Year 2020, Volume 4 , Issue 8, Pages 382 - 397 2020-09-15

OKUL YÖNETİCİLERİNİN POLİTİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION INTO THE POLICY SKILLS OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Venhar KAPLAN [1] , Necati CEMALOĞLU [2]


Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin politik becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu araştırmada betimleyici araştırma desenlerinden ilişkisel tarama yöntemi benimsenmiştir. Bu araştırmanın katılımcıları tabakalı örneklem yöntemi ile belirlenen, Kayseri ilinde farklı ilçelerde ortaokul ve liselerde görev yapan 235 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Politik Beceri Envanteri (PBE) kullanılmıştır. PBE’nin “sosyal zekâ”, “kişilerarası etki”, “ilişki ağı kurma” ve “samimi görünme” olmak üzere dört alt boyutu bulunmaktadır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, okul müdürlerinin politik beceri düzeyleri yüksek düzeyde tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, en yüksek puan samimi görünme alt boyutunda gerçekleşirken, en düşük puan ise sosyal zeka alt boyutunda hesaplanmıştır. Ayrıca araştırmada 50 yaş ve üzeri okul yöneticilerinin 20-35 yaş aralığındaki okul yöneticilerine göre samimi görünme boyutunda daha yüksek puanlar elde ettikleri tespit edilmiştir. Analizler sonucu elde edilen diğer bir sonuç ise okul müdürleri ilişki ağı kurma ve samimi görünme boyutlarında müdür yardımcılarından daha yüksek skor elde etmişlerdir. 20 yıl ve üzeri mesleki kıdemi olan okul yöneticilerinin sosyal zeka puanları diğer gruplardan daha yüksek düzeyde hesaplanmıştır. Bu araştırmanın bulgularından hareketle, okul yöneticilerinin yöneticilik düzeylerinin arttıkça ve tecrübe düzeylerinin yükseldikçe, çevreyi tanıma, uygun tepkiler geliştirme, uyum sağlama, sosyal rolleri daha kolay benimsemeleri olasılıklarının da yüksek olacağı ileri sürülebilir. Ayrıca yöneticilerin yönetici kıdem süresinin yükselmesi, onların diğer kişileri daha kolay anlayabilme, etkili ilişki kurabilme, daha dışadönük ve sosyal olabilme özelliklerinin geliştiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Araştırma çeşitli önerilerle sonlanmaktadır.
The purpose of this study was to examine the political skills of school administrators in terms of some variables. The relational screening method was used. Using stratified sampling method, a total of 235 school administrators working in different districts of Kayseri province of Turkey were recruited in this study. The data were obtained through the Political Skill Inventory (PSI), consisting of four subdimensions, such as “social astuteness”, “interpersonal influence”, “networking ability”, “apparent sincerity”. Based on the analysis, this study shows that school administrators’ political skills were found to be at high level. Further, the highest mean score was apparent sincerity whereas the lowest mean score was social astuteness. Another finding from this study was that those aged 50 and above had higher scores in the apparent sincerity subdimension than the ones aged 20-35. Further, the results indicated that the school principals had higher scores in networking ability and apparent sincerity subdimensions than the vice principals. The school administrators who have been serving at least 20 years or more had higher scores in social astuteness than the others. This work provides insights into the school administration, by suggesting that the school administrators can know the environment well, react more appropriately, adapt easily, and realize their social roles as their administrative status and their working experiences increase. What is more, it can be noted that the longer durations they serve, the better they can understand others, have good relationships, become more extroverted and social. Several recommendations are provided.
  • Ahearn, K. K., Ferris, G. R., Hochwarter, W. A., Douglas, C. ve Ammeter, A. P. (2004). Leader political skill and team performance. Journal of Management, 30, 309-327.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1987-8951
Author: Venhar KAPLAN (Primary Author)
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7753-2222
Author: Necati CEMALOĞLU
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2020

Bibtex @research article { ijma792775, journal = {International Journal of Management and Administration}, issn = {}, eissn = {2587-1668}, address = {}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {382 - 397}, doi = {10.29064/ijma.792775}, title = {OKUL YÖNETİCİLERİNİN POLİTİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Kaplan, Venhar and Cemaloğlu, Necati} }
APA Kaplan, V , Cemaloğlu, N . (2020). OKUL YÖNETİCİLERİNİN POLİTİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ . International Journal of Management and Administration , 4 (8) , 382-397 . DOI: 10.29064/ijma.792775
MLA Kaplan, V , Cemaloğlu, N . "OKUL YÖNETİCİLERİNİN POLİTİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ" . International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 382-397 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/56767/792775>
Chicago Kaplan, V , Cemaloğlu, N . "OKUL YÖNETİCİLERİNİN POLİTİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 382-397
RIS TY - JOUR T1 - OKUL YÖNETİCİLERİNİN POLİTİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ AU - Venhar Kaplan , Necati Cemaloğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29064/ijma.792775 DO - 10.29064/ijma.792775 T2 - International Journal of Management and Administration JF - Journal JO - JOR SP - 382 EP - 397 VL - 4 IS - 8 SN - -2587-1668 M3 - doi: 10.29064/ijma.792775 UR - https://doi.org/10.29064/ijma.792775 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Management and Administration OKUL YÖNETİCİLERİNİN POLİTİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %A Venhar Kaplan , Necati Cemaloğlu %T OKUL YÖNETİCİLERİNİN POLİTİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %D 2020 %J International Journal of Management and Administration %P -2587-1668 %V 4 %N 8 %R doi: 10.29064/ijma.792775 %U 10.29064/ijma.792775
ISNAD Kaplan, Venhar , Cemaloğlu, Necati . "OKUL YÖNETİCİLERİNİN POLİTİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". International Journal of Management and Administration 4 / 8 (September 2020): 382-397 . https://doi.org/10.29064/ijma.792775
AMA Kaplan V , Cemaloğlu N . OKUL YÖNETİCİLERİNİN POLİTİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. IJMA. 2020; 4(8): 382-397.
Vancouver Kaplan V , Cemaloğlu N . OKUL YÖNETİCİLERİNİN POLİTİK BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. International Journal of Management and Administration. 2020; 4(8): 382-397.