ISSN: 2147-9208
e-ISSN: 2147-9194
Founded: 2005
Period: Quarterly
Publisher: Zonguldak Bulent Ecevit University
Cover Image
       

International Journal of Management Economics and Business, an official publication of Zonguldak Bulent Ecevit University, publishes scientific studies in the fields of economy, business, finance, labor economics, management, and international relations. The magazine, which has been published since 2005, still has four issues per year in March, June, September, and December.

The short name of the journal is IJMEB (International Journal of Management Economics and Business).

Indexes of the Journal:
PROQUEST ABI / INFORM
EBSCO Host Business Source Complete Database
DOAJ Database
SOBİAD
ASOS Index Database
TR DİZİN Social Sciences Database
Central Bank of the Republic of Turkey Article Database

2022 - Volume: 18 Issue: 2

Research Article

E7 ÜLKELERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Research Article

ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ’NİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL SESLİLİĞİN ARACI ROLÜ: VİYANA ÖRNEĞİ

Research Article

YENİ TÜKETİCİLER OLARAK DİJİTAL YERLİLER: Z KUŞAĞINDA ROL MODELİN DAVRANIŞSAL NİYETE ETKİSİ

Research Article

TÜRKİYE’DE COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE GİRİŞİMLERE YAPILAN YATIRIMLARIN ANALİZİ

Research Article

A STUDY ON IMPULSIVE BUYING BEHAVIOUR

Research Article

Fraud Detection by Machine Learning Algorithms: A Case from a Mobile Payment System

Research Article

TÜRKİYE’DE KAMU EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI İLE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN İNSANİ KALKINMA ÜZERİNE ETKİSİ

Research Article

TÜKETİCİLERİN KAFE VE LOKANTA TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Research Article

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nde Yayınlanan İktisat Makalelerinin Bibliyometrik Analizi

Review

COVID-19 DÖNEMİNDEKİ AŞIRI FİYATLAMALARA İLİŞKİN TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE REKABET HUKUKU AÇISINDAN ALINAN ÖNLEMLER