Year 2020, Volume 4 , Issue 7, Pages 100 - 111 2020-02-28

SWOT ANALİZİ: MOBİLYA SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
STRATEGIC ANALYSIS: A RESEARCH ON FURNITURE SECTOR

Tuğba YEĞİN [1]


Stratejik yönetim genel olarak işletmelerin hedeflediği amaçları ve bu amaçlara erişmek için izleyeceği yolları ifade etmektedir. Başarılı bir stratejik yönetim sürecinin uygulanması, hem iç ve dış fırsatların daha iyi değerlendirilmesine hem de tehditlerin bertaraf edilmesi için daha uygun tedbirlerin alınmasına yardımcı olmaktadır. Güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri içeren SWOT analizi, araştırmacıların veya planlamacıların iş hedeflerini belirlemelerine ve önceliklerini belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşma stratejilerini daha da belirlemelerine yardımcı olan bir tekniktir. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye'de mobilya sektörünün mevcut durumunu sunmak ve meta-analiz ve nitel bir bakış açısı ile analiz etmektir. Mobilya sektörü, dünyanın en gelişmiş sektörlerinden biridir. Türkiye, ormanlık alanı geniş bir coğrafya olduğu için mobilya üretiminde kullanılacak ham maddelere ulaşmak diğer ülkelere göre çok daha kolaydır. Tüm endüstriyel koşulları değerlendirmek için, mobilya sektörü SWOT görünümünde ele alınmıştır. SWOT çıktılarına bağlı olarak, bazı ilgili stratejiler tartışılmıştır. Tahminler, Karabük’te bulunan mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir işletme üzerinde uygulama ve koşulların ele alındığı bir vaka çalışması ışığında yorumlanmıştır. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren, çalışmada üzerinde durduğumuz işletmeye başarılı bir stratejik yönetim sürecinin uygulanması, hem iç ve dış fırsatların daha iyi değerlendirilmesine hem de tehditlerin bertaraf edilmesi için daha uygun tedbirlerin alınmasına yardımcı olacaktır. Küresel ölçekli gelişmeler karşısında özellikle talep ve rekabet açısından kırılgan bir yapıya sahip olan bu işletmenin gelecekteki belirsizliklere karşı daha iyi pozisyon alması için stratejik yönetim kavramını tartışmaya açması gerekmektedir.
Strategic management generally refers to the objectives of the enterprises and the ways they will follow in order to achieve these objectives. The implementation of a successful strategic management process helps to better evaluate internal and external opportunities and to take more appropriate measures to eliminate threats. SWOT analysis, which includes strengths, weaknesses, opportunities, and threats, is a technique that helps researchers or planners set and prioritize business objectives and further identify strategies to achieve them. The main purpose of this study is to present the current state of the furniture sector in Turkey and meta-analysis and analysis with a qualitative perspective. The furniture sector is one of the most developed in the world. Turkey, wooded area to be used in furniture production for raw materials is a wide geographical reach is much easier than in other countries. In order to evaluate all industrial conditions, the furniture sector is dealt with in SWOT view. Depending on the SWOT outputs, some relevant strategies are discussed. Estimates were interpreted in the light of a case study on practices and conditions in a furniture business in Karabük. Implementing a successful strategic management process in the furniture sector, which we are focusing on, will help to better evaluate internal and external opportunities and to take more appropriate measures to eliminate threats. This enterprise, which has a fragile structure especially in terms of demand and competition in the face of global developments, has to open up the concept of strategic management in order to better position against future uncertainties.
 • Akmel, J. (1992). Turizm İşletmelerinde Stratejik Planlama. Turizm Yıllığı, 8-19.
 • Aktan, C. C. (2008). Stratejik yönetim ve stratejik planlama. Çimento İşveren Dergisi, 22(4), 4-21.
 • Bryson, J. M. (2018). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement. John Wiley & Sons.
 • Çiğdem, B. T. (2007). Kamu Kurumlarında Stratejik Planlama (Doctoral dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Fahey, L., & Randall, R. M. (Eds.). (1998). Learning from the future: competitive foresight scenarios (Vol. 332). New York: Wiley.
 • Gharleghi, E., Nikbakht, F., & Bahar, G. (2011). A survey of relationship between the characteristics of mission statement and organizational performance. Research Journal of Business Management, 5(3), 117-124.
 • Glueck, W. F., & Jauch, L. R. (1989). Strategy Analysis: Concept, Technique and Application.Howe, D. A. (1993). Growth management in Oregon. SAGE FOCUS EDITIONS, 146, 61-61.
 • GÜNGÖR, S., & ARSLAN, M. (2004). Turizm ve Rekreasyon Stratejileri Için Swot Analizi, Görsel Kalite Değerlendirmesi, Turizm Tesislerinin Beğenilirliği ve Turizm Tesisleri Durum Analizi Uygulamasi: Beyşehir İlçesi Örneği. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 18(33), 68-72.
 • İçöz, O., (1996), Turizm İşletmelerinde Pazarlama, Anatolia Yayınları. 81-82 ss, Ankara.
 • Karabulut, T. E. (2007). Büyük işletmelerin misyon ve vizyon ifadelerinin içerikleri bakımından incelenmesi. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 486-492.
 • KILIÇ, M., & Erkan, V. (2006). Stratejik Planlama Ve Dengeli Performans Yönetimi Yaklaşımları Bir Arada Olabilir Mi?. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 77-93.
 • Meyadan Laurausso. (1981).
 • Morgan, R. E., Strong, C. A., & McGuinness, T. (2003). Product-market positioning and prospector strategy: An analysis of strategic patterns from the resource-based perspective. European Journal of Marketing, 37(10), 1409-1439.
 • Nouri, J., Karbassi, A. R., & Mirkia, S. (2008). Environmental management of coastal regions in the Caspian Sea. International Journal of Environmental Science & Technology, 5(1), 43-52.
 • Ozdem, G. (2011). An analysis of the mission and vision statements on the strategic plans of higher education institutions. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(4), 1887-1894.
 • ÖĞÜT, A., Akgemci, T., & Demirsel, M. T. (2004). STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİBAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12), 277-290.
 • Özalp, İ. (1998). Çok uluslu işletmeler: Uluslararası yaklaşım. Anadolu Üniversitesi.
 • USDA, N. (2008). The PLANTS Database, Version 3.1, National Plant Data Center, Baton Rouge, LA 70874-4490 USA.
 • Poister, T. H. (2005). Strategic planning and management in state departments of transportation. International Journal of Public Administration, 28(13-14), 1035-1056.
 • Riston N (2008). Strategic Management. Neil Riston and Ventus Publishing APS, ISBN 978-87-7681-417-5.
 • Sharma, D., & Singh, V. (2010). ICT in universities of the Western Himalayan Region of India II: A comparative SWOT analysis. arXiv preprint arXiv:1002.1193.
 • Whalley, A. (2000). Strategic marketing. Bookboon.
Primary Language en
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuğba YEĞİN (Primary Author)
Institution: ÖZEL SEKTÖR
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2020

Bibtex @research article { ijma672997, journal = {International Journal of Management and Administration}, issn = {}, eissn = {2587-1668}, address = {}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {100 - 111}, doi = {10.29064/ijma.672997}, title = {STRATEGIC ANALYSIS: A RESEARCH ON FURNITURE SECTOR}, key = {cite}, author = {Yeği̇n, Tuğba} }
APA Yeği̇n, T . (2020). STRATEGIC ANALYSIS: A RESEARCH ON FURNITURE SECTOR . International Journal of Management and Administration , 4 (7) , 100-111 . DOI: 10.29064/ijma.672997
MLA Yeği̇n, T . "STRATEGIC ANALYSIS: A RESEARCH ON FURNITURE SECTOR" . International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 100-111 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/52427/672997>
Chicago Yeği̇n, T . "STRATEGIC ANALYSIS: A RESEARCH ON FURNITURE SECTOR". International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 100-111
RIS TY - JOUR T1 - STRATEGIC ANALYSIS: A RESEARCH ON FURNITURE SECTOR AU - Tuğba Yeği̇n Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29064/ijma.672997 DO - 10.29064/ijma.672997 T2 - International Journal of Management and Administration JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 111 VL - 4 IS - 7 SN - -2587-1668 M3 - doi: 10.29064/ijma.672997 UR - https://doi.org/10.29064/ijma.672997 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Management and Administration STRATEGIC ANALYSIS: A RESEARCH ON FURNITURE SECTOR %A Tuğba Yeği̇n %T STRATEGIC ANALYSIS: A RESEARCH ON FURNITURE SECTOR %D 2020 %J International Journal of Management and Administration %P -2587-1668 %V 4 %N 7 %R doi: 10.29064/ijma.672997 %U 10.29064/ijma.672997
ISNAD Yeği̇n, Tuğba . "STRATEGIC ANALYSIS: A RESEARCH ON FURNITURE SECTOR". International Journal of Management and Administration 4 / 7 (February 2020): 100-111 . https://doi.org/10.29064/ijma.672997
AMA Yeği̇n T . STRATEGIC ANALYSIS: A RESEARCH ON FURNITURE SECTOR. IJMA. 2020; 4(7): 100-111.
Vancouver Yeği̇n T . STRATEGIC ANALYSIS: A RESEARCH ON FURNITURE SECTOR. International Journal of Management and Administration. 2020; 4(7): 100-111.