Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 39 - 45 2019-08-22

Investigation of Sportsmanship Behaviors of Athletes Participating in Intercollegiate Basketball Competitions
Üniversitelerarası Basketbol Müsabakalarına Katılan Sporcuların Sportmenlik Davranışlarının İncelenmesi

Yıldırım Gökhan GENCER [1] , Oğuzhan EROĞLU [2] , Yunus YILDIRIM [3]


This study focused on investigating sportsmanship behaviors of athletes participating in intercollegiate basketball competitions. Study group was composed of 148 athletes participating in Intercollegiate Basketball Competitions organized in Mersin and Çorum Provinces during 2017-2018. In the study, “Sportsmanship Scale” was used as data collection tool. In the study, it was found that sportsmanship levels of athletes participating in basketball competitions was at moderate level and sportsmanship behaviors did not change statistically in terms of sex, department and position variables p>0.05. Besides, it may be argued that students attending School of Physical Education and Sports had higher level of sportsmanship as compared to students attending other departments.

Bu araştırmanın amacı; üniversitelerarası basketbol müsabakalarına katılan sporcuların sportmenlik davranışlarının incelenmesidir. Araştırmanın çalışma gurubunu; 2017-2018 yılında Mersin ve Çorum İllerinde düzenlenen üniversitelerarası basketbol müsabakalarına katılan 148 sporcu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Sportmenlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada; basketbol müsabakalarına katılan sporcuların, sportmenlik düzeylerinin orta üzeri seviyesinde olduğu ve sportmenlik davranışlarının, cinsiyet, bölüm ve pozisyon değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir p>0.05. Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin, diğer bölümlerde öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek seviyede sportmenlik düzeyine sahip olduğu söylenebilir.

 • Altın, M. ve Özsarı, A. (2017). Sporcu Eğitim Merkezlerinde Yatılı Olarak Eğitim Gören Sporcuların Ahlaki Karar Alma Tutumları. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1),133-145.
 • Coulomb‐Cabagno, G. and Rascle, O. (2006). Team Sports Players' Observed Aggresion as a Function of Gender, Competitive Level and Sport Type. Journal of Applied Social Psychology, 36(8), 1980-2000.
 • Çalayır, Ö., Yıldız, N., Yaldız, Ö. ve Çoknaz, H. (2017). Hokey Müsabakalarına Katılan Sporcuların Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışlarının İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 27-37.
 • Güllü, S. ve Şahin, S. (2018). Milli Güreşçilerin Sportmenlik Yönelim Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Electronic Turkish Studies, 13(18), 705-718.
 • Gümüş, H. (2019). X Kuşağında Sportmenlik Yönelimi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 739-755.
 • Gümüş, H., Saraçlı, S., Karakullukçu, Ö. F., Doğanay, G. ve Kurtipek, S. (2016). Ortaöğretim Öğrencilerinde Fair Play Kavramı. International Journal of Science Culture and Sport, 4(2), 430-438.
 • Gümüş, H., Saraçlı, S., Yağmur, R., Işık, Ö. ve Ersöz, Y. (2017). The Investigation of Sportsmanship Behavior of University Students, Malaga/Spain, 18-24 September 2017.
 • Gürpınar, B. ve Güven Ö. (2011). Futbol Hakemlerinin Karşılaştıkları Sportmenlik Dışı Davranışların Incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(1), 7-14.
 • Özsarı, A., Demirel, H., Altın, M., Yalçın, Y. G. ve Demir, H. (2018). Kadın Basketbolcuların Sportmenlik Yönelimleri. Türk Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 66-71.
 • Gürpınar, B. ve Kurşun, S. (2013). Basketbolcuların ve Futbolcuların Sportmenlik Yönelimleri. Mediterranean Journal of Humanities, 3(1), 171-176.
 • Özsarı, A. (2018). İşitme Engelli Voleybolcuların Sportmenlik Yönelimleri. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(3), 112-121.
 • Pehlivan, Z. (2004). Fair-Play Kavramının Geliştirilmesinde Okul Sporunun Yeri ve Önemi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2) 49-53.
 • Sezen-Balçıkanlı, G. ve Yıldıran, I. (2011). Profesyonel Futbolcularin Sportmenlik Yönelimleri ve Empatik Eğilim Düzeyleri. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 49-56.
 • Sezen-Balçıkanlı, G., Gülşen, K. ve Yıldıran, İ. (2017). Kadın Futbolcularda Sportmenlik Yönelimi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(1-4), 1-9.
 • Stornes, T. and Bru, E. (2002). Sportspersonship and Perceptions of Leadership: An Investigation of Adolescent Handball Players’ Perception of Sportspersonship and Associations with Perceived Leadership. European Journal of Sport Science, 2(6), 1-15.
 • Tekeli, H. (2017). Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinde Sportmenlik Davranışlar Sergileme Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Tel, M., Yaman, Ç. ve Altun, M. (2017). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sportmenlik Davranışları Hakkındaki Görüşleri. International Journal of Cultural and Social Studies, 3, 16-26.
 • Tsai, E. and Fung, L. (2005). Sportspersonship in Youth Basketball and Volleyball Players. AthleticInsight: The Online Journal of Sport Psychology, 7(2), 37-46.
Primary Language en
Subjects Sport Sciences
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5511-2374
Author: Yıldırım Gökhan GENCER

Orcid: 0000-0003-4046-6289
Author: Oğuzhan EROĞLU (Primary Author)
Institution: Mersin Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5851-7788
Author: Yunus YILDIRIM

Dates

Application Date : October 31, 2018
Acceptance Date : July 6, 2019
Publication Date : August 22, 2019

Bibtex @research article { ijrss477097, journal = {International Journal of Recreation and Sports Science}, issn = {}, eissn = {2618-5717}, address = {}, publisher = {Hüseyin GÜMÜŞ}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {39 - 45}, doi = {10.46463/ijrss.477097}, title = {Investigation of Sportsmanship Behaviors of Athletes Participating in Intercollegiate Basketball Competitions}, key = {cite}, author = {Gencer, Yıldırım Gökhan and Eroğlu, Oğuzhan and Yıldırım, Yunus} }
APA Gencer, Y , Eroğlu, O , Yıldırım, Y . (2019). Investigation of Sportsmanship Behaviors of Athletes Participating in Intercollegiate Basketball Competitions . International Journal of Recreation and Sports Science , 3 (1) , 39-45 . DOI: 10.46463/ijrss.477097
MLA Gencer, Y , Eroğlu, O , Yıldırım, Y . "Investigation of Sportsmanship Behaviors of Athletes Participating in Intercollegiate Basketball Competitions" . International Journal of Recreation and Sports Science 3 (2019 ): 39-45 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijrss/issue/46673/477097>
Chicago Gencer, Y , Eroğlu, O , Yıldırım, Y . "Investigation of Sportsmanship Behaviors of Athletes Participating in Intercollegiate Basketball Competitions". International Journal of Recreation and Sports Science 3 (2019 ): 39-45
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Sportsmanship Behaviors of Athletes Participating in Intercollegiate Basketball Competitions AU - Yıldırım Gökhan Gencer , Oğuzhan Eroğlu , Yunus Yıldırım Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.46463/ijrss.477097 DO - 10.46463/ijrss.477097 T2 - International Journal of Recreation and Sports Science JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 45 VL - 3 IS - 1 SN - -2618-5717 M3 - doi: 10.46463/ijrss.477097 UR - https://doi.org/10.46463/ijrss.477097 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Rekreasyon ve Spor Bilimleri Dergisi Investigation of Sportsmanship Behaviors of Athletes Participating in Intercollegiate Basketball Competitions %A Yıldırım Gökhan Gencer , Oğuzhan Eroğlu , Yunus Yıldırım %T Investigation of Sportsmanship Behaviors of Athletes Participating in Intercollegiate Basketball Competitions %D 2019 %J International Journal of Recreation and Sports Science %P -2618-5717 %V 3 %N 1 %R doi: 10.46463/ijrss.477097 %U 10.46463/ijrss.477097
ISNAD Gencer, Yıldırım Gökhan , Eroğlu, Oğuzhan , Yıldırım, Yunus . "Investigation of Sportsmanship Behaviors of Athletes Participating in Intercollegiate Basketball Competitions". International Journal of Recreation and Sports Science 3 / 1 (August 2019): 39-45 . https://doi.org/10.46463/ijrss.477097
AMA Gencer Y , Eroğlu O , Yıldırım Y . Investigation of Sportsmanship Behaviors of Athletes Participating in Intercollegiate Basketball Competitions. INTJORASS. 2019; 3(1): 39-45.
Vancouver Gencer Y , Eroğlu O , Yıldırım Y . Investigation of Sportsmanship Behaviors of Athletes Participating in Intercollegiate Basketball Competitions. International Journal of Recreation and Sports Science. 2019; 3(1): 39-45.