Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Ege Bölgesi’nde Yer Alan Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Sektöründe Aşı Kullanımı ve Etkinliği

Year 2018, Volume 4, Issue 2, 124 - 132, 30.12.2018
https://doi.org/10.29132/ijpas.401119

Abstract

Günümüzde, su ürünleri sektörü her geçen gün büyümekte olup, su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan canlı ve cansız materyal ithalatı ve ihracatı da buna bağlı olarak yükseliş göstermektedir. İthal kalemlerinden birisi de sektörde kullanılan aşılardır. Ekonomik kayıplara neden olan hastalıklara karşı kullanılan etkin yöntemler arasında aşı uygulamaları önemli yer tutmaktadır. Bu bağlamda, Ege Bölgesi’ndeki gerek büyük gerekse küçük işletmelerde aşı kullanımı genel olarak yaygınlaşmıştır. Ancak, aşı uygulaması ile uğraşan firma sayısının sınırlı olması ve işletmelerdeki genel düşüncenin aşı fiyatlarının pahalı, uygulamasının zor olması gibi nedenlerle bazı küçük işletmelerinin aşı uygulamasını yaptıramadığı görülmektedir. Survey (alanda anket çalışması) araştırması olarak gerçekleştirilen bu çalışma 2011-2014 yılları arasında yapılmıştır. Toplam 60 üretim tesisinden elde edilen tesis ve aşı bilgileri temin edilerek Ege Bölgesi’ndeki aşı kullanımının yaygınlığı ve aşı uygulamasının balıklar üzerindeki etkisine değinilmiş ve Türkiye’de ki aşı sektörünün sorunları ile aşı uygulamalarının su ürünleri yetiştiriciliği için gerekliliğinin ortaya konulması amaçlanmıştır.


References

 • Anonim, 2014. https://www.tarim.gov.tr/BSGM
 • Anonim, 2016. Su Ürünleri İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu. ISBN 978-975-19-6242-3.
 • Arda, M., 1974. Balıklarda bakteriyel, mantar, viral ve ekolojik nedenlerden ileri gelen hastalıklar ve tedavileri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Austin, B., 1987. Bacterial fish pathogens. Diseases in farmed and wild fish. Ellis Horwood Limited, 364 p., Chichester.
 • Candan, A., Küçüker, M., Karataş, S., 1996. Pasteurellosis in cultured seabass (Dicentrarchus labrax) in Turkey. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists, 5:150-153.
 • Cengizler, İ., 2000. Balık hastalıkları. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, Yayın No: 7 Adana, 117s.
 • Çağırgan, H., 2009. These of veterinary drugsand vaccines in Turkey. In: Rogers C. (ed.), Basurco B. (ed.). The use of veterinary drugs and vaccines in Mediterranean aquaculture. Zaragoza: CIHEAM, 2009. p. 29-34. (OptionsMéditerranéennes : Série A. SéminairesMéditerranéens; n. 86). The Use of Veterinary Drugsand Vaccines in Mediterranean Aquaculture, 2003/05/21-23, Izmir (Turkey).
 • Çağırgan, H., Yüreklitürk, O., 1996. Kültürü yapılan çipura ve levrek balıklarında görülen bakteriyel hastalıkların teşhis ve tedavileri. Bornova Vet. Kont. Araşt. Müd. Derg, 21:35.
 • Demir, N., 1992. İhtiyoloji. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul.
 • Drew Harvell, L.C., Conrad, J.M. , Friedman, C.S., Kent, M.L., Kuris, A.M., Powell, E.N., Rondeau, D., Saksid, S.M., 2015. Infectious diseases affect marine fisheries and aquaculture economics. Annual Review of Marine Science, 7:471–496.
 • Joosten, P.H.M., Tiemersma, E., Threels, A., Caumartin-Dhieux, C., Rombout, J.H.W.M., 1997. Oral vaccinations of fish against Vibrio anguillarum using alginate microparticles. Fish & Shellfish Immunology 7:471-485.
 • Korun, J., 2006. Kültürü yapılan çipuralarda (Sparus aurata L.) görülen Listonella anguillarum enfeksiyonu üzerine bir çalışma. Ege University Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 23(2) Suppl. (1/2): 259-263.
 • Korun, J., Timur, G., 2008. Marine vibrios associated with diseased seabass (Dicentrarchus labrax) in Turkey. Journal of Fisheries Sciences, 2(1):66-76.
 • Lafferty, K.D., Harvell, D., Conrad, J.M., Friedman, C.S., Kent, M.L., Kuris, A.M., Powell, E.N., Rondeau, D., Saksida, S.M., 2015. Infectious diseases affect marine fisheries and aquaculture economics, Annual Review of Marine Science, 7:471-96
 • Nelson, J.S., Rohovec, J.S., Fryer, J.L., 1985. Tissue location of Vibrio bacter in delivered by intraperitoneal injection, immersion and oral routes to Salmo gairdneri. Fish Pathology, 19:263-269.
 • Post, G., 1987. Text book of fish health. Revised and Expanded Edition. T.F.H. Publications, 30/47:73–74.
 • Romestand, B., Breuil, G., Bourmaud, C.A.F., Coeurdacier, J.L., Bouix, G., 1995. Development and characterization of mono clonal antibodies against seabass immunoglobulins Dicentrarchus labrax Linnaeus, 1758. Fish Shellfish Immunology, 5:347-357.
 • Serrano, P.H., 2005. Reponsible use of antibiotics in aquaculture. FAO Fisheries Technical paper, 469.
 • Silva, F.A.S.E., de Azevedo Silva, C.A.V., 2006. Computers in agriculture and natural resources. 4th World Congress Conference, Proceedings of the 24-26 July 2006 (Orlando, Florida USA).
 • Sommerset, I., Krossøy, B., Biering, E., Frost, P., 2005. Vaccines for fish in aquaculture. Future Drugs, 4:89-101.
 • Türk N., 2010. Balıklarda aşı uygulaması ve aşılamanın faydaları. Veteriner Araştırma Enstitüsü Dergisi No.7
 • Yanong, R., 2008. Use of vaccines in fin fish aquaculture, fisheries and aquatic sciences department. UF/IFAS Extension, University of Florida.

The Activity and Use of Vaccine in Marine Fish Culture Sector of the Aegean Region

Year 2018, Volume 4, Issue 2, 124 - 132, 30.12.2018
https://doi.org/10.29132/ijpas.401119

Abstract

The aquaculture sector is growing day by day and causing increase on imports and exports of living and non-living materials used in aquaculture production . One of the effective solutions against diseases causing economic loss is vaccine applications. Accordingly, in the Aegean Region, applications of vaccines has become widespread in small enterprises as well as bigger ones. However, small quantity of companies specialized on vaccine applications, and general impression of enterprises which concludes that vaccine solution is not cost effective and vaccination is difficult to apply cause some of the small enterprises staying away from vaccines. Results of an survey research are presented in this study which is conducted between 2011 and 2014. It is aimed to determine the problems of vaccine industry in Turkey and show the necessity of vaccination applications for aquaculture sector. Presented result obtained from 60 facilities are revealing the prevalence and impact of vaccination on fish in the Aegean Region.


References

 • Anonim, 2014. https://www.tarim.gov.tr/BSGM
 • Anonim, 2016. Su Ürünleri İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu. ISBN 978-975-19-6242-3.
 • Arda, M., 1974. Balıklarda bakteriyel, mantar, viral ve ekolojik nedenlerden ileri gelen hastalıklar ve tedavileri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Austin, B., 1987. Bacterial fish pathogens. Diseases in farmed and wild fish. Ellis Horwood Limited, 364 p., Chichester.
 • Candan, A., Küçüker, M., Karataş, S., 1996. Pasteurellosis in cultured seabass (Dicentrarchus labrax) in Turkey. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists, 5:150-153.
 • Cengizler, İ., 2000. Balık hastalıkları. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, Yayın No: 7 Adana, 117s.
 • Çağırgan, H., 2009. These of veterinary drugsand vaccines in Turkey. In: Rogers C. (ed.), Basurco B. (ed.). The use of veterinary drugs and vaccines in Mediterranean aquaculture. Zaragoza: CIHEAM, 2009. p. 29-34. (OptionsMéditerranéennes : Série A. SéminairesMéditerranéens; n. 86). The Use of Veterinary Drugsand Vaccines in Mediterranean Aquaculture, 2003/05/21-23, Izmir (Turkey).
 • Çağırgan, H., Yüreklitürk, O., 1996. Kültürü yapılan çipura ve levrek balıklarında görülen bakteriyel hastalıkların teşhis ve tedavileri. Bornova Vet. Kont. Araşt. Müd. Derg, 21:35.
 • Demir, N., 1992. İhtiyoloji. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul.
 • Drew Harvell, L.C., Conrad, J.M. , Friedman, C.S., Kent, M.L., Kuris, A.M., Powell, E.N., Rondeau, D., Saksid, S.M., 2015. Infectious diseases affect marine fisheries and aquaculture economics. Annual Review of Marine Science, 7:471–496.
 • Joosten, P.H.M., Tiemersma, E., Threels, A., Caumartin-Dhieux, C., Rombout, J.H.W.M., 1997. Oral vaccinations of fish against Vibrio anguillarum using alginate microparticles. Fish & Shellfish Immunology 7:471-485.
 • Korun, J., 2006. Kültürü yapılan çipuralarda (Sparus aurata L.) görülen Listonella anguillarum enfeksiyonu üzerine bir çalışma. Ege University Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 23(2) Suppl. (1/2): 259-263.
 • Korun, J., Timur, G., 2008. Marine vibrios associated with diseased seabass (Dicentrarchus labrax) in Turkey. Journal of Fisheries Sciences, 2(1):66-76.
 • Lafferty, K.D., Harvell, D., Conrad, J.M., Friedman, C.S., Kent, M.L., Kuris, A.M., Powell, E.N., Rondeau, D., Saksida, S.M., 2015. Infectious diseases affect marine fisheries and aquaculture economics, Annual Review of Marine Science, 7:471-96
 • Nelson, J.S., Rohovec, J.S., Fryer, J.L., 1985. Tissue location of Vibrio bacter in delivered by intraperitoneal injection, immersion and oral routes to Salmo gairdneri. Fish Pathology, 19:263-269.
 • Post, G., 1987. Text book of fish health. Revised and Expanded Edition. T.F.H. Publications, 30/47:73–74.
 • Romestand, B., Breuil, G., Bourmaud, C.A.F., Coeurdacier, J.L., Bouix, G., 1995. Development and characterization of mono clonal antibodies against seabass immunoglobulins Dicentrarchus labrax Linnaeus, 1758. Fish Shellfish Immunology, 5:347-357.
 • Serrano, P.H., 2005. Reponsible use of antibiotics in aquaculture. FAO Fisheries Technical paper, 469.
 • Silva, F.A.S.E., de Azevedo Silva, C.A.V., 2006. Computers in agriculture and natural resources. 4th World Congress Conference, Proceedings of the 24-26 July 2006 (Orlando, Florida USA).
 • Sommerset, I., Krossøy, B., Biering, E., Frost, P., 2005. Vaccines for fish in aquaculture. Future Drugs, 4:89-101.
 • Türk N., 2010. Balıklarda aşı uygulaması ve aşılamanın faydaları. Veteriner Araştırma Enstitüsü Dergisi No.7
 • Yanong, R., 2008. Use of vaccines in fin fish aquaculture, fisheries and aquatic sciences department. UF/IFAS Extension, University of Florida.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Didem Demirdelen This is me
Çukur ova Üniversitesi
Türkiye


İbrahim Cengizler (Primary Author)
Çukurova Üniversitesi
Türkiye


Ruhay Aldık
Çukurova Üniversitesi
0000-0001-5791-7491
Türkiye

Publication Date December 30, 2018
Application Date March 3, 2018
Acceptance Date December 7, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 4, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ijpas401119, journal = {International Journal of Pure and Applied Sciences}, issn = {2149-0910}, address = {}, publisher = {Munzur University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {124 - 132}, doi = {10.29132/ijpas.401119}, title = {Ege Bölgesi’nde Yer Alan Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Sektöründe Aşı Kullanımı ve Etkinliği}, key = {cite}, author = {Demirdelen, Didem and Cengizler, İbrahim and Aldık, Ruhay} }
APA Demirdelen, D. , Cengizler, İ. & Aldık, R. (2018). Ege Bölgesi’nde Yer Alan Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Sektöründe Aşı Kullanımı ve Etkinliği . International Journal of Pure and Applied Sciences , 4 (2) , 124-132 . DOI: 10.29132/ijpas.401119
MLA Demirdelen, D. , Cengizler, İ. , Aldık, R. "Ege Bölgesi’nde Yer Alan Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Sektöründe Aşı Kullanımı ve Etkinliği" . International Journal of Pure and Applied Sciences 4 (2018 ): 124-132 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijpas/issue/41396/401119>
Chicago Demirdelen, D. , Cengizler, İ. , Aldık, R. "Ege Bölgesi’nde Yer Alan Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Sektöründe Aşı Kullanımı ve Etkinliği". International Journal of Pure and Applied Sciences 4 (2018 ): 124-132
RIS TY - JOUR T1 - Ege Bölgesi’nde Yer Alan Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Sektöründe Aşı Kullanımı ve Etkinliği AU - Didem Demirdelen , İbrahim Cengizler , Ruhay Aldık Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29132/ijpas.401119 DO - 10.29132/ijpas.401119 T2 - International Journal of Pure and Applied Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 124 EP - 132 VL - 4 IS - 2 SN - 2149-0910- M3 - doi: 10.29132/ijpas.401119 UR - https://doi.org/10.29132/ijpas.401119 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Pure and Applied Sciences Ege Bölgesi’nde Yer Alan Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Sektöründe Aşı Kullanımı ve Etkinliği %A Didem Demirdelen , İbrahim Cengizler , Ruhay Aldık %T Ege Bölgesi’nde Yer Alan Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Sektöründe Aşı Kullanımı ve Etkinliği %D 2018 %J International Journal of Pure and Applied Sciences %P 2149-0910- %V 4 %N 2 %R doi: 10.29132/ijpas.401119 %U 10.29132/ijpas.401119
ISNAD Demirdelen, Didem , Cengizler, İbrahim , Aldık, Ruhay . "Ege Bölgesi’nde Yer Alan Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Sektöründe Aşı Kullanımı ve Etkinliği". International Journal of Pure and Applied Sciences 4 / 2 (December 2018): 124-132 . https://doi.org/10.29132/ijpas.401119
AMA Demirdelen D. , Cengizler İ. , Aldık R. Ege Bölgesi’nde Yer Alan Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Sektöründe Aşı Kullanımı ve Etkinliği. International Journal of Pure and Applied Sciences. 2018; 4(2): 124-132.
Vancouver Demirdelen D. , Cengizler İ. , Aldık R. Ege Bölgesi’nde Yer Alan Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Sektöründe Aşı Kullanımı ve Etkinliği. International Journal of Pure and Applied Sciences. 2018; 4(2): 124-132.
IEEE D. Demirdelen , İ. Cengizler and R. Aldık , "Ege Bölgesi’nde Yer Alan Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Sektöründe Aşı Kullanımı ve Etkinliği", International Journal of Pure and Applied Sciences, vol. 4, no. 2, pp. 124-132, Dec. 2019, doi:10.29132/ijpas.401119

154501544915448154471544615445