Year 2021, Volume 5 , Issue 9, Pages 118 - 131 2021-02-25

EXPECTATIONS FROM DIGITALIZATION IN PORT BUSINESS AND MANAGERS’ PERSPECTIVE
LİMAN İŞLETMELERİNDE DİJİTALLEŞMEDEN BEKLENTİLER VE YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI

Murat YORULMAZ [1] , Emre PATRUNA [2]


While global increase of the trade volume brings out the importance of Maritime Transport, it also increases the load volume and the competetion over the terminals. The terminals, as a connection point between the sea and the continent, provides highly complex services. Due to the increased load volume, functionality of the ports might hinder, or even stop completely. It is easily seen that the terminals that embraces the concept of digitalization which entered our lives with Industry 4.0, rewarded with more success in the field of competetion and an increase of their service quality. Therefore it is very crucial for the ports to keep up with the updates of the modern day technology. Terminal managers’ point of view and expectations from this concept of "digitalization" are also very important for ports to adopt and apply these technologies to their daily lives. In this study, the phenomenology model was used as a qualitative research method and the semi-structured interview technique was used as the data collection technique. The middle and senior managers of the currently-functioning ports in Turkey was participated to this research, the data that is obtained from these participants were transfered to NVivo 12 program and analysed by using content analysis and descriptive analysis methods. At the end of the research it was concluded that, even though they approach digitalization cautiously due to the concerns such as cost and difficulty in the adaptation process, vast majority of the managers of ports thought that the adequate technological development in terminals was not achieved yet and the digitalization was needed in the operation processes in the terminals. Terminals that want to continue their activities more effectively and maintain their competitiveness in the field of developing technology have been advised to closely follow the new technologies used in the terminals by receiving professional support from experts or organizations.

Dünya ticaret hacminde yaşanan artış, beraberinde denizyolu taşımacılığının önemini ve denizyolu taşımacılığının önemli halkalarından biri olan limanlarda ki rekabeti ve yük hacmini de arttırmaktadır. Kara ve deniz arasında bağlantı noktası olan limanlarda birçok komplike hizmet verilmektedir. Limanlarda verilen hizmetler artan bu yük hacminden dolayı zaman zaman aksamakta, hatta bazen tamamen durmaktadır. Sanayi 4.0 ile birlikte hayatımıza giren dijitalleşme kavramını benimseyen ve teknolojideki bu gelişmeleri iş süreçlerine entegre eden limanların, hizmet kalitelerinde artış ve artan rekabette üstünlük sağladığı görülmektedir. Dolayısıyla limanların gelişen teknolojiye ayak uydurması kritik bir öneme sahiptir. Limanların bu teknolojileri benimsemesinde liman yöneticilerinin “Dijitalleşme” kavramına olan bakış açısı ve beklentileri de önemlidir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, liman yöneticilerinin dijitalleşme kavramına olan bakış açılarını ve beklentilerini belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim modeli ve veri toplama tekniği olarak da yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren limanların orta ve üst düzey yöneticileri araştırmanın katılımcıları olup bu katılımcılardan elde edilen veriler, NVivo 12 yazılımına aktarılarak içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, liman yöneticilerinin büyük çoğunluğunun, limanlarda teknolojik olarak yeterli gelişme sağlanamadığını ve limanlarda operasyon süreçlerinde dijitalleşmeye ihtiyaç duyulduğunu düşündüklerine fakat dijitalleşme sürecinde operasyonel beklentileri olduğu gibi maliyet ve adaptasyonda zorluk gibi endişeleri de bulunduğundan dolayı dijitalleşmeye temkinli yaklaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Faaliyetlerine daha etkin bir şekilde devam etmek, gelişen teknoloji içinde rekabetçiliğini sürdürmek isteyen limanlara, uzman kişiler veya kuruluşlar tarafından profesyonel destek alarak limanlarda kullanılan yeni teknolojileri yakından takip etmeleri önerilmiştir.

 • Akgül, E. F., Gençer, H. (2017). “Akıllı Liman: Fırsatlar Tehditler. III. Ulusal Liman Kongresi. doi: 10.18872/DEU.df.ULK.2017.001
 • Alçın, S. (2016). “Üretim için yeni bir izlek: Sanayi 4.0”. Journal of Life Economics, 3(2), 20.
 • Balık, İ., Aydın, S. Z., Bitiktaş, F. (2019). “Limanlarda Dijitalleşme: Çevrim içi Medyadan Yansımalar”. IV. Ulusal Liman Kongresi “Küresel Eğilimler-Yerel Stratejiler”. doi: 10.18872/0.2019.0
 • Barreto, L., Amaral, A., Pereira, T. (2017). “Industry 4.0 implications in logistics: an overview”. Manufacturing Engineering Society International Conference 2017. 1246.
 • Cancelas, N., Serrano, B. M., Flores, Francisco., Orive, A. (2020). “Using the SWOT Methodology to Know the Scope of the Digitalization of the Spanish Ports”. doi: 10.3390/logistics4030020
 • Çağlar, V. (2012). Türk Özel Limanlarının Etkinlik ve Verimlilik Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Çalışkan, A. (2020). “Akıllı Liman Dönüşümünde Zorlukların Yorumlayıcı Yapısal Modelleme İle Değerlendirilmesi”. Beykoz Akademi Dergisi. doi: 10.14514/BYK.m.26515393.2020.8/1.305-320
 • Davutoğlu, N. A. (2020). “Üçüncü ve Dördüncü Sanayi Devrimleri arasındaki Temel ve Sistematik Farklılıkların Determinist Bir Yaklaşımla Analizi”, s. 177-180. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/345236168_ucuncu_ve_dorduncu_sanayı_devrımlerı_arasındakı_temel_ve_sıstematık_farklılıkların_determınıst_bır_yaklasımla_analızı/related#fulltextfilecontent
 • Efeoğlu, R., Bozkurt, E. (2018). “Sanayi 4.0 ve İşgücü Piyasasına Etkisi”. IV. International Caucaus-Central Asia Foreign Trade and Logistiscs Congress, s. 291.
 • Erol, S., Demir, M. (2019). “Liman Elleçleme Hızının Arttırılması İçin Genetik Algoritma Tabanlı Yeni bir Yaklaşım”. IV. Ulusal Liman Kongresi “Küresel Eğilimler-Yerel Stratejiler”. doi: 10.18872/0.2019.22
 • Heilig, L., Ruiz, E.L., Vob, S. (2017). “Digital transformation in maritime ports: analysis and a game theoretic framework”. Netnomics. doi: 10.1007/s11066-017-9122-x
 • Kang, H.S., Lee, J. Y., Choi, S., Kim, H., Park, J. H., Son, J. Y., Kim, B. H ve Noh, S. D. (2016). “Smart Manufacturing: Past Research, Present Findings and Future Directions”. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology 3(1), s. 112.
 • Luo J. X. (2019). “Fully automotic container terminals of Shangai Yangshan Port Phase IV”. Frontiers of Engineering Management 2019, 6(3), 459. doi: 10.1007/s42524-019-0053-0
 • Port Technology. (2017). SDP19: Top 5 Emerging Port Technologies. (Erişim adresi: https://www.porttechnology.org/news/sdp19-top-5-emerging-port-technologies/).
 • Özdoğan, O. (2017). Endüstri 4.0: Dördüncü sanayi devrimi ve endüstriyel dönüşümün anahtarları. İstanbul: Pusula Yayıncılık.
 • Rasgen, M., Gönen, S. (2019). “Endüstri 4.0 ve Muhasebenin dijital dönüşümü”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3), 2899.
 • Reis, Z., Kırbaşlar, F. G., Güneş, Z. (2010). “Fen Bilgisi öğretmen adaylarının kimya öğretiminde BDE materyali kullanımına ilişkin düşünceleri”. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 2(14), 2.
 • Sarıoğlu, Ö., Özdemir, M. (2016). Lojistik Süreçte Yeni bir Uygulama ve Sektörün Bakış Açısı: Akıllı Konteyner.
 • Taş, H. Y. (2018). “Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri”. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 1822. doi: 10.26466/opus.479123
 • Vinitha, K., Ambrose, R., Bhaskar, R., Hariharan, R. (2020). “Review on industrial mathematics and materials at Industry 1.0 to Industry 4.0”. Materials Today: Proceedings, s. 2. doi: 10.1016/j.matpr.2020.06.331
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, s. 39. Ankara: Seçkin Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5736-9146
Author: Murat YORULMAZ
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8975-0558
Author: Emre PATRUNA (Primary Author)
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 25, 2021

Bibtex @research article { ijma871645, journal = {International Journal of Management and Administration}, issn = {}, eissn = {2587-1668}, address = {}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {118 - 131}, doi = {}, title = {LİMAN İŞLETMELERİNDE DİJİTALLEŞMEDEN BEKLENTİLER VE YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI}, key = {cite}, author = {Yorulmaz, Murat and Patruna, Emre} }
APA Yorulmaz, M , Patruna, E . (2021). LİMAN İŞLETMELERİNDE DİJİTALLEŞMEDEN BEKLENTİLER VE YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI . International Journal of Management and Administration , 5 (9) , 118-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/60472/871645
MLA Yorulmaz, M , Patruna, E . "LİMAN İŞLETMELERİNDE DİJİTALLEŞMEDEN BEKLENTİLER VE YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI" . International Journal of Management and Administration 5 (2021 ): 118-131 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/60472/871645>
Chicago Yorulmaz, M , Patruna, E . "LİMAN İŞLETMELERİNDE DİJİTALLEŞMEDEN BEKLENTİLER VE YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI". International Journal of Management and Administration 5 (2021 ): 118-131
RIS TY - JOUR T1 - LİMAN İŞLETMELERİNDE DİJİTALLEŞMEDEN BEKLENTİLER VE YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI AU - Murat Yorulmaz , Emre Patruna Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - International Journal of Management and Administration JF - Journal JO - JOR SP - 118 EP - 131 VL - 5 IS - 9 SN - -2587-1668 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 International Journal of Management and Administration LİMAN İŞLETMELERİNDE DİJİTALLEŞMEDEN BEKLENTİLER VE YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI %A Murat Yorulmaz , Emre Patruna %T LİMAN İŞLETMELERİNDE DİJİTALLEŞMEDEN BEKLENTİLER VE YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI %D 2021 %J International Journal of Management and Administration %P -2587-1668 %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD Yorulmaz, Murat , Patruna, Emre . "LİMAN İŞLETMELERİNDE DİJİTALLEŞMEDEN BEKLENTİLER VE YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI". International Journal of Management and Administration 5 / 9 (February 2021): 118-131 .
AMA Yorulmaz M , Patruna E . LİMAN İŞLETMELERİNDE DİJİTALLEŞMEDEN BEKLENTİLER VE YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI. IJMA. 2021; 5(9): 118-131.
Vancouver Yorulmaz M , Patruna E . LİMAN İŞLETMELERİNDE DİJİTALLEŞMEDEN BEKLENTİLER VE YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI. International Journal of Management and Administration. 2021; 5(9): 118-131.
IEEE M. Yorulmaz and E. Patruna , "LİMAN İŞLETMELERİNDE DİJİTALLEŞMEDEN BEKLENTİLER VE YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI", International Journal of Management and Administration, vol. 5, no. 9, pp. 118-131, Feb. 2021