International Journal of Management and Administration
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2587-1668 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Cenk AKSOY | https://www.ijma.us


International Journal of Management and Administration (IJMA), published since 2017, is a peer-reviewed, refereed, open-access journal that publishes papers on areas of management. IJMA accepts studies only in the areas of management sciences.

You can send your articles for the 8th issue of the journal which will be published in September 2020.

Articles that are published will have DOI (Digital Object Identifier) Number.

You can send your questions and requests to ijmaeditor1@gmail.com

International Journal of Management and Administration

e-ISSN 2587-1668 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Cenk AKSOY | https://www.ijma.us
Cover Image


International Journal of Management and Administration (IJMA), published since 2017, is a peer-reviewed, refereed, open-access journal that publishes papers on areas of management. IJMA accepts studies only in the areas of management sciences.

You can send your articles for the 8th issue of the journal which will be published in September 2020.

Articles that are published will have DOI (Digital Object Identifier) Number.

You can send your questions and requests to ijmaeditor1@gmail.com

Volume 4 - Issue 7 - Feb 28, 2020
 1. İŞLETMELERİN STRATEJİLERİ ile İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİ UYUMLAŞTIRMANIN ÖNEMİ ÜZERİNE LİTERATÜRDEKİ TARTIŞMALAR ve UYGULAMADAN ÖRNEKLER
  Pages 1 - 18
  Murat ÇUBUKCU
 2. AKADEMİSYENLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALGILARININ SOSYAL YENİLİKÇİLİK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE BİREYSEL YARATICILIĞIN ARACILIK ROLÜ
  Pages 19 - 33
  Dilek ESEN , Murat ESEN , Gönül KAYA ÖZBAĞ
 3. İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Pages 34 - 53
  Erhan KILINÇ , Billur KANAYIRAN
 4. KUŞAKLARA GÖRE İŞ TATMİNİ, TÜKENMİŞLİK VE İŞ YAŞAM DENGESİ
  Pages 54 - 70
  Anil HIDIR ÖZCAN, Ebru Beyza BAYARÇELİK
 5. POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 71 - 83
  Fatma YILMAZ
 6. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI VE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK GÜVENLİK ALGISININ ROLÜNÜN İNCELENMESİ
  Pages 84 - 99
  Seçil TAŞTAN , Serin İŞİAÇIK
 7. STRATEGIC ANALYSIS: A RESEARCH ON FURNITURE SECTOR
  Pages 100 - 111
  Tuğba YEĞİN
 8. KLASİK KAMU YÖNETİMİNDEN YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ VE POST-YKİ'YE KAMU HİZMETLERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 112 - 155
  Yusuf UYSAL
 9. ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAMIN ARTIRILMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ANALİZİ
  Pages 136 - 177
  A. Turan ÖZTÜRK , Tuncay ALP
 10. HAVALİMANI ŞEHRİ MODELİ
  Pages 178 - 188
  Meltem AKCA