Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Veli toplantılarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi

Year 2019, Volume 5, Issue 3, 319 - 340, 01.07.2019
https://doi.org/10.24289/ijsser.578722

Abstract

Bu araştırmanın amacı, veli toplantılarının öğrencilerin akademik başarısına etkisine yönelik öğretmen ve veli görüşlerini saptamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Eyüpsultan ilçesine bağlı resmi bir ilkokulda görev yapan öğretmenler ve aynı okulda öğrencisi bulunan veliler oluşturmaktadır. Araştırmada veriler yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu, çalışma grubuna elden dağıtılarak öğretmenler ve velilerin sorulara ilişkin görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Araştırma kapsamında görüşme formu yardımıyla elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda veli toplantılarının öğretmenler tarafından daha çok veliler ile iş birliği yapmak amacıyla yapıldığı, velilerin ise daha çok bilgi almak amacıyla katıldıkları; öğretmenlerde veli toplantılarının en çok öğrenci başarısını arttırma konusunda etkili olduğu düşüncesi hâkimken velilerde iş birliği sağlama konusunda daha etkili olduğu düşüncesinin hâkim olduğu; toplantılarda en çok etkili çalışma yöntemlerinden bahsedildiği; toplantıların öğrencilerin akademik gelişimine yönelik olumlu katkı sunduğu; toplantılar sonrasında öğrencilerin akademik gelişiminde artış olduğu sonucuna ulaşılmış ve veli ile öğretmenlerin toplantılara yönelik önerileri belirtilmiştir.

References

 • Aslanargun, E. (2007). Okul Aile İş Birliği ve Öğrenci Başarısı Üzerine Bir Tartışma Ça-lışma. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (18), 119-135.
 • Büyüköztürk,Ş. (2016).Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 22.Baskı. Anka-ra:Pegem Akademi
 • Büyüköztürk,Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Özcan Erkan., Karadeniz,Ş. ve Demirel,F. (2018). 25.Baskı. Ankara:Pegem Akademi
 • Çelenk, S. (2003). Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması. İlköğretim Online E-Dergi 2 (2), 28-34.
 • Demirel,Ö., Kaya,Z. (Edit.) (2001). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. 1.Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Miles, M. B. & Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analy-sis. London: Sage.
 • Orman, M. (2012). Velilerin Sosyo Ekonomik Durumu, Sınıf Veli Toplantılarına Katılımı Ve Öğrencilerin Başarısı. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversi-tesi, İzmir.
 • Sarıtaş, M. (2015). Sınıf Yönetimi Editör Mehmet Şişman, Selahattin Turan Öğretmen-Veli Görüşmelerinin Yönetimi içinde (207-223), Ankara Pegem Akademi
 • Tezel Şahin, F. Özyürek, A. (2011). Anne Baba Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı. İstanbul:Morpa Kültür Yayınları
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 6.Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, M.C., Dönmez,B. (2008). Okul Aile İş Birliğine İlişkin Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (23), 98-115.

The impact of parents’ meetings on students’ academic success

Year 2019, Volume 5, Issue 3, 319 - 340, 01.07.2019
https://doi.org/10.24289/ijsser.578722

Abstract

The aim of this study is to determine teachers’ and parents’ views on the impact of parents’ meetings on students’ academic success. Participants are composed of teachers who work at a state primary school located in Eyüpsultan during 2018-2019 educational year and parents who have children at the same school. The data were collected through structured interview developed by researchers, and the technique involved giving the form to the participants in person and collecting their written opinions. To analyze written data inductive content analysis method was used. The main finding of this study reveals that teachers organize parents’ meetings to cooperate with them whereas parents enroll in meetings to get information about their children. Also, the findings argue that teachers view parents’ meetings as a contribution to the students’ success while parents consider meetings as a crucial way of cooperating with teachers. The findings show that effective study techniques are mostly discussed during meetings, the meetings have positive effects on students’ academic success, and there is an increase in student success after parent-teacher meetings organized regularly. At the end of the study, teachers’ and parents’ suggestions are emphasized. 

References

 • Aslanargun, E. (2007). Okul Aile İş Birliği ve Öğrenci Başarısı Üzerine Bir Tartışma Ça-lışma. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (18), 119-135.
 • Büyüköztürk,Ş. (2016).Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 22.Baskı. Anka-ra:Pegem Akademi
 • Büyüköztürk,Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Özcan Erkan., Karadeniz,Ş. ve Demirel,F. (2018). 25.Baskı. Ankara:Pegem Akademi
 • Çelenk, S. (2003). Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması. İlköğretim Online E-Dergi 2 (2), 28-34.
 • Demirel,Ö., Kaya,Z. (Edit.) (2001). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. 1.Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Miles, M. B. & Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analy-sis. London: Sage.
 • Orman, M. (2012). Velilerin Sosyo Ekonomik Durumu, Sınıf Veli Toplantılarına Katılımı Ve Öğrencilerin Başarısı. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversi-tesi, İzmir.
 • Sarıtaş, M. (2015). Sınıf Yönetimi Editör Mehmet Şişman, Selahattin Turan Öğretmen-Veli Görüşmelerinin Yönetimi içinde (207-223), Ankara Pegem Akademi
 • Tezel Şahin, F. Özyürek, A. (2011). Anne Baba Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı. İstanbul:Morpa Kültür Yayınları
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 6.Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, M.C., Dönmez,B. (2008). Okul Aile İş Birliğine İlişkin Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (23), 98-115.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Alper ATEŞ This is me
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4347-7306
Türkiye


Kaya YILDIZ> (Primary Author)
EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-5390-7525
Türkiye

Publication Date July 1, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 5, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { ijsser578722, journal = {International Journal of Social Sciences and Education Research}, eissn = {2149-5939}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2019}, volume = {5}, number = {3}, pages = {319 - 340}, doi = {10.24289/ijsser.578722}, title = {Veli toplantılarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi}, key = {cite}, author = {Ateş, Alper and Yıldız, Kaya} }
APA Ateş, A. & Yıldız, K. (2019). Veli toplantılarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi . International Journal of Social Sciences and Education Research , 5 (3) , 319-340 . DOI: 10.24289/ijsser.578722
MLA Ateş, A. , Yıldız, K. "Veli toplantılarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi" . International Journal of Social Sciences and Education Research 5 (2019 ): 319-340 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijsser/issue/47064/578722>
Chicago Ateş, A. , Yıldız, K. "Veli toplantılarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi". International Journal of Social Sciences and Education Research 5 (2019 ): 319-340
RIS TY - JOUR T1 - Veli toplantılarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi AU - Alper Ateş , Kaya Yıldız Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24289/ijsser.578722 DO - 10.24289/ijsser.578722 T2 - International Journal of Social Sciences and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 319 EP - 340 VL - 5 IS - 3 SN - -2149-5939 M3 - doi: 10.24289/ijsser.578722 UR - https://doi.org/10.24289/ijsser.578722 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Sciences and Education Research Veli toplantılarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi %A Alper Ateş , Kaya Yıldız %T Veli toplantılarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi %D 2019 %J International Journal of Social Sciences and Education Research %P -2149-5939 %V 5 %N 3 %R doi: 10.24289/ijsser.578722 %U 10.24289/ijsser.578722
ISNAD Ateş, Alper , Yıldız, Kaya . "Veli toplantılarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi". International Journal of Social Sciences and Education Research 5 / 3 (July 2019): 319-340 . https://doi.org/10.24289/ijsser.578722
AMA Ateş A. , Yıldız K. Veli toplantılarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2019; 5(3): 319-340.
Vancouver Ateş A. , Yıldız K. Veli toplantılarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2019; 5(3): 319-340.
IEEE A. Ateş and K. Yıldız , "Veli toplantılarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol. 5, no. 3, pp. 319-340, Jul. 2019, doi:10.24289/ijsser.578722