Year 2020, Volume 4 , Issue 7, Pages 84 - 99 2020-02-28

THE EXAMINATION OF THE ROLE OF PERCEIVED PSYCHOLOGICAL SAFETY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERCEPTIONS AND INNOVATIVE WORK BEHAVIORS
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI VE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK GÜVENLİK ALGISININ ROLÜNÜN İNCELENMESİ

Seçil TAŞTAN [1] , Serin İŞİAÇIK [2]


In this study, the antecedents of innovative work behaviors (IWB) were examined in terms of individual and organizational aspects. As a result of the literature review and theoretical evaluations, employees’ perceptions about corporate social responsibility (CSR) was considered as a related concept to IWB. Therefore, it was concluded that psychological safety perceptions contributed individuals’ IWB as well as its mediating role has been revealed in several IWB researches. Based on this, it was assumed that psychological safety perception would have a mediating role on the relationship between CSR perceptions and IWB. In order to evaluate this relationship, a quantitative and cross-sectional study was conducted among the individuals who were working in various sectors, such as health, education, sales-marketing and bank-finance in Istanbul(N = 241). Factorial structures of the scales of this study were examined through Exploratory Factor Analysis (EFA). Also, Pearson correlation and multiple regression analyzes were applied to test the hypotheses of the current paper. According to the findings, there is a positive relationship between employees' perceptions of CSR and IWB. In addition, psychological safety perception has a mediating role on the relationship between CSR perception and IWB.
Bu çalışmada, yenilikçi iş davranışlarının öncelleri bireysel ve örgütsel açıdan incelenmiştir. Literatür araştırması ve kuramsal değerlendirmeler neticesinde, yenilikçi iş davranışlarını açıklayabilecek değişkenler arasında çalışanlar tarafından algılanan kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) olabileceği görülmüştür. Bununla birlikte, bireylerin psikolojik güvenlik algılarının yenilikçi iş davranışları üzerinde etkisinin ortaya koyulduğu ve yenilikçi iş davranışı ile ilgili çalışmalarda aracı rolünün belirlendiği çalışmaların olduğu gözlenmiştir. Buna dayanarak, psikolojik güvenlik algısının KSS algısı ile yenilikçi iş davranışları arasındaki ilişkide aracı bir rolü olabileceği varsayılmıştır. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişkilerin değerlendirilebilmesi amacıyla, İstanbul ilinde sağlık, eğitim, satış-pazarlama ve banka-finans gibi çeşitli sektörlerde çalışmakta olan bireyler üzerinde bir nicel ve kesitsel nitelikte bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin (N=241) bu çalışmadaki faktör yapıları Keşifsel Faktör Analizi aracılığıyla incelenmiş ve hipotezleri test etmek üzere Pearson korelasyon ile çoklu regresyon analizleri uygulanmıştır. Bulgulara göre çalışanların KSS algıları ile yenilikçi iş davranışları arasında olumlu bir ilişki olduğu görülmüştür. Bunun yanında, psikolojik güvenlik algısının, KSS algısı ve yenilikçi iş davranışları arasındaki ilişkide aracı değişken (tam) rolüne sahip olduğu belirlenmiştir.
  • Edmondson, A. C., & Lei, Z. (2014). Psychological safety: The history, renaissance, and future of an interpersonal construct. Annual Review of Organization Psychology and Organizational Behavior, 1(1), 23-43.
  • Freeman, R. E. (2005). The development of stakeholder theory: An idiosyncratic approach. Great minds in management: The Process of Theory Development, 417- 435.
  • West, M. A., & Farr, J. L. (1989). Innovation at work: Psychological perspectives. Social Behaviour, 7(2), 1-22.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Seçil TAŞTAN
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Serin İŞİAÇIK (Primary Author)
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2020

Bibtex @research article { ijma669673, journal = {International Journal of Management and Administration}, issn = {}, eissn = {2587-1668}, address = {}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {84 - 99}, doi = {10.29064/ijma.669673}, title = {KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI VE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK GÜVENLİK ALGISININ ROLÜNÜN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Taştan, Seçil and İşi̇açık, Serin} }
APA Taştan, S , İşi̇açık, S . (2020). KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI VE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK GÜVENLİK ALGISININ ROLÜNÜN İNCELENMESİ . International Journal of Management and Administration , 4 (7) , 84-99 . DOI: 10.29064/ijma.669673
MLA Taştan, S , İşi̇açık, S . "KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI VE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK GÜVENLİK ALGISININ ROLÜNÜN İNCELENMESİ" . International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 84-99 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/52427/669673>
Chicago Taştan, S , İşi̇açık, S . "KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI VE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK GÜVENLİK ALGISININ ROLÜNÜN İNCELENMESİ". International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 84-99
RIS TY - JOUR T1 - KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI VE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK GÜVENLİK ALGISININ ROLÜNÜN İNCELENMESİ AU - Seçil Taştan , Serin İşi̇açık Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29064/ijma.669673 DO - 10.29064/ijma.669673 T2 - International Journal of Management and Administration JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 99 VL - 4 IS - 7 SN - -2587-1668 M3 - doi: 10.29064/ijma.669673 UR - https://doi.org/10.29064/ijma.669673 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Management and Administration KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI VE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK GÜVENLİK ALGISININ ROLÜNÜN İNCELENMESİ %A Seçil Taştan , Serin İşi̇açık %T KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI VE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK GÜVENLİK ALGISININ ROLÜNÜN İNCELENMESİ %D 2020 %J International Journal of Management and Administration %P -2587-1668 %V 4 %N 7 %R doi: 10.29064/ijma.669673 %U 10.29064/ijma.669673
ISNAD Taştan, Seçil , İşi̇açık, Serin . "KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI VE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK GÜVENLİK ALGISININ ROLÜNÜN İNCELENMESİ". International Journal of Management and Administration 4 / 7 (February 2020): 84-99 . https://doi.org/10.29064/ijma.669673
AMA Taştan S , İşi̇açık S . KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI VE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK GÜVENLİK ALGISININ ROLÜNÜN İNCELENMESİ. IJMA. 2020; 4(7): 84-99.
Vancouver Taştan S , İşi̇açık S . KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI VE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK GÜVENLİK ALGISININ ROLÜNÜN İNCELENMESİ. International Journal of Management and Administration. 2020; 4(7): 84-99.