Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Mekânı Üreten Toplumsal Pratiklerin Sürekliliği: Mardin Çarşısı'nda Bir Terzi

Year 2022, Volume 3, Issue 2, 39 - 49, 31.10.2022

Abstract

Toplumsal pratiklerle yeniden üretilen mekân, zamandan bağımsız değildir. Mekânın ve zamanın birbirine göreli olduğu düşünüldüğünde mekânı üreten toplumsal pratiklerin de sürekliliğinden söz etmek gerekir. Bu yaklaşımla mekân, tarihsel perspektiften ele alınmalıdır. Bu kapsamda, çalışmada öncelikle mekân ve zaman kavramları toplumsal pratikler bağlamında incelenmiş, daha sonra mekânın toplumsal pratiklerle üretimi bir toplumsal tarih anlatısı ile örneklendirilmiştir. Şehirlerdeki toplumsal üretimin en yoğun yaşandığı yerlerden birinin ticaret mekânları olduğu düşüncesiyle araştırma alanı olarak yüzyıllardan beri canlılığını korumuş Mardin Çarşısı seçilmiştir. Bugün de söz konusu çarşıda tarihsel geçmişin izleri mimari ve sosyal yaşam pratiklerinde görülebilmektedir. Bu bağlamda, Mardin Çarşısı'nda bir terzi ile görüşme yapılarak, terzinin iş yerinde nasıl bir yaşam geçirdiğiyle ilgili anıları toplanmaya çalışılmıştır. Bunun yanında terzihanenin geleneksel yöntemlerle mevcut mimari özellikleri belgelenmiş ve güncel fotoğrafları çekilmiştir. Yapılan bu çalışmada mekânın toplumsal üretimini görmeye çalışmak için, Mardin Çarşısı'nda bir terzi örneğinde mekânın fizikselliğinin gündelik yaşamla kesiştiği bölge üzerinde durmak amaçlanmıştır.

References

 • Alioğlu, E. F., (2000). Mardin Şehir Dokusu ve Evler, İstanbul: Tarih Vakfı.
 • Aydın, S., Emiroğlu, K., Özel, O., Ünsal, S., (2019). Mardin Aşiret-Cemaat-Devlet, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Bal, H., (2017). Sosyolojide Yöntem ve Araştırma Teknikleri, Bursa: Sentez.
 • Bauman, Z., (2017). Akışkan Modernite, Çev.: Sina Okan Çavuş, İstanbul: Can.
 • Böke, K., (Ed.) (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, İstanbul: Alfa.
 • Çetin, A., (2009). Memlûk Devleti'nin Kuzey Sınırı, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Davis, W., (2020). Yol Bilenler, Çev.: Akın Terzi, İstanbul: Kolektif.
 • Göyünç, N., (1991). XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. Lefebvre, H., (2014). Mekânın Üretimi, Çev.: Işık Ergüden, İstanbul: Sel.
 • Smith, N., (2021). Eşitsiz Gelişim, Çev.: Esin Soğancılar, İstanbul: Sel.

Continuity of Social Practices Producing the Space: A Tailor In The Mardin Bazaar

Year 2022, Volume 3, Issue 2, 39 - 49, 31.10.2022

Abstract

The space, which is reproduced by social practices, is not independent of time. Considering that space and time are relative to each other, it is necessary to talk about the continuity of the social practices that produce space. In this case, the issues must be approached from historical perspective. In this context, the concepts of space and time have been examined in the context of social practices, and then the production of space with social practices has been exemplified by a social history narrative. The Mardin Bazaar, which has been chosen as a research area with the idea that one of the most intense social production places in cities is the place of trade, is a place of trade that has maintained its vitality for centuries. Today, it is still possible to see the traces of the historical past in the mentioned bazaar. In this context, a meeting with a tailor has been held in the Mardin Bazaar and the memories of the tailor's life have been tried to be collected. In addition, the existing architectural features of the tailor shop have been documented and current photographs have been taken. In this study, it is aimed to focus on the area where the physicality of the space intersects with daily life, in the example of a tailor in Mardin Bazaar, in order to try to see the social production of the space.

References

 • Alioğlu, E. F., (2000). Mardin Şehir Dokusu ve Evler, İstanbul: Tarih Vakfı.
 • Aydın, S., Emiroğlu, K., Özel, O., Ünsal, S., (2019). Mardin Aşiret-Cemaat-Devlet, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Bal, H., (2017). Sosyolojide Yöntem ve Araştırma Teknikleri, Bursa: Sentez.
 • Bauman, Z., (2017). Akışkan Modernite, Çev.: Sina Okan Çavuş, İstanbul: Can.
 • Böke, K., (Ed.) (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, İstanbul: Alfa.
 • Çetin, A., (2009). Memlûk Devleti'nin Kuzey Sınırı, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Davis, W., (2020). Yol Bilenler, Çev.: Akın Terzi, İstanbul: Kolektif.
 • Göyünç, N., (1991). XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. Lefebvre, H., (2014). Mekânın Üretimi, Çev.: Işık Ergüden, İstanbul: Sel.
 • Smith, N., (2021). Eşitsiz Gelişim, Çev.: Esin Soğancılar, İstanbul: Sel.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Urban Studies
Journal Section Research Articles
Authors

Aslıhan Ece PAKÖZ> (Primary Author)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4806-077X
Türkiye

Publication Date October 31, 2022
Submission Date August 30, 2022
Acceptance Date October 8, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Paköz, A. E. (2022). Mekânı Üreten Toplumsal Pratiklerin Sürekliliği: Mardin Çarşısı'nda Bir Terzi . International Journal of Mardin Studies , 3 (2) , 39-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijms/issue/73300/1168631