Year 2020, Volume 4 , Issue 8, Pages 316 - 323 2020-09-15

İŞLETMELERİN STAJYERLERDEN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON THE EXPECTATIONS OF THE EMPLOYERS FROM THE TRAINEES

Kadir GÖKOĞLAN [1] , Uğur KAVAL [2]


Bu makale işletmelerin stajyerler üzerindeki beklentileri üzerine bir çalışma sunmaktadır. İşletmeler, stajyer seçerken birçok kriteri dikkate alırlar. Bu kriterler oldukça önemlidir. Öğrenciler için iş fırsatları genellikle staj sonunda sunulmaktadır. Bu fırsattan yararlanmak isteyen stajyerler iş yerlerinin kriterlerine uymak zorundadır. Bu çalışma sonucunda işletmeler, ekip çalışmasına uygun teknik ve mesleki bilgiye sahip stajyerleri kabul ettikleri görülmektedir. Ek olarak, ücret konusu önemsiz bir kriter olarak gösterilmiştir. İşletmeler stajyerlerin staj sonrası memnuniyet düzeyinin düşük olduğu gözlenmektedir. Takım çalışmasında eksikliklerin olduğu vurgulanmıştır. İşletmeler, bir stajyer seçerken mesleki eğitim ve mesleki etik düzeyinin önemli olduğunu vurgulamıştır. Sonuç olarak, işletmeler stajyerleri kabul ederken, ekip çalışmasına uyum sağlayacak, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olan kişileri stajyer olarak tercih ettikleri görülmektedir.
This study presents a study on the expectations of businesses on interns. Businesses take many criteria into consideration when choosing a trainee. These criteria are very important. Job opportunities for students are usually offered at the end of the internship. Interns who want to take advantage of this opportunity must comply with the criteria of their workplaces. As a result of this study, it is seen that businesses accept trainees with technical and professional knowledge suitable for team work. In addition, the issue of pay has been shown as an insignificant criterion. It is observed that the level of satisfaction of the enterprises trainees after the internship is low. It was emphasized that the lack of teamwork. Businesses emphasized that the level of vocational education and professional ethics is important when choosing a trainee. As a result, it is seen that while businesses accept trainees, they prefer individuals who will adapt to teamwork and have a professional and ethical responsibility.
  • Biçerli, M.K., (2011). Yükseköğretim Sistemimizi İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler Paralelinde Yeniden Yapılandırmak Zorundayız, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science 9199, 1(3), Aralık; 122-127. Cannon, J. A., and Arnold, M. J. (1998). Student expectations of collegiate internships rograms. Journal of Education for Business, 73(4), 202. Cates-McIver, L. (1999). Internships and co-op programs, a valuable combination for collegians. Black Collegian, 30, 84. Chillas, S., Marks, A. and Galloway, L. (2015). Learning to labour: An evaluation of internships and employability in the ICT sector. New Technol. Work Employ. 30, 1–15. Collins, A. B. (2002). Gateway to the real world, industrial training: Dilemmas and problems. Tourism management, 23(1), 93-96. Costea, B., Amiridis, K. and Crump, N. (2012). Graduate employability and the principle of potentiality: An aspect of the ethics of HRM. J. Bus. Ethics, 111, 25–36. Çaylan, Ö, D., Akpınarlı V. ve Deveci, D, A. (2016). Öğrencilerin staj programları ile işe alım süreci: Denizcilik sektöründe “Rotamız Arkas Projesi” örnek olay incelemesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 241-264. Furco, A. (1996). The National School-To-Work Learning and Information Center, "School-to-Work and Service-Learning" (1996). School K-12. 17. https://digitalcommons.unomaha.edu /slcek12/17/. Gül, E., Ekinci A. ve Konya S. (2009) Türkiye’de İstihdam Politikaları, Ekin Yayınevi, 1.Baskı, Bursa. http://www.myk.gov.tr/index.php/skca-sorulan-sorular#Soru2(27.12.2013). Karacan, S, ve Karacan, E. (2004). Meslek Yüksekokullarında (Myo) Yapılan Staj Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma: Kalite Ve Verimlilik İçin İş Yerleri - Myo İşbirliğinin Gereği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,(8),168-184. Kaval, U. ve Korkut, A. , (2013). Bir Kariyer Merkezi Modeli: Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 277-279. Https://Media.İskur.Gov.Tr/15604/1-İmd-Bildiri-Kitabi-12-06-2014.Pdf Kaysi, F. ve Aydemir, E. (2018). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Stajlarda Karşılaştıkları Sorunların Değerlendirilmesi (Assessment Of Faced Problems Of Vocational Schools Students At Internships), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 131 Aralık 2018 Cilt 20 Sayı 2 (119-133). Krawietz, M., Trapp P. M., and J. Willige (2006). HISBUS Blitzbefragung: Praktika im Studium. Kurzbericht Nr. 13. Hochschul-Informationssystem. McMahon, U., and Quinn, U. (1995). Maximizing the hospitality management student work placement experience: A case study. Education and Training, 37, 13-17. Miner, J. B., and Crane, D. P. (1995). Human Resources Management. New York: Harper Collins. Neuman, H. (1999). Internships. Career World, 27(6), 16. Nevett, T. (1986). Internships problems are not endemic to the United States. Marketing Educator, 5(3), 3. Sarıbıyık, M., (2013), Meslek Yüksekokullarında Nitelikli İşgücü Yetiştirmek İçin 3+1 Eğitim Modeli, APJES I-I (2013) 39- 41. Teichler, U. (2011). Bologna-Motor or Stumbling Block for the Mobility and Employability of Graduates? In H. Schomburg and U. Teichler (Eds.), Employability and Mobility of Bachelor Graduates in Europe, 3-41. Rotterdam: SensePublishers. Tektaş N., Yayla A., Sarıkaş A., Polat Z., Tektaş, M. ve Ceviz, Ö. N., (2016). Ön Lisans Öğrencilerinin Staj Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Marmara Üniversitesi Örneği, Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal Of Research İn Education And Teaching), 5(36): 310-318. Wolter, A. and Banscherus, U. (2012). Praxisbezug und Beschäftigungsfähigkeit im Bologna-Prozess – “A never ending story“? A Never Ending Story? In W. Schubarth, K. Speck, A. Seidel, C. Gottmann, C. Kamm, and M. Krohn (Eds.), Studium nach Bologna: Praxisbezugeästäarken?!, pp. 21-36. Springer Fachmedien Wiesbaden.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6397-8477
Author: Kadir GÖKOĞLAN (Primary Author)
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Uğur KAVAL
Institution: DICLE UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2020

Bibtex @research article { ijma736465, journal = {International Journal of Management and Administration}, issn = {}, eissn = {2587-1668}, address = {}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {316 - 323}, doi = {10.29064/ijma.736465}, title = {İŞLETMELERİN STAJYERLERDEN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Gökoğlan, Kadir and Kaval, Uğur} }
APA Gökoğlan, K , Kaval, U . (2020). İŞLETMELERİN STAJYERLERDEN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA . International Journal of Management and Administration , 4 (8) , 316-323 . DOI: 10.29064/ijma.736465
MLA Gökoğlan, K , Kaval, U . "İŞLETMELERİN STAJYERLERDEN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA" . International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 316-323 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/56767/736465>
Chicago Gökoğlan, K , Kaval, U . "İŞLETMELERİN STAJYERLERDEN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 316-323
RIS TY - JOUR T1 - İŞLETMELERİN STAJYERLERDEN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA AU - Kadir Gökoğlan , Uğur Kaval Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29064/ijma.736465 DO - 10.29064/ijma.736465 T2 - International Journal of Management and Administration JF - Journal JO - JOR SP - 316 EP - 323 VL - 4 IS - 8 SN - -2587-1668 M3 - doi: 10.29064/ijma.736465 UR - https://doi.org/10.29064/ijma.736465 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Management and Administration İŞLETMELERİN STAJYERLERDEN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA %A Kadir Gökoğlan , Uğur Kaval %T İŞLETMELERİN STAJYERLERDEN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA %D 2020 %J International Journal of Management and Administration %P -2587-1668 %V 4 %N 8 %R doi: 10.29064/ijma.736465 %U 10.29064/ijma.736465
ISNAD Gökoğlan, Kadir , Kaval, Uğur . "İŞLETMELERİN STAJYERLERDEN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". International Journal of Management and Administration 4 / 8 (September 2020): 316-323 . https://doi.org/10.29064/ijma.736465
AMA Gökoğlan K , Kaval U . İŞLETMELERİN STAJYERLERDEN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. IJMA. 2020; 4(8): 316-323.
Vancouver Gökoğlan K , Kaval U . İŞLETMELERİN STAJYERLERDEN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. International Journal of Management and Administration. 2020; 4(8): 316-323.