Year 2020, Volume 4 , Issue 8, Pages 228 - 244 2020-09-15

ÇEVİK İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ MODELİ VE BİR OTOMOTİV ŞİRKETİNDE ÖNERİLEN MODELİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AGILE OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM MODEL AND EVALUATION OF THE PROPOSED MODEL IN AN AUTOMOTIVE COMPANY

Kağan Cenk MIZRAK [1]


Sanayileşmenin hızlanmasıyla birlikte artan iş kazaları, işletmeleri önlem almak zorunda bırakmıştır. Bu yalnızca işletmelerin faaliyetlerine sorunsuz devam edebilmeleri için değil aynı zamanda işletmenin değerli, nadir, taklit edilemez vE ikame edilemez tek kaynağı olan insan unsuru için de çok önemlidir. Yapılan çalışmada, çevik yönetim yaklaşımıyla Aksiyomlarla Tasarım ilkelerine göre yeni bir iş güvenliği yönetim sistemi tasarlanıp otomotiv sektöründe bir firmada uygulamaya konulmuştur. Çalışma sonucunda, modelin bazı adımları uygulamaya konulmuş ve söz konusu şirkette planlamaya yönelik bazı adımlar atılmıştır. Bu çalışma, üretim şirketlerindeki güvenlik koşullarını iyileştirmeye çalıştığı için, çalışmanın literatüre ve işletmelere katkıda bulunması beklenmektedir.
Increased industrial accidents and accelerated industrial accidents forced businesses to take precautions. This is important not only for businesses to continue their operations smoothly, but also for the human element; the only valuable, rare, inimitable and substitutable resource of the enterprise. In this study, a new occupational safety management system was designed according to Axiomatic Design principles with agile management approach and put into practice in a company in automotive sector. As a result of the study, some steps of the model have been put into practice and some steps have been taken into planning in the mentioned company. This study is expected to contribute to literature and the businesses well, as it seeks to improve the safety conditions in production companies.
 • Ambrose, C., Morello, D., Designing the Agile Organization: Design Principles and Practices, Strategic Analysis Report, 21, 7532, 2004
 • Baki, B., 21. Yüzyılın Üretim Paradigması: Çevik Üretim, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17, 1-2, 291-305, 2003.
 • Çalış, S., & Büyükakıncı, B. Y. (2019). Occupational Health and Safety Management Systems Applications and A System Planning Model. Procedia Computer Science, 158, 1058-1066.
 • Candan A., Çankır, B., Seker, S. E., Organizasyonlarda Çeviklik, YBS Ansiklopedi, 4, 3, 3-9, 2017
 • Chen, H., Hou, C., Zhang, L., & Li, S. (2020). Comparative study on the strands of research on the governance model of international occupational safety and health issues. Safety science, 122, 104513.
 • Cloete, B., Yassi, A., & Ehrlich, R. (2019). Repeat Auditing of Primary Health-care Facilities Against Standards for Occupational Health and Infection Control: A Study of Compliance and Reliability. Safety and Health at Work.
 • Dahmardeh, N., Shahgholian, K., & Banihashemi, S. A. (2010). Evaluation and Ranking of Agility Capabilities in Ghaen Cement Company.
 • Devor, R., Graves, R., Mills, J. J., Agile Manufacturing Research: Accomplishments and Opportunities, IIE Transactions, 29, 10, 813-823, 1997
 • Kasap, G. C., Peker, D., Çevik Üretim: Otomotiv Ana Sanayiinde Faaliyet Gösteren Bir İşletmenin Çevikliğinin Ortaya Konmasına Yönelik Bir Araştırma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 27, 57-78, 2009.
 • Maskell, B., The Age of Agile Manufacturing, Supply Chain Management An International Journal, 6, 1, 5-11, 2001.
 • Rad, K. G. (2013). Application of domino theory to justify and prevent accident occurance in construction sites. IOSR journal of mechanical and civil engineering (IOSR-JMCE), 6(2), 72-76.
 • Ramos, D., Afonso, P., & Rodrigues, M. A. (2020). Integrated management systems as a key facilitator of occupational health and safety risk management: A case study in a medium sized waste management firm. Journal of Cleaner Production, 121346.
 • Ruiz-Frutos, C., Pinos-Mora, P., Ortega-Moreno, M., & Gómez-Salgado, J. (2019). Do companies that claim to be socially responsible adequately manage occupational safety and health?. Safety Science, 114, 114-121.
 • Salguero-Caparrós, F., Pardo-Ferreira, M. C., Martínez-Rojas, M., & Rubio-Romero, J. C. (2020). Management of legal compliance in occupational health and safety. A literature review. Safety science, 121, 111-118.
 • Serin, G., & Çuhadar, M. T. (2015). İş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemi. Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, 5(2), 44-59.
 • Suh, N. P. (2001), Axiomatic Design Advaces and Applications, Oxford University Press.
 • Suh, N. P., Axiomatic Design of Mechanical Systems, Journal of Mechanical Design, 117, 2-10, 1995.
 • Thakur, P., Ganguly, R., & Dhulia, A. (2018). Occupational Health Hazard exposure among municipal solid waste workers in Himachal Pradesh, India. Waste Management, 78, 483-489.
 • TMMOB, MMO, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu, MMO/689, 8.Baskı, 2018
 • Urtasun, A., & Nuñez, I. (2018). Healthy working days: The (positive) effect of work effort on occupational health from a human capital approach. Social Science & Medicine, 202, 79-88.
Primary Language en
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Kağan Cenk MIZRAK (Primary Author)
Institution: Nişantaşı Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2020

Bibtex @research article { ijma726602, journal = {International Journal of Management and Administration}, issn = {}, eissn = {2587-1668}, address = {}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {228 - 244}, doi = {10.29064/ijma.726602}, title = {AGILE OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM MODEL AND EVALUATION OF THE PROPOSED MODEL IN AN AUTOMOTIVE COMPANY}, key = {cite}, author = {Mızrak, Kağan Cenk} }
APA Mızrak, K . (2020). AGILE OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM MODEL AND EVALUATION OF THE PROPOSED MODEL IN AN AUTOMOTIVE COMPANY . International Journal of Management and Administration , 4 (8) , 228-244 . DOI: 10.29064/ijma.726602
MLA Mızrak, K . "AGILE OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM MODEL AND EVALUATION OF THE PROPOSED MODEL IN AN AUTOMOTIVE COMPANY" . International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 228-244 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/56767/726602>
Chicago Mızrak, K . "AGILE OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM MODEL AND EVALUATION OF THE PROPOSED MODEL IN AN AUTOMOTIVE COMPANY". International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 228-244
RIS TY - JOUR T1 - AGILE OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM MODEL AND EVALUATION OF THE PROPOSED MODEL IN AN AUTOMOTIVE COMPANY AU - Kağan Cenk Mızrak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29064/ijma.726602 DO - 10.29064/ijma.726602 T2 - International Journal of Management and Administration JF - Journal JO - JOR SP - 228 EP - 244 VL - 4 IS - 8 SN - -2587-1668 M3 - doi: 10.29064/ijma.726602 UR - https://doi.org/10.29064/ijma.726602 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Management and Administration AGILE OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM MODEL AND EVALUATION OF THE PROPOSED MODEL IN AN AUTOMOTIVE COMPANY %A Kağan Cenk Mızrak %T AGILE OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM MODEL AND EVALUATION OF THE PROPOSED MODEL IN AN AUTOMOTIVE COMPANY %D 2020 %J International Journal of Management and Administration %P -2587-1668 %V 4 %N 8 %R doi: 10.29064/ijma.726602 %U 10.29064/ijma.726602
ISNAD Mızrak, Kağan Cenk . "AGILE OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM MODEL AND EVALUATION OF THE PROPOSED MODEL IN AN AUTOMOTIVE COMPANY". International Journal of Management and Administration 4 / 8 (September 2020): 228-244 . https://doi.org/10.29064/ijma.726602
AMA Mızrak K . AGILE OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM MODEL AND EVALUATION OF THE PROPOSED MODEL IN AN AUTOMOTIVE COMPANY. IJMA. 2020; 4(8): 228-244.
Vancouver Mızrak K . AGILE OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM MODEL AND EVALUATION OF THE PROPOSED MODEL IN AN AUTOMOTIVE COMPANY. International Journal of Management and Administration. 2020; 4(8): 228-244.