Year 2020, Volume 4 , Issue 8, Pages 324 - 336 2020-09-15

KOSGEB İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME
AN EXAMINATION ON ACADEMIC STUDIES ABOUT KOSGEB

Metin İNCE [1]


Bu çalışmada, Türkiye’de KOBİ’lere destek ve hizmetler veren KOSGEB ile ilgili bugüne kadar yapılmış olan akademik çalışmalar ele alınmıştır. KOSGEB’in KOBİ’lere yönelik destek ve hizmetlerinin artması ile birlikte, KOSGEB ile ilgili yapılan akademik çalışmalar da giderek artmaya başlamıştır. Bu sebeple araştırmada, betimleyici ve tanımlayıcı araştırma yöntemi ile KOSGEB ile ilgili yapılmış olan akademik çalışmaların konuları, yılları, yazarları ve çalışma amaçları gibi hususlar ele alınmıştır. İncelenen çalışmaların %68’sinin doğrudan KOSGEB ve destekleri ile ilgili olduğu ve %32’inde ise KOSGEB’in ana kütle veya örneklem rolü üstlendiği tespit edilmiştir. KOSGEB desteklerinin ele alındığı çalışmalarda ise özellikle uygulamalı girişimcilik eğitimi ve girişimcilik desteği ile ilgili çalışmalara yoğunlaşıldığı görülmüştür. Bununla birlikte, KOSGEB’in ülke genelindeki destek ve hizmetlerinin artmasına paralel olarak akademik çalışmaların da bu nispette arttığı anlaşılmıştır.
In this study, academic studies that have been made so far regarding the KOSGEB providing support and services to SMEs in Turkey were discussed. With the increase of KOSGEB's support and services for SMEs, academic studies on KOSGEB have also started to increase. For this reason, the descriptive and descriptive research method and the subjects such as the subjects, years, authors and study purposes of the academic studies related to KOSGEB were discussed. It was determined that 68% of the studies examined were directly related to KOSGEB and its supports, and 32% of KOSGEB played a main mass or sample role. In the studies in which KOSGEB supports were discussed, it was observed that studies on applied entrepreneurship training and entrepreneurship support were concentrated. However, in parallel with the increase in the support and services of KOSGEB throughout the country, it has been understood that academic studies have increased in this proportion.
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi . (2018, Temmuz 15). Şubat 21, 2020 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Web Sitesi: https://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden alındı.
 • Çelik, A., & Akgemci, T. (2010). Girişimcilik Kültürü ve KOBİ'ler. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Girişimciliği Geliştire Destek Programı Uygulama Esasları. (2019, Ekim 3). Şubat 22, 2020 tarihinde KOSGEB Web Sitesi: www.kosgeb.gov.tr adresinden alındı.
 • KOBİ'lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik. (2015, Kasım 15). Şubat 21, 2020 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden alındı.
 • KOSGEB 2017 Yılı Faaliyet Raporu. (tarih yok). Şubat 24, 2020 tarihinde KOSGEB Web Sitesi: https://www.kosgeb.gov.tr/ adresinden alındı.
 • KOSGEB. (2020, Şubat 22). Şubat 22, 2020 tarihinde KOSGEB Web Sitesi: https://www.kosgeb.gov.tr/ adresinden alındı.
 • KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği. (2010, Haziran 15). Şubat 21, 2020 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden alındı.
 • KOSGEB Destekleri. (2020, Şubat 21). Şubat 21, 2020 tarihinde KOSGEB: https://www.kosgeb.gov.tr/ adresinden alındı.
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı. (2019, Mayıs 27). Şubat 24, 2020 tarihinde KOSGEB Web Sitesi: https://www.kosgeb.gov.tr/ adresinden alındı.
 • KOSGEB Kurulması Hakkında Kanun. (1990, Nisan 20). Şubat 21, 2020 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden alındı.
 • KOSGEB Strateji Eylem Planı. (2020). KOSGEB Strateji ve Eylem Planı (2015-2018). Ankara: KOSGEB. Şubat 21, 2020 tarihinde www.kosgeb.gov.tr adresinden alındı.
 • Tan, F., & Yıldıran, C. (2018). Analysis of Entrepreneurshıp Support Program Within Expectations of Entrepreneurs And Determination of Level of Succes on Entreprenuership Test of KOSGEB Applied Entreprenuership Education Applicants. International Journal Of Management and Administration, 91-95.
 • TUİK. (2020). Şubat 22, 2020 tarihinde TUİK Web Sitesi: http://www.tuik.gov.tr/ adresinden alındı.
 • Ural, A., & Kılıç, İ. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Metin İNCE (Primary Author)
Institution: KOSGEB Karabük Müdürlüğü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2020

Bibtex @research article { ijma695542, journal = {International Journal of Management and Administration}, issn = {}, eissn = {2587-1668}, address = {}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {324 - 336}, doi = {10.29064/ijma.695542}, title = {KOSGEB İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {İnce, Metin} }
APA İnce, M . (2020). KOSGEB İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME . International Journal of Management and Administration , 4 (8) , 324-336 . DOI: 10.29064/ijma.695542
MLA İnce, M . "KOSGEB İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME" . International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 324-336 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/56767/695542>
Chicago İnce, M . "KOSGEB İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME". International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 324-336
RIS TY - JOUR T1 - KOSGEB İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME AU - Metin İnce Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29064/ijma.695542 DO - 10.29064/ijma.695542 T2 - International Journal of Management and Administration JF - Journal JO - JOR SP - 324 EP - 336 VL - 4 IS - 8 SN - -2587-1668 M3 - doi: 10.29064/ijma.695542 UR - https://doi.org/10.29064/ijma.695542 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Management and Administration KOSGEB İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME %A Metin İnce %T KOSGEB İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME %D 2020 %J International Journal of Management and Administration %P -2587-1668 %V 4 %N 8 %R doi: 10.29064/ijma.695542 %U 10.29064/ijma.695542
ISNAD İnce, Metin . "KOSGEB İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME". International Journal of Management and Administration 4 / 8 (September 2020): 324-336 . https://doi.org/10.29064/ijma.695542
AMA İnce M . KOSGEB İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME. IJMA. 2020; 4(8): 324-336.
Vancouver İnce M . KOSGEB İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME. International Journal of Management and Administration. 2020; 4(8): 324-336.