Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

SİBER SALDIRILARIN FİRMALARA ETKİLERİ: ZONGULDAK ÖRNEĞİ

Year 2017, Volume 13, Issue 13, 534 - 546, 01.12.2017

Abstract

Günümüzde suç ekonomisinin kapsamı ve hacmi çok önemli boyutlara ulaşmıştır. Gelişen teknolojiyle birlikte birçok suç türü internet ortamına taşınmıştır. Suçlunun mağdura birebir temas etmesini gerektiren birçok suç artık uzaktan işlenebilmektedir. Bu çalışmada Zonguldak ilinde faaliyet gösteren firmaların siber saldırılar nedeniyle uğradıkları maddi zararların ekonomik boyutu ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Çalışmada, firma ölçekleri büyüdükçe, daha yoğun teknoloji ve bilişim altyapısına ihtiyaç duyulacağı öngörülerek Zonguldak ilinde faaliyet gösteren 20’den fazla personel istihdam eden firmalara anket uygulanmıştır. Firmaların çoğunun saldırılar konusunda yeterli bilgisinin olmadığı kaydedilmiştir. Ayrıca artan bilgi işlem yatırımlarının saldırılar ve verdiği zararlar ile ilişkili olduğu görülmüştür.

References

 • Aktürk, E. (2005). Türkiye′de kayıt dışı ekonomi: Sebepleri ve çözüm önerileri, Ekev Akademi Dergisi, 23, 285 – 300.
 • Altuğ, O. (1999). Kayıtdışı ekonomi, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Çavuşoğlu, H., & Pekkaya, M. (2015). Siyasal propaganda araçlarının seçmen tercihine etkisi: Zonguldak örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3), 91- 115.
 • Dülger, M. V. (2004). Bilişim suçları, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Hürriyet. (2012). Türk kızı Şeniz sanal zorba kurbanı. http://www.hurriyet.com.tr/turk-kizi-seniz-sanal-zorba- kurbani-19693094, (Erişim Tarihi: 02.01.2017).
 • Hürriyet. (2017). Siber saldırıların maliyeti 2.1 trilyon dolar. http://www.hurriyet.com.tr/siber-saldirilarin- maliyeti-2-1-trilyon-dolar-40486872, (Erişim Tarihi: 11.09.2017).
 • Ilgın, Y. (1999). Kayıtdışı ekonomi ve Türkiye’deki boyutları, DPT Yayınlanmamış Uzmanlık Tezleri, Yayın No: DPT 2492, Nisan 1999.
 • İHS. (2016). Siber saldırı mağduru küçük şirketlerin %60’ı iflas ediyor. http://www.ihs.com.tr/blog/siber-saldiri- magduru-kucuk-sirketlerin-yuzde-altmisi-iflas-ediyor/, (Erişim Tarihi: 05.06.2017).
 • İnternethaber. (2017). Siber saldırı mı var wanna cry nedir Windows korunma yolları. http://www.internethaber.com/siber-saldiri-mi-var-wanna-cry-nedir-windows-korunma-yollari-foto- galerisi-1777092.htm, (Erişim Tarihi: 10.06.2015).
 • Kara, B. (2016). Türkiye'de haftada 18 bin siber saldırı yaşanıyor. http://www.teknolojioku.com/haber/turkiyede- haftada-18-bin-siber-saldiri- yasaniyor-36749.html (Erişim Tarihi 22.09.2017).
 • Karaman, F. (1999 ). Ekonomik ve sosyal boyutla Türkiye’de kayıt dışı ekonomi, Yeni Türkiye, 5(27).
 • Losby, J. L., Else, J. F., Kingslow, M. E., Edgcomb, E. L., Malm, E. T., & Kao, V. (2002). Informal economy literature assoc.com/images/Informal_Economy_Lit_Review.pdf, (Erişim Tarihi 22.09.2017). Consulting and Research
 • http://www.kingslow
 • Mavral, Ü. (2001). Karapara Kayıtdışı Ekonomi İlişkisi ve Türkiye’ye Yansımaları, Ankara: Vergi Denetmenleri Derneği Yayını.
 • Öğünç, F., & Yılmaz G. (2000). Estimating the underground economy in Turkey, Research and Monetary Policy Department, Central Bank of the Republic of Turkey.
 • Özcan, S. E. (2003). Devlet İç Borçlanması ve Türkiye’de Devlet İç Borçlanmasının Sürdürülebilirliği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özsoylu, A. F. (1994). Kayıtdışı ekonominin etkileri, kim kazanıyor, kim kaybediyor, Ekonomik Forum Dergisi, TOBB 2, 14-17.
 • Öztürk, N. (2006). Ekonomide devletin değişen rolü, Amme idaresi Dergisi, 39(1), 17-38.
 • Sarıkaya, H. E. (2007). Kayıt dışı ekonominin ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye örneği (1980-2005). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, SBE.
 • Sarılı, M. A. (2002). Türkiye’de kayıt dışı ekonominin boyutları, nedenleri, etkileri ve alınması gereken tedbirler, Bankacılar Dergisi, 41, 32-50.
 • Temli, M. (2014). Siber güvenlik ve alınabilecek kurumsal tedbirler, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, BAKKA Bülten 4.
 • Temli, M. (2017). Siber suçların ekonomik boyutu: Zonguldak örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi, SBE.
 • Tiryaki, T., & Gürsoy, T. (2004). Ekonomik suç kavramı ve sigortacılık suçlarının bu açıdan değerlendirilmesi, Sayıştay Dergisi, 55, 53-69.
 • Us, V. (2004). Kayıt dışı ekonomiyi tahmin yöntem önerisi: Türkiye örneği, Tartışma Metni, Türkiye Ekonomi Kurumu. Xtrlarge. (2017). 2016’da online fidye yazılımları ile 1 milyar dolar zarar. (Erişim https://www.xtrlarge.com/2017/03/14/2016-online-fidye-yazilim-milyar-zarar/ Tarihi:18.09.2017).

EFFECTS OF CYBER ATTACKS ON FIRMS: THE CASE OF ZONGULDAK

Year 2017, Volume 13, Issue 13, 534 - 546, 01.12.2017

Abstract

Today, the scope and volume of the criminal economy has reached very important dimensions. Along with the developing technology, many crime types have been moved to the internet environment. Many crimes, which require the criminal to contact to the victim personally, can now be processed remotely. In this study, it is tried to reveal the economic dimension of the financial losses of companies operating in Zonguldak province due to cyber attacks. In the study, as the scale of the company grows, it is predicted that more intensive technology and information infrastructure will be needed and a questionnaire was applied to the firm that employs more than 20 personnel operating in the province of Zonguldak. It is noted that most of the companies do not have enough knowledge about the attacks. It has also been found that increased information processing investments are associated with attacks and damages

References

 • Aktürk, E. (2005). Türkiye′de kayıt dışı ekonomi: Sebepleri ve çözüm önerileri, Ekev Akademi Dergisi, 23, 285 – 300.
 • Altuğ, O. (1999). Kayıtdışı ekonomi, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Çavuşoğlu, H., & Pekkaya, M. (2015). Siyasal propaganda araçlarının seçmen tercihine etkisi: Zonguldak örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3), 91- 115.
 • Dülger, M. V. (2004). Bilişim suçları, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Hürriyet. (2012). Türk kızı Şeniz sanal zorba kurbanı. http://www.hurriyet.com.tr/turk-kizi-seniz-sanal-zorba- kurbani-19693094, (Erişim Tarihi: 02.01.2017).
 • Hürriyet. (2017). Siber saldırıların maliyeti 2.1 trilyon dolar. http://www.hurriyet.com.tr/siber-saldirilarin- maliyeti-2-1-trilyon-dolar-40486872, (Erişim Tarihi: 11.09.2017).
 • Ilgın, Y. (1999). Kayıtdışı ekonomi ve Türkiye’deki boyutları, DPT Yayınlanmamış Uzmanlık Tezleri, Yayın No: DPT 2492, Nisan 1999.
 • İHS. (2016). Siber saldırı mağduru küçük şirketlerin %60’ı iflas ediyor. http://www.ihs.com.tr/blog/siber-saldiri- magduru-kucuk-sirketlerin-yuzde-altmisi-iflas-ediyor/, (Erişim Tarihi: 05.06.2017).
 • İnternethaber. (2017). Siber saldırı mı var wanna cry nedir Windows korunma yolları. http://www.internethaber.com/siber-saldiri-mi-var-wanna-cry-nedir-windows-korunma-yollari-foto- galerisi-1777092.htm, (Erişim Tarihi: 10.06.2015).
 • Kara, B. (2016). Türkiye'de haftada 18 bin siber saldırı yaşanıyor. http://www.teknolojioku.com/haber/turkiyede- haftada-18-bin-siber-saldiri- yasaniyor-36749.html (Erişim Tarihi 22.09.2017).
 • Karaman, F. (1999 ). Ekonomik ve sosyal boyutla Türkiye’de kayıt dışı ekonomi, Yeni Türkiye, 5(27).
 • Losby, J. L., Else, J. F., Kingslow, M. E., Edgcomb, E. L., Malm, E. T., & Kao, V. (2002). Informal economy literature assoc.com/images/Informal_Economy_Lit_Review.pdf, (Erişim Tarihi 22.09.2017). Consulting and Research
 • http://www.kingslow
 • Mavral, Ü. (2001). Karapara Kayıtdışı Ekonomi İlişkisi ve Türkiye’ye Yansımaları, Ankara: Vergi Denetmenleri Derneği Yayını.
 • Öğünç, F., & Yılmaz G. (2000). Estimating the underground economy in Turkey, Research and Monetary Policy Department, Central Bank of the Republic of Turkey.
 • Özcan, S. E. (2003). Devlet İç Borçlanması ve Türkiye’de Devlet İç Borçlanmasının Sürdürülebilirliği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özsoylu, A. F. (1994). Kayıtdışı ekonominin etkileri, kim kazanıyor, kim kaybediyor, Ekonomik Forum Dergisi, TOBB 2, 14-17.
 • Öztürk, N. (2006). Ekonomide devletin değişen rolü, Amme idaresi Dergisi, 39(1), 17-38.
 • Sarıkaya, H. E. (2007). Kayıt dışı ekonominin ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye örneği (1980-2005). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, SBE.
 • Sarılı, M. A. (2002). Türkiye’de kayıt dışı ekonominin boyutları, nedenleri, etkileri ve alınması gereken tedbirler, Bankacılar Dergisi, 41, 32-50.
 • Temli, M. (2014). Siber güvenlik ve alınabilecek kurumsal tedbirler, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, BAKKA Bülten 4.
 • Temli, M. (2017). Siber suçların ekonomik boyutu: Zonguldak örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi, SBE.
 • Tiryaki, T., & Gürsoy, T. (2004). Ekonomik suç kavramı ve sigortacılık suçlarının bu açıdan değerlendirilmesi, Sayıştay Dergisi, 55, 53-69.
 • Us, V. (2004). Kayıt dışı ekonomiyi tahmin yöntem önerisi: Türkiye örneği, Tartışma Metni, Türkiye Ekonomi Kurumu. Xtrlarge. (2017). 2016’da online fidye yazılımları ile 1 milyar dolar zarar. (Erişim https://www.xtrlarge.com/2017/03/14/2016-online-fidye-yazilim-milyar-zarar/ Tarihi:18.09.2017).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Management
Journal Section Research Article
Authors

Zafer ÖZTÜRK This is me
Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF


Mehmet PEKKAYA This is me
Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF


Muhammed TEMLİ This is me
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Publication Date December 1, 2017
Application Date October 17, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017, Volume 13, Issue 13

Cite

APA Öztürk, Z. , Pekkaya, M. & Temli, M. (2017). SİBER SALDIRILARIN FİRMALARA ETKİLERİ: ZONGULDAK ÖRNEĞİ . Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi , ICMEB17 Özel Sayısı , 534-546 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijmeb/issue/54601/744492