Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

The Situation and Future Effects of Digitization in Ship Brokering

Year 2022, Volume 6, Issue 12, 87 - 99, 25.09.2022
https://doi.org/10.29064/ijma.1053024

Abstract

Shipbroking is one of the oldest professions in the world and currently going under a paradigm shift through technology. Information technologies bring the parties to a trade closer to each other hence creating a risk over the sustainability of the middleman, the shipbroker. The aim of this study is to examine the innovations and the effects that are expected in shipbroking profession. The study was designed in qualitative method and phenomenology is preferred as the research pattern. The study group of the study consists of 15 participants that are involved in chartering. Structured interview form was used for data collection. Descriptive analysis was performed to analyze the data. Results show that digitalization will continue supporting the shipbrokers in the near future however some threats may occur in a longer period hence shipbrokers must gain additional qualities to survive.

References

 • Asimov, I. (1981). Change! Seventy-One Glimpses of the Future. Houghton Mifflin Co. ISBN-13: 9780395315453
 • Barty-King, H. (1994). Baltic Exchange: From Baltick Coffee House to Baltic Exchange. Quiller Press Ltd.
 • Batrinca, G. (2007). E-Chartering Web Based Platforms Between Success and Failure. Transnav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 2,293-296.
 • Bollo, D., & Stumm, M. (1998). Possible Changes in Logistic Chain Relationships Due to Internet Developments. International Transactions in Operational Research, 427-445.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. Oxfordshire: Routledge.
 • Exameliotis, D., & Kleberg, P. (2015). Critical Success Factors in the Ship Brokerage Sector. Yüksek Lisans Tezi. Göteborg, İsveç.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi - Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Siyasal Kitabevi.
 • Güneş, E. (2016). Functions, Rights and Remuneration of the Shipbroker. The Maritime Economist, 32-34.
 • Institute of Chartered Shipbrokers. (2015). Shipping Business. Institute of Chartered Shipbrokers.
 • Michail, N. A., & Melas, K. D. (2020). Shipping markets in turmoil: An analysis of the Covid-19 outbreak and its implications. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives.
 • Öztürkoğlu, Y., & Çalışkan, A. (2016). Deniz Taşımacılığında Broker Seçimi Kararını Etkileyen Kriter Skorlarının Belirlenmesi ve Alternatiflerin Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 31-61.
 • Patton, M. Q. (1980). Qualitative Evoluation Methods. California: Sage Publications.
 • Prasad, K. (2008). Changing Role of Ship-Brokers: A Study of The Impact of Modern Communication in Practical Ship-Broking.
 • Prasad, K. (2020). Shıpbrokıng and Technology Adoptıon. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, 17(6), 9311-9317.
 • Press, G. (2018). Why Facebook Triumphed Over All Other Social Networks. forbes.com: https://www.forbes.com/sites/gilpress/2018/04/08/why-facebook-triumphed-over-all-other-social-networks/?sh=3c549d4c6e91.ET:10.10.2021
 • Roff, H. (2020, 2 24). AI Deception: When Your Artificial Intelligence Learns to Lie. IEEE Spectrum: https://spectrum.ieee.org/automaton/artificial-intelligence/embedded-ai/ai-deception-when-your-ai-learns-to-lie.E.T: 29.10.2021
 • Law Firm. (2020, Eylül). United Arab Emirates: Impact of COVID-19 on The Shipping And Maritime Industry. Retrieved from Mondaq: https://www.mondaq.com/marine-shipping/958770/impact-of-covid-19-on-the-shipping-and-maritime-industry
 • Stopford, M. (2009). Maritime Economics. Oxforshire: Routledge.
 • Strandenes, S. P. (2000). The Shipbroking Function and Market Efficiency. International Journal of Maritime Engineering, 17-26.
 • Svarstad, J., & Dahl, A. H. (2018). Digitalitalization of the Shipbroking Market. Master Thesis. Bergen.
 • Şendur, T. (2019). Gemi Ticari İşletmeciliği ve Gemi Kiralama Brokerliği. Koster Armatörleri ve İşletmecileri Dergisi, 24-27.
 • UNCTAD. (2020). Review of Maritime Transport 2020. Cenevre: United Nations.
 • Ülgener, F. M. (2016). Çarter Sözleşmeleri II. İstanbul: Der Yayınları.
 • Ülgener, F. M. (2017). Çarter Sözleşmeleri I - Genel Hükümler ve Sefer Çarteri Sözleşmesi. İstanbul: Der Yayınları.
 • Ünsal, M. (2019). Deniz Hukukunda Brokerlik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Vogdrup-Schmidt, L. (2018, 12 21). Four Hansa Heavy Lift ships arrested after legal action by bunker company. Shippingwatch: https://shippingwatch.com/carriers/Bulk/article11090000.ece. E.T: 11.09.2021
 • Ward, S. (2015). Less broker, more couples counsellor: why fixing the ship is just a minor role for today’s shipbrokers. Shipping Network, 6.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Türkiye: Seçkin Yayıncılık.
 • Yorulmaz, M. (2009). Deniz Taşımacılığı ve Deniz Sigortaları. Akademi Yayıncılık: İstanbul

Dijitalleşmenin Gemi Brokerliğindeki Yeri ve Geleceğine Etkileri

Year 2022, Volume 6, Issue 12, 87 - 99, 25.09.2022
https://doi.org/10.29064/ijma.1053024

Abstract

Gemi brokerliği dünyanın en eski mesleklerinden biri olmasına ile birlikte günümüzde teknoloji temelli bir paradigma kayması yaşamaktadır. Bilişim teknolojileri ticaretin taraflarını birbirine yaklaştırmaktadır ve böylece aracı konumundaki gemi brokerliğinin sürdürülebilirliğine yönelik tehditler oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, gelecekte gemi brokerliği mesleğini ne gibi yeniliklerin beklediğine ve adaptasyon sürecine ilişkin saptamalarda bulunmaktır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’de faaliyette bulunan gemi kiralama uzmanlarından oluşan 15 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve verilerin çözümlenmesinde içerik analizi ve betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Ulaşılan bulgular hem nitel hem de nicel anlatımlarla desteklenmiştir. Araştırmanın sonucunda, dijitalleşmenin yakın gelecekte gemi brokerliği mesleğine fayda sağlamaya devam edeceği, fakat sonrasında bazı tehditler oluşturabileceği görülmüştür. Bu nedenle gemi brokerlerinin iş hayatında kalabilmek adına bazı yönlerden kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir.

References

 • Asimov, I. (1981). Change! Seventy-One Glimpses of the Future. Houghton Mifflin Co. ISBN-13: 9780395315453
 • Barty-King, H. (1994). Baltic Exchange: From Baltick Coffee House to Baltic Exchange. Quiller Press Ltd.
 • Batrinca, G. (2007). E-Chartering Web Based Platforms Between Success and Failure. Transnav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 2,293-296.
 • Bollo, D., & Stumm, M. (1998). Possible Changes in Logistic Chain Relationships Due to Internet Developments. International Transactions in Operational Research, 427-445.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. Oxfordshire: Routledge.
 • Exameliotis, D., & Kleberg, P. (2015). Critical Success Factors in the Ship Brokerage Sector. Yüksek Lisans Tezi. Göteborg, İsveç.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi - Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Siyasal Kitabevi.
 • Güneş, E. (2016). Functions, Rights and Remuneration of the Shipbroker. The Maritime Economist, 32-34.
 • Institute of Chartered Shipbrokers. (2015). Shipping Business. Institute of Chartered Shipbrokers.
 • Michail, N. A., & Melas, K. D. (2020). Shipping markets in turmoil: An analysis of the Covid-19 outbreak and its implications. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives.
 • Öztürkoğlu, Y., & Çalışkan, A. (2016). Deniz Taşımacılığında Broker Seçimi Kararını Etkileyen Kriter Skorlarının Belirlenmesi ve Alternatiflerin Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 31-61.
 • Patton, M. Q. (1980). Qualitative Evoluation Methods. California: Sage Publications.
 • Prasad, K. (2008). Changing Role of Ship-Brokers: A Study of The Impact of Modern Communication in Practical Ship-Broking.
 • Prasad, K. (2020). Shıpbrokıng and Technology Adoptıon. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, 17(6), 9311-9317.
 • Press, G. (2018). Why Facebook Triumphed Over All Other Social Networks. forbes.com: https://www.forbes.com/sites/gilpress/2018/04/08/why-facebook-triumphed-over-all-other-social-networks/?sh=3c549d4c6e91.ET:10.10.2021
 • Roff, H. (2020, 2 24). AI Deception: When Your Artificial Intelligence Learns to Lie. IEEE Spectrum: https://spectrum.ieee.org/automaton/artificial-intelligence/embedded-ai/ai-deception-when-your-ai-learns-to-lie.E.T: 29.10.2021
 • Law Firm. (2020, Eylül). United Arab Emirates: Impact of COVID-19 on The Shipping And Maritime Industry. Retrieved from Mondaq: https://www.mondaq.com/marine-shipping/958770/impact-of-covid-19-on-the-shipping-and-maritime-industry
 • Stopford, M. (2009). Maritime Economics. Oxforshire: Routledge.
 • Strandenes, S. P. (2000). The Shipbroking Function and Market Efficiency. International Journal of Maritime Engineering, 17-26.
 • Svarstad, J., & Dahl, A. H. (2018). Digitalitalization of the Shipbroking Market. Master Thesis. Bergen.
 • Şendur, T. (2019). Gemi Ticari İşletmeciliği ve Gemi Kiralama Brokerliği. Koster Armatörleri ve İşletmecileri Dergisi, 24-27.
 • UNCTAD. (2020). Review of Maritime Transport 2020. Cenevre: United Nations.
 • Ülgener, F. M. (2016). Çarter Sözleşmeleri II. İstanbul: Der Yayınları.
 • Ülgener, F. M. (2017). Çarter Sözleşmeleri I - Genel Hükümler ve Sefer Çarteri Sözleşmesi. İstanbul: Der Yayınları.
 • Ünsal, M. (2019). Deniz Hukukunda Brokerlik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Vogdrup-Schmidt, L. (2018, 12 21). Four Hansa Heavy Lift ships arrested after legal action by bunker company. Shippingwatch: https://shippingwatch.com/carriers/Bulk/article11090000.ece. E.T: 11.09.2021
 • Ward, S. (2015). Less broker, more couples counsellor: why fixing the ship is just a minor role for today’s shipbrokers. Shipping Network, 6.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Türkiye: Seçkin Yayıncılık.
 • Yorulmaz, M. (2009). Deniz Taşımacılığı ve Deniz Sigortaları. Akademi Yayıncılık: İstanbul

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Research Article
Authors

Murat YORULMAZ> (Primary Author)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ, DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-5736-9146
Türkiye


Bahadır TONGUÇ This is me
Kocaeli Üniversitesi
0000-0002-4860-2778
Türkiye


Ayşe TAŞ>
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2457-7723
Türkiye

Supporting Institution yok
Publication Date September 25, 2022
Application Date January 4, 2022
Acceptance Date May 10, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 6, Issue 12

Cite

APA Yorulmaz, M. , Tonguç, B. & Taş, A. (2022). Dijitalleşmenin Gemi Brokerliğindeki Yeri ve Geleceğine Etkileri . International Journal of Management and Administration , 6 (12) , 87-99 . DOI: 10.29064/ijma.1053024
Dergide aşağıdaki alanların kapsamına giren nitelikli çalışmalar yayımlanabilir;
Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Çalışma Psikolojisi, Dijital Yönetim, Stratejik Yönetim, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Kamu Yönetimi, Ekonomi Yönetimi, Afet Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Bilgi, Çevre Yönetimi, İletişim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Multidisipliner Yönetim Çalışmaları.

 IJMA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.