International Journal of Management Economics and Business
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-9208 | e-ISSN 2147-9194 | Period Quarterly | Founded: 2005 | Publisher Bulent Ecevit University | http://ijmeb.org/index.php/zkesbe/index


International Journal of Management Economics and Business, an official publication of Zonguldak Bulent Ecevit University, publishes scientific studies in the fields of economy, business, finance, labor economics, management, and international relations. The magazine, which has been published since 2005, still has four issues per year in March, June, September, and December.

The short name of the journal is IJMEB (International Journal of Management Economics and Business).

Indexes of the Journal:
PROQUEST ABI / INFORM
EBSCO Host Business Source Complete Database
DOAJ Database
SOBİAD
ASOS Index Database
TR DİZİN Social Sciences Database
Central Bank of the Republic of Turkey Article Database

International Journal of Management Economics and Business

ISSN 2147-9208 | e-ISSN 2147-9194 | Period Quarterly | Founded: 2005 | Publisher Bulent Ecevit University | http://ijmeb.org/index.php/zkesbe/index
Cover Image


International Journal of Management Economics and Business, an official publication of Zonguldak Bulent Ecevit University, publishes scientific studies in the fields of economy, business, finance, labor economics, management, and international relations. The magazine, which has been published since 2005, still has four issues per year in March, June, September, and December.

The short name of the journal is IJMEB (International Journal of Management Economics and Business).

Indexes of the Journal:
PROQUEST ABI / INFORM
EBSCO Host Business Source Complete Database
DOAJ Database
SOBİAD
ASOS Index Database
TR DİZİN Social Sciences Database
Central Bank of the Republic of Turkey Article Database

Volume 16 - Issue 4 - Dec 31, 2020
 1. TÜRKİYE AÇISINDAN PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI KANALLARININ SVAR ANALİZİ
  Pages 745 - 761
  Asuman KOÇ YURTKUR, Erinç Erkil YALÇIN
 2. KONJONKTÜR DALGALARININ BELİRLEYİCİLERİ: G7 VE E7 ÜLKELERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
  Pages 762 - 793
  Ali Gökhan YÜCEL
 3. ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİN BELİRLEYİCİSİ OLARAK ULUSLARARASI GÖÇ AKIMLARI: TÜRKİYE’DE GİYİM SEKTÖRÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ
  Pages 794 - 816
  Gökhan DEMİRTAŞ, Emel TURAN
 4. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE ENERJİ TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SİMETRİK/ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ
  Pages 817 - 839
  Murat ÇETİN, Tuğba KANTARCI
 5. THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND CAPACITY FOR GENERATING CO2 EMISSIONS: TESTING THE VALIDITY OF THE ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE FOR TURKEY
  Pages 840 - 853
  Murat PÜTÜN, Mehmet SEDAT UĞUR
 6. Analysis of Turkey's Iron-Steel Industry in The World Trade
  Pages 854 - 869
  Hayrettin KESGİNGÖZ, Muharrem YELDAN, Umut GÜÇLÜ
 7. VERGİ YÜKÜ VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN MEKÂNSAL EKONOMETRİK MODELLERLE ANALİZİ
  Pages 870 - 890
  Anıl ERALP, Serdar ŞAHİN, Yüksel ÇAĞDAŞ
 8. FACTORS AFFECTING EXTERNAL DEBT IN TRANSITION ECONOMIES: THE CASE OF CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS
  Pages 891 - 909
  Ersin Nail SAĞDIÇ, Fazlı YILDIZ
 9. THE INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN CORRUPTION PERCEPTION INDEX AND GDP IN THE CASE OF THE BALKANS
  Pages 910 - 923
  İ̇brahim Emre GÖKTÜRK, Hüseyin Serdar YALÇINKAYA
 10. IMPROVEMENT OF TRANSPORTATION ROUTES IN MUNICIPALITIES BY DNA COMPUTATION METHOD
  Pages 924 - 937
  Salih Serkan KALELİ, Mehmet BAYGIN, Abdullah NARALAN
 11. KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN GÖREV VE BAĞLAMSAL PERFORMANS İLE İLİŞKİSİ: İŞ TUTUMLARININ ARACILIK ROLÜ
  Pages 938 - 953
  Eda ÇAM, Meral ELÇİ, Büşra MÜCELDİLİ
 12. AKILLI KENTLER VE YAŞAM LABORATUVARLARI (LIVING LABS): BAŞAKŞEHİR YAŞAM LABORATUVARI ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME
  Pages 954 - 975
  Levent MEMİŞ, Hülya KÜÇÜK BAYRAKTAR
 13. TÜRKİYE’DE EV-DIŞI YEMEK YEME ALIŞKANLIĞININ ANALİZİ
  Pages 976 - 988
  Onur DEMİREL, Selim Adem HATIRLI
 14. KARBON FİYATLARININ SİMETRİK VE ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ İLE ANALİZİ
  Pages 989 - 1012
  Mehmet Fatih BAYRAMOĞLU, Tezcan ABASIZ, Mehmet ERGÜN
 15. HASTANELERDE KURUMSALLAŞMANIN PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞE YABANCILAŞMANIN ROLÜ
  Pages 1013 - 1028
  Koray KOPUZ, Emre İŞÇİ
 16. MARKA ADININ TÜKETİCİLERİN MARKA TERCİHİNE ETKİSİ: TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ADLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 1029 - 1042
  Tamer BARAN
 17. TECHNOLOGY READINESS AND TECHNOLOGY ACCEPTANCE OF ACADEMIC STAFFS
  Pages 1043 - 1058
  Hülya BAKIRTAŞ, Cemil AKKAŞ
Indexes and Platforms