Journal Boards

Editor in Chief

Labor Psychology, Organization and Group Communication, Organizational Behavior, Management Psychology

Editorial Board

                                           EDITORIAL BOARD                                           
Prof. Simone Sarmento - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Prof. Matilde V. R. Scaramucci - Universidade Estadual de Campinas
Prof. M. M. Bagali - NAAC University
Assoc. Prof. Tarcisio A. Saurin - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Assoc. Prof. Fariz Aahmadov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Assoc. Prof. H.Tezcan Uysal – Zonguldak Bülent Ecevit University
Assoc. Prof. Hakan Murat Arslan - Düzce University
Assoc. Prof. Oya Korkmaz - Tarsus University
Assoc. Prof. Öznur Yavan Temizkan – Zonguldak Bülent Ecevit University
Asst.Prof. Ceylan Bozpolat - Nevşehir Hacı Bektaş Veli University
Asst.Prof. Esra Özkan Pir - Erzincan Binali Yıldırım University
Asst.Prof. Recep Akdağ - Mardin Artuklu University
Asst.Prof. Fatma Yılmaz - Erzincan Binali Yıldırım University
Asst.Prof. Murat Ak - Karamanoğlu Mehmetbey University
Dr. Ebrucan İslamoğlu - Nevşehir Hacı Bektaş Veli University
Dr. Raja Jebasingh - St. Joseph's College of Commerce
Dr. Bülent Akkaya - Manisa Celal Bayar University
Dr. Nurhodja Akbulaev - Azerbaijan State University of Economics
Dr. Ramazan Ertürk - Ministry of National Education

Field Editors

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Doç. Dr. Fatma YILMAZ

PAZARLAMA YÖNETİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Esra Özkan PİR

KAMU YÖNETİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Murat AK

Dergide aşağıdaki alanların kapsamına giren nitelikli çalışmalar yayımlanabilir;
Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Çalışma Psikolojisi, Dijital Yönetim, Stratejik Yönetim, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Kamu Yönetimi, Ekonomi Yönetimi, Afet Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Bilgi, Çevre Yönetimi, İletişim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Multidisipliner Yönetim Çalışmaları.

 IJMA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.