BibTex RIS Cite

GERÇEK EYLEM OLARAK NÖROPAZARLAMA: TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI UYGULAMASI

Year 2016, Volume: 3 Issue: 5 - JUNE, 71 - 86, 30.05.2016
https://doi.org/10.20860/ijoses.45248

Abstract

İnsan odaklı ve insan davranışları ile ilgili yürütülmekte olan bilimsel araştırmalar birey davranışının sırf zihin tarafından yönetilmediğini, duygularla da idare edildiğini ortaya koymaktadır. Söz konusu bilimsel araştırma sonuçlarının ve geleneksel pazarlamanın elde ettiği bilgilerin birleşimi neticesinde “Nöropazarlama” adı verilen yeni bilim alanı geliştirilmiştir. Nöropazarlama, bireylerin duygusal biokimyasını açıklayarak pozitif uyarıcılar vasıtasıyla tüketicilerin 5 duyu organını etkilemenin kılavuzunu verebilmektedir. Nöropazarlama nörobilim, bilişsel psikoloji ve pazarlamanın bulgu ve tekniklerini kullanarak tüketici davranışlarını araştırmanın yeni bir yaklaşımıdır. Beyindeki işlevlerin direkt ölçülmesi yoluyla tüketicileri  ve tüketicilerin pazarlama uyarıcılarına nasıl tepki verdiklerini daha iyi anlayabilmek nöropazarlamanın amacı olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada yeni  keşfedilen, ancak pazarlama dünyasında henüz yaygın olarak  kullanılmayan, tamamen yeni ve karmaşık bir disiplin olan “Nöropazarlama” ele alınmaktadır. Geleneksel pazarlama, genel psikoloji ve nöroloji alanlarının entegrasyonu  sonucunda meydana gelen  Nöropazarlama ile ilgili konular modern toplumunun  karşılaştığı en  karmaşık ve tartışmalı sorunları arasında yer almaktadır. Dolayısıyla araştırmanın sınırlılıkları göz önunde bulundurularak  bu sorunları incelemek ve çözum  yollarını bulmaya çalışmak araştırma konusunun önemini  ifade etmektedir.

References

 • Kaynakça
 • • Ariely D. ve Berns G. S. (2010). “Neuromarketing: the Hope and Hype of Neuroimaging in Business”, Nature Reviews Neuroscience, Vol.11, No. 4.
 • • Belden S. R.A. (2008). “Neuroeconomics and Neuromarketing. Practical Applications and Ethical Concerns”, Journal of Mind Theory,Vol. 0, No. 2.
 • • Carr N. (2008). “Neuromarketing Could Make Mind Reading the Ad-Man's Ultimate Tool”, The Guardian. [URL: http://www.commercialalert.org/issues/cul ture/neuromarketing/neuromarketing-could-makemind-reading-the-ad-mans-ultimate-tool], 22 Ocak 2016.
 • • Cronk B. C. (2008). How to Use SPSS: A Step-by-Step Guide to Analysis and Interpretation, 5.Edition, USA, Pyrczak Publishing.
 • • Damasio A. R. (2000). The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness, New York: Harvest Books.
 • • Data Analysis. “Pearson's Correlation Coefficient”, UWE Bristol. [URL: http://learntech.uwe.ac.uk/da/Default.aspx?pageid=1442], 30 Mart 2016.
 • • Durmuş B., Yurtkoru S. E. ve Çinko M. (2013). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, 5.Baskı, İstanbul, Beta.
 • • Düşünmek Sanattır (2008). “Neuro Marketing”. [URL: https://marketrend.wordpress.com/2008/11/16/neuro-marketing/], 15 Ocak 2016.
 • • Guild of Marketers. “Demystifying Neuromarketing”, Information Resource. [URL: http://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/demistifikatsijanejjromarketinga/], 18 Ocak 2016.
 • • Hair J. F., Black W. C., Babin B. J. ve Anderson, Rolph E. (2010). Multivariate Data Analysis, 7.Edition, Pearson Prentice Hall.
 • • Kaya M. (2013). “Platon’un Ruh Kuram”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: XV, No. 1.
 • • Krugman H. E. (1971). “Brain Wave Measures of Media İnvolvement”, Journal of Advertising Research, Vol 11, No.1.
 • • Marketing Library (2010). “Neuromarketing: Myths, Realistic Goals and Traps”, Information Resource. [URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-around /science/neuromarketing.htm], 16 Ocak 2016.
 • • Lewis D. (2015). The Brain Sell. When Science Meets Shopping, London-Boston, Nicholas Brealey Publishing.
 • • Lindstrom M. (2010) Buyology. Truth and Lies About Why We Buy, New York, Doubleday.
 • • Sykes A. O. “The Inaugural Coase Lecture. An Introduction to Regression Analysis”, Chicago Working Paper in Law & Economics.
 • • Traindl A. (2009). Neuromarketing, 3.Edition, German, Trauner Verlag.
 • • Türkçe İstatistik Rehberi (2006). Çoklu Regresyon Istatistikleri”, Nicel araştırma seminerlerinin offline linkleri. [URL: http://istatistik.gen.tr/regresyon-analizi/], 14 Nisan 2016.
 • • Weinstein S. Weinstein C. ve Dmzdenko R. “Brain Wave Analysis”, Psychology & Marketing, Vol 1, No.1, 2006.
 • • 23∕2∕1995 tarihli ve 4407 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (RG.:8∕3∕1995, sy. 22221).

NEUROMARKETING AS A REAL ACTION: CONSUMER BEHAVIOR IMPLEMENTATION

Year 2016, Volume: 3 Issue: 5 - JUNE, 71 - 86, 30.05.2016
https://doi.org/10.20860/ijoses.45248

Abstract

Based on research done on human and human’s behavior, it has been revealed that, individual’s action are not governed only the humans’ consciousness but by the emotions too. Due to the integration of the results of these studies and traditional marketing has been released new research field as a "neuromarketing". Neuromarketing determines the biochemistry of human emotions. Thereby giving instructions for effective influence on organs of perception.Neuromarketing suited to the study of consumer behavior of the person using the achievements of neuroscience , cognitive psychology , and marketing. The aim of neuromarketing is a better understanding of the consumer and its responses to various marketing stimulants. The subject of this scientific-research is relatively new and still mysterious discipline as neuromarketing. Neuromarketing is the integration of such sciences as traditional marketing , general psychology and neuroscience.Thus, neuromarketing is one of the most controversial and complex issues of contemporary society.In this regard, taking into account limitations related to the study of these problems and search methods for solving defined as the relevance and importance of the topic.

References

 • Kaynakça
 • • Ariely D. ve Berns G. S. (2010). “Neuromarketing: the Hope and Hype of Neuroimaging in Business”, Nature Reviews Neuroscience, Vol.11, No. 4.
 • • Belden S. R.A. (2008). “Neuroeconomics and Neuromarketing. Practical Applications and Ethical Concerns”, Journal of Mind Theory,Vol. 0, No. 2.
 • • Carr N. (2008). “Neuromarketing Could Make Mind Reading the Ad-Man's Ultimate Tool”, The Guardian. [URL: http://www.commercialalert.org/issues/cul ture/neuromarketing/neuromarketing-could-makemind-reading-the-ad-mans-ultimate-tool], 22 Ocak 2016.
 • • Cronk B. C. (2008). How to Use SPSS: A Step-by-Step Guide to Analysis and Interpretation, 5.Edition, USA, Pyrczak Publishing.
 • • Damasio A. R. (2000). The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness, New York: Harvest Books.
 • • Data Analysis. “Pearson's Correlation Coefficient”, UWE Bristol. [URL: http://learntech.uwe.ac.uk/da/Default.aspx?pageid=1442], 30 Mart 2016.
 • • Durmuş B., Yurtkoru S. E. ve Çinko M. (2013). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, 5.Baskı, İstanbul, Beta.
 • • Düşünmek Sanattır (2008). “Neuro Marketing”. [URL: https://marketrend.wordpress.com/2008/11/16/neuro-marketing/], 15 Ocak 2016.
 • • Guild of Marketers. “Demystifying Neuromarketing”, Information Resource. [URL: http://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/demistifikatsijanejjromarketinga/], 18 Ocak 2016.
 • • Hair J. F., Black W. C., Babin B. J. ve Anderson, Rolph E. (2010). Multivariate Data Analysis, 7.Edition, Pearson Prentice Hall.
 • • Kaya M. (2013). “Platon’un Ruh Kuram”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: XV, No. 1.
 • • Krugman H. E. (1971). “Brain Wave Measures of Media İnvolvement”, Journal of Advertising Research, Vol 11, No.1.
 • • Marketing Library (2010). “Neuromarketing: Myths, Realistic Goals and Traps”, Information Resource. [URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-around /science/neuromarketing.htm], 16 Ocak 2016.
 • • Lewis D. (2015). The Brain Sell. When Science Meets Shopping, London-Boston, Nicholas Brealey Publishing.
 • • Lindstrom M. (2010) Buyology. Truth and Lies About Why We Buy, New York, Doubleday.
 • • Sykes A. O. “The Inaugural Coase Lecture. An Introduction to Regression Analysis”, Chicago Working Paper in Law & Economics.
 • • Traindl A. (2009). Neuromarketing, 3.Edition, German, Trauner Verlag.
 • • Türkçe İstatistik Rehberi (2006). Çoklu Regresyon Istatistikleri”, Nicel araştırma seminerlerinin offline linkleri. [URL: http://istatistik.gen.tr/regresyon-analizi/], 14 Nisan 2016.
 • • Weinstein S. Weinstein C. ve Dmzdenko R. “Brain Wave Analysis”, Psychology & Marketing, Vol 1, No.1, 2006.
 • • 23∕2∕1995 tarihli ve 4407 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (RG.:8∕3∕1995, sy. 22221).

Details

Journal Section Research Articles
Authors

Aiman BAYASSOVA This is me

Halim KAZAN

Publication Date May 30, 2016
Submission Date April 30, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 3 Issue: 5 - JUNE

Cite

APA BAYASSOVA, A., & KAZAN, H. (2016). GERÇEK EYLEM OLARAK NÖROPAZARLAMA: TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI UYGULAMASI. Uluslararası Sosyal Ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(5), 71-86. https://doi.org/10.20860/ijoses.45248

IndexesIndexesINDEX COPERNİCUS [ICI], Eurasian Scientific Journal Index [ESJI], ISAM [Makaleler Veri Tabanı], SOBIAD, Scilit, İdeal Online
tarafından dizinlenmekte.

TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.