ISSN: 2149-0910
Başlangıç: 2015
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Munzur Üniversitesi
Kapak Resmi
       

International Journal of Pure and Applied Sciences, ISSN: 2149-0910, Munzur Üniversitesi’nin yayın organıdır. Türkçe ve İngilizce orjinal araştırma makaleleri, derleme, teknik not ve editöre mektupları içeren, yılda iki defa yayımlanan uluslararası nitelik taşıyan hakemli, multidisipliner kapsama sahip bir dergidir. Fen ve mühendisliğin tüm yönleri ile ilgili temel ve uygulamalı çalışmaları yayımlamaktadır.

2022 - Cilt: 8 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Analysis of the Essential Oil Composition, Antimicrobial Activity and Antioxidant Capacity of Fumaria asepala Boiss. and Fumaria schleicheri Soy.-Will. subsp. microcarpa Hausskn. from Turkey

Araştırma Makalesi

Limon Kabuğu Tozundan Farklı Asit Türleri Kullanılarak Ohmik Isıtma Destekli Ekstraksiyon Yöntemi ile Pektin Üretiminin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Active Wheelchair Selection For The Physical Disabled with Analytical Network Process, TOPSIS and PROMETHEE Methods

154501544915448154471544615445