Year 2021, Volume 5 , Issue 9, Pages 143 - 151 2021-02-25

HANEHALKI GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
GENDER EQUALITY IN LINE WITH HOUSEHOLD PEOPLE OPINIONS: THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS

Türel ÖZER ÖKSÜZOĞLU [1] , Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI [2]


Cinsiyet eşitliği, temel bir insan hakkı olmasının yanı sıra, insan potansiyeli ve sürdürülebilir kalkınma ile barışçıl toplumlara ulaşmak için gereklidir. Bu çalışmanın amacı, Hanehalkı İşgücü Araştırması’nın 2014 – 2018 yılları arasındaki sonuçlarını, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı ile gözden geçirmektir. Araştırmada, iki aşamalı tabakalı sistematik küme örneklemesi yöntemi kullanılarak toplamda 4,032 hane ziyaret edilmiş ve yüz yüze görüşme yöntemi ile anketler doldurulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında, istihdam olanakları, sağlık, eğitim hizmetleri ve karar alma süreçlerinden kadınlar uzak kalarak veya uzak bırakılarak sosyal dışlanmaya uğradıkları görülmüştür.

Gender equality, besides being a fundamental human right, is essential to achieve peaceful societies, with full human potential and sustainable development. The purpose of this study is to review the results of the Household Labor Force Survey between 2014 and 2018 with a gender equality perspective. In the study, a total of 4,032 households were visited by using the two-stage stratified systematic cluster sampling method and the questionnaires were filled by face-to-face interviews. In the light of the findings of the study, it was observed that women were subjected to social exclusion by staying away from employment opportunities, health, education services and decision-making processes.

 • Akkaş, İ. (2019). Cinsiyet Ve Toplumsal Cinsiyet Kavramları Çerçevesinde Ortaya Çıkan Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı. Ekev Akademi Dergisi, 97-118.
 • Alon, T., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J., & Tertilt, M. (2020). The impact of the coronavirus pandemic on gender equality. Covid Economics Vetted and Real-Time Papers, 4, 62-85.
 • Bal, M. D. (2014). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Genel Bakış. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 1(1), 15-28.
 • Bingöl, O. (2014). Toplumsal cinsiyet olgusu ve Türkiye’de kadınlık. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 16 (Özel Sayı I), 108-114
 • Demirgöz, B. M. (2019). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Genel Bakış, Kashed, 2014, 1 (1): 15-28.
 • Dinçer, F. C. Y., & Yirmibeşoğlu, G. (2020). COVID-19’un Ekonomik Etkilerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Değerlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(COVID-19 Special Issue), 780-792.
 • Ersoy, E. (2009). Cinsiyet Kültürü İçerisinde Kadın ve Erkek Kimliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2),209-230.
 • Grosser, K. (2009). Corporate social responsibility and gender equality: women as stakeholders and the European Union sustainability strategy. Business Ethics: A European Review, 18(3), 290-307.
 • İleri, Ü. (2016). Sosyal Politikalarda Kadın ve Cinsiyet Ayrımcılığı İle İlgili Başlıca Uluslararası ve Ulusal Hukuki Düzenlemeler. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 5(12), 128-153.
 • Jayachandran, S. (2015). The roots of gender inequality in developing countries. economics, 7(1), 63-88.
 • Juhn, C., Ujhelyi, G., & Villegas-Sanchez, C. (2014). Men, women, and machines: How trade impacts gender inequality. Journal of Development Economics, 106, 179-193.
 • Lewis, J. (2002). Gender and welfare state change. European societies, 4(4), 331-357.
 • Özgen, Ö., & Ufuk, H. (2000). Kırsal kesimde kadın eğitimi. Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, 1, 1063-1078.
 • Pascall, G., & Lewis, J. (2020). Emerging gender regimes and policies for gender equality in a wider Europe. Journal of social policy, 33(3), 373-394.
 • Savaş, G. (2018). Türkiye’de yaşayan bireylerin toplumsal cinsiyet eşit (siz) liği algısı. Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, 1(2), 101-121.
 • Sırım, V., & Eraslan, M. (2020). Demokratikleşme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Etkileşim. Balkan Journal of Social Sciences/Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 9(17),119-130.
 • Topuz, S. K., & Erkanli, H. (2016). Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadın ve Erkeğe Atfedilen Anlamların Metafor Yöntemiyle Analizi. Alternatif Politika, 8(2), 300-321.
 • Tunç, M. (2018). Kalkınmada Kadın Ayrımcılığı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Rolü: Ülkelerarası Farklı Gelir Gruplarına Göre Yatay Kesit Analiz. Sosyoekonomi, 26 (38),221-251.
 • Ünal, F., Tarhan, S., & Köksal, E. D. (2017). Toplumsal cinsiyet algısını yordamada cinsiyet, sınıf, bölüm ve toplumsal cinsiyet oluşumunun rolü. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 227-236.
 • Vatandaş, C. (2007). Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı. Sosyoloji Konferansları, (35), 29-56.
 • Yıldırım, İ. E., Ergut, Ö., & Camkıran, C. (2018). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Konusundaki Farkındalığın Belirlenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, 1(2), 37-46.
 • Yılgör, A. G. (2019). Krizlerin toplumsal cinsiyet boyutu ile analizi. Toplum ve Hekim, (34)3, 176-181.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6645-2956
Author: Türel ÖZER ÖKSÜZOĞLU
Institution: AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9884-6084
Author: Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI (Primary Author)
Institution: KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Cyprus


Dates

Publication Date : February 25, 2021

Bibtex @conference paper { ijma866408, journal = {International Journal of Management and Administration}, issn = {}, eissn = {2587-1668}, address = {}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {143 - 151}, doi = {}, title = {HANEHALKI GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ}, key = {cite}, author = {Özer Öksüzoğlu, Türel and Cizrelioğulları, Mehmet Necati} }
APA Özer Öksüzoğlu, T , Cizrelioğulları, M . (2021). HANEHALKI GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ . International Journal of Management and Administration , 5 (9) , 143-151 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/60472/866408
MLA Özer Öksüzoğlu, T , Cizrelioğulları, M . "HANEHALKI GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ" . International Journal of Management and Administration 5 (2021 ): 143-151 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/60472/866408>
Chicago Özer Öksüzoğlu, T , Cizrelioğulları, M . "HANEHALKI GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ". International Journal of Management and Administration 5 (2021 ): 143-151
RIS TY - JOUR T1 - HANEHALKI GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ AU - Türel Özer Öksüzoğlu , Mehmet Necati Cizrelioğulları Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - International Journal of Management and Administration JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 151 VL - 5 IS - 9 SN - -2587-1668 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 International Journal of Management and Administration HANEHALKI GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ %A Türel Özer Öksüzoğlu , Mehmet Necati Cizrelioğulları %T HANEHALKI GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ %D 2021 %J International Journal of Management and Administration %P -2587-1668 %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD Özer Öksüzoğlu, Türel , Cizrelioğulları, Mehmet Necati . "HANEHALKI GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ". International Journal of Management and Administration 5 / 9 (February 2021): 143-151 .
AMA Özer Öksüzoğlu T , Cizrelioğulları M . HANEHALKI GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. IJMA. 2021; 5(9): 143-151.
Vancouver Özer Öksüzoğlu T , Cizrelioğulları M . HANEHALKI GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. International Journal of Management and Administration. 2021; 5(9): 143-151.
IEEE T. Özer Öksüzoğlu and M. Cizrelioğulları , "HANEHALKI GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ", International Journal of Management and Administration, vol. 5, no. 9, pp. 143-151, Feb. 2021