Case Report
BibTex RIS Cite

Language Intervention in Quadruplet Diagnosed with Autism Spectrum Disorder: A Case Study

Year 2021, Volume: 6 Issue: 3, 205 - 210, 30.09.2021

Abstract

Babies born with multiple births and their parents are at a disadvantage in terms of medical, developmental, and psychological risks compared to children born with single birth and parents. In this case study, the effectiveness of the Enhanced Milieu Teaching method with three sessions a week for eight weeks was applied to a 2;1 years old girl who was born with a quadruplet and diagnosed with Autism Spectrum Disorder was examined. Other quadruplet siblings do not have any diagnosis. DENVER II-Developmental Screening Test, The MacArthur Communicative Development Inventory, Test of Language Development, Modified Checklist for Autism in Toddlers were used to evaluate the case’s four general areas of development, communication, and language skills, and autism risk before and after therapy. Results showed that the Enhanced Milieu Teaching method was effective in improving the expressive language skills of the child. Findings were discussed based on the results of the related literature.

References

 • Olusanya BO. Perinatal outcomes of multiple births in southwest Nigeria. Journal of Health, Population, and Nutrition, 2011;29(6):639.
 • Sutcliffe AG, Derom C. Follow-up of twins: Health, behaviour, speech, language outcomes and implications for parents. Early Human Development, 2006;82(6),379-386.
 • Tager-Flusberg H, Rogers S, Cooper J, Landa R, Lord C, Paul R, et al. Defining spoken language benchmarks and selecting measures of expressive language development for young children with autism spectrum disorders. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2009;52(3):643–652.
 • Faja S, Dawson G. Early intervention for autism In Luby JL (Ed.), Handbook of preschool mental health: Development, disorders, and treatment. New York: The Guilford Press; 2006.
 • Kaiser AP, Hester PP. Generalized effects of enhanced milieu teaching. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 1994;37(6):1320- 1340.
 • Kaiser AP, Hester PP, Alpert CL, Whiteman BC. Preparing parent trainers: An experimental analysis of effects on trainers, parents, and children. Topics in Early Childhood Special Education, 1995;15:385–414.
 • Kaiser A, Wright C. Enhanced milieu teaching: Incorporating AAC into naturalistic teaching with young children and their partners. Perspectives on Augmentative and Alternative Communication, 2013;22(1):37-50.
 • Hancock TB, Kaiser AP. The effects of trainer-implemented enhanced milieu teaching on the social communication of children with autism. Topics in Early Childhood Special Education, 2002;22(1): 39-54.
 • Şentürk I. Çevresel İpuçlarına Dayalı Dil Öğretimi Yönteminin Zihinsel Engelli Öğrencilerin Sözcük Üretimlerinde Etkililiği [dissertation on the internet]. Ankara: Gazi Üniversitesi; 2006. [cited 2021 Jan 20]. Available from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Christensen-Sandfort RJ, Whinnery SB. Impact of milieu teaching on communication skills of young children with autism spectrum disorder. Topics in Early Childhood Special Education, 2013;32(4):211-222.
 • Hampton LH, Harty M, Fuller EA, Kaiser AP. Enhanced milieu teaching for children with autism spectrum disorder in South Africa. International Journal of Speech-Language Pathology, 2019;21(6): 635-645.
 • Güzel-Özmen R. Otistik bir çocuğa dil öğretimi. Eğitim ve Bilim, 2005;30(138).
 • Yalaz K, Anlar B, Bayoğlu B. Denver II Gelişimsel Tarama Testi, Türk Çocukları Standardizasyonu”. Ankara: Gelişimsel Çocuk Nöroloji Derneği, 2009.
 • Topbaş S, Güven S. Türkçe erken dil gelişimi testi (TEDİL). Ankara: Detay Yayıncılık; 2011.
 • Aksu-Koç A, Acarlar F, Küntay A. TCDI (TİGE)-Measurement and evaluation of early communicative competence of Turkish children: The adaptation of MacArthur-Bates Communicative Development Inventory (CDI) into Turkish. In 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association; 2008, pp. 25-28.
 • Yıkgeç A. A validity study of the Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) on a Turkish sample [dissertation on the internet]. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi; 2005. [cited 2021 Jan 12]. Available from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Ünal F, Pehlivantürk B, Özusta Ş, Şimşek Ç, Çalışgan L, Samancı Ş, et al. Otizm Tarama Çalışması Sonuçları ve Değiştirilmiş-Oyun Çocuğunda Otizm Tarama Listesinin Psikometrik Özellikleri [Results of autism screening study and psychometric characteristics of the Modified Checklist for Autism in Toddlers-M-CHAT]. Paper presented at the 16th Child and Youth Mental Health and Diseases Congress, Antalya, Turkey; 2006.
 • Meline T. A research primer for communication sciences and disorders. Allyn & Bacon; 2009.
 • Nabei SRA, Al Sayed Saad M, Khalifa WAS. The Impact of Implementing Enhanced Milieu Teaching Strategies on the Communication Skills of Young Children with Autism Spectrum Disorder. Psycho-Educational Research Reviews, 2014:66-73.
 • Toğram B. Doğal dil öğretim tekniklerinden tepki isteme modelinin öğretilmesinin etkililiği [dissertation on the internet]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; 2004. [cited 2021 Jan 8]. Available from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Hatcher A, Page J. Parent-implemented language intervention for teaching enhanced milieu teaching strategies to parents of lowsocioeconomic status. Journal of Early Intervention, 2020;42(2):122-142.
 • Tomris G. Down sendromlu çocuğu olan ebeveynlere yönelik geliştirilen doğal öğretime dayalı erken müdahale (DÖDEM) programının ebeveyn ve çocukları üzerindeki etkililiği [dissertation on the internet]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; 2019. [cited 2021 Jan 9]. Available from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Çelik S. Okulöncesi öğretmenlerine yönelik olarak geliştirilen yüz yüze ve web tabanlı doğal öğretim öğretmen eğitimi programı (ODÖP)'nın etkiliğinin incelenmesi [dissertation on the internet]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; 2019. [cited 2021 Jan 12]. Available from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Aktaş B. Aile eğitiminin otizmli çocuğa sahip ailelerin Milieu öğretim tekniklerinden tepki isteme–model olmayı kullanmalarındaki etkililiği [dissertation on the internet]. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi; 2015. [cited 2021 Jan 13]. Available from: https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Peterson P, Carta JJ, Greenwood C. Teaching enhanced milieu language teaching skills to parents in multiple risk families. Journal of Early Intervention, 2005;27(2):94-109.
 • Kaiser AP, Hancock TB, Nietfeld JP. The effects of parent-implemented enhanced milieu teaching on the social communication of children who have autism. Early Education and Development, 2000;11(4):423-446.
 • Hemmeter ML, Kaiser AP. Enhanced milieu teaching: Effects of parent-implemented language intervention. Journal of Early Intervention, 1994;18(3):269-289.
 • Kaiser AP, Roberts MY. Parent-implemented enhanced milieu teaching with preschool children who have intellectual disabilities. J Speech Lang Hear Res, 2013;56(1):295-309.

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Dördüz Eşine Dil Müdahalesi: Olgu Sunumu

Year 2021, Volume: 6 Issue: 3, 205 - 210, 30.09.2021

Abstract

Çoklu doğum ile dünyaya gelen bebekler ve ebeveynleri tıbbi, gelişimsel ve psikolojik riskler açısından tekil doğum ile dünyaya gelen çocuklara ve ebeveynlerine kıyasla daha dezavantajlıdır. Bu olgu çalışmasında dördüz doğum ile dünyaya gelmiş, Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı almış, 2;1 yaşındaki bir kız çocuğuna sekiz hafta boyunca, haftada üç oturum şeklinde uygulanan Geliştirilmiş Milieu Öğretim yönteminin etkililiği incelenmiştir. Diğer dördüz eşlerinin herhangi bir tanısı bulunmamaktadır. Olgunun terapi öncesi ve sonrası dört gelişim alanı düzeyini, iletişim ve dil becerilerini, taşıdığı otizm riskini değerlendirmek için DENVER II Gelişimsel Tarama Testi, Türkçe İletişim Davranışları Gelişimi Envanteri, Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi ve Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular Geliştirilmiş Milieu Öğretim Yönteminin alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmede etkili olduğunu göstermektedir. Bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.

References

 • Olusanya BO. Perinatal outcomes of multiple births in southwest Nigeria. Journal of Health, Population, and Nutrition, 2011;29(6):639.
 • Sutcliffe AG, Derom C. Follow-up of twins: Health, behaviour, speech, language outcomes and implications for parents. Early Human Development, 2006;82(6),379-386.
 • Tager-Flusberg H, Rogers S, Cooper J, Landa R, Lord C, Paul R, et al. Defining spoken language benchmarks and selecting measures of expressive language development for young children with autism spectrum disorders. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2009;52(3):643–652.
 • Faja S, Dawson G. Early intervention for autism In Luby JL (Ed.), Handbook of preschool mental health: Development, disorders, and treatment. New York: The Guilford Press; 2006.
 • Kaiser AP, Hester PP. Generalized effects of enhanced milieu teaching. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 1994;37(6):1320- 1340.
 • Kaiser AP, Hester PP, Alpert CL, Whiteman BC. Preparing parent trainers: An experimental analysis of effects on trainers, parents, and children. Topics in Early Childhood Special Education, 1995;15:385–414.
 • Kaiser A, Wright C. Enhanced milieu teaching: Incorporating AAC into naturalistic teaching with young children and their partners. Perspectives on Augmentative and Alternative Communication, 2013;22(1):37-50.
 • Hancock TB, Kaiser AP. The effects of trainer-implemented enhanced milieu teaching on the social communication of children with autism. Topics in Early Childhood Special Education, 2002;22(1): 39-54.
 • Şentürk I. Çevresel İpuçlarına Dayalı Dil Öğretimi Yönteminin Zihinsel Engelli Öğrencilerin Sözcük Üretimlerinde Etkililiği [dissertation on the internet]. Ankara: Gazi Üniversitesi; 2006. [cited 2021 Jan 20]. Available from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Christensen-Sandfort RJ, Whinnery SB. Impact of milieu teaching on communication skills of young children with autism spectrum disorder. Topics in Early Childhood Special Education, 2013;32(4):211-222.
 • Hampton LH, Harty M, Fuller EA, Kaiser AP. Enhanced milieu teaching for children with autism spectrum disorder in South Africa. International Journal of Speech-Language Pathology, 2019;21(6): 635-645.
 • Güzel-Özmen R. Otistik bir çocuğa dil öğretimi. Eğitim ve Bilim, 2005;30(138).
 • Yalaz K, Anlar B, Bayoğlu B. Denver II Gelişimsel Tarama Testi, Türk Çocukları Standardizasyonu”. Ankara: Gelişimsel Çocuk Nöroloji Derneği, 2009.
 • Topbaş S, Güven S. Türkçe erken dil gelişimi testi (TEDİL). Ankara: Detay Yayıncılık; 2011.
 • Aksu-Koç A, Acarlar F, Küntay A. TCDI (TİGE)-Measurement and evaluation of early communicative competence of Turkish children: The adaptation of MacArthur-Bates Communicative Development Inventory (CDI) into Turkish. In 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association; 2008, pp. 25-28.
 • Yıkgeç A. A validity study of the Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) on a Turkish sample [dissertation on the internet]. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi; 2005. [cited 2021 Jan 12]. Available from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Ünal F, Pehlivantürk B, Özusta Ş, Şimşek Ç, Çalışgan L, Samancı Ş, et al. Otizm Tarama Çalışması Sonuçları ve Değiştirilmiş-Oyun Çocuğunda Otizm Tarama Listesinin Psikometrik Özellikleri [Results of autism screening study and psychometric characteristics of the Modified Checklist for Autism in Toddlers-M-CHAT]. Paper presented at the 16th Child and Youth Mental Health and Diseases Congress, Antalya, Turkey; 2006.
 • Meline T. A research primer for communication sciences and disorders. Allyn & Bacon; 2009.
 • Nabei SRA, Al Sayed Saad M, Khalifa WAS. The Impact of Implementing Enhanced Milieu Teaching Strategies on the Communication Skills of Young Children with Autism Spectrum Disorder. Psycho-Educational Research Reviews, 2014:66-73.
 • Toğram B. Doğal dil öğretim tekniklerinden tepki isteme modelinin öğretilmesinin etkililiği [dissertation on the internet]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; 2004. [cited 2021 Jan 8]. Available from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Hatcher A, Page J. Parent-implemented language intervention for teaching enhanced milieu teaching strategies to parents of lowsocioeconomic status. Journal of Early Intervention, 2020;42(2):122-142.
 • Tomris G. Down sendromlu çocuğu olan ebeveynlere yönelik geliştirilen doğal öğretime dayalı erken müdahale (DÖDEM) programının ebeveyn ve çocukları üzerindeki etkililiği [dissertation on the internet]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; 2019. [cited 2021 Jan 9]. Available from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Çelik S. Okulöncesi öğretmenlerine yönelik olarak geliştirilen yüz yüze ve web tabanlı doğal öğretim öğretmen eğitimi programı (ODÖP)'nın etkiliğinin incelenmesi [dissertation on the internet]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; 2019. [cited 2021 Jan 12]. Available from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Aktaş B. Aile eğitiminin otizmli çocuğa sahip ailelerin Milieu öğretim tekniklerinden tepki isteme–model olmayı kullanmalarındaki etkililiği [dissertation on the internet]. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi; 2015. [cited 2021 Jan 13]. Available from: https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Peterson P, Carta JJ, Greenwood C. Teaching enhanced milieu language teaching skills to parents in multiple risk families. Journal of Early Intervention, 2005;27(2):94-109.
 • Kaiser AP, Hancock TB, Nietfeld JP. The effects of parent-implemented enhanced milieu teaching on the social communication of children who have autism. Early Education and Development, 2000;11(4):423-446.
 • Hemmeter ML, Kaiser AP. Enhanced milieu teaching: Effects of parent-implemented language intervention. Journal of Early Intervention, 1994;18(3):269-289.
 • Kaiser AP, Roberts MY. Parent-implemented enhanced milieu teaching with preschool children who have intellectual disabilities. J Speech Lang Hear Res, 2013;56(1):295-309.
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Olgu Sunumu
Authors

Sema Uz Hasırcı 0000-0003-0420-269X

Seren Düzenli Öztürk 0000-0003-3630-173X

Publication Date September 30, 2021
Submission Date February 17, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 6 Issue: 3

Cite

APA Uz Hasırcı, S., & Düzenli Öztürk, S. (2021). Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Dördüz Eşine Dil Müdahalesi: Olgu Sunumu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6(3), 205-210.
AMA Uz Hasırcı S, Düzenli Öztürk S. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Dördüz Eşine Dil Müdahalesi: Olgu Sunumu. İKÇÜSBFD. September 2021;6(3):205-210.
Chicago Uz Hasırcı, Sema, and Seren Düzenli Öztürk. “Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Dördüz Eşine Dil Müdahalesi: Olgu Sunumu”. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6, no. 3 (September 2021): 205-10.
EndNote Uz Hasırcı S, Düzenli Öztürk S (September 1, 2021) Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Dördüz Eşine Dil Müdahalesi: Olgu Sunumu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 3 205–210.
IEEE S. Uz Hasırcı and S. Düzenli Öztürk, “Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Dördüz Eşine Dil Müdahalesi: Olgu Sunumu”, İKÇÜSBFD, vol. 6, no. 3, pp. 205–210, 2021.
ISNAD Uz Hasırcı, Sema - Düzenli Öztürk, Seren. “Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Dördüz Eşine Dil Müdahalesi: Olgu Sunumu”. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6/3 (September 2021), 205-210.
JAMA Uz Hasırcı S, Düzenli Öztürk S. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Dördüz Eşine Dil Müdahalesi: Olgu Sunumu. İKÇÜSBFD. 2021;6:205–210.
MLA Uz Hasırcı, Sema and Seren Düzenli Öztürk. “Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Dördüz Eşine Dil Müdahalesi: Olgu Sunumu”. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 3, 2021, pp. 205-10.
Vancouver Uz Hasırcı S, Düzenli Öztürk S. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Dördüz Eşine Dil Müdahalesi: Olgu Sunumu. İKÇÜSBFD. 2021;6(3):205-10.Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.