Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 13 - 21 2017-12-25

A Qualitative View Into the Employment Problems of Sports Management Graduates in Turkey
Türkiye’de Spor Yöneticiliği Mezunlarının İstihdam Sorunlarına Nitel Bir Bakış

Cenan ERUZUN [1] , Yağmur KINALI [2] , Esin Esra ERTURAN ÖĞÜT [3]


The aim of this study is to examine the employment problems of sports management in public sector. Firstly, instrument analysis was done and literature was reviewed. The dimensions of research were identified as personal development, universities and government. Interview technique was used as data collection tool in the study. Chained technique was used to determine interviewers and 13 interviews were done in total. Interviewers consist of sports experts and bureaucrats.  Recorded interviews were turned into text via decoding by researchers. Ethnographic content analysis was conducted to these texts. The findings of the study showed that it is really necessary to have personal development to get employed. According to this, improvement of administration and leading skills and having a good knowledge of sports field as well as education and personal development could catalyse employment. According to the findings, poor education, syllabus and quality of the academic in universities staff are among the problems. Additionally, the impact of government on employment shows up in the categories such as the problems of personnel selection and assignment, uncooperative of public institutions, lack of planning and policy. As a result, the employment problems of sports management graduates in public sector are evaluated as the problems such as lack of personal development, the quality of higher education and government based problems.

Bu çalışmanın amacı spor yöneticiliği bölümleri mezunlarının kamudaki istihdamlarının önündeki sorunların incelenmesidir. Çalışmada ilk olarak doküman analizi yapılmış ve literatür taranmıştır. Araştırmanın boyutları, bireysel donanım, üniversiteler ve devlet olarak belirlenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak nitel araştırma tekniklerinden yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmecilerin belirlenmesinde zincirleme yöntem kullanılmış ve toplam 13 görüşme yapılmıştır. Görüşmeciler GSB’de çalışan spor uzmanları ve bürokratlardan oluşmaktadır. Ses kaydı alınan görüşmeler, araştırmacılar tarafından aynı gün deşifre edilerek metne dönüştürülmüştür. Bu metinlere içerik analizi yöntemlerinden Etnografik İçerik Analizi (EİA) uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular iyi bir bireysel donanımın istihdam için gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre eğitim ve kişisel gelişimin yanı sıra yöneticilik ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi ve spor alan bilgisine hâkim olunması istihdam edilmeyi kolaylaştırabilecektir. Üniversitelerde verilen eğitimin yetersiz oluşu, müfredatın ve akademik kadroların niteliğinin istihdam ve iş yaşamında bir sorun olduğu elde edilen bulgular arasındadır. Ayrıca devletin istihdama etkisi, personelin seçimi ve atanması sürecindeki sorunlar, kamu kurumlarının ortak çalışmaması, planlama ve politikalardaki eksiklikler gibi kategorilerde ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, spor yöneticiliği bölümlerinden mezun olan kişilerin kamudaki istihdamlarının sorunları bireysel donanımlarındaki yetersizlikler, üniversitelerdeki eğitimin niteliği ve devletten kaynaklanan sorunlar olarak değerlendirilmiştir.

 • Doğu, G.A., and Sunay, H. (2010). International Relations and Sport. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8 (3), 93-100.
 • Doğu, G.A., and Yilmaz, B. (2017). A Study on the Relationship Between Organizational Justice and Organizational Silence Perceptions of The Employees of The Central Organization of The Ministry of Youth and Sports. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12 (1), 16-27.
 • Bogdan, R.C., and Biklen, S.K. (2003). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods (4th ed.), New York: Pearson Education.
 • Devecioğlu, S., Çoban, B., and Karakaya, Y.E. (2011). The look of physical education sector in Turkey, Turkish Education Journal, 9(3): 627-654.
 • Donuk, B. (2005). Sport Management and Employment, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Ekiz, D. (2003). Scientific Research Methodologies: Approaches, methods and Techniques. Expanded Vol 3. Ankara: Memory.
 • Erdem A.R. (2007). The responsibility of instructors’ training pre-service students, and the ethics of this responsibility, Academic Design Journal, 2: 77-81.
 • Erkal, M. (2010). Some problems of Turkish Education System: Evaluation and suggestions, Journal of Sociology Conference ,Vol 42, 117-128.
 • Fişekcioğlu, İ.B., Şahin, M., Çağlayan, H.S., and Tanir, H. (2008). Investigation of teams’ managers’ competence playing in Turkcell Super League, S.U Journal of Physical Education Sports Science, 10, (1); 32-38.
 • Gedikoğlu, T. (2005). Turkish Education System in European Union process: problems and solution suggestions, Mersin University Journal of Education, 1, (1).
 • Gençoğlu, M.T., and Gençoğlu, E. (2005). Engineering Undergraduate Education and Succession Criterion, TMMOB Engineering Education Symposium, 271-280.
 • Gök, Y., and Sunay, H. (2010). A Comparison of Sports Management in Turkey and French from the perspective of public Management. Journal of Sportsmeter Physical Education and Sports Sciences, 8(1), 7-16.
 • Karaküçük, S. (2008). Recreation: Valuing free time. Vol 6, Gazi Publishing firm, Ankara.
 • Kurtipek, S., Çelik, O.B., Gümüş, H., and Yılmaz, B. (2017). Metaphorıcal Perceptıons Of Camp Leaders Workıng Under The Mınıstry Of Youth And Sports On The Concept Of Youth, Ovidius University, Annals, Series Physical Education and Sport / Scıence, Movement And Health. Vol.17 (2, Supplement): 359-367.
 • Kurtipek, S., Çelik, O.B., Yilmaz, B., and Yenel, F. (2016). Determining the perceptions of national athletes about doping in sports. Niğde University, Journal of Physical Education and Sports, 10(2): 318-327.
 • Nohutçu, A. (2009). Public Administration, 4. Vol, Savaş Publishing.
 • Okçabol, R. (2004). Teacher Training from the perspective of student, teacher, preservice teacher and instructor İnönü University Faculty of Education, XIII. National Educational Sciences Congress, 6-9 June.
 • Özgüven, İ.E. (2004). Methods and Techniques of Interview, Pegem A. Ankara.
 • Özmen, F., and Kömürlü, F. (2010). Problems During The Manager Selection And Assignment and Solution Suggestions Based On Manager Views, Social and Human Ecology, 2, (1): 25-33.
 • Sarol H., Kurtipek S., Kaya S., Güngörmüş H A., (2014). Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi, 13. Spor Bilimleri Kongresi Konya.
 • Sunay, H. 2010). Organization in Sports, 1. Vol, Gazi Bookshop, Ankara.
 • Sunay, H., and Gök, Y. (2010). A Comparison of Sports management in Turkey and French from the perspective of public management, Journal of Sportsmeter Physical Education and Sports Sciences, 8(1): 7-16.
 • Sunay, H., and Çaycı, E. (2008). The opinions of Teams from Ankara which rank in different Football categories about the qualification of sports management, Journal of Sportsmeter Physical Education and Sports Sciences, VI, (2): 45-48.
 • Taşmektepligil, Y., Hazar, F., Ağaoğlu, S.A., et al. (2009). Employment Problems and New Employment Opportunities of PE and Sports Graduates, Journal of Erzincan Education Faculty, 11, (2): 99-118.
 • Uzuner, Y. (1999). Qualitative Research Approach. Research Methods in Social Sciences, 173-193.
 • Yaman, M. (2000). Administrative Climate of Sports Organization, Ankara.
 • Yanık, M., and Sunay, H. (2010). The evaluation of PE and Sports departments’ quality by students, Journal of Gazi Education Faculty , 30, (1): 55-69.
 • Yetim, A. (2010). Sociology and Sports. 4. Vol, Berikan Publishing Firm, Ankara.
 • Yıldırım, A., and Şimşek, H. (2011). Qualitative Research Methods in Social Sciences Seçkin Publishing, Ankara.
 • Yıldız, S.M. (2007). The Factors Which Affect the Quality of Education Services in PE and Sports Schools, Journal of Kastamonu education, 15, (1): 451-462.
Subjects Sport Sciences
Journal Section Articles
Authors

Author: Cenan ERUZUN (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Yağmur KINALI

Author: Esin Esra ERTURAN ÖĞÜT

Dates

Application Date : December 7, 2017
Acceptance Date : December 18, 2017
Publication Date : December 25, 2017

Bibtex @research article { ijrss363851, journal = {International Journal of Recreation and Sports Science}, issn = {}, eissn = {2618-5717}, address = {}, publisher = {Hüseyin GÜMÜŞ}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {13 - 21}, doi = {}, title = {A Qualitative View Into the Employment Problems of Sports Management Graduates in Turkey}, key = {cite}, author = {Eruzun, Cenan and Kınalı, Yağmur and Erturan Öğüt, Esin Esra} }
APA Eruzun, C , Kınalı, Y , Erturan Öğüt, E . (2017). A Qualitative View Into the Employment Problems of Sports Management Graduates in Turkey. International Journal of Recreation and Sports Science , 1 (1) , 13-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijrss/issue/32895/363851
MLA Eruzun, C , Kınalı, Y , Erturan Öğüt, E . "A Qualitative View Into the Employment Problems of Sports Management Graduates in Turkey". International Journal of Recreation and Sports Science 1 (2017 ): 13-21 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijrss/issue/32895/363851>
Chicago Eruzun, C , Kınalı, Y , Erturan Öğüt, E . "A Qualitative View Into the Employment Problems of Sports Management Graduates in Turkey". International Journal of Recreation and Sports Science 1 (2017 ): 13-21
RIS TY - JOUR T1 - A Qualitative View Into the Employment Problems of Sports Management Graduates in Turkey AU - Cenan Eruzun , Yağmur Kınalı , Esin Esra Erturan Öğüt Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - International Journal of Recreation and Sports Science JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 21 VL - 1 IS - 1 SN - -2618-5717 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uluslararası Rekreasyon ve Spor Bilimleri Dergisi A Qualitative View Into the Employment Problems of Sports Management Graduates in Turkey %A Cenan Eruzun , Yağmur Kınalı , Esin Esra Erturan Öğüt %T A Qualitative View Into the Employment Problems of Sports Management Graduates in Turkey %D 2017 %J International Journal of Recreation and Sports Science %P -2618-5717 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Eruzun, Cenan , Kınalı, Yağmur , Erturan Öğüt, Esin Esra . "A Qualitative View Into the Employment Problems of Sports Management Graduates in Turkey". International Journal of Recreation and Sports Science 1 / 1 (December 2017): 13-21 .
AMA Eruzun C , Kınalı Y , Erturan Öğüt E . A Qualitative View Into the Employment Problems of Sports Management Graduates in Turkey. International Journal of Recreation and Sports Science. 2017; 1(1): 13-21.
Vancouver Eruzun C , Kınalı Y , Erturan Öğüt E . A Qualitative View Into the Employment Problems of Sports Management Graduates in Turkey. International Journal of Recreation and Sports Science. 2017; 1(1): 21-13.