY | https://www.ijma.us
Cover Image


International Journal of Management and Administration (IJMA), published since 2017, is a peer-reviewed, refereed, open-access journal that publishes papers on areas of management. IJMA accepts studies only in the areas of management sciences.

IJMA plans to be published four times a year, in February, May, September, and December, starting from 2021.

You can submit your articles for the 9th issue of the journal to be published in February 2021.

Articles that are published will have DOI (Digital Object Identifier) Number.

You can send your questions and requests to ijmaeditor1@gmail.com

Volume 4 - Issue 8 - Sep 15, 2020
 1. ARTIFICIAL INTELLIGENCE ADOPTION AND EMPLOYEE PERFORMANCE IN THE NIGERIAN BANKING INDUSTRY
  Pages 189 - 205
  Ayobami F. ELEGUNDE , Reuben OSAGIE
 2. THE ROLE OF GOOD GOVERNANCE PRACTICE ON CONFLICT RESOLUTION: A CASE OF BENADIR MUNICIPALITY, MOGADISHU-SOMALIA
  Pages 206 - 227
  Abukar GACAL ALASOW , Kamil Ufuk BİLGİN
 3. AGILE OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM MODEL AND EVALUATION OF THE PROPOSED MODEL IN AN AUTOMOTIVE COMPANY
  Pages 228 - 244
  Kağan Cenk MIZRAK
 4. PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖZNEL İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE'DEN BİR ARAŞTIRMA
  Pages 245 - 259
  Murat BOLELLİ
 5. TÜRKİYE’DEKİ KAMU YÖNETİMİ REFORMLARINDA DİJİTALLEŞME VE E-YÖNETİŞİM
  Pages 260 - 280
  Yıldız ATMACA , Faysal KARAÇAY
 6. KNOWLEDGE MANAGEMENT IN IT SERVICE MANAGEMENT: A SYSTEMATIC LITERATURE STUDY
  Pages 281 - 302
  Tuana İRKEY
 7. STRATEJİK SÜREÇLER İLE YÖNETİCİ VE ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: GİRNE’DE BULUNAN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
  Pages 303 - 315
  Mete Ünal GİRGEN
 8. İŞLETMELERİN STAJYERLERDEN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Pages 316 - 323
  Kadir GÖKOĞLAN , Uğur KAVAL
 9. KOSGEB İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME
  Pages 324 - 336
  Metin İNCE
 10. KOLEKTİF ADALET KAVRAMI
  Pages 337 - 347
  Taşkın KILIÇ , Asli̇ KAYA , Soner ÖZARAZ
 11. AFET RİSK YÖNETİMİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
  Pages 348 - 359
  Hasan YÜCEL
 12. ENTELEKTÜEL SERMAYE VE TEMEL YETENEKLER ÜZERİNE ETKİ ANALİZLERİNDE ÇEVRESEL BELİRSİZLİK ALGISININ ARACILIK ROLÜ
  Pages 360 - 381
  İ̇brahim Halid ELBAŞI , Fatma AYANOĞLU
 13. OKUL YÖNETİCİLERİNİN POLİTİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 382 - 397
  Venhar KAPLAN , Necati CEMALOĞLU