e-ISSN: 2148-8673
Founded: 2014
Publisher: Selim Hilmi ÖZKAN
Cover Image
 The International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES) is an international, peer-reviewed journal that includes authentic research in the social and educational field.
The International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES) is published twice a year, these months being June and December.
Our journal includes scientific articles in Turkish and English. When it is regarded as necessary, special issues may be published during the year.
In the International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES), the author(s) are responsible for the views and opinions that they express in their scientific articles.
All publication rights of the articles that are sent to be published, and are accepted by the editorial board after the positive feedback from the two peers, belong to the International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES).
The International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES) organizes or supports in-country or abroad academic conferences, symposiums, workshops, etc. It includes the full versions of the proclamations that are submitted in these studies, only if it is not published elsewhere.
Depending upon the peer assessments, the appraisal process of the journal is a maximum of 3 months for every individual article.

NOW AVAILABLE - Online submission: Articles for publication in International Journal of Social and Educational Sciences can be submitted online through Editorial Manager, please click here.ANNOUNCEMENTS

Periods

The International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES) is published twice a year, these months being June and December.
EVENTS

VII. ULUSLARARASI AHİLİK SEMPOZYUMU

Geçmişten Günümüze Esnaf ve Sanatkârlık

27-29 Eylül 2024, Kırşehir

Birinci Duyuru

Değerli Meslektaşlarımız,

27-29 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. Ticaret Bakanlığı’nın himayelerinde ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz VII. Uluslararası Ahilik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Esnaf ve Sanatkârlık konulu sempozyumu sizlere duyurmanın sevinci içindeyiz.

“Uluslararası Ahilik Sempozyumu” adı altında daha önce düzenlediklerimizin devamı olan bu sempozyum çerçevesinde, ahlak ve sanatı, İslam inancı ve Türk örf-ananeleri ile birleştirerek toplum hayatına bir nizam veren Ahilik teşkilâtı bağlamında geçmişten günümüze esnaf ve sanatkârlar konusu ele alınacaktır. Temelleri Ahi Evran tarafından Anadolu’da atılan Ahilik teşkilatının, kültürünün ve geleneğinin esnaf ve sanatkârlarımızın tarihinde şüphesiz önemli bir yeri vardır. Bu bakımdan sempozyumda tarihî süreç içinde Ahiliğin esnaf ve sanatkârlar tarihindeki yeri, esnaf ve sanatkârların yönetimi, bu yönetimde rol oynayan âmiller, muhtelif esnaf dalları, bu dalların oluşumu, bu dalları icra eden esnaf ve sanatkârların yetişme usulleri ve meslek sahibi olmaları gibi konular üzerinde durulacaktır.

Belirtilen hususlar çerçevesinde “VII. Uluslararası Ahilik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Esnaf ve Sanatkârlık”ı konu alan bu sempozyum, oturumlar ve paneller hâlinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyuma sunulacak bildiriler, Sempozyum Seçici Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra tema ve içeriklerine uygun olarak programda yer alacaktır.

Sempozyuma 50 bildirinin kabul edilmesi planlanmaktadır. Bildirilerin özgün, daha önce temas edilmemiş konularla ilgili ve bilim âleminde ilgi uyandıracak nitelikte olması tercih nedenidir. Sempozyumda yüksek bir seviyenin yakalanması amacıyla bildirilerin seçimi ve sayısıyla ilgili tasarruf yetkisi Seçici Kurul’a aittir.

IndexesIndexesINDEX COPERNİCUS [ICI], Eurasian Scientific Journal Index [ESJI], ISAM [Makaleler Veri Tabanı], SOBIAD, Scilit, İdeal Online
tarafından dizinlenmekte.

TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.