Year 2017, Volume 1 , Issue 2, Pages 39 - 44 2017-08-09

EVALUATION OF POLICY RISK FOR ENTERPRISES IN THE CAPITAL MARKET
SERMAYE PİYASASINDA İŞLETMELER AÇISINDAN POLİTİK RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yunus YILMAZ [1]


There are some elements of legal power in the hands of governments that govern a country. This leads to positive relations between governments representing the state and businesses involved in legal environmental factors. Even if they are in good relationships, businesses often face a number of political challenges. Businesses that have been able to predict such challenges in the past have gained a significant competitive advantage over others. The existence of such risks also necessitates the pre-examination of the risks. In this context, it is a conceptual framework for political risk, which is an important risk factor for the intended enterprises to work in.

Bir ülkeyi yöneten hükümetlerin ellerinde birtakım yasal güç unsurları vardır. Bu durum devletin temsilcisi konumundaki hükümetler ile yasal çevresel faktörlerle ilgili olan işletmeler arasında olumlu yönde ilişkilerin oluşmasına yol açmaktadır. İyi ilişkiler içinde olsalar da, işletmeler genellikle bir takım politik zorluklarla karşı karşıyadır. Önceden bu tür zorlukları öngörebilen işletmeler, diğerlerine göre önemli bir rekabet avantajı kazanmaktadır. Bu tür risklerin varlığı, risklerin önceden incelemelerinin gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı işletmeler için önemli bir risk unsuru olan politik risk ile ilgili kavramsal bir çerçeve oluşturmaktır.

 • Aktepe, C. (1998). Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımlarını Etkileyen Bir Faktör: Politik Risk, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Aydın, K. (2013). Uluslararası Pazarlama Açısından Politik Risk ve Yönetimi, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, http://www.aso.org.tr/b2b/asobilgi/sayilar/dosyamayishaziran2013.pdf
 • Ball, D. E. ve McCulloch W. H. (1990). International Business: Introduction and Essentials, Boston.
 • Belkaoui, J. M. ve Belkaoui, A. R. (1998). The Nature, Estimation, and Management of Political Risk, London.
 • Busse, M. ve Hefeker, C. (2007). Political Risk, Institutions and Foreign Direct Investment, European Journal of Political Economy, Vol.23.
 • El Kahal, S. (1994). Introduction to International Business, London.
 • Erbay, Y. (1996). Küresel İşletmelerin Yönetimi ve Türk İşletmelerinin Yeni Cumhuriyetlerine Yönelik Faaliyetleri, Ankara.
 • Howell, L. D. ve Chaddick, B. (1994). Models of Political Risk for Foreign Investment and Trade: An Assesment of Three Approaches. The Columbia Journal of World Business, Vol. 29 (3).
 • Jeffrey, S. D. (1982). Political Risk Assesment: Past Trends and Future Prospects, Columbia Journal of World Business.
 • Karadeniz, F. (2011). Uluslararası Terörizm ile Mücadelede Hukuk İlkelerinin Etkisi: İngiltere Örneği, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
 • Lax, H. L. (1982). Political Risk as a Variable in TNC Decision Making, Natural resources Forum, Vol. 6.
 • Rugman, A. M. and Hodgetts R. M. (2003). International Business, Third Edition, New Jersey.
 • Rugman, A. M. ve Lawrence D. (1985). Booth. International Business: Firm and Environment, USA: Mc-Graw-Hill.
 • Sachs, T., Rosa, A. D. ve Robert L. K. (2008). Case Study on Quantifying the Impact of Political Risks on Demand and Pricing in a Power Project, Journal of Structured Finance, Vol.14, No.2.
 • Robock, S. S. (1971). Political Risk: Identification and Assessment, Columbia Journal of World Business, Vol. 4, No. 4.
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Yunus YILMAZ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 9, 2017

Bibtex @research article { ijma333747, journal = {International Journal of Management and Administration}, issn = {}, eissn = {2587-1668}, address = {}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {39 - 44}, doi = {10.29064/ijma.333747}, title = {SERMAYE PİYASASINDA İŞLETMELER AÇISINDAN POLİTİK RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Yunus} }
APA YILMAZ, Y . (2017). SERMAYE PİYASASINDA İŞLETMELER AÇISINDAN POLİTİK RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ. International Journal of Management and Administration , 1 (2) , 39-44 . DOI: 10.29064/ijma.333747
MLA YILMAZ, Y . "SERMAYE PİYASASINDA İŞLETMELER AÇISINDAN POLİTİK RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ". International Journal of Management and Administration 1 (2017 ): 39-44 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/30847/333747>
Chicago YILMAZ, Y . "SERMAYE PİYASASINDA İŞLETMELER AÇISINDAN POLİTİK RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ". International Journal of Management and Administration 1 (2017 ): 39-44
RIS TY - JOUR T1 - SERMAYE PİYASASINDA İŞLETMELER AÇISINDAN POLİTİK RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Yunus YILMAZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29064/ijma.333747 DO - 10.29064/ijma.333747 T2 - International Journal of Management and Administration JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 44 VL - 1 IS - 2 SN - -2587-1668 M3 - doi: 10.29064/ijma.333747 UR - https://doi.org/10.29064/ijma.333747 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Management and Administration SERMAYE PİYASASINDA İŞLETMELER AÇISINDAN POLİTİK RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Yunus YILMAZ %T SERMAYE PİYASASINDA İŞLETMELER AÇISINDAN POLİTİK RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J International Journal of Management and Administration %P -2587-1668 %V 1 %N 2 %R doi: 10.29064/ijma.333747 %U 10.29064/ijma.333747
ISNAD YILMAZ, Yunus . "SERMAYE PİYASASINDA İŞLETMELER AÇISINDAN POLİTİK RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ". International Journal of Management and Administration 1 / 2 (August 2017): 39-44 . https://doi.org/10.29064/ijma.333747
AMA YILMAZ Y . SERMAYE PİYASASINDA İŞLETMELER AÇISINDAN POLİTİK RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ. IJMA. 2017; 1(2): 39-44.
Vancouver YILMAZ Y . SERMAYE PİYASASINDA İŞLETMELER AÇISINDAN POLİTİK RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ. International Journal of Management and Administration. 2017; 1(2): 44-39.