Research Article
BibTex RIS Cite

Nature Awareness in Early Childhood

Year 2023, Issue: 20 - December, 2023, 22 - 38, 15.12.2023
https://doi.org/10.20860/ijoses.1351524

Abstract

Early childhood, between the ages of 0-6 (0-72 months), is a period during which a child's development is rapid, and they are ready to learn many things. This period has a significant impact on the child's later life and is also a critical time for instilling a love for nature and environmental awareness. Interacting with nature at an early age leads to positive outcomes, not only for the child's healthy development but also for fostering awareness, connection, and ecological responsibility towards nature. The purpose of this study is to determine how preschool children perceive nature. The sample of the research consists of 23 children attending preschool educational institutions. The data collected from the sample group were subjected to content analysis to reach the research findings. The data set in the study consists of nature drawings by children and semi-structured interview forms administered by teachers to children. Interview data and children's drawings were analyzed using content analysis, a quantitative data analysis method. In the second stage, codes were created from the open-ended responses to the children's questions and the drawings they made. These codes were then grouped and organized into themes based on their meanings. According to the findings obtained from the research, for children, nature is an environment separate from human life, distant, where animals and plants exist. They possess a more object-centered understanding of nature, focusing on basic relationships in nature. In this context, it is recommended to incorporate outdoor nature activities into the preschool curriculum and transform nature into a learning and living space for the child through these experiences.

References

 • Keliher, V. (1997). Children's perceptions of nature. International Research In Geographical and Environmental Education, 6, 240-243.
 • Akyüz, Y. (2019). Eğitimde çocuk-doğa ve çevre korunması ilişkileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(12), 85-96.
 • Änggård, E. (2010). Making use of" nature" in an outdoor preschool: Classroom, home and fairyland. Children, Youth and Environments, 1(20), 4-25.
 • Arabacı, N., & Gök, N. F. (2021). Art Education and Its Importance in Early Childhood. Z. B. Kostova, & K. K. Duisenbaevna içinde, Devolopmets in Educational sciences (s. 164-176). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.
 • Ayvacı, H. Ş., Bülbül, S., & Bebek, G. (2021). Okul öncesi dönem çocuklarının çevre sorunları kavramına yönelik metaforik algıları ve görüşleri. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 117-132.
 • Ballantyne, R., & Packer, J. (2002). Nature-based excursions: School students' perceptions of learning in natural environments. International research in geographical and environmental education,. 3(11), 218-236.
 • Berg, , B. L., & Lune, H. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Editör, Aydın, H., Eğitim Yayınları. Konya: Eğitim Yayınları.
 • Budianto, I. I., & Thorsch, J. A. (2002). There go those kids in nature. Science and Children, 1(40), 36.
 • Chawla, L. (2006). Research methods to investigate significant life experiences: review and recommendationsReprinted from Environmental Education Research (1998) 4(4), pp. 383–397. Environmental Education Research, 3/4(12), 359-374.
 • Civelek , P., & Özyılmaz Akamca, G. (2017). Açık Alan Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Ait Kazanımlarının Gelişimine Etkisi. Electronic Turkish Studies(12/18), 173-194.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma Yöntemleri. Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.
 • Çecen, F. (2018). Çocuğun Gelişim Basamaklarina Göre Figürleri Ele Alma Biçimleri. . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 10(5), 60-83.
 • Çukur, D., & Özgüner, H. (2008). Role of playground design to encourage nature awareness among children in urban areas. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2(Seri A), 177-187.
 • Düzenli, T., & Deniz, L. (2019). Okulöncesi Çocuk Resimlerinde Çevre Algısı: Kayseri İli Örneği. BEYDAĞI 1. Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (s. 178-186). Malatya: Kongre Kitabı.
 • Erentay, N., & Erdogan, M. (2017). Nature education in 22 steps: A model proposal. In M. Costa, B. Dorrío, & P. Michaelides, Selected Papers on Hands-on Science II (pp. 244-251). Vila Verde, Portugal: Hands-on Science Network.
 • Ernst, J. (2014). Early childhood educators’ use of natural outdoor settings as learning environments: an exploratory study of beliefs, practices, and barriers. Environmental Education Research, 6(20), 735-752.
 • Eskidemir , M. S., Tutkun Yaşar, F., & Yıldıldırım, G. (2023). Çocukların gözünden doğa. EDUCATIONE, 2(1), 34-53.
 • Flowers, A. A., Carrollb, J. P., Green, G. T., & Larson, L. R. (2015). Using art to assess environmental education outcomes. Environmental Education Research, 6(21), 846-864.
 • Froebel, K., Sturrock, R. D., Reynolds, P., Grennan, A., Roxburgh, A., & Macsween, R. N. (1979). In-vitro reactions of lymphocytes in rheumatoid arthritis and other rheumatic diseases. Annals of the Rheumatic Diseases, 6(38), 535-543.
 • Gulay, H., & Ekici, G. (2010). MEB okul öncesi eğitim programının çevre eğitimi açısından analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(7), 74-84.
 • Gulay, Hülya; Öznacar, Mehmet Duran. (2010). Okul Öncesi Dönem Çocukları için Çevre Eğitimi Etkinlikleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Guzelyurt, T., & Özkan, Ö. (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimine İlişkin Görüşleri: Durum Çalışması. Turkish Studies, 651-668.
 • Gülay, H., & Ekici , G. (2010). MEB okul öncesi eğitim programının çevre eğitimi açısından analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(7), 74-84.
 • Gülay, H., & Öznacar, M. D. (2010). Okul Öncesi Dönem Çocukları için Çevre Eğitimi Etkinlikleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Güzelyurt, T., & Özkan , Ö. (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimine İlişkin Görüşleri Durum Çalışması. Turkish Studies, 11(13), 651-668.
 • Kıldan, O., & Pektaş, M. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Fen Ve Doğa İle İlgili Konuların Öğretilmesinde Okulöncesi Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(10), 113-127.
 • Köşker, N. (2019). Okulöncesi çocuklarında doğa algısı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(19), 294-308.
 • Laely, K., Madyawati, L., Hermahayu, H., Rizki, S. F., & Chomisah, C. (2023). Implementation outdoor learning activities (OLA) to develop early childhood language skills. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 1(7), 787-795.
 • Louv, R. (2010). Last Child in the Woods: Saving our Children from Nature-Deficit Disorder (Main). London: United Kingdom: Algonquin.
 • Lyon, G. R. (1998). Why reading is not a natural process. Educational leadership, 6(55), 14-18.
 • McCormick, C. A. (2022). The importance of sensory experiences for young children (Doctoral dissertation). Sacramento, USA: California State University.
 • MEB, M. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Gelen Müdürlüğü. Migliarese, N. L. (2008). Researching the child-nature connection. California State Parks.
 • Mitchell, D., Tippins, D. J., Kim, J. A., Perkins, G. D., & Rudolph, H. A. (2016). Last Child in the Woods: An Analysis of Nature, Child, and Time through a Lens of Eco-Mindfulness. In Mindfulness and educating citizens for everyday life. M. Powietrzynska, & K. Tobin içinde, Mindfulness and Educating Citizens for Everyday Life, (s. 135-158). Sense Publishers.
 • Mol, S. (2019). Okul öncesi dönemdeki çocukların doğa algılarının resimler yoluyla incelenmesi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özsoy, S. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Algılarının Çizdikleri Resimler Aracılığı ile İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1117-1139.
 • Öztürk, A., & Bayrak, D. (2017). Anaokullarindaki Doğal Mekân Ve Materyallerin Çocuk Gelişimindeki Yeri. Social Sciences, 12(1), 25-36.
 • Philip, H. R. (2022, May). Integration of ‘Mindfulness’ into preschool practices: way to enhance children’s and educator’s well-being (Doctoral dissertation). Iceland: Sigilum University of Iceland.
 • Shih, Y.-H. (2020). Life education for young children in Taiwanese preschools: meaning, aspects and teaching methods. Universal Journal of Educational Research, 4(8), 1246-1251.
 • Taner, M. S. (2019). Işık Kirliliği Ölçümü İçin Okullarda Yapılabilecek Deneysel Bir Etkinlik Önerisi. Anadolu Öğretmen Dergisi, 1(3), 74-84.
 • Taşkın, Ö., & Şahin, B. (2008). Çevre" kavramı ve altı yaş okul öncesi çocuklar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 12.
 • Temiz, Z., & Karaarslan Semiz, G. (2018). Combining art activities and nature in pre-school education. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 3(2), 556-570.
 • Türkdoğan, G. (2017). İnsan doğa ilişkisi bağlamında 1960 sonrası sanatta doğaya yönelimler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi (Doktora Tezi).
 • Vodopivec, J. L. (2010). Teaching and learning in kindergarten. US-China Education Review, 12(7), 98-105.
 • Wee, S. J., Kim, S. J., Chung, K., & Kim, M. (2022). Development of children’s perspective-taking and empathy through bullying-themed books and role-playing. Journal of Research in Childhood Education, 1(36), 96-111.
 • Wei , D. (2020, May). The Effects of Earth-Conscious Art Materials on Early Childhood Montessori Students Environmental Awareness. MAED degree. Minnesota, St. Paul, USA: Saint Catherine University.
 • Yalçın, E., & Demir, H. (2014). Türkiye’de çevre eğitimi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi(2), 7-18.
 • Yaşar, M., İnal, G., Kaya, Ü. Ü., & Uyanık, Ö. (2012). Çocuk gözüyle tabiat anaya geri dönüş. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 30-40.
 • Yıldırım, G., & Akamca, G. Ö. (2017). The effect of outdoor learning activities on the development of preschool children. South African journal of education,, 2(37).
 • Yunker, M., Orion, N., & Lernau, H. (2011). Merging playfulness with the formal science curriculum in an outdoor learning environment. Children, Youth and Environments, 2(21), 271-293.

Erken Çocukluk Döneminde Doğa Farkındalığı

Year 2023, Issue: 20 - December, 2023, 22 - 38, 15.12.2023
https://doi.org/10.20860/ijoses.1351524

Abstract

Erken çocukluk (0-72 ay) döneminde çocuğun gelişimi hızlıdır ve bu dönemde çocuğun ileriki yaşamı için gerekli olan pek çok becerinin ve kazanımlarının temeli atılır. Bu dönem, çocukların doğa sevgisi ve doğa bilincinin kazandırılması açısından da önemli bir dönemdir. Erken yaşlarda doğa ile etkileşim; çocuğun sağlıklı gelişiminin yanı sıra doğaya karşı farkındalık, bağlılık ve ekolojik sorumluluğun gelişmesi açısından olumlu sonuçlara yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi çocuklarının doğayı nasıl algıladıklarını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 23 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri setini çocuklar tarafından çizilen doğa resimleri ve öğretmen tarafından çocuklara uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formları oluşturmaktadır. Veri analizinin ilk aşamasında, görüşme verileri ve çocukların çizdikleri resimler, nicel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. İkinci aşamada çocukların açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar ve çizdikleri resimlerden kodlar oluşturulmuş ve kodlar anlamlarına göre gruplandırılarak temalar oluşturulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre çocuklar için doğa, hayvanların ve bitkilerin bulunduğu, insan yaşamının dışında, uzakta bir ortamdır. Doğadaki temel ilişkiler hakkında daha çok nesne odaklı bir doğa anlayışına sahiptirler. Bu bağlamda sınıf ve okul dışı doğa etkinliklerinin okul öncesi öğretim programının içeriğine dâhil edilmesi ve doğanın çocuk için bu deneyimler yoluyla bir öğrenme ve yaşam alanı haline dönüştürülmesi önerilmektedir.

References

 • Keliher, V. (1997). Children's perceptions of nature. International Research In Geographical and Environmental Education, 6, 240-243.
 • Akyüz, Y. (2019). Eğitimde çocuk-doğa ve çevre korunması ilişkileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(12), 85-96.
 • Änggård, E. (2010). Making use of" nature" in an outdoor preschool: Classroom, home and fairyland. Children, Youth and Environments, 1(20), 4-25.
 • Arabacı, N., & Gök, N. F. (2021). Art Education and Its Importance in Early Childhood. Z. B. Kostova, & K. K. Duisenbaevna içinde, Devolopmets in Educational sciences (s. 164-176). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.
 • Ayvacı, H. Ş., Bülbül, S., & Bebek, G. (2021). Okul öncesi dönem çocuklarının çevre sorunları kavramına yönelik metaforik algıları ve görüşleri. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 117-132.
 • Ballantyne, R., & Packer, J. (2002). Nature-based excursions: School students' perceptions of learning in natural environments. International research in geographical and environmental education,. 3(11), 218-236.
 • Berg, , B. L., & Lune, H. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Editör, Aydın, H., Eğitim Yayınları. Konya: Eğitim Yayınları.
 • Budianto, I. I., & Thorsch, J. A. (2002). There go those kids in nature. Science and Children, 1(40), 36.
 • Chawla, L. (2006). Research methods to investigate significant life experiences: review and recommendationsReprinted from Environmental Education Research (1998) 4(4), pp. 383–397. Environmental Education Research, 3/4(12), 359-374.
 • Civelek , P., & Özyılmaz Akamca, G. (2017). Açık Alan Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Ait Kazanımlarının Gelişimine Etkisi. Electronic Turkish Studies(12/18), 173-194.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma Yöntemleri. Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.
 • Çecen, F. (2018). Çocuğun Gelişim Basamaklarina Göre Figürleri Ele Alma Biçimleri. . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 10(5), 60-83.
 • Çukur, D., & Özgüner, H. (2008). Role of playground design to encourage nature awareness among children in urban areas. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2(Seri A), 177-187.
 • Düzenli, T., & Deniz, L. (2019). Okulöncesi Çocuk Resimlerinde Çevre Algısı: Kayseri İli Örneği. BEYDAĞI 1. Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (s. 178-186). Malatya: Kongre Kitabı.
 • Erentay, N., & Erdogan, M. (2017). Nature education in 22 steps: A model proposal. In M. Costa, B. Dorrío, & P. Michaelides, Selected Papers on Hands-on Science II (pp. 244-251). Vila Verde, Portugal: Hands-on Science Network.
 • Ernst, J. (2014). Early childhood educators’ use of natural outdoor settings as learning environments: an exploratory study of beliefs, practices, and barriers. Environmental Education Research, 6(20), 735-752.
 • Eskidemir , M. S., Tutkun Yaşar, F., & Yıldıldırım, G. (2023). Çocukların gözünden doğa. EDUCATIONE, 2(1), 34-53.
 • Flowers, A. A., Carrollb, J. P., Green, G. T., & Larson, L. R. (2015). Using art to assess environmental education outcomes. Environmental Education Research, 6(21), 846-864.
 • Froebel, K., Sturrock, R. D., Reynolds, P., Grennan, A., Roxburgh, A., & Macsween, R. N. (1979). In-vitro reactions of lymphocytes in rheumatoid arthritis and other rheumatic diseases. Annals of the Rheumatic Diseases, 6(38), 535-543.
 • Gulay, H., & Ekici, G. (2010). MEB okul öncesi eğitim programının çevre eğitimi açısından analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(7), 74-84.
 • Gulay, Hülya; Öznacar, Mehmet Duran. (2010). Okul Öncesi Dönem Çocukları için Çevre Eğitimi Etkinlikleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Guzelyurt, T., & Özkan, Ö. (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimine İlişkin Görüşleri: Durum Çalışması. Turkish Studies, 651-668.
 • Gülay, H., & Ekici , G. (2010). MEB okul öncesi eğitim programının çevre eğitimi açısından analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(7), 74-84.
 • Gülay, H., & Öznacar, M. D. (2010). Okul Öncesi Dönem Çocukları için Çevre Eğitimi Etkinlikleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Güzelyurt, T., & Özkan , Ö. (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimine İlişkin Görüşleri Durum Çalışması. Turkish Studies, 11(13), 651-668.
 • Kıldan, O., & Pektaş, M. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Fen Ve Doğa İle İlgili Konuların Öğretilmesinde Okulöncesi Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(10), 113-127.
 • Köşker, N. (2019). Okulöncesi çocuklarında doğa algısı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(19), 294-308.
 • Laely, K., Madyawati, L., Hermahayu, H., Rizki, S. F., & Chomisah, C. (2023). Implementation outdoor learning activities (OLA) to develop early childhood language skills. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 1(7), 787-795.
 • Louv, R. (2010). Last Child in the Woods: Saving our Children from Nature-Deficit Disorder (Main). London: United Kingdom: Algonquin.
 • Lyon, G. R. (1998). Why reading is not a natural process. Educational leadership, 6(55), 14-18.
 • McCormick, C. A. (2022). The importance of sensory experiences for young children (Doctoral dissertation). Sacramento, USA: California State University.
 • MEB, M. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Gelen Müdürlüğü. Migliarese, N. L. (2008). Researching the child-nature connection. California State Parks.
 • Mitchell, D., Tippins, D. J., Kim, J. A., Perkins, G. D., & Rudolph, H. A. (2016). Last Child in the Woods: An Analysis of Nature, Child, and Time through a Lens of Eco-Mindfulness. In Mindfulness and educating citizens for everyday life. M. Powietrzynska, & K. Tobin içinde, Mindfulness and Educating Citizens for Everyday Life, (s. 135-158). Sense Publishers.
 • Mol, S. (2019). Okul öncesi dönemdeki çocukların doğa algılarının resimler yoluyla incelenmesi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özsoy, S. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Algılarının Çizdikleri Resimler Aracılığı ile İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1117-1139.
 • Öztürk, A., & Bayrak, D. (2017). Anaokullarindaki Doğal Mekân Ve Materyallerin Çocuk Gelişimindeki Yeri. Social Sciences, 12(1), 25-36.
 • Philip, H. R. (2022, May). Integration of ‘Mindfulness’ into preschool practices: way to enhance children’s and educator’s well-being (Doctoral dissertation). Iceland: Sigilum University of Iceland.
 • Shih, Y.-H. (2020). Life education for young children in Taiwanese preschools: meaning, aspects and teaching methods. Universal Journal of Educational Research, 4(8), 1246-1251.
 • Taner, M. S. (2019). Işık Kirliliği Ölçümü İçin Okullarda Yapılabilecek Deneysel Bir Etkinlik Önerisi. Anadolu Öğretmen Dergisi, 1(3), 74-84.
 • Taşkın, Ö., & Şahin, B. (2008). Çevre" kavramı ve altı yaş okul öncesi çocuklar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 12.
 • Temiz, Z., & Karaarslan Semiz, G. (2018). Combining art activities and nature in pre-school education. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 3(2), 556-570.
 • Türkdoğan, G. (2017). İnsan doğa ilişkisi bağlamında 1960 sonrası sanatta doğaya yönelimler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi (Doktora Tezi).
 • Vodopivec, J. L. (2010). Teaching and learning in kindergarten. US-China Education Review, 12(7), 98-105.
 • Wee, S. J., Kim, S. J., Chung, K., & Kim, M. (2022). Development of children’s perspective-taking and empathy through bullying-themed books and role-playing. Journal of Research in Childhood Education, 1(36), 96-111.
 • Wei , D. (2020, May). The Effects of Earth-Conscious Art Materials on Early Childhood Montessori Students Environmental Awareness. MAED degree. Minnesota, St. Paul, USA: Saint Catherine University.
 • Yalçın, E., & Demir, H. (2014). Türkiye’de çevre eğitimi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi(2), 7-18.
 • Yaşar, M., İnal, G., Kaya, Ü. Ü., & Uyanık, Ö. (2012). Çocuk gözüyle tabiat anaya geri dönüş. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 30-40.
 • Yıldırım, G., & Akamca, G. Ö. (2017). The effect of outdoor learning activities on the development of preschool children. South African journal of education,, 2(37).
 • Yunker, M., Orion, N., & Lernau, H. (2011). Merging playfulness with the formal science curriculum in an outdoor learning environment. Children, Youth and Environments, 2(21), 271-293.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Environmental Anthropology
Journal Section Research Articles
Authors

Meryem HAYIR KANAT 0000-0002-3190-3144

Ümmühan YEŞİL DAĞLI 0009-0003-6295-9647

Seyha DALFİDAN 0009-0008-1544-1032

Early Pub Date December 10, 2023
Publication Date December 15, 2023
Submission Date August 29, 2023
Acceptance Date November 28, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 20 - December, 2023

Cite

APA HAYIR KANAT, M., YEŞİL DAĞLI, Ü., & DALFİDAN, S. (2023). Erken Çocukluk Döneminde Doğa Farkındalığı. Uluslararası Sosyal Ve Eğitim Bilimleri Dergisi(20), 22-38. https://doi.org/10.20860/ijoses.1351524

IndexesIndexesINDEX COPERNİCUS [ICI], Eurasian Scientific Journal Index [ESJI], ISAM [Makaleler Veri Tabanı], SOBIAD, Scilit, İdeal Online
tarafından dizinlenmekte.

TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.