Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Research in Educational Administration & Leadership Dergisi Üzerine Bir İçerik Analizi

Year 2022, Volume 6, Issue 12, 111 - 147, 25.09.2022
https://doi.org/10.29064/ijma.1018310

Abstract

Bu çalışmada Research in Educational Administration & Leadership (REAL) dergisinde yayımlanan makalelerin çeşitli parametreler doğrultusunda içerik analizinin yapılarak derginin yayın profilinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, durum çalışması deseninde yürütülen nitel bir araştırmadır. 2016 yılında yayın hayatına başlayan derginin 2021 Nisan ayına kadar yayımlanmış olan makalelerinin tamamı araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan 90 makalenin yayımlanma yılı, konu alanı, araştırma yaklaşımı, örneklemi, yöntemi, model/deseni, veri toplama teknikleri, veri analiz teknikleri, yazar sayısı, yazarlarının görevli oldukları kurumlar, yazarlarının görevli oldukları kurumların bulundukları ülkeler, yazarlarının unvanları, yazarlarının dergideki makale sayıları, atıf sayısı, yazar öz atıf sayısı, dergi öz atıf sayısı, aldığı atıf sayısı, dergi ortalama değerlendirme süresi parametreleri açısından incelenmesi ile elde edilen veriler içerik analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen ayrıntılı bulgular ile Türkiye’de eğitim yönetimi alanında yayın yapan, uluslararası indeksler tarafından dizinlenen ve alana önemli derecede katkı sağlayan derginin mevcut yayın özelliklerinin, oluşturduğu dergi kimliğinin, eğilimlerinin, gelişim düzeyinin ve dergi özelinde eğitim yönetimi disiplininin bir kesitinin mikro düzeyde belirlenmesi ile makro düzeyde eğitim yönetimi alanının kimliği belirlenmeye çalışılmıştır. Derginin gelişim sürecine ilişkin sonraki sayıları için stratejik kararların alınması yönünde önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Açıkgül, K. & Aslaner, R. (2014). Computer based ınstruction and prospective mathematics teachers: A literature review. Inonu University Journal of the Graduate School of Education, 1(1), 41-51. https://dergipark.org.tr/tr/pub/inujgse/issue/8717/108867
 • Aksnes, D. W. (2003). A macro study of self-citation. Scientometrics, 56(2), 235-246. https://link.springer.com/article/10.1023/A:1021919228368
 • Al, U. & Soydal, İ. (2012). The impact of journal self-citation: The case of energy education science and technology. Turkish Librarianship, 26(4), 699-714. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/340 Arık, R. S. & Türkmen, M. (2009). Examining the articles in scientific journals published in the field of educational sciences. http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdkitap/pdf/488.pdf
 • Aydın, A. & Uysal, Ş. (2011). Evaluation of doctoral theses on educational administration in Turkey and abroad, in terms of subjects, methods, and results. Eurasian Journal of Educational Research, 42, 1-14. https://www.researchgate.net/publication/283569055
 • Balcı, A. & Apaydın, Ç. (2009). The state of the educational administration research in Turkey: The case of the educational administration in theory and practice Journal. Educational Administration: Theory and Practice, 15(59), 325-343. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108254
 • Baş, F. & Özturan Sağırlı, M. (2017). A content analysis of the articles on metacognition in education in Turkey. Education and Science, 42(192), 1-33. https://doi.org/10.15390/EB.2017.7115
 • BOAI (2021). Budapest open access initiative. https://www.budapestopenaccessinitiative.org/
 • Boyraz, M. & Sandıkçı, M. (2018). Evaluation of gastronomy proceeding papers: The case of tourism congresses 2013-2017. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 873-889. https://doi.org/10.21325/jotags.2018.338
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2020). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. PegemA.
 • Cengiz, E. (2019). An Analysis of The studies conducted related to teacher candidate trainings that are applied by the Ministry of National Education. Eskişehir Osmangazi University Journal of Social Sciences, Special Issue,829-849. https://doi.org/10.17494/ogusbd.554549
 • Chang, Y.H.,Chang, C.Y., & Tseng, Y.H (2010). Trends of science education research: An automatic content analysis. Journal of Science Educational Technology, 19, 315–331 https://doi.org/10.1007/s10956-009-9202-2
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education (5th Ed.). London and New York: Routledge Falmer. https://www.academia.edu/6542436/Research_Methods_in_Education_Fifth_edition
 • Creswell, J.W., Miller, D.L. (2000). Determining validity in qualitative ınquiry. Theory into Practice, 39(3), 124-130. https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2
 • Crossref (2021). Crossref-Abaut us. https://www.crossref.org/about/
 • Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A. & Huby, G., Avery, A. & Sheikh, A. (2011). The case study approach. BMC Med Res Methodol, 11(100), 1-9. https://doi.org/10.1186/1471-2288-11-100
 • Çalışkan Tür, F. & Aksay, E. (2012). Publishing by emergency medicine physicians: Only for academic advancement? Tr J Emerg Med, 12(2), 77-81. https://www.journalagent.com/tatd/pdfs/TATD-98853-RESEARCH_ARTICLE-CALISKAN_TUR.pdf
 • Çeli̇k, D. & Yüksel, G . (2020). Versatile analysis of scale development studies conducted with ın the scope of music education. Journal of Human and Social Sciences Research, 9(5), 4059-4087. http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/57287/793488
 • Çoşkun, İ. Dündar, Ş. & Parlak, C. (2014). The analysis of the postgraduate thesis written on special education in terms of various criteria in Turkey (2008-2013). Ege Journal of Education, 15(2), 375-396. htps://doi.org/10.12984/eed.49993
 • Demirhan, G. (2015). Evaluation of research tradition and paradigms in the field of educational administration in Turkey in the context of embedded theory (Master Thesis). ESOGU Academic Open Access System. http://hdl.handle.net/11684/331
 • Denscombe, M. (2010). The good research guide for small-scale social research projects. Berkshire: Open University Press.https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=582a0dbf217e20276533f5a5&assetKey=AS:428404664213506@1479151039119
 • Dhyi, S. M. M. A. (2018). Journals extracted from citation indexes and their effects. (Master Thesis). Hacettepe University Open Access System. http://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/5405.
 • Doğan, H. & Tok, T. (2018). Analysis of the Articles Published in the Field of Educational Sciences in Turkey: An Example of Education and Science Journal. Current Research in Education, 4(2), 94-109. https://www.researchgate.net/publication/326723844_Turkiye'de_Egitim_Bilimleri_Alaninda_Yayinlanan_Makalelerin_Incelenmesi_Egitim_ve_Bilim_Dergisi_Ornegi
 • Erbaşı, A., Cabi, A., Gümrah, A. & Hakses, H. (2017). Bibliometric Analysis Of Journal Of Selcuk University Social Sciences Vocational School. Journal of Selçuk University Social Sciences Vocational School, 20(2), 206-214. https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.356894
 • Erdoğan, M., Güzel Kayır, Ç., Kaplan, H., Aşık Ünal, Ü.Ö. & Akbunar, Ş. (2015). Teachers views on curriculum developed since 2005: A content analysis of the researches between 2005 and 2011. Kastamonu Education Journal, 23(1), 171-196. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22600/241456
 • Eto, H. (2003). Interdisciplinary information input and output of a nano-technology project, Scientometrics, 58(1), 5-33. https://doi.org/10.1023/A:1025423406643
 • Filiz, A., & Kocakülah, M. S. (2020). A content analysis related to studies carried out on project-based learning method in science education, Ihlara Journal of Educational Research, 5(2), 175–194. htps://doi.org/10.47479/ihead.602166
 • Garfield, E. (2006). The history and meaning of the journal impact factor. Journal of the American Medical Association, 295(1), 90-93. https://doi.org/10.1001/jama.295.1.90
 • Gorarad, S. (2005). Current Contexts for Research in Educational Leadership and Management. Educational Management Administration & Leadership, 32(2), 155-164. https://doi.org/10.1177/1741143205051050
 • Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G.& Reisoğlu, İ. (2012). Trends in educational research in Turkey: A content analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 177-199. https://www.researchgate.net/publication/284626064
 • Gül, Ş. & Sözbilir, M. (2015). Biology education research trends in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science ve Technology Education, 11(1), 93-109. https://www.researchgate.net/publication/273963811_Biology_education_research_trends_in_Turkey
 • Gülbahar, Y. & Alper, A. (2009). Trends and issues in educational technologies: A review of recent research in TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(2), 124-135. http://www.tojet.net/articles/v8i2/8212.pdf
 • Güner Yıldız, N., Melekoğlu M. A. & Tunç Paftalı, A. (2016). Special education research in Turkey. Elementary Education Online, 15(4), 1076-1089. http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.06677
 • Harrison, H., Birks, M., Franklin, R. & Mills, J. (2017). Case study research: Foundations and methodological orientations. Forum Qualitative Sozial For Schung, 18(1). https://doi.org/10.17169/fqs-18.1.2655
 • Hatipoğlu, G., Özkan Hıdıroğlu, Y., & Tok, N. T. (2018). A content analysis towards articlein educational administration in Turkey. Journal of Human Sciences, 15(2), 1362-1380. htps://doi.org/10.14687/jhs.v15i2.5165
 • Hüseyinbaş, Ö., Çalap, G., & Kurnaz, M.A. (2018). Analysis of articles published in Kastamonu Education Journal between 2010-2016 years. Kastamonu Education Journal, 26(1), 1-10. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/403704
 • Ioannidis, J. P.A., Boyack, K. W. & Baas, J. (2020). Updated science-wide author databases of standardized citation indicators. PLoS Biol 18(10) https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918
 • İşçi, S. (2013). Thematic, methodological and statistical analysis of postgraduate theses in the field of educational administration in Turkey. (Master Thesis). ESOGU Academic Open Access System. http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11684/756

A Content Analysis on the Journal of Research in Educational Administration & Leadership

Year 2022, Volume 6, Issue 12, 111 - 147, 25.09.2022
https://doi.org/10.29064/ijma.1018310

Abstract

The aim of this study is to examine the publication profile of the journal through content analysis according to various parameters of the articles published in the journal of Research in Educational Administration & Leadership (REAL). The research is a qualitative research conducted as a case study. The articles published in the journal up to April 2021, which started publication in 2016, form the sample of the research. The data obtained by examining 90 articles in the sample in terms of year of publication, subject, research approach, sample, method, model/design, data collection methods, data analysis methods, number of authors, the institutions of the authors, the countries of the authors, the titles of the authors, the number of articles by the authors in the journal, the number of citations, self-citations of the authors, self-citations of the journal, number of citations, average evaluation time of the journal parameters were analyzed using content analysis. With the detailed findings obtained as a result of the research, the determination of the current publication characteristics, the journal identity, trends, development level and a section of the educational administration discipline specific to the journal at a micro level In this study, the identity of the field of educational administration at the macro level was tried to be determined. Suggestions were made to take strategic decisions for the next issues regarding the development process of the journal.

References

 • Açıkgül, K. & Aslaner, R. (2014). Computer based ınstruction and prospective mathematics teachers: A literature review. Inonu University Journal of the Graduate School of Education, 1(1), 41-51. https://dergipark.org.tr/tr/pub/inujgse/issue/8717/108867
 • Aksnes, D. W. (2003). A macro study of self-citation. Scientometrics, 56(2), 235-246. https://link.springer.com/article/10.1023/A:1021919228368
 • Al, U. & Soydal, İ. (2012). The impact of journal self-citation: The case of energy education science and technology. Turkish Librarianship, 26(4), 699-714. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/340 Arık, R. S. & Türkmen, M. (2009). Examining the articles in scientific journals published in the field of educational sciences. http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdkitap/pdf/488.pdf
 • Aydın, A. & Uysal, Ş. (2011). Evaluation of doctoral theses on educational administration in Turkey and abroad, in terms of subjects, methods, and results. Eurasian Journal of Educational Research, 42, 1-14. https://www.researchgate.net/publication/283569055
 • Balcı, A. & Apaydın, Ç. (2009). The state of the educational administration research in Turkey: The case of the educational administration in theory and practice Journal. Educational Administration: Theory and Practice, 15(59), 325-343. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108254
 • Baş, F. & Özturan Sağırlı, M. (2017). A content analysis of the articles on metacognition in education in Turkey. Education and Science, 42(192), 1-33. https://doi.org/10.15390/EB.2017.7115
 • BOAI (2021). Budapest open access initiative. https://www.budapestopenaccessinitiative.org/
 • Boyraz, M. & Sandıkçı, M. (2018). Evaluation of gastronomy proceeding papers: The case of tourism congresses 2013-2017. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 873-889. https://doi.org/10.21325/jotags.2018.338
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2020). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. PegemA.
 • Cengiz, E. (2019). An Analysis of The studies conducted related to teacher candidate trainings that are applied by the Ministry of National Education. Eskişehir Osmangazi University Journal of Social Sciences, Special Issue,829-849. https://doi.org/10.17494/ogusbd.554549
 • Chang, Y.H.,Chang, C.Y., & Tseng, Y.H (2010). Trends of science education research: An automatic content analysis. Journal of Science Educational Technology, 19, 315–331 https://doi.org/10.1007/s10956-009-9202-2
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education (5th Ed.). London and New York: Routledge Falmer. https://www.academia.edu/6542436/Research_Methods_in_Education_Fifth_edition
 • Creswell, J.W., Miller, D.L. (2000). Determining validity in qualitative ınquiry. Theory into Practice, 39(3), 124-130. https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2
 • Crossref (2021). Crossref-Abaut us. https://www.crossref.org/about/
 • Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A. & Huby, G., Avery, A. & Sheikh, A. (2011). The case study approach. BMC Med Res Methodol, 11(100), 1-9. https://doi.org/10.1186/1471-2288-11-100
 • Çalışkan Tür, F. & Aksay, E. (2012). Publishing by emergency medicine physicians: Only for academic advancement? Tr J Emerg Med, 12(2), 77-81. https://www.journalagent.com/tatd/pdfs/TATD-98853-RESEARCH_ARTICLE-CALISKAN_TUR.pdf
 • Çeli̇k, D. & Yüksel, G . (2020). Versatile analysis of scale development studies conducted with ın the scope of music education. Journal of Human and Social Sciences Research, 9(5), 4059-4087. http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/57287/793488
 • Çoşkun, İ. Dündar, Ş. & Parlak, C. (2014). The analysis of the postgraduate thesis written on special education in terms of various criteria in Turkey (2008-2013). Ege Journal of Education, 15(2), 375-396. htps://doi.org/10.12984/eed.49993
 • Demirhan, G. (2015). Evaluation of research tradition and paradigms in the field of educational administration in Turkey in the context of embedded theory (Master Thesis). ESOGU Academic Open Access System. http://hdl.handle.net/11684/331
 • Denscombe, M. (2010). The good research guide for small-scale social research projects. Berkshire: Open University Press.https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=582a0dbf217e20276533f5a5&assetKey=AS:428404664213506@1479151039119
 • Dhyi, S. M. M. A. (2018). Journals extracted from citation indexes and their effects. (Master Thesis). Hacettepe University Open Access System. http://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/5405.
 • Doğan, H. & Tok, T. (2018). Analysis of the Articles Published in the Field of Educational Sciences in Turkey: An Example of Education and Science Journal. Current Research in Education, 4(2), 94-109. https://www.researchgate.net/publication/326723844_Turkiye'de_Egitim_Bilimleri_Alaninda_Yayinlanan_Makalelerin_Incelenmesi_Egitim_ve_Bilim_Dergisi_Ornegi
 • Erbaşı, A., Cabi, A., Gümrah, A. & Hakses, H. (2017). Bibliometric Analysis Of Journal Of Selcuk University Social Sciences Vocational School. Journal of Selçuk University Social Sciences Vocational School, 20(2), 206-214. https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.356894
 • Erdoğan, M., Güzel Kayır, Ç., Kaplan, H., Aşık Ünal, Ü.Ö. & Akbunar, Ş. (2015). Teachers views on curriculum developed since 2005: A content analysis of the researches between 2005 and 2011. Kastamonu Education Journal, 23(1), 171-196. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22600/241456
 • Eto, H. (2003). Interdisciplinary information input and output of a nano-technology project, Scientometrics, 58(1), 5-33. https://doi.org/10.1023/A:1025423406643
 • Filiz, A., & Kocakülah, M. S. (2020). A content analysis related to studies carried out on project-based learning method in science education, Ihlara Journal of Educational Research, 5(2), 175–194. htps://doi.org/10.47479/ihead.602166
 • Garfield, E. (2006). The history and meaning of the journal impact factor. Journal of the American Medical Association, 295(1), 90-93. https://doi.org/10.1001/jama.295.1.90
 • Gorarad, S. (2005). Current Contexts for Research in Educational Leadership and Management. Educational Management Administration & Leadership, 32(2), 155-164. https://doi.org/10.1177/1741143205051050
 • Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G.& Reisoğlu, İ. (2012). Trends in educational research in Turkey: A content analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 177-199. https://www.researchgate.net/publication/284626064
 • Gül, Ş. & Sözbilir, M. (2015). Biology education research trends in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science ve Technology Education, 11(1), 93-109. https://www.researchgate.net/publication/273963811_Biology_education_research_trends_in_Turkey
 • Gülbahar, Y. & Alper, A. (2009). Trends and issues in educational technologies: A review of recent research in TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(2), 124-135. http://www.tojet.net/articles/v8i2/8212.pdf
 • Güner Yıldız, N., Melekoğlu M. A. & Tunç Paftalı, A. (2016). Special education research in Turkey. Elementary Education Online, 15(4), 1076-1089. http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.06677
 • Harrison, H., Birks, M., Franklin, R. & Mills, J. (2017). Case study research: Foundations and methodological orientations. Forum Qualitative Sozial For Schung, 18(1). https://doi.org/10.17169/fqs-18.1.2655
 • Hatipoğlu, G., Özkan Hıdıroğlu, Y., & Tok, N. T. (2018). A content analysis towards articlein educational administration in Turkey. Journal of Human Sciences, 15(2), 1362-1380. htps://doi.org/10.14687/jhs.v15i2.5165
 • Hüseyinbaş, Ö., Çalap, G., & Kurnaz, M.A. (2018). Analysis of articles published in Kastamonu Education Journal between 2010-2016 years. Kastamonu Education Journal, 26(1), 1-10. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/403704
 • Ioannidis, J. P.A., Boyack, K. W. & Baas, J. (2020). Updated science-wide author databases of standardized citation indicators. PLoS Biol 18(10) https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918
 • İşçi, S. (2013). Thematic, methodological and statistical analysis of postgraduate theses in the field of educational administration in Turkey. (Master Thesis). ESOGU Academic Open Access System. http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11684/756

Details

Primary Language English
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Article
Authors

Çiğdem AYANOĞLU> (Primary Author)
HACETTE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-2117-0872
Türkiye

Thanks I would like to thank Hacettepe University Educational Sciences faculty member Assoc. Prof. Nihan Demirkasımoğlu, who contributed to the study with her valuable opinions and constructive feedback by examining the study within the scope of Hacettepe University Educational Administration Doctorate Program 2020-2021 Spring Semester Educational Administration and Supervision Research (EYP727) course.
Publication Date September 25, 2022
Application Date November 3, 2021
Acceptance Date March 15, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 6, Issue 12

Cite

APA Ayanoğlu, Ç. (2022). A Content Analysis on the Journal of Research in Educational Administration & Leadership . International Journal of Management and Administration , 6 (12) , 111-147 . DOI: 10.29064/ijma.1018310
Dergide aşağıdaki alanların kapsamına giren nitelikli çalışmalar yayımlanabilir;
Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Çalışma Psikolojisi, Dijital Yönetim, Stratejik Yönetim, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Kamu Yönetimi, Ekonomi Yönetimi, Afet Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Bilgi, Çevre Yönetimi, İletişim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Multidisipliner Yönetim Çalışmaları.

 IJMA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.