ISSN: 2147-9208
e-ISSN: 2147-9194
Founded: 2005
Period: Quarterly
Publisher: Zonguldak Bulent Ecevit University
Cover Image
       

International Journal of Management Economics and Business, an official publication of Zonguldak Bulent Ecevit University, publishes scientific studies in the fields of economy, business, finance, labor economics, management, and international relations. The magazine, which has been published since 2005, still has four issues per year in March, June, September, and December.

The short name of the journal is IJMEB (International Journal of Management Economics and Business).

Indexes of the Journal:
PROQUEST ABI / INFORM
EBSCO Host Business Source Complete Database
DOAJ Database
SOBİAD
ASOS Index Database
TR DİZİN Social Sciences Database
Central Bank of the Republic of Turkey Article Database

2022 - Volume: 18 Issue: 1

Research Article

THE IMPACT OF SPARKING LEADERSHIP ON BUSINESS PERFORMANCE PERCEIVED BY THE EMPLOYEES WITH GENDER AND SENIORITY INTERACTION

Research Article

MAINTENANCE OF PROJECT MANAGEMENT AS AN INSTITUTIONAL PRACTICE

Research Article

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetiminde Tedarikçi Değerlendirme Kriterlerinin DEMATEL Yöntemiyle İncelenmesi ve Ahşap Sektöründe Bir Uygulama

Research Article

DÖVİZ KURLARININ VE KREDİ FAİZ ORANLARININ OKUN SEFALET ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Research Article

The Optimal Choice of Export Currency: A Theoretical Approach

Research Article

ÇEVRİM İÇİ KIYAFET SİTELERİNDE ELEKTRONİK HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ

Research Article

E7 ÜLKELERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Research Article

YENİ BİR KAVRAM OLARAK NÖROYÖNETİM: YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAZININDAKİ NÖROBİLİMSEL ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

Research Article

ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ’NİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL SESLİLİĞİN ARACI ROLÜ: VİYANA ÖRNEĞİ

Research Article

YENİ TÜKETİCİLER OLARAK DİJİTAL YERLİLER: Z KUŞAĞINDA ROL MODELİN DAVRANIŞSAL NİYETE ETKİSİ

Research Article

TÜRKİYE’DE COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE GİRİŞİMLERE YAPILAN YATIRIMLARIN ANALİZİ

Research Article

A STUDY TO DETERMINE THE MEDIATING ROLE OF TRAVEL ANXIETY AND HOLIDAY MOTIVATIONS IN THE EFFECT OF FEAR OF COVID-19 ON INTENTION TO TAKE A HOLIDAY

Research Article

COVID-19 SÜRECİNDE BORSALARARASI OYNAKLIK YAYILIMLARI: KIRILGAN BEŞLİ VE GELİŞMİŞ ÜLKE PİYASALARI ÖRNEĞİ

Research Article

TÜRKİYE’DE SPOT VE VADELİ İŞLEM PİYASALARI ARASINDA BİLGİ ETKİNLİĞİ VE ETKİLEŞİM: ÖNCÜL-ARDIL İLİŞKİLER VE VOLATİLİTE İLETİMİ

Research Article

A STUDY ON IMPULSIVE BUYING BEHAVIOUR

Research Article

THE RELATIONSHIP BETWEEN FIVE-FACTOR PERSONALITY TRAITS AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP TENDENCY: THE CASE OF UNIVERSITY STUDENTS

Research Article

YÖNETİCİLERİN Z KUŞAĞINDAN BEKLENTİLERİ VE Z KUŞAĞININ İŞ YAŞAMI BEKLENTİLERİ

Research Article

Fraud Detection by Machine Learning Algorithms: A Case from a Mobile Payment System

Research Article

TÜRKİYE’DE KAMU EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI İLE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN İNSANİ KALKINMA ÜZERİNE ETKİSİ

Research Article

FROM DECENT WORK TO WELL-BEING: A FILM ANALYSIS OF “SORRY WE MISSED YOU”

Research Article

KADINLARIN INSTAGRAM GİYİM MARKA SAYFALARINA KATILIMINA YÖNELİK MARKA FARKINDALIĞI VE GÜVENİNİN AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİME ETKİSİ: Y VE Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Research Article

TÜKETİCİLERİN KAFE VE LOKANTA TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Research Article

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nde Yayınlanan İktisat Makalelerinin Bibliyometrik Analizi

Research Article

YAVAŞ TURİZM BAĞLAMINDA ÖZGÜNLÜK, YERE BAĞLANMA VE DAVRANIŞSAL NİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: HALFETİ ÖRNEĞİ

Research Article

DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK İLE ÇALIŞAN SESLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞTE KENDİNİ YETİŞTİRMENİN ARACILIK ROLÜ, İŞE YABANCILAŞMANIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Review

COVID-19 DÖNEMİNDEKİ AŞIRI FİYATLAMALARA İLİŞKİN TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE REKABET HUKUKU AÇISINDAN ALINAN ÖNLEMLER